Fra boligblok til boldbane


17 seje unge fra Greve Nord kan nu kalde sig ungdomstrænere

Af DBU Kommunikation

17 piger og drenge i alderen 12-17 år har netop uddannet sig til ungtrænere. Det skal skubbe dem i boldbanernes fællesskab fremfor boligblokkens.
"Det var virkelig sjovt og hyggeligt, og man lærte også en masse. For eksempel at samarbejde og hvordan man kan hjælpe andre ved at være træner,” fortæller 15-årige Perez Tamo, der er en af de 17 unge, der netop har gennemført uddannelsen som ungtræner. En mulighed han har fået gennem Hundige Boldklub og Greve Nord Projektet.

Det nye uddannelseskoncept hedder Skills Camp og består af to dage, der køres i et samarbejde mellem boligområdets ansatte, den lokale fodboldklub, DBU Sjælland og DIF get2sport. Projektet skal være med til at bane vejen for et positivt fællesskab og foreningsliv fremfor boligblokkens, fortæller Søren Lukassen, der er Børne- og Ungekoordinator i Greve Nord Projektet:

”Campen kan være med til at vise de unge, at fodboldklubben kan danne ramme om positive og givende fællesskaber. De lærer rigtig meget om dem selv og finder ud af, at de faktisk kan en hel masse. At de er vigtige. Den succesoplevelse giver de unge mod på at tage ansvar og vælge de positive fællesskaber til fremfor at vælge de dårlige fællesskaber,” fortæller Søren Lukassen.
skillscampFedt at være træner
”Kan vi ikke bare gøre det hele ugen?”
De unge deltagere har haft gode oplevelser med træneruddannelsen. Derfor har flere af dem allerede indgået aftaler om at begynde som hjælpetrænere i Hundige Boldklub. Og Ali Mohammed på 14 år mener bestemt, at ungtrænerne har fået en masse læring med i bagagen:

”Det var først svært at stå foran alle og præsentere en træningsøvelse, men så prøvede vi igen med lidt mere tålmodighed og så gik det rigtig godt, og de andre synes også, at øvelsen var sjov. Det var også fedt, at man lærte nogle nye at kende, for jeg kendte ikke alle de andre i forvejen,” siger Ali Mohammed.

Første opgave for de nye ungtrænere bliver en fælles fodboldturnering, som Greve Nord Projektet og Hundige Boldklub står bag.


Team Ung gør Greve Nord sjovere og klogere


Et nyt ungeråd af fire piger har sat sig for, at der skal laves flere arrangementer for områdets unge

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Det er jo os unge, der bedst ved, hvad der bliver snakket om blandt unge. Det er jo ikke altid sikkert, at voksne ved det. Derfor giver det god mening, at det er unge, der laver arrangementer for andre unge,” siger Marwa Ismail, der er en af de fire piger, der tilsammen udgør Team Ung.

Team Ung består af 13-årige Sila Firinci, 15-årige Heva Manla og søstrene Lina og Marwa Ismail på henholdsvis 18 og 16 år. De bor i Gersagerparken og Gudekvartererne, så de kender mange af de andre unge i Greve Nord. Pigerne er gået sammen fordi, de gerne vil arrangere både debataftener om alvorlige emner og sjove aktiviteter for alle de unge på 13-20 år, der bor i bydelen.team ung 3

 Fra venstre: Sila Firinci, Lina Ismail, Heva Manla, Marwa Ismail

 Mobning og lattergas
Team Ung har afholdt to velbesøgte temaaftener for områdets andre unge, siden de i starten af året blev dannet i samarbejde med helhedsplanen Greve Nord Projektet. Ved den første var der oplæg om julemærkehjem og mobning, mens der ved den anden blev talt om stoffer og kriminalitet.

”Der er mange unge, der ikke ved, hvor farligt det fx er at tage lattergas eller ryge hash. De kender ikke alle konsekvenserne eller hvordan, det kan ødelægge ens liv. De der gaspatroner ligger over alt, og der er mange, der bare gør det, fordi vennerne gør det. Derfor er det et meget vigtigt emne at tale om,” forklarer Lina Ismail.
Team Ung pigerne havde spurgt misbrugsvejlederne fra hhv. Greve Nord Projektet og Greve Rusmiddelcenter, om de til debataftenen ville fortælle de unge om de forskellige konsekvenser.
team ung 4
”Det gør en forskel, at det er os som unge, der holder det. Så tror vi, at der kommer flere. Hvis det var kommunen, ville mange unge være bange for, om folk så troede, at de tog stoffer, fordi de var der. Men når det er os, kan man mere lettere komme med sine venner,” siger Marwa Ismail.

Hos Greve Nord Projektet bakker man meget gerne op om Team Ungs indsats.
”Det er et rigtig godt initiativ fra pigerne. Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel, at de er de unge selv, der planlægger og afholder arrangementerne. De kan få mange flere unge med, end hvis det var os, der afholdt et debatarrangement om de her alvorlige emner. Derfor hjælper vi meget gerne med det, vi kan fx finansiering af arrangementerne, så det kan være gratis at deltage. Pigerne er super gode til at planlægge, og langt hen ad vejen er vi bare med i baggrunden,” fortæller Søren Lukassen, der er ungekoordinator i Greve Nord Projektet.

Folk kan komme til os
De fire Team Ung piger er meget opmærksomme på, at Team Ung er for alle unge i området, der har lyst til at være med eller har en idé.
”Det er vigtigt, at det er et emne eller en aktivitet, folk gerne vil høre om og være med til og ikke kun noget, som vi synes, er spændende. Hvis man har en idé til noget, så kan man komme til os i Team Ung, og så kan vi måske hjælpe,” fortæller Sila Firinci.

Det behøver ikke være alvorlige emner som mobning og stofmisbrug. Der også vigtigt for Team Ung, at der bliver lavet sjove ting. Fx har de talt om at lave en eid fest for alle unge i området. team ung 2”De danske unge ved jo nok ikke så meget om eid og ramadan og vores kultur. Derfor kan en eid fest være med til at lære de unge om hinanden og hinandens kulturer og religioner,” fortæller Heva Manla.

Vi burde kende hinanden
Udover at de synes, at det er sjovt at planlægge arrangementer, ser pigerne også Team Ung som et værktøj til at ryste de unge i Greve Nord mere sammen.
”Jeg synes, det er sjovt at være med, fordi man lærer andre at kende. Det er en god måde at begynde at snakke med nogen, man ikke kendte før,” siger Heva Manla og Marwa Ismail fortsætter:
”Folk burde kende hinanden bedre her. Vi bor i Greve og Hundige, ikke i København. Så mange unge er der heller ikke, men alligevel er det som om, at folk holder sig for sig selv i grupper. Vi burde kende hinanden bedre.”

Besøg i Folketinget
I marts modtog de fire piger en meget fornem invitation. De blev inviteret på en tur ind i Folketinget af Astrid Krag fra Socialdemokratiet, og det var en stor oplevelse for pigerne. Her fik de mulighed for at tale med Astrid Krag og fortælle hende om deres arbejde.
”Vi fik også en rundvisning derinde, og vi var oppe i tårnet, der var virkelig langt ned. Det var super fedt, fordi Astrid Krag lyttede til os og vores ideer,” fortæller Lina Ismail.
team ung 1

Bliv en del af Team Ung
Du kan kontakte Lone (60 35 26 41) eller Søren (60 35 46 77) fra Greve Nord Projektet, hvis du gerne vil være med i Team Ung

Du kan også følge med Team Ung på Instagram #teamunggreve

team ung 5.JPG


Yacup er glad for sit lommepengejob


14-årige Yacub Camur har fået lommepengejob på ejendomskontoret i Askerød

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Hver tirsdag eftermiddag, når Yacup Camur får fri fra skole, går han over på ejendomskontoret i Askerød. Her har han nemlig fået et lommepengejob to timer om ugen.

Yacup er rigtig glad for sit arbejde, fordi han lærer nye ting, og fordi han kan tjene sine egne penge, som han kan bruge på at hygge sig med vennerne.
På ejendomskontoret er de også rigtig glade for at have Yacub ansat, fordi han hjælper dem med en række praktiske opgaver.

Hør Yacup og ejendomsmester Tommy fortælle, hvorfor de er glade for Yacups arbejde her i videoen


Debat om den boligsociale indsats i Greve Nord


Byrådsmedlemmer og bestyrelse diskuterede effekter, udvikling og målsætninger for Greve Nord

Af BO-VEST og Greve Nord Projektet

Bestyrelsen for den boligsociale indsats i Greve Nord havde mandag aften inviteret Greve Byråd til at drøfte det boligsociale samarbejde i Greve Nord.
26 deltagere fra byrådet og Greve Nord Projektets bestyrelse mødtes for at debattere, hvilke indsatser, der skal fokuseres på inden projektets udløb i august 2020.

IMG 5971

Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening var inviteret til at indlede mødet med en præsentation af resultater og erfaringer fra de boligsociale indsatser i Danmark. Herefter fortalte medlemmer fra bestyrelsen i Greve Nord Projektet borghmester Pernille Beckmann, Sophus Vørsing formand for Sydkystens Boligselskab og Ulrik Brock Hoffmeyer direktør i BO-VEST om effekter og erfaringer, der er skabt i Greve Nord de seneste 10 år.

Det tætte og gode samarbejde mellem boligorganisationer, kommune og politi blev flere gange påpeget som afgørende for at skabe positive udvikling.
“Den boligsociale indsats bygger bro til både kommunen, foreningsliv og erhvervslivet, og det er ikke muligt uden et tæt samarbejde,” sagde Ulrik Brock Hoffmeyer.

Kan indsatsen betale sig?
“Men kan det virkelig betale sig at have en helhedsplan?”
Spurgte flere af de fremmødte byrådsmedlemmer. Både kommunen og boligorganisationerne er med til at betale for den boligsociale indsats i Greve. Hovedparten af midlerne kommer dog fra Landsbyggefonden.
“Ja, uden tvivl. Evalueringerne viser, at indsatserne på samfundsplan giver et positivt økonomisk og socialt afkast," svarede Bent Madsen.

I sit oplæg og den senere debat understregede han gentagende gange, at samarbejdet på tværs af kommune, boligorganisationer, helhedsplan, politi m.fl., er afgørende for effekten af de boligsociale indsatser. Landet over har effekterne af boligsociale indsatser særligt vist sig på uddannelsesområdet, som en stigning i andelen af beboere, der gennemfører en mellemlang eller videregående uddannelse. Samme effekt har vist sig lokalt i Greve Nord, hvor andelen af unge, der gennemfører en videregående uddannelse, er steget markant. 
Ulrik Hoffmeyer supplerede med at forklare, at de penge, kommune og boligorganisationer bruger på en boligsocial indsats i Greve Nord, geares med en faktor 8 pga. de mange eksterne midler, der også bliver tilført udviklingen af boligområdet fra især fonde.

Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her
Se Bent Madsens oplæg her

Fortsat fokus på samarbejde
Stemningen på mødet var god, og byrådsmedlemmerne fik rig mulighed til at spørge ind til indsatserne, som det boligsociale arbejde udfører i området. Der blev en god debat om, hvad der skal til for at styrke boligområderne i Greve Nord. Bestyrelsen for Greve Nord Projektet gik fra mødet med gode inputs til arbejdet med de sidste knap to år i denne indsats.

“Det var et givtigt møde, hvor analyser fra BL bekræftede os i, at det er det tværfaglige samarbejde, der gør en forskel. Vi vil nu, som det blev foreslået på mødet, arbejde på at skabe et tættere samarbejde med erhvervslivet,” siger Sophus Vørsing.
Han påpegede også vigtigheden i, at boligafdelingerne så Greve Nord som en samlet bydel, og ikke tre individuelle boligområder. De seneste år har der været meget fokus på Askerød og den positive udvikling med eksempelvis væsentlig mindre kriminalitet har bidraget til et bedre image i hele bydelen.

IMG 5981
Åbenhed giver tryghed
Greve Kommune er en stor del af den boligsociale indsats i Greve Nord, og borgmester Pernille Beckmann fremhævede i sit oplæg ved evalueringen, at fysiske forandringer af bydelen vil bidrage til stigende tryghed. Bydelens boligområder fremstår lukkede om sig selv, så andre borgere ikke naturligt bevæger sig ind og gennem af områderne. Ifølge borgmesteren vil fysiske forandringer, der åbner bydelen, øge trygheden i området.
Borgmesteren efterlyste også et tættere samarbejde mellem helhedsplanen og erhvervslivet i Greve Kommune.

Fakta om Greve Nord Projektet:
- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker området Greve Nord. Primært Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen

- Projektet arbejder på baggrund af fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse

- Projektet er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab og Landsbyggefonden

- Greve Nord Projektet arbejder tæt sammen med bl.a. Greve Kommune, boligorganisationerne Vridsløselille Andelsboligforening/ BO-VEST, SYD-BO/ KAB, Greve Boligselskab, Midt- og Vestsjællands Politi, områdets skoler, daginstitutioner, kulturtilbud og fritidsforeninger m.fl.

Se Bent Madsens oplæg her
Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her


Få invitationer til events på telefonen


Vil du også have en sms, når vi har et arrangement for dig? Så meld dig til sms service

Det er nu muligt at melde sig til gratis SMS-service, så du får en invitation direkte på telefonen, når vi holder en aktivitet/arrangement, der er relevant for dig.

Du kan tilmelde dig to grupper:
- Arrangementer, aktiviteter for voksne/ alle
- Arrangementer, aktiviteter for børn, unge og familier

Du er naturligvis velkommen til at tilmelde dig begge to

Send en sms om, hvilken gruppe du ønsker at tilmelde dig til 60 35 46 61
Så sørger vi for, at du kommer på listen - Det er naturligvis gratis

SMS EVENT


Heva og Heidi: Vi griner så meget, når vi er sammen


Når Heva og Heidi mødes står den på både lektier og masser af grin og hygge

Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Det skal ikke være skole og lektier det hele. Der skal i høj grad også være plads til sjov og ballade,” fortæller Heidi Lysel, og Heva nikker.
”Ja, vi griner meget. Heidi fortæller nogle sjove historier, og vi kan også lave sjov med hinanden,” siger 15-årige, Heva, der i virkeligheden hedder Haifa Manla Eli, men som foretrækker sit kælenavn Heva.hevaheidi3
Heidi er Hevas frivillige mentor, og de har været mentorpar siden sidste sommer, hvor de blev matches sammen gennem Greve Kommunes Frivillige Mentorkorps. Heva kom til Danmark fra Syrien for snart fire år siden sammen med sine tre brødre og forældre. Familien bor i Valhals Kvarter, så det er ganske tæt på Heidis hjem på Engrøjel på den anden side af Godsvej.

Det er oftest her i Heidis hjem, at de to grinebidere mødes. Her er der ro til at fordybe sig i lektierne og plads til, at de kan slænge sig i sofaerne og hygge sig og grine, sludre, fortælle historier og kæle med katten Batman, som Heva meget hurtigt blev gode venner med. I det øjeblik hun træder ind ad døren, kommer han pilende hen over parketgulvet og lægger sig til rette i skødet hos hende, ligeså snart hun har sat sig i sofaen.hevaheidi5

”Ja, du kan godt lide at blive nusset ikke,” smiler Heva til Batman, der spinder taknemmeligt tilbage.
Heidi bor sammen med sin mad Christian Lysel, der også er frivillig mentor. Sammen har ægteparret hele fire mentees, to drenge og to piger, som alle kommer meget i huset.

”Vi gør meget ud af, at de ved, at de altid er velkomne her. Vores hjem er åbent for dem også. Vi plejer at sige, at mandag er lidt åbent hus. Nogle gange er de her alle fire samtidig, det svinger lidt. Men det er så hyggeligt, og så spiser vi sammen, spiller spil og hygger, når der er lavet lektier,” siger Heidi.

En laborant, der hjælper
Heva og Heidi mødes et par gange om måneden og nogle gange oftere, for det kommer an på, hvad de skal. Nogle gange hjælper Heidi og Christian Heva og de andre mentees med lektierne.
”Så deler vi os op og hjælper med det, vi er gode til hver især. Så bliver der lavet dansk i køkkenet, og matematik i stuen. Det er rigtig hyggeligt, og på den måde kan de unge også hjælpe hinanden, så det ikke kun er os voksne,” forklarer Heidi.bloodsample
Heidi og Heva har også talt meget om hvilke uddannelse, som Heva gerne vil starte på, når hun er færdig med 10. klasse i sommeren 2020.
”Jeg vil gerne være laborant. Sådan en der tager prøver på folk,” forklarer Heva.
”Laborant? Jeg troede, at du ville være tandplejer?” spørger Heidi med et smil.
”Nej, nu har jeg lavet det om. Jeg vil gerne være laborant,” siger Heva og forklarer videre:
”Jeg vil gerne være laborant, fordi jeg gerne vil hjælpe folk med at finde ud af, hvorfor de er syge, eller hvad de fejler. Jeg har selv prøvet det, fordi jeg var rigtig træt hele tiden og ikke kunne holde mig vågen i skolen. Så kom jeg på hospitalet, og de tog nogle blodprøver. De fandt ud af, at det var fordi, jeg manglede noget vitamin, og nu er det hele fint. Men jeg vil gerne være med til at kunne hjælpe andre, der også har et problem, og hjælpe dem med at blive raske.”

Google translate
Andre gange er det rent hygge og sjov, når Heidi og Heva er sammen. Så spiller de fx spil, går ture eller sidder bare og snakker om alt muligt forskelligt i sofaen eller laver aftensmad.
”Heidi er rigtig sød, og hun er god at tale med. Både om skole og alt muligt andet. Hvis der er noget, jeg ikke helt forstår, så kan Heidi hjælpe mig med at forklare det på en måde, så jeg forstår det,” siger Heva.
translate”Det er så dejligt, for jeg føler mig meget velkommen her hos Heidi og Christian. Her er der forståelse for, hvis der er noget, jeg ikke lige kan forklare eller et ord, jeg ikke kender. Så hjælper de mig med at forklare det på en anden måde. Det er rigtig godt, for jeg lærer mere dansk af at tale her, fordi jeg ved, at de ikke har travlt, og at de har tid og gerne vil hjælpe mig. De griner ikke af mig, hvis jeg siger noget forkert, så prøver de i stedet at forstå, hvad jeg mener. De er rigtig søde,” fortsætter hun.

”Du er blevet så god til dansk. Det var du også, da vi startede, men du har virkelig rykket meget. Det er ikke så mange ting, jeg skal hjælpe dig med at oversætte mere, og du kan meget mere selv nu, end du lige tror. Fx har du jo selv undersøgt alt det med, hvordan du skulle søge ind på gymnasiet eller HF efter skolen,” roser Heidi.
”Og hvis der er noget, der er lidt svært at forklare, så bruger vi nogle gange lidt fagter. Og ellers må vi bruge Google translate, hvis det går helt galt,” siger Heidi med et grin.

Ramadan rykker sig
Når Heidi og Heva er sammen taler de meget – og snakken går om alt mellem himmel og jord. De taler om deres familier og venner og arbejde. Noget af det, de taler meget om, er de forskellige kulturer og traditioner, som de hver kommer fra. Heidi lærer Heva en masse om de danske traditioner, det danske samfund, hvorfor dansker siger og gør, som vi gør, de forskellige højtider, forskellen på Danmark i dag og i gamle dage og meget andet.

Til gengæld fortæller Heva om deres kultur, livet i Syrien, hvordan det adskiller sig fra Danmark, hendes familie og traditionerne her, hvilke madvaner der hører sig til visse højtider og mange andre ting, og så er det Heidis tur til at spidse øre.
hevaheidi4”Det er simpelthen så spændende at lære om andre kulturer. Jeg har altid været meget interesseret i at hør, hvordan livet er andre steder i verden. Så langt er der jo ikke geografisk mellem landene, men der er kæmpe forskel på kulturerne. Så jeg lærer rigtig meget, når Heva fortæller, og jeg bliver klogere hver gang. Fx har Heva forklaret mig meget mere om alle traditionerne og baggrunden for ramadanen, og jeg har nu lært, at det flytter sig nogle dage hvert år,” siger Heidi.
”Ja, det er rigtigt. Du er god til at huske det hele,” siger Heva stolt, mens hun hjemmevant finder middagstallerkenerne i køkkenskabet og sætter dem ind på spisebordet.

Vi har meget at give
Heidi har været Hevas mentor siden efteråret, og da var Heidi allerede mentor for en anden pige, Laura. Christian er mentor for de to drenge Ferhad og Mohammad, og ægteparret bruger derfor en hel del timer om måneden på at støtte og være sammen med de fire unge.
De får ikke noget for det, og for Heidi og Christian er det slet ikke det, det handler om.

”Vi gør det, fordi vi føler, at vi har rigtig meget at give af. Christian og jeg kan desværre ikke selv få børn, og på den her måde har vi mulighed for stadig at give noget af al vores omsorg, støtte og viden videre til nogle unge på vej. Det er vores måde at hjælpe på. Det er så givende og dejligt at se, at man kan være med til at gøre en forskel,” forklarer Heidi.
”Og vi får jo så meget igen af de her fire unge skønne mennesker. De giver energi og glæde og bidrager også med masser af positivt og skæg til vores hverdag. Det er så fedt, når vi kan følge med i deres liv og se, hvordan de rykker sig og kan flere og flere ting selv. Vi får lov at følge med på sidelinjen og i deres gode og dårlige oplevelser, og det føler vi også jo også privilegerede over, for det viser, at de føler sig trygge ved os og har lyst til, at vi skal være en del af deres liv. På den måde kommer man meget tæt på hinanden,” fortsætter hun.
hevaheidi6En del af familien
Det er meget forskelligt, hvor ofte en mentor og mentee fra kommunens mentorkorps mødes. Det er op til det enkelte mentorpar at sætte rammerne for deres møder.
Møderne og relationen mellem Heidi og Christian og deres fire mentees er med tiden blevet så tæt, fordi de laver så mange ting sammen. Heidi og Christian har også været hjemme og besøge de fire unges familier og mødt forældrene flere gange, så der helt fra start har været tryghed om, hvem deres børn var.

Fordi møderne ikke kun handler om at lave lektier, men også om at lave hyggelige ting sammen, er der opstået et særligt bånd mellem Heidi og Christian og Heva, Laura, Ferhad og Mohammed.
”Man bliver jo lidt en del af hinandens familier efterhånden. Det er så naturligt for os, at I er her. I er jo lidt blevet vores mentor-børn,” smiler Heidi til Heva.

Til vands og til hest
Selvom der er lang tid endnu, er Heidi og Heva også allerede gået i gang med at planlægge, hvad de skal til sommer. Udover at spille spil i haven har de planlagt, at de skal ud og sejle på Heidi og Christians nye båd.
”Og det er en større båd den her gang. Der er plads til os alle seks. Så kan drengene fiske, mens vi sludre,” griner Heidi.
”Jeg elsker at sejle. Det glæder jeg mig rigtig meget til,” siger Heva.
”Hvordan har du det med heste? Har du nogensinde prøvet at ride på en?” spørger Heidi.
”Nej. Det kan jeg ikke finde ud af,” svarer Heva og ser lidt forskrækket ud.
”Det lærer du hurtigt. Det er let, og jeg skal nok hjælpe dig. Vi tager de andre med, og så kører vi op til min bror en dag. Han har en gård, hvor der er heste. Så kan I alle fire prøve det. Tror du ikke, at de andre også er med på den?” spørger Heidi, og Heva nikker ivrigt.
”Vi er også blevet enige om, at vi stadig skal blive ved med at mødes, når den officielle mentor-periode er slut, ikke?” siger Heva, og Heidi fortsætter:
”Jo! Helt bestemt da. Vi er slet ikke færdige med at grine og hygge os sammen.”

ferhad teaser
Du kan også læse om Christian og Ferhad her


Vil du også være/ have en mentor?
Greve Kommunes Frivillige mentorkorps er altid på udkig efter flere voksne, der har lyst til at gøre en forskel for en ung. Du kan læse mere om mentorordningen her


Er du mellem 15-29 år er du velkommen til at skrive eller ringe til mentorkoordinator Mia Rosenørn (24 84 39 17, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) og høre om muligheden for at møde lige netop den mentorprofil, som du ønsker dig.


Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere