Hop tilbage i tiden på Mosede Fort


På Mosede Fort kan du træde fra den ene ende af Europa til den anden med kun få skridt. Det nye interaktive gulv-kort er nemlig klar til betrædelse

Af Mosede Fort

Så blev vores nye gulv med det kortet over Europa og vores nye Tunestillings-model klar.Vi har gennem årene lyttet til folks oplevelser med vores store landkort i det første udstillingsrum og fået nogle brugbare tilbagemeldinger. Det samme gælder for den store kortmodel af Tunestillingen. Begge dele har været under ombygning i december måned. Efter ihærdig indsats er firmaet Yoke blevet færdig med at installere nyt gulv med flot oversigtskort over Europa og de har skabt en opdateret version af den store Tunestillingsmodel.
GULVmosedeHelt fra museets begyndelse har gæsterne kunne gå rundt på Europakortets røde lyspletter og fremkalde at filmklip fra 1. verdenskrig blev kastet op på væggen. Det kan man stadig.
Det nye kort er dog mere detaljeret, så man ikke blot ser krigens parter markerer med forskellige farver, men så man også ser det årstal, hvor det enkelte land trådte ind i krigen.
Når man betræder de røde lyspletter på gulvet, så kastes der stadig film op på væggen. Filmene er dog mere nøjagtige rent geografisk. Vi har i den nye version valgt at vise filmklippene i et kikkertsigte, da dette kan give publikum en mere fokuseret oplevelse.

Drej på tiden

Den store model om Tunestillingen kan også langt mere end den gamle. Dels har vi fået en stor ”tidsmaskineknap”, der viser hele kronologien og giver det visuelle overblik over områdets udvikling. Desuden kan man trykke på de røde touch-punkter og blive klogere på historierne fra de udvalgte steder på kortet.
Vi håber, at de nye opgraderinger vil give publikum større indsigt og mulighed for fordybelse. Kom ned på museet og prøv det af!

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her