Økonomiske rådgivere: Det er så vigtigt, at folk bliver informeret


I Greve Nord bor der en række borgere og familier, der bliver berørt af det nye kontanthjælpsloft. Derfor havde flere parter sammen inviteret til informationsmøde, så folk kunne få råd og vejledning

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Fra 1. oktober træder den nye Jobreform, som bl.a. omhandler kontanthjælpsloftet, i kraft, og det betyder store ændringer i økonomien hos en række borgere og familier i Greve Nord. Det er udelukkende de borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, der kan blive påvirket af det nye kontanthjælpsloft. Ændringerne betyder nemlig, at grænsen for hvor meget en borger samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse bliver sat ned. Derfor havde den boligsociale indsats i området, Greve Nord Projektet, Greve Kommune og boligadministrationsselskaberne BO-VEST og KAB sammen inviteret alle borgere til et åbent og gratis informationsmøde. Her kunne de stille spørgsmål, få reformen og konsekvenserne forklaret og få rådgivning til, hvad de selv kan gøre.
kontanthjælpsmøde lille

Effektivt samarbejde

”Vi forventer, at de nye regler vil komme til at ramme en del af de borgere, der bor i vores områder. Det kan for nogle borgere være svært at overskue, hvordan lovgivningen er skruet sammen og hvordan de skal forholde sig ændringerne i deres økonomi. Derfor vil vi gerne klæde dem så godt på som muligt med informationer og vejledning, så de får de bedste muligheder for at forholde sig til deres nye situation,” forklarer Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.
”Vi er meget glade for, at boligselskaberne og kommunen bakker op om mødet her og kommer ud og forklarer det hele for borgerne. Det er dem, der har rådgivningsekspertisen på området, mens det vi kan bidrage med er at bruge vores netværk og invitere beboerne, så de kan få mere information” fortsætter hun.
Informationsmødet blev afholdt i Askerød onsdag, hvor omkring 45 beboere var mødt op for at høre mere om, hvordan de skal forholde sig til den ændrede situation.
Billede 2 Kontanthjælpsinformation Greve Nord Projektet83
Mødet startede med en gennemgang af de nye regler, og den juridiske leder af Den sociale Retshjælp fortalte, hvilke konsekvenser den nye reform har for udbetalingen af fx boligstøtte og særlig støtte. Det blev ligeledes fremhævet, at de berørte borgere har mulighed for at få vejledning hos en rådgiver på Greve Kommune, hvor man har valgt at afsætte ekstra ressourcer til at hjælpe de berørte borgere.

Skær ind til benet

Ved mødet havde borgerne også mulighed for at stille alle deres spørgsmål, og de økonomiske rådgivere fra boligadministrationsselskaberne BO-VEST og KAB, stod klar til at svare. Ændringer kan nemlig bl.a. betyde, at flere borgere får svært ved at betale husleje.
”Mange borgere håber på det bedste til allersidste øjeblik. Vi prøver at fortælle dem, at de selvfølgelig stadig skal gøre noget aktivt og håbe, men indstille sig på, at det bliver et stramt budget i en periode. Konsekvenserne af reformen kan blive slemme, så vi ser det som en naturlig del af vores arbejde at tage et socialt ansvar og informere borgerne,” fortæller Stine Hartmann, der er økonomisk vejleder i BO-VEST.
”Vores råd er simple og desværre ikke mange, for der er ikke alverdens muligheder: Skær helt ind til benet i dit budget og prioritér i regningerne. Boligselskabet har muligheden for at opsige dit lejemål, så du står uden tag over hovedet, så betal din husleje fremfor alt, og opsig diverse abonnementer m.m. Søg hjælp og rådgivning, undersøg muligheden hos boligselskabet for at bytte bolig eller at leje et værelse ud. Kontakt kreditorer og fortæl om din situation og bed om henstand eller minimumsbetaling på afdrag. Det er de bedste råd, vi kan give folk,” fortsætter hun.
penge

Ekstra mulighed for vejledning

Hos boligselskaberne er man forberedt på, at flere lejere vil opleve udfordringer, så derfor har man igangsat en række tiltag for at hjælpe de borgere, der bliver berørt. Hos BO-VEST har man udover at deltage ved informationsmødet i Askerød også inviteret alle lejere til informationsmøder i de øvrige boligområder, som BO-VEST administrerer - og gjort en ekstra indsats for at fortælle lejerne om muligheden for økonomisk vejledning og rådgivning.


Når du trykker på knappen, så skifter lyset og lyden


Lyset skifter mellem lilla, blå og grønne nuancer, mens man kan høre de pulserende lyde. Oplevelsen bliver forskellig fra gang til gang, for det er brugerne selv, der styrer showet

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Der blev trykket på masser af knapper, og både lyset, farverne og rytmerne skiftede lystigt i tunnellen mellem Gersagerparken og Waves, da den blev åbnet fredag eftermiddag.
Tunnellen har i løbet af de seneste måneder fået den helt store makeover, og fredag var det endelig tid til at invitere områdets beboere på besøg, så de kunne se resultatet.
Både børn og voksne var spændte, så de strømmede ned i tunnellen og trykkede på de mange knapper, der er installeret på væggen.

Previous ◁ | ▷ Next

Det var en festlig indvielse med taler fra både afdelingsbestyrelsesformand Preben Husted, formanden for Greve Kommunes Tryghed og Integrationsudvalg, Gert Poul Christensen, kunstnerne Helle Hove og Karoline H. Larsen, Benny Henningsen, Astrid Randrup og ikke mindst Greves borgmester, Pernille Beckmann, der også havde fået saksen i hånden, så hun kunne klippe det røde bånd over og officielt indvie tunnellen.
Alle partene fremhævede og roste det gode samarbejde, der har været mellem kommunen, Gersagerparkens beboere og afdelingsbestyrelse, kunstnerne, Waves, det lokale erhvervsliv, Trygfonden for deres store donation til projektet og alle andre, der har været med til at gøre tunnellen HjertemiX en realitet.
Målet var sammen at skabe en flot og tryg tunnel, hvor borgerne kan glæde sig over at gå igennem, og det mål er alle enige om, nu er lykkedes.

Gersagerparkens pulsåre

Renoveringen af tunnellen er udført i samarbejde med beboere fra området, og en del børn og voksne været med til at male de farvede streger, der nu pynter på væggene og som med tiden skal blive et helt gitter af farvede streger.
Projektet har undervejs haft mange navne, men er nu endt med at hedde HjertemiX. Og det navn er bestemt ikke tilfældigt. Dels afspejler navnet samarbejdet mellem beboerne ift. alle de timer, de sammen har brugt på at hjælpe med at renovere tunnellen, men også det faktum at områdets beboere generelt er meget glade for at bo i Gersagerparken.
Men det er ikke eneste årsag til det kærlige navn og de pulserende lyde, som man kan få frem, hvis man trykker på de sorte knapper på tunnellens sider.
Kunstnerne forklarede:
”Når man ser Gersagerparken oppefra, så ligner det faktisk et hjerte. Ikke et tegneserie hjerte, men et rigtigt organisk hjerte. Derfor kan man tale om, at tunnellen her er pulsåren, der fører ind til hjertet. Og når man lægger de betragtninger sammen med den begejstring og glæde, som beboerne her føler ved deres område, deres hjem, så giver HjertemiX endnu mere mening.”

Lysinstallationerne i tunnellen er projekteret af belysningsrådgiveren ÅF Lighting og etableret af den lokale elektriker Krebs-Arnbo.   

Graffiti er sjovere end en pensel

Det er blandt andet de unge fra Klub Godset, der har været med til at udsmykke tunnellen. De fire piger her har været med ved flere af malerdagene, og de synes, at det har været rigtigt skægt.
gptunnel13
”Det har været vildt sjovt, fordi man fik lov til at male graffiti med spraydåser. Det er meget sjovere at male med den end med pensel,” sagde den ene.
”Ja, men det var også sjovt, fordi man skulle havde de der rumdragter på, så man ikke fik maling på tøjet. Det var skægt, at alle havde dem og masker på, så kunne man næsten ikke se, hvem der var hvem,” sagde hendes veninde.
De fire piger glædede sig derfor ekstra meget til at komme ned og se tunnellen ”in action” og vise den frem for alle de mennesker, der var mødt op for at se den.

Du kan læse meget mere om renoveringen af tunnellen her


En lille rundtur: Se vores nye lokaler


Så er vi ved at komme mere på plads rundt omkring i vores nye og gamle lokaler, og vi vil derfor gerne give jer et lille indblik i, hvor fint det er blevet

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Aktivitetshuset, Askerød, Digehuset 9

I Aktivitetshuset i Askerød er der bl.a. blevet lavet flere små hyggekroge/caféområder, hvor man kan sidde og få en snak eller en kop kaffe.
Askeroed nye Loklaer2

Askeroed nye Loklaer1

Også det store rum i Aktivitetshuset har fået nye møbler. Det store åbne lokale skal snart deles op med en gennemsigtig skillevæg, så der kan blive skabt et fint lokale, hvor der kan afholdes forældrekurser, temamøder, undervisning m.m., der vil være en stor del af familieindsatsen i den nye projektperiode. Askeroed nye Loklaer3Aktivitetshuset, Gudekvartererne, Thors Kvarter 62
De tidligere kontorlokaler i Thors Kvarter 62 kommer til at få en del mere liv. Der er indrettet et aktivitetshus, hvor der vil være åbent for beboerne, så de kan komme og få en kop kaffe, spille et spil, få en sludder med naboen eller en af projektets medarbejdere m.m. thors 2thors 1Så fra at være præget af mapper, skriveborde og kontorhold, er der nu cafémøbler med plads til hygge og spil, et børnehjørne, sækkestole og et stort velkommen skilt på døren. Der vil komme til at være forskellige aktiviteter og arrangementer i det nye aktivitetshus samt familie- og terapeutiske samtaler, så det er bare med at holde øje med opslagene.
thors 3Kontorer og vejledning i Gersagerparken 71
I de nye lokaler i Gersagerparken kommer der både til at være vejledning til beboerne, men også kontor og mødelokale for Greve Nord Projektet.
GP nye lokaler2Ligesom der har været i Thors Kvarter, er døren naturligvis altid åben for, at beboerne kan komme ind og sige hej og få en snak om, hvilke aktiviteter projektet tilbyder, hvor de forskellige arrangementer og aktiviteter finder sted osv.

Åbent for alle

Selvom der bliver flyttet rundt, er det vigtigt at understrege, at alle borgere er velkomne i alle tre huse, uanset hvor man bor. Alle tilbud, aktiviteter, arrangementer m.m. er åbne for alle borgere i hele Greve Nord, ligesom de altid har været. Så når der fx afholdes caféaften i det nye aktivitetshus i Thors Kvarter 62, er Gersagerparkens og Askerøds beboere lige så velkommen til at komme forbi.
Opslag til beboerne


Portræt af en "ny" medarbejder:

Nadia: Nu er mit arbejde og passion endelig samlet


Når Nadia Ismail går ned ad gaden i Greve Nord, skal hun ikke gå mange skridt, før hun møder en, hun kender. Hun er et kendt og smilende ansigt for alle i området, og det er en stor fordel for hendes nye arbejde i Greve Nord Projektet

Af Sarah Z. Ehrenrenreich, Greve Nord Projektet

Det føles ikke helt, som om at vi har fået ny kollega og medarbejder i Greve Nord Projektet, for Nadia Ismail har været en fast bestanddel af Aktivitetshuset, lige siden det åbnede i Askerød.
Men det har vi nu alligevel. Nadia er nemlig blevet ansat som projektmedarbejder i Greve Nord Projektet. Nadia har de seneste mange år lagt utallige timer og uanede mængder af energi i det frivillige arbejde i og omkring Aktivitetshuset, aktiviteterne for områdets beboere m.m., men nu er hun altså også blevet ansat i Projektet.
nadiagnp1Her skal hun bl.a. være med til at koordinere og planlægge temaaftener, kulturelle arrangementer og ikke mindst de nye familie- og forældrekurser, der skal afholdes for områdets familier. Og netop her kommer Nadias kendte ansigt til at være en stor fordel. Hun skal nemlig bl.a. være med til, i samarbejde med projektets vejledere og de kommunale fagfolk, at finde og engagere de forældre, der vil have gavn af at komme med på forældrekurser, temaaftenerne, mødregrupperne osv.
Fordi både mænd og kvinder (etnisk danske som borgere med anden etnisk herkomst) fra området kender hende og stoler på hendes gode råd og vejleding, har hun lettere ved at engagere sine medborgere og forklare, hvorfor det kan være en hjælp for dem at være med ved kurserne, hvad arrangementerne og aktiviteterne går ud på m.m.
”Jeg kender jo både sproget og de to kulturer, så derfor kan jeg bedre fortælle og forklare, hvad det hele går ud på og, hvordan det hele hænger sammen. Det kan godt være svært for en familie med anden etnisk baggrund end dansk at forstå, hvorfor fx vejledning og forældrekurser er ment som en hjælp, hvis de ikke forstå, hvad det er for et kursus, eller hvad der vil blive undervist i. Det kan hurtigt komme til at virke lidt skræmmende eller fordømmende, og det er jo slet ikke det, der er meningen med undervisningen og aktiviteterne. Tværtimod,” forklarer 46-årige Nadia og fortsætter:
”Jeg kan forklare dem på deres modersmål, hvad det er, de bliver inviteret til, og hvorfor det er en rigtig god måde at blive mere integreret i det danske samfund. Jeg kan gøre det klart, at det ikke er fordi, man vil fratage dem deres oprindelige kultur, holde øje med dem på negativ vis eller andre skrækscenarier, men fortælle, at det derimod er vigtigt, at de deltager for, at de selv og deres børn kan blive en del af Danmark og den kultur, der er her”, siger hun.

Integrationskonsulent og brobygger

I 2014 blev Nadia uddannet Integrationskonsulent i kommunen, og det blev starten på endnu mere brobyggende arbejde mellem områdets familier med anden etnisk baggrund end dansk, kommunen og det danske samfund.
Nadia er selv født og opvokset i Palæstina, men flyttede i 1994 til Danmark sammen med sine forældre og to børn som flygtninge fra Syrien til Askerød. Hun taler derfor flydende arabisk, hvilket er en stor fordel, for det betyder, at hun kan tale med en stor del af de beboere fra Greve Nord, der ikke taler så godt dansk.
En egenskab som både vi her i Greve Nord Projektet, men også Greve Kommune og andre har haft stor gavn af, fordi hun har kunne oversætte ved diverse arrangementer, oplæg, informationsmøder, men også ved samtaler og vejledninger eller i andre situationer, hvor der har været en sprogbarriere.
nadiagnp3

22 års frivillig erfaring

Nadia startede som officiel ansat i Greve Nord Projektet d. 1. september, og en af hendes vigtigste arbejdsopgaver er, at hjælpe vejlederne med at skabe kontakt til de familier, der har behov for en ekstra håndsrækning. Det kan fx være fordi, at de har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, at børnene har det svært i skolen, at de føler sig svigtet eller misforstået af systemet og de eksisterende tilbud, at de oplever en kulturel kløft mellem sig selv og det danske samfund m.m.
En helt uundværlig indsats, som bestemt ikke er ny for Nadia. Siden hun flyttede hertil for 22 år siden har hun brugt utallige timer på at hjælpe andre familier, der ligesom hun selv og hendes familie kommer til Danmark uden at kende nogen eller noget.
”Jeg har bl.a. forklaret rigtig mange mødre, hvorfor det er så vigtigt, at man lader sit barn gå i daginstitution, selvom man er vant til at passe dem hjemme. Jeg har også mange gange hjulpet med at oversætte breve fra skoler, kommunen, banken m.m. Fordelen har været, at jeg ikke kun har kunne oversætte brevet, men også kunne forklare baggrunden og sammenhængen, så folk rent faktisk kunne forstå, hvad det gik ud på,” fortæller Nadia.
nadiaunderviserFor Nadia har det altid faldet naturligt, at hun gerne vil hjælpe folk. Hun vil gerne være brobygger mellem kulturerne og være med til at støtte integrationen og forståelsen for hinanden.
”Jeg vil så gerne hjælpe andre med det, som jeg kan. Jeg kan godt huske, hvordan det var at stå i et helt nyt land og skulle finde rundt i det hele. Derfor har det altid været vigtigt for mig at hjælpe andre, der står i samme situation. Det gør mig glad. Det betyder meget for mig, at jeg kan gøre noget godt for andre,” fortæller hun.

Arbejde og passion i et

Hvor mange familier, forældre, børn og unge, som Nadia har været med til at hjælpe med små, store og uoverskuelige problemstillinger og udfordringer har ingen tal på. Heller ikke hun selv, for hun gør det ikke for at kunne fremvise en liste– selvom den uden tvivl ville være meget lang. Nadia hjælper og rådgiver, fordi hun ikke kan lade være.
”Hvis folk spørger mig til råds, så vil jeg naturligvis gerne hjælpe og fortælle dem, hvad jeg ved. Det var også en af grundende til, at jeg startede kvindegrupperne. Det blev et mødested for kvinder, der alle har anden etnisk baggrund end dansk, og her kunne vi så mødes og tale om både de gode ting, men også hjælpe hinanden og udveksle erfaringer og råd,” forklarer hun.
Nadia er derfor meget taknemmelig for, at hun med sit nye job i Greve Nord Projektet har mulighed for at kombinere sit arbejde med sin store passion: At hjælpe og rådgive andre.
”Det er fantastisk, at jeg kan komme til at arbejde fast med det, som jeg så godt kan lide at lave. Jeg har glædet mig rigtig meget til at starte i Greve Nord Projektet, for det giver endnu flere muligheder ift. at hjælpe og støtte de familier, der har behov for det. Man kan meget som frivillig og privatperson, men nu får jeg mulighed for at hjælpe endnu flere. Det er et stort ansvar, men jeg glæder mig meget til rigtigt at komme i gang,” siger Nadia.

Nadia 1Et stort plus

Gennem sit virke som Integrationskonsulent og sit store frivillige engagement kender Nadia ikke kun mange af områdets familier, men også rigtig mange fagfolk på skolerne, i daginstitutionerne og hos Greve Kommune, fordi hun været med til så mange møder og hjulpet med at bygge bro og forståelse mellem parterne. I den nye helhedsplan for Greve Nord Projektet, der netop er gået i gang, er et øget samarbejde med netop de lokale skoler og daginstitutioner en højt prioriteret indsats for at støtte områdets familier med særlige behov. Derfor er Nadia, hendes kendte, smilende ansigt, store viden, udbredte netværk og ikke mindst tillidsvækkende og dejlige væsen et stort plus for projektet.

En social ildsjæl

Selvom hun er ny medarbejder behøver Nadia ikke få vist, hvor kaffemaskinen er, eller hvordan printeren fungerer. Som nævnt har hun nemlig haft sin gang i Aktivitetshuset, siden det åbnede i 2009, for hun har været en bærende kraft i rigtig mange af de sociale aktiviteter, der findes for områdets beboere. Hun har bl.a.. været med til at starte flere kvindemødegrupper op, har været med i ForældreNetværket, har været en del af afdelingsbestyrelsen i Askerød, er uddannet Sundhedsformidler, har været tovholder på de ugentlige motionshold for kvinder, er uddannet Bydelsmor, er frivillig ved mange af Greve Nord Projektets aktiviteter m.m.
Det beundringsværdige engagement, som Nadia har i sine medmennesker og sit område, har eksisteret i rigtigt mange år nu. Også da hun arbejde fuldtid, brugte hun meget af sin fritid på at hjælpe sine naboer og at gøre området til et bedre sted at bo.
Hun er oprindeligt uddannet bioanalytiker og har arbejdet på både Rigshospitaler og Herlev Hospital. Og selv efter lange dage på arbejdet kom hun hjem til Greve Nord og fandt energien til at være der for de folk og familier, der regnede med hende.
”Der er mange, der gennem tiden har spurgt mig: ”Jamen hvordan kan du holde til det? Det er jo næsten to fuldtidsstillinger.” Og ja, det har da også været tidskrævende og hårdt. Men det har også været det værd, fordi jeg netop brænder for at hjælpe andre. Derfor har det været en prioritering for mig, at det skulle der være tid til, selvom jeg var træt,” siger hun.

Greve Nord er min landsby

Det skinner meget klart igennem, både når man sidder overfor hende, men også når man bare høre folk fortælle om hende: Nadia engagerer sig i sine medmennesker og i sit lokalområde.
Hun flyttede til Greve Nord, da hun kom fra Syrien, og har boet her lige siden. De første mange år boede hun i Askerød, men nu bor hun i vilakvarteret på den anden side af Godsvej med sine to voksne børn, og hun har ingen planer om at flytte.
”Greve Nord er mit hjem. Det er her, jeg trives, det er min landsby, som jeg holder meget af. Jeg elsker at bo her. Da jeg arbejdede i København, kom jeg tit meget træt hjem med toget, men når jeg kom til Hundige Station fik jeg alligevel energi. Det er også mine børns hjem, og jeg er glad for, at de er vokset op her. Men derfor har det også været vigtigt for mig at gøre noget godt for området, der jo ikke altid har haft det lige let,” forklarer Nadia.
nadiagnp2
Derfor har hun bl.a. været en stor del af det sociale liv i Askerød, hvor hun har været med til at lave arrangementer for de andre beboere, starte klubber og andre aktiviteter for at samle beboerne. Sammen med en række andre forældre har hun også været med til at lave ForældreNetværket, der sammen med politiet, Greve Kommune, Gadeteamet, BO-VEST, Greve Nord Projektet og mange flere har været med til at vende udviklingen for området. Kriminaliteten er faldet, der er blevet meget roligere, og folk er generelt blevet mere trygge og tilfredse med at bo her.
”Jeg synes, at det er vigtigt, at man også selv som beboer tager ansvar for sit boligområde og er med til at gøre det et dejligt sted. Det kan man bl.a. gøre ved at deltage i det sociale og arrangementerne. Jeg synes, at et er fantastisk, at der er så meget socialt liv i Askerød, og jeg ville ønske, at alle ville komme ud og være med, så man kan lære hinanden at kende”, fortæller hun.

Vi byder Nadia rigtig meget velkommen her i Greve Nord Projektet

Det er ikke første gang, at Nadia og hendes engagement er blevet beskrevet.

Her kan du læse det tidligere portræt

Nadia 2


Overblik over "nye" Greve Nord Projekt


Her får du et let overblik over, hvordan aktiviteter, tilbud m.m. i det "nye" Greve Nord Projekt er placeret i de tre boligområder
Opslag til beboerneDu kan læse mere om det nye projekt her


Loppemarkedet i ValHallen fylder fire år


Det store Greve Nord loppemarked kan i år fejre fire års jubilæum, og der har været godt gang i vokseværket

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

September måned er lig med loppemarked i ValHallen. Sådan har det været i fire år nu, for når lopperne d. 25. september kl. 10 kan slå dørene op til det store Greve Nord loppemarked, er det samtidig fire år siden, at det første loppemarked blev afholdt.
Det er blevet en tradition, at der hvert efterår og forår afholdes Greve Nord loppemarked i ValHallen, og efter fire år, er det er en begivenhed, som beboerne husker og ser frem til.
Allerede i slutningen af juli kom de første henvendelser fra folk, der gerne ville vide, hvornår de skulle sætte kryds i kalenderen.
”Vi vil jo så gerne med, for det plejer at være så hyggeligt,” sagde en af de faste loppere, da hun kom forbi for at høre, om der var fastsat en dato.
Nu er datoen for det eftertragtede loppemarked så blevet fastlagt: 25. september kl. 10-14 er der igen rig mulighed for at komme og gøre et kup, når Greve Nord Projektet i samarbejde med de frivillige og ValHallen holder loppemarked.
loppemarked september 2016

 

 

Loppemarkedet afholdes søndag d. 25. april kl. 10-14 i ValHallen i Hedelunden 2, 2670 Greve. Der er stadig stande ledige. Kontakt Suzanne på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 60 35 46 67

Fire år med vokseværk

Loppemarkederne i ValHallen bliver afholdt to gange om året, og siden 2012, hvor det første Greve Nord loppemarked blev afholdt, er markedet vokset for hvert år.
Ved forårets loppemarked i april var der over 65 stande med tøj, legetøj, køkkenting, møbler, bøger og al verdens andre loppefund, og man havde været nødt til at opsætte endnu flere stadepladser, fordi de blev udsolgt.
”Det er lidt ekstra sjovt i år, fordi vi jo har fire års fødselsdag. Det har været sjovt at opleve, hvordan interessen har været stigende år for år både fra loppere og fra gæsterne. Det er tydeligt at mærke, at det er et arrangement, som folk kender, og som de ser frem til,” fortæller aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet, Suzanne Magelund, der er arrangør af loppemarkedet.
Ud over muligheden for at gøre et godt kup er der ifølge hende også en helt særlig stemning, der gør, at folk synes, at det er hyggeligt at komme på loppemarkedet, og at de kommer igen år efter år.
”Mange af deltagerne kender jo efterhånden hinanden både fra loppemarkedet, men også fra nabolaget. Så det handler ikke kun om at gøre en god handel, men også om at mødes med folk og sludre og få en kop kaffe hen over varerne, og det giver en rigtig god stemning,” forklarer hun.
Der er også en lille café med kaffe, te og kage, og her mødes gæsterne efter indkøbsturen og viser deres nyerhvervelser frem.

IMG 0460

En åben fest

Loppemarkedet er åbent for alle, også selvom man ikke bor i Greve Nord området. En af de loppere, der trofast kommer igen er Marianne Klausen, der selv bor tæt ved stranden.
”Jeg synes, at det er et rigtig godt loppemarked. Det giver sammenhold i hele området, og det er en hyggelig måde at møde folk på, som man ellers ikke taler med så tit. Man får jo også netværket og sludret med folk, mens man handler, og det er en god måde også at lære nye mennesker at kende på,” siger hun.
Der er gratis adgang for gæster ved loppemarkedet, og hvis man vil leje en stand, koster det 75 kr., men man skal ikke vente for længe, for der er rift om pladserne.

Loppemarkedet afholdes søndag d. 25. april kl. 10-14 i ValHallen i Hedelunden 2, 2670 Greve. Der er stadig stande ledige. Kontakt Suzanne på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 60 35 46 67

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her