Lars Barfoed besøger Askerød

Lars_Barfoed_1af: Marie Skjelbo Justesen

Justitsminister Lars Barfoed blev under sit besøg i Askerød præsenteret for Greve Nord Projektets medarbejdere i Job- og Sundhedsbutikken. Fokus var på indsatsen med at skabe muligheder inden for job og sundhed for beboerne i Greve Nord. Det blev under det korte møde slået fast, at det boligsociale arbejde skal prioriteres højt, hvis Askerød skal fortsætte sin positive udvikling med mindre kriminalitet og flere beboere i beskæftigelse.

Stamhuset i Askerød dannede rammerne for Justitsministerens besøg mandag den 23. maj, hvor der var inviteret til debatmøde om mulighederne for at stoppe bandekriminaliteten. Med dette tema på dagsordenen var det oplagt at besøge Job- og Sundhedsbutikken og skabe større opmærksomhed omkring det boligsociale arbejde, hvor den helhedsorienterede indsats med fokus på muligheder udgør den største del af arbejdet med at bekæmpe kriminalitet.

Job- og uddannelsesformidlingen er en central indsats, når det gælder om at skabe muligheder for især de unge beboere, og dermed give dem et alternativ til kriminalitet. Jobvejleder Marianne Olsen er ikke i tvivl om, at det er relationsarbejdet med de unge, som gør den største forskel.

Hun opsøger de unge blandt andet i Netcaféen og inviterer til samtaler om mulighederne for uddannelse, lærepladser og job, og det er der mange, der benytter sig af. Dog er en af Job- og Sundhedsbutikkens største udfordringer at skabe positive kontakter til virksomhederne.

Der er behov for frontløbere

"Statsministerens besøg her i Askerød medførte nogle åbninger omkring kontakt til virksomheder, som jeg har fulgt op på. Når store virksomheder er positive for at tage nogle af vores unge ind, giver det nogle nye muligheder, og det viser, at de er indstillede på at give de her unge en chance" siger virksomhedsformidler Lars Kure og fortsætter:

"Jeg har kontakt med mange virksomheder hver dag, og jeg oplever, at op imod 90 pct. siger nej-tak, når den lærling, praktikant eller medarbejder, jeg tilbyder dem, hedder Ali eller Mohammed. Virksomhederne er i høj grad præget af fordomme og myter om unge med anden etnisk baggrund end dansk, og det er et stort problem".

Justitsminister Lars Barfoed hæftede sig ved denne udfordring, og spurgte nysgerrigt ind til, hvad der så skal få virksomhederne til at åbne op for de unge fra Askerød, og svaret var klart – der er behov for flere frontløbere blandt de største virksomheder.

Lars Kure uddyber: "Det kræver, at flere virksomheder får øjnene op for de ressourcer, disse drenge ligger inde med, og at de også ser ideen i at udvise mere social ansvarlighed. Ved at skabe større oplysning blandt virksomhederne, kan vi virkelig nå langt".

Sundhed er et vigtigt aspekt

Job-_og_Sundhedsbutikken
Også sundhedsperspektivet vejer tungt i vejlednings- og oplysningsarbejdet i butikken, og det er helt bevidst, at job og sundhed er slået sammen til et fælles tilbud.

"Ved at have de mange tilbud samlet et sted, når vi ud til en langt større gruppe af beboere, end hvis tilbuddene havde været opdelt. Ofte skaber det også en bedre åbning for oplysning, at beboerne træder direkte ind i butikken og opdager de mange muligheder der er, både inden for job og uddannelse og inden for sundhed og ernæring" siger job- og sundhedskoordinator Kira Gilling Hansen.

Det anderledes koncept interesserede Justitsministeren, som under besøget spurgte yderligere ind til metoden med at få beboerne til at tage imod tilbuddene. Kira Gilling Hansen fortalte, at de i nogle sammenhænge er opsøgende, men at de bedste ambassadører er de beboere, der har benyttet sig at tilbuddene og derfor fortæller det videre til deres familie og venner i området. Jobguide Khadija Al Mohammadi fastslår, at indsatsen dermed når hele familien og derfor skaber en bedre helhedsindsats.

"Job- og sundhedsbutikken har blandt andet uddannet et korps af sundhedsformidlere, hvor alle har en anden etnisk baggrund end dansk. Dette giver dem en forståelse for de forskellige kulturer, vi har her i området, og som kan åbne døre på en måde, som de etnisk danske medarbejdere måske ikke kan" siger hun.

Justitsministeren skulle videre til debatmødet i Stamhuset, og efter besøget i Job- og Sundhedsbutikken var det forhåbentlig med en større indsigt om nødvendigheden af at løfte i flok for at skabe mere tryghed og bekæmpe kriminalitet.

 

Se også TV2-Lorrys indslag her

 

 


Taekwondo, tro og tillid

Taekwondo1Vi er i Gersagerparken 3, nærmere betegnet Greve Taekwondo Klub. Hér har projektets børne- og ungem­edarbejder i Gersagerparken, Len­nart, trænet taekwondo med nogle af Gersagerparkens beboere siden klubben officielt åbnede i maj 2010.

Stemningen er god, drengene suser rundt og pjatter. "Om 1 minut og 40 sekunder går vi i gang" siger Lennart, og drengene leger videre. Præcis 1 minut og 40 sekunder efter er der ro.

Drengene står på rækker og man kan høre en knappenål falde til jorden.

Selve træningen har stået på i lang tid før åbningen af klubben. "Jeg kender mange af drengene i forvejen, vi har jo trænet sammen i lang tid". "Mange af dem har virkelig udviklet sig, både sportsligt og på det personlige plan.

Der er en kæmpe udvikling de gen­nemgår og det er virkelig spændende og givende for mig at være en del af".

Stor interesse

Taekwondo-udstyr er ikke billigt, så det er ikke alle forældre, der har råd til at købe træningsdragter og den slags. Lennart er derfor ved at udarbejde et pointsystem, så de unge kan optjene nogle point ved at hjælpe til på den ene eller anden måde, så de kan købe udstyr på den måde.

"Drengene har selv været med til at indrette lokalerne, det giver dem en form for ejerskab", siger Lennart.

Indtil videre er klubbens medlemmer primært beboere fra Gersagerparken, men flere udefra er begyndt at vise interesse. Det gør, at lokalet inden længe bliver for trangt, så inden alt for længe rykker vi over på Krogårdssko­len eller Hundige skolen, så klubben kan fortsætte med at vokse.

Klubben har 38 betalende medlem­mer, men reelt er der 50. Der er voksenhold to gange om ugen, to drengehold og et enkelt pigehold.

Hvorfor?

Projektetsbørne- og unge arbejde handler om at skabe kontakt til børn og unge, være troværdige voksne og ad den vej opnå et tillidsforhold. Et tillidsforhold der bruges til at lære de pågældende børn og unge at reflektere over egen adfærd og deres kommunikation med andre.

Håbet er, at de oplever at have positive valg i livet - og at de tager dem.

Dette gælder for Netcaféen og det gælder for Lennarts taekwondo-arbejde.

 


Beboerhus med gang i

Beboerhus_1Mælkebøtten i Gersagerparken er ved at udvikle sig til et rigtigt aktivitetshus. Tirsdag morgen har Suzanne gymnastik til glæde og gavn for Gersagerparkens beboere.

"Esma, du snorker" griner Suzanne Stroman, da timen er forbi.

"Jamen jeg bliver så træt under afspændingen," griner Esma - og de andre griner med.

"Vi hygger os virkelig sammen" siger Suzanne, der er projektets sociale vice­vært i Gersagerparken. Først arbejdes der til god musik og med sved på pan­den og så er der afspænding til sidst.

De deltagende kvinder kender hinanden, det er der ingen tvivl om. Mange af dem kendte dog ikke hinanden i forvejen, det er kommet gennem gymnastikken.

Det sociale vejer tungt

"Det er virkelig rart at se, hvordan der dannes relationer på kryds og tværs. Egentlig er gymnastikken både for mænd og kvinder, men her er kun kvinder - indtil videre", siger Suzanne.

Hun fortæller, at udover det sociale aspekt i at mødes og lave noget sammen, så spiller sundhedsdelen også en stor rolle for kvinderne.

"Der er blandt andet én, der har tabt 4 kg bare ved at komme til gymnastik en gang om ugen, det motiverer både hende og de andre, som ønsker at tabe et par kilo."

Udover gymnastik er der stavgang hver onsdag. Dér ordnes verdenssituatio­nen - hver gang, vil rygtet vide! Det er en avanceret form for walk and talk, mens der motioneres. En gang om måneden afsluttes med frokost i Café Ask. En frivillig diætist, Tina, deltager også en gang om ugen. Hun kommer med gode råd til kosten.

Hvorfor?

Beboerhus_2Udover at beboerne får en mulighed for at møde hinanden under uformelle forhold, så medfører det også helt au­tomatisk et ansvar for hinanden, som naboer og et fællesskab omkring det at være beboer i Gersagerparken.

Både zumba, stavgang og gymnastik har deltagere med forskellige kulturelle baggrunde.

Der er både afrikanere, tyrkere, arabere, danskere og sågar en enkelt nordmand. De danskere, der deltager, er nogle energibundter, og de fungerer som en slags rollemodeller for de andre kvinder, da alder har en anden betydning i vores kultur end andre.

 


Sundhed hitter!

Sundhedsdag_1Onsdag den 30. marts stod i sund­hedens tegn. Greve Nord Projektet havde i samarbejde med Café Ask i Askerød arrangeret en sundheds­dag for beboerne i området.

Arrangementet åbnede dørene kl.14, men allerede et kvarter før stod folk og trippede for at komme ind.

"Det var langt bedre end vi overhovedet turde håbe på", siger Hanne Sanderhoff Degn fra Greve Nord Projektet, som stod for koordineringen af de mange frivillige stande, hvor lokale foreninger kunne gøre lidt reklame for deres forening og informere folk om deres arbejde.

Udover en øget opmærksomhed på de mange frivillige foreninger og gode tilbud, der er i kommunen, fik de be­søgende mulighed for at smage på de lækre snacks og smagsprøver, som Café Ask diskede op med.

Køen ved Lungepatient.dk og Hun­dige Apotek var konstant lang. Der var heldigvis mange, der gik lettet og tilfredse fra deres check, men andre fik dog også en lille advarsel om, at de nok skulle stoppe med at ryge, tabe sig og/eller spise sundere.

Glade besøgende

Sundhedsdag_2Gertrud fra Gersagerparken var glad. "Jeg har fået kontakt til den lokale gigtforening" smiler hun, "det tror jeg ikke jeg havde fået gjort, hvis jeg ikke var kommet i dag, jeg har virkelig fået meget ud af det".

Afua fra Askerød var også glad: "Jeg elsker denne slags arrangementer og deltager altid", siger hun, "jeg fik en motions-cd med hjem, så nu kan jeg begynde at træne derhjemme".

Mange fik også taget nogle af de gode opskrifter med hjem, som lå ved de lækre snacks. Mange af de besøgende var enige om, at det var en rigtig god idé. "Når man smager på noget lækkert, og som oven i købet er sundt, så er det dejligt, at man kan tage opskriften med hjem, så nu har jeg ingen undskyldning for at spise usundt mere", griner en af deltagerne.

Sundhedsdag_3De nyistandsatte lokaler i Stamhuset, hvor Café Ask har til huse, var fyldt med besøgende hele dagen og flere udtrykte ønske om, at det i hvert fald var et arrangement, der gerne måtte gentages næste år.

"Det er noget vi helt klart vil have med i vores overvejelser, når vi skal til at tænke på aktiviteter i 2012", siger Hanne. "Vi var en anelse i tvivl om, hvorvidt folk ville dukke op, så vi havde gjort vores til, at der blev gjort massiv reklame for arrangementet, og så er det jo fantastisk at se, at det rent faktisk virker", smiler hun.

Så hvis man havde været i tvivl før, så behøver man ikke være det længere – sundhed hitter!

Hvorfor?

Når vi i projektet laver et arrangement som sundhedsdagen har vi flere mål:

Vi vil gerne støtte og medvirke til at danne netværker mellem lokale foreninger (og kommunale projekter), således at de kan bruge hinanden fremover.

Vi vil gerne understøtte aktiviteter, hvor beboerne enten får gode tilbud og muligheder, har det sjovt sammen eller måske får en blanding af begge dele. Dette gør vi for at fastholde be­boerne og på sigt skabe lokal stolthed og sammenhold. Helt banalt så bliver du gladere for at bo et sted, hvor du kan grine sammen med naboerne.

 


Klub for Askerød og SYD-BOs piger

Pigeklub

af: Hanne Sanderhoff Degn

Siden 24. februar har der været pigeklub i Job- og Sundhedsbu­tikken i Kildehuset 6 i Askerød.

Hver anden onsdag i lige uger er der åbent fra 16-18 for piger mellem 13-17 år. Størstedelen af pigerne bor i Askerød, men der kommer også nogen fra Gersagerparken, Gudekvartererne og villakvartererne.

Der er altid en-to voksne til stede sammen med to frivillige piger. Det er forskelligt, hvad vi finder på: Nogle gange spiller vi wii, an­dre gange ser vi film og nogle gange hører vi bare musik, spiser kage og snakker.

Det hele er foregået i tæt samspil med pigerne og deres ønsker. De har blandt andet lavet lister med film de kunne tænke sig at se, blade de kunne tænke sig at læse og ture, som de kunne tænke sig at tage på. Indtil videre er budgettet ikke prangende, men vi håber alligevel, at det kan blive til nogle ture i sommer­ferien.

Flere og flere piger er begyndt at komme i pigeklubben, men der er altid plads til flere.

Husk at Pigeklubben holder åbent hver onsdag i sommerferien fra kl. 12.00 - 18.00. Kom og vær med! 

 


Tyghed og aktiviteter


Trivsel_1I september 2010 fik Greve Nord Projektet ansat en aktivitets-koordinator.

Nu er der for alvor sat fokus på at støtte eksisterende og skabe nye aktiviteter.

I Syd-Bo afdelingerne har der længe været ønsker om mere synlighed og flere tilbud til beboerne.

En efterårsdag inviterede Hanne og Stine fra pro­jektet alle beboerne i Gudekvartererne og Klyngen til et fælles informations­møde, hvor der var mulighed for at komme med forslag til nye aktiviteter.

Der kom der en masse godt ud af. Blandt andet kom der en masse frivil­lige på banen, som deltager aktivt, når aktiviteterne er i gang.

Hundeklub­ben er en af de helt store attraktioner. De mødes hver søndag og lufter de firbenede og slutter turen af med kaffe i projektets lokaler i Dalhuset 2.

Der er blevet afholdt banko to gange for beboerne. Det har været hyggeligt og godt besøgt. Hyggeklubben er dog sat på stand-by, da det ikke var det store tilløbsstykke. Men, så finder vi nok på noget andet.

Turen går til...

Trivsel_2I november inviterede projektet på juletur til Gisselfeld Kloster. Der kom desværre ikke beboere i hobetal, men det var en fantastisk tur, som helt sikkert vil blive gentaget når næste jul nærmer sig.

I mellemtiden er der blevet afholdt loppemarked en søndag i april, hvor beboerne strømmede til for at finde det helt rigtige loppefund.

Det samme informationsmøde blev afholdt for beboerne i Askerød i februar 2011, og selvom der ikke kom så mange nye ansigter, kom der nogle gode idéer på banen, som der vil blive arbejdet videre på i løbet af året.

Askerød, Klyngen og Gudekvartererne har fået sin helt egen pigeklub på initiativ fra tre frivillige unge kvinder.

Indtil videre er den åben hver anden onsdag, men håbet er på længere sigt at holde oftere åbent.

Der kommer ca. 20 piger og laver mad, ser film og snakker sammen. Der er altid voksne kvinder tilstede. Ann fra Greve Gadeteam har også været på besøg, for at få sig en snak med pigerne.

Hvorfor?

Trivsel_4Formålet med at igangsætte nye aktiviteter kan have en tryghedsska­bende effekt.

Hvis man kender folk i sit nærmiljø, føler man sig også mere tryg ved at færdes i det.

Mange tør ikke gå på gaden, men hvis man kunne lære hinanden at kende, kunne der dannes nye netværk.

Det kunne blive en form for nabohjælp, at være hinandens øjne og passe på hinanden.

Det er der allerede mange der gør, men der er stadig beboere, som er meget utrygge - og det er dem, vi skal have fat i og hjælpe med at danne netværk, så alle med tiden kan være glade og trygge i deres bebyggelse.

Man skal jo heller ikke glemme, at det er sundt at have det sjovt!

 

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her