Oversigt over tilbud til borgere med psykiske udfordringer


Herunder kan du se Greve Kommunes tilbud til borgere der døjer med psykiske udfordinger

Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter
Der bl.a. tilbyder vejledning, støtte- og kontaktpersoner, mentorordninger, aktivitetstilbud, boligfællesskaber m.m.

Akut rådgivning ved psykisk krise
Akuttilbuddet henvender sig til dig, som oplever en akut psykisk krise og har behov for støtte og omsorg, for at situationen ikke optrappes yderligere. Tilbuddet er etableret som et ”sikkerhedsnet”, hvor du kan henvende dig, hvis du får brug for at tale med en professionel.

Tilbuddet kan også hjælpe dig, hvis du er pårørende til et menneske i krise og ikke ved, hvad du skal stille op.
Akuttilbuddet åbent alle ugens dage fra klokken 15.00-08.00. Tilbuddet har til huse i i Aktivhuset i Freyas Kvarter 44,1.6. stuen, i Hundige.
Du behøver ikke at være visiteret til tilbuddet og kan møde op anonymt. Da tilbuddet henvender sig til borgere med egen bopæl i Greve Kommune, beder vi dig dog om at fremvise dit sygesikringskort.
mental

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere