Projektet for ægtefælleforsørgede kvinder


Et metodeudviklingsprojekt, der skal bringe de ægtefælleforsørgede kvinder tættere på arbejde eller uddannelse, forbedre deres danskkundskaber samt blive mindre isolerede og socialt udsatte

Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder har været et gennemgående projekt i den boligsociale indsats i Greve Nord området i flere år. Projektet har vist virkelig gode resultater og stor udvikling hos de kvinder, der har været tilknyttet.
Herunder kan du få et indblik i hvilke metodiske tilgange, der er brugt i indsatsen for at støtte kvinderne, hvad indsatsen reelt har indeholdt og hvilke resultater, der er kommet ud af projektet.

Du kan også læse en række artikler, der er skrevet om projektet samt se det store inspirationskatalog, der er udfærdiget, så andre kommuner, Jobcentre, helhedsplaner m.m. kan lade sig inspirere til at arbejde med målgruppen.

Rukhsana og Sevim 2 webResultater og erfaringer:

 • Antal kvinder tilknyttet i hele perioden: 47
 • Antal vejledningssamtaler: 787
 • Gennemsnitligt antal vejledningssamtaler pr. kvinde: 16,7
 • Antal henvisninger til kvinderne om relevant tilbud: 147

  Fordeling af kvinder i relevant tilbud*
 • Ordinær beskæftigelse: 12
 • Løntilskud og virksomhedspraktik: 11
 • Kurser og uddannelse: 18
 • Sundhedstilbud: 23
 • Danskundervisning: 33
 • Individuelle forløb ved Clavis (sprogtræning, brancheundervisning m.m.): 2
 • Tilbud gennem Virksomhedscenteret: 7
 • Cykeltræning: 9
 • Netværkstilbud: 22
 • Mentorordning: 7
 • Virksomhedspraktik - cykeltræning og branchedansk: 4

*En stor del af kvinderne er startet i flere tilbud fx både kostvejledning og danskundervisning. Samtlige relevante forløb registreres.Damer der cykler web

Baggrund for projektet:

Projektet ”Udvikling, implementering og evaluering af ny metode til opsøgende og beskæftigelsesrettet indsats overfor ægtefælleforsørgede, nydanske kvinder” er et metodeudviklingsprojekt. Projektet udfoldes i samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet og
finansieres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration tidligere, STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Formålet med projektet er at udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende indsats og mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse/
uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Derudover skal projektet afhjælpe isolation og udsathed hos kvinderne samt styrke deres helbred og forældrerolle.
Projektperiode: April 2013 - April 2016.

Målgruppe:

Den overordnede målgruppe for projektet er ledige, nydanske, ægtefælleforsørgede kvinder - dvs. kvinder, der hverken er i arbejde eller modtager offentlig forsørgelse. Den primære målgruppe herunder er dog de ikke-vestlige kvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det er typisk kvinder, der har boet i Danmark gennem længere tid, og således ikke længere er omfattet af integrationslovgivningen og de kommunale tilbud, der knytter sig hertil.vejledning2
Projektets erfaringer viser, at målgruppen er mere ressourcekrævende end antaget og meget langt fra arbejdsmarkedet - men til gengæld meget motiverede for at komme i gang. Målgruppen har behov for en massiv og helhedsorienteret indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet, og indsatser vedr. sprog, helbred og netværk er centrale første skridt. Indsatsen har dog betydelige positive effekter både for kvinden selv og hendes familie.

Udvalgte aktiviteter:

Opsøgende indsats: Via projektmedarbejdere og samarbejdspartnere har man i projektet arbejdet på at finde deltagere, der kvalificerer sig til at være en del af projektet. Kontakten til kvinderne er ofte blevet etableret via de eksisterende tilbud, netværk og aktiviteter i Greve Nord Projektet.
Projektets udbredelse og det øgede kendskab til tilbuddene blandt deltagerne ansporer også flere og flere henvendelser fra andre ægtefælleforsørgede kvinder, som er inspireret af de nuværende
deltageres udvikling.
cykeltraening 3 webVejledning og rådgivning: Projektdeltagerne er på baggrund af deres situation blevet tilbudt vejledning i job- og uddannelsessøgning samt familiespørgsmål. Flere har også fået hjælp til at skabe overblik og opnå nye redskaber til at håndtere ofte svære økonomiske forhold.
Praktik gennem virksomhedscenteret: Som et nyt initiativ har projeketet i 2015 samarbejdet med Greve Kommunes nye virksomhedscenter på en lokal virksomhed, hvor en gruppe kvinder har været i to måneders praktik. Praktikforløbene har båede givet kvinderne indsigt i en dansk arbejdsplads, forståelse for de brancherelaterede begreber og muligheden for at netværke med nye kollegaer - og dermed forhåbentligt bragt dem tættere på arbejdsmarkedet.

Individuelle undervisningsforløb: Enkelte udvalgte kvinder er tilbudt individuel undervisning gennem sprogcenteret Clavis. Formålet med forløbene er at bryde de barrierer, som har hindret kvinderne i at nå deres mål. Foreløbigt har to kvinder modtaget denne særlige støtte. Her er bl.a. tale om ekstra undervisning og specialforløb, der betyder, at kvinderne kan bestå afsluttende eksamener og komme videre i uddannelses- og jobforløb.

Cykeltræning og branchesprog: Sideløbende har kvinderne også deltaget i brancherelateret sprogundervisning og lært at cykle, hvilket har givet dem en helt ny følelse af mobilitet og frihed. Efter den store succes med cykeltræningen er der startet et nyt cykelhold. Træningen har igen gjort kvinderne langt mere mobile, hvilket har vist sig gavnligt både i forhold til kvindernes fragt til uddannelse og arbejde og generelt i forhold til kvindernes hverdagsmestring.

Mere om Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder

inspirationskatalog Greve Nord Projektet ÆgtefælleforsørgedeLæs og download det store inspirtationskatalog her (åbner i pdf)

Artikler om projektet:

Projekt får flere kvinder i arbejde, 2016

Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder skal inspirere andre, 2016

Portræt: Dima får det smukkeste frem i kvinderne, 2016

Portræt: Fatima: Jeg er stolt af min uddannelse og mit job, 2016

Et stort held og lykke til alle kvinderne, 2016

"Jeg troede aldrig, at jeg skulle lære at cykle. Men nu kan jeg!", 2016

Ruby blev fastansat, fordi de slet ikke kan undvære hende, 2015

Havecenteret og kvinderne er enige: Vi har et rigtig godt samarbejde, 2015

Portræt: "With Bettina I just talk", 2015

Portræt: Ruby fik hjælp til sit løntilskud, 2014

Fuld fart på Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder, 2014

Syværksted får nydanske kvinder tættere på arbejdsmarkedet, 2013

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere