Taekwondo, tro og tillid

Taekwondo1Vi er i Gersagerparken 3, nærmere betegnet Greve Taekwondo Klub. Hér har projektets børne- og ungem­edarbejder i Gersagerparken, Len­nart, trænet taekwondo med nogle af Gersagerparkens beboere siden klubben officielt åbnede i maj 2010.

Stemningen er god, drengene suser rundt og pjatter. "Om 1 minut og 40 sekunder går vi i gang" siger Lennart, og drengene leger videre. Præcis 1 minut og 40 sekunder efter er der ro.

Drengene står på rækker og man kan høre en knappenål falde til jorden.

Selve træningen har stået på i lang tid før åbningen af klubben. "Jeg kender mange af drengene i forvejen, vi har jo trænet sammen i lang tid". "Mange af dem har virkelig udviklet sig, både sportsligt og på det personlige plan.

Der er en kæmpe udvikling de gen­nemgår og det er virkelig spændende og givende for mig at være en del af".

Stor interesse

Taekwondo-udstyr er ikke billigt, så det er ikke alle forældre, der har råd til at købe træningsdragter og den slags. Lennart er derfor ved at udarbejde et pointsystem, så de unge kan optjene nogle point ved at hjælpe til på den ene eller anden måde, så de kan købe udstyr på den måde.

"Drengene har selv været med til at indrette lokalerne, det giver dem en form for ejerskab", siger Lennart.

Indtil videre er klubbens medlemmer primært beboere fra Gersagerparken, men flere udefra er begyndt at vise interesse. Det gør, at lokalet inden længe bliver for trangt, så inden alt for længe rykker vi over på Krogårdssko­len eller Hundige skolen, så klubben kan fortsætte med at vokse.

Klubben har 38 betalende medlem­mer, men reelt er der 50. Der er voksenhold to gange om ugen, to drengehold og et enkelt pigehold.

Hvorfor?

Projektetsbørne- og unge arbejde handler om at skabe kontakt til børn og unge, være troværdige voksne og ad den vej opnå et tillidsforhold. Et tillidsforhold der bruges til at lære de pågældende børn og unge at reflektere over egen adfærd og deres kommunikation med andre.

Håbet er, at de oplever at have positive valg i livet - og at de tager dem.

Dette gælder for Netcaféen og det gælder for Lennarts taekwondo-arbejde.

 


Beboerhus med gang i

Beboerhus_1Mælkebøtten i Gersagerparken er ved at udvikle sig til et rigtigt aktivitetshus. Tirsdag morgen har Suzanne gymnastik til glæde og gavn for Gersagerparkens beboere.

"Esma, du snorker" griner Suzanne Stroman, da timen er forbi.

"Jamen jeg bliver så træt under afspændingen," griner Esma - og de andre griner med.

"Vi hygger os virkelig sammen" siger Suzanne, der er projektets sociale vice­vært i Gersagerparken. Først arbejdes der til god musik og med sved på pan­den og så er der afspænding til sidst.

De deltagende kvinder kender hinanden, det er der ingen tvivl om. Mange af dem kendte dog ikke hinanden i forvejen, det er kommet gennem gymnastikken.

Det sociale vejer tungt

"Det er virkelig rart at se, hvordan der dannes relationer på kryds og tværs. Egentlig er gymnastikken både for mænd og kvinder, men her er kun kvinder - indtil videre", siger Suzanne.

Hun fortæller, at udover det sociale aspekt i at mødes og lave noget sammen, så spiller sundhedsdelen også en stor rolle for kvinderne.

"Der er blandt andet én, der har tabt 4 kg bare ved at komme til gymnastik en gang om ugen, det motiverer både hende og de andre, som ønsker at tabe et par kilo."

Udover gymnastik er der stavgang hver onsdag. Dér ordnes verdenssituatio­nen - hver gang, vil rygtet vide! Det er en avanceret form for walk and talk, mens der motioneres. En gang om måneden afsluttes med frokost i Café Ask. En frivillig diætist, Tina, deltager også en gang om ugen. Hun kommer med gode råd til kosten.

Hvorfor?

Beboerhus_2Udover at beboerne får en mulighed for at møde hinanden under uformelle forhold, så medfører det også helt au­tomatisk et ansvar for hinanden, som naboer og et fællesskab omkring det at være beboer i Gersagerparken.

Både zumba, stavgang og gymnastik har deltagere med forskellige kulturelle baggrunde.

Der er både afrikanere, tyrkere, arabere, danskere og sågar en enkelt nordmand. De danskere, der deltager, er nogle energibundter, og de fungerer som en slags rollemodeller for de andre kvinder, da alder har en anden betydning i vores kultur end andre.

 


Sundhed hitter!

Sundhedsdag_1Onsdag den 30. marts stod i sund­hedens tegn. Greve Nord Projektet havde i samarbejde med Café Ask i Askerød arrangeret en sundheds­dag for beboerne i området.

Arrangementet åbnede dørene kl.14, men allerede et kvarter før stod folk og trippede for at komme ind.

"Det var langt bedre end vi overhovedet turde håbe på", siger Hanne Sanderhoff Degn fra Greve Nord Projektet, som stod for koordineringen af de mange frivillige stande, hvor lokale foreninger kunne gøre lidt reklame for deres forening og informere folk om deres arbejde.

Udover en øget opmærksomhed på de mange frivillige foreninger og gode tilbud, der er i kommunen, fik de be­søgende mulighed for at smage på de lækre snacks og smagsprøver, som Café Ask diskede op med.

Køen ved Lungepatient.dk og Hun­dige Apotek var konstant lang. Der var heldigvis mange, der gik lettet og tilfredse fra deres check, men andre fik dog også en lille advarsel om, at de nok skulle stoppe med at ryge, tabe sig og/eller spise sundere.

Glade besøgende

Sundhedsdag_2Gertrud fra Gersagerparken var glad. "Jeg har fået kontakt til den lokale gigtforening" smiler hun, "det tror jeg ikke jeg havde fået gjort, hvis jeg ikke var kommet i dag, jeg har virkelig fået meget ud af det".

Afua fra Askerød var også glad: "Jeg elsker denne slags arrangementer og deltager altid", siger hun, "jeg fik en motions-cd med hjem, så nu kan jeg begynde at træne derhjemme".

Mange fik også taget nogle af de gode opskrifter med hjem, som lå ved de lækre snacks. Mange af de besøgende var enige om, at det var en rigtig god idé. "Når man smager på noget lækkert, og som oven i købet er sundt, så er det dejligt, at man kan tage opskriften med hjem, så nu har jeg ingen undskyldning for at spise usundt mere", griner en af deltagerne.

Sundhedsdag_3De nyistandsatte lokaler i Stamhuset, hvor Café Ask har til huse, var fyldt med besøgende hele dagen og flere udtrykte ønske om, at det i hvert fald var et arrangement, der gerne måtte gentages næste år.

"Det er noget vi helt klart vil have med i vores overvejelser, når vi skal til at tænke på aktiviteter i 2012", siger Hanne. "Vi var en anelse i tvivl om, hvorvidt folk ville dukke op, så vi havde gjort vores til, at der blev gjort massiv reklame for arrangementet, og så er det jo fantastisk at se, at det rent faktisk virker", smiler hun.

Så hvis man havde været i tvivl før, så behøver man ikke være det længere – sundhed hitter!

Hvorfor?

Når vi i projektet laver et arrangement som sundhedsdagen har vi flere mål:

Vi vil gerne støtte og medvirke til at danne netværker mellem lokale foreninger (og kommunale projekter), således at de kan bruge hinanden fremover.

Vi vil gerne understøtte aktiviteter, hvor beboerne enten får gode tilbud og muligheder, har det sjovt sammen eller måske får en blanding af begge dele. Dette gør vi for at fastholde be­boerne og på sigt skabe lokal stolthed og sammenhold. Helt banalt så bliver du gladere for at bo et sted, hvor du kan grine sammen med naboerne.

 


Klub for Askerød og SYD-BOs piger

Pigeklub

af: Hanne Sanderhoff Degn

Siden 24. februar har der været pigeklub i Job- og Sundhedsbu­tikken i Kildehuset 6 i Askerød.

Hver anden onsdag i lige uger er der åbent fra 16-18 for piger mellem 13-17 år. Størstedelen af pigerne bor i Askerød, men der kommer også nogen fra Gersagerparken, Gudekvartererne og villakvartererne.

Der er altid en-to voksne til stede sammen med to frivillige piger. Det er forskelligt, hvad vi finder på: Nogle gange spiller vi wii, an­dre gange ser vi film og nogle gange hører vi bare musik, spiser kage og snakker.

Det hele er foregået i tæt samspil med pigerne og deres ønsker. De har blandt andet lavet lister med film de kunne tænke sig at se, blade de kunne tænke sig at læse og ture, som de kunne tænke sig at tage på. Indtil videre er budgettet ikke prangende, men vi håber alligevel, at det kan blive til nogle ture i sommer­ferien.

Flere og flere piger er begyndt at komme i pigeklubben, men der er altid plads til flere.

Husk at Pigeklubben holder åbent hver onsdag i sommerferien fra kl. 12.00 - 18.00. Kom og vær med! 

 


Tyghed og aktiviteter


Trivsel_1I september 2010 fik Greve Nord Projektet ansat en aktivitets-koordinator.

Nu er der for alvor sat fokus på at støtte eksisterende og skabe nye aktiviteter.

I Syd-Bo afdelingerne har der længe været ønsker om mere synlighed og flere tilbud til beboerne.

En efterårsdag inviterede Hanne og Stine fra pro­jektet alle beboerne i Gudekvartererne og Klyngen til et fælles informations­møde, hvor der var mulighed for at komme med forslag til nye aktiviteter.

Der kom der en masse godt ud af. Blandt andet kom der en masse frivil­lige på banen, som deltager aktivt, når aktiviteterne er i gang.

Hundeklub­ben er en af de helt store attraktioner. De mødes hver søndag og lufter de firbenede og slutter turen af med kaffe i projektets lokaler i Dalhuset 2.

Der er blevet afholdt banko to gange for beboerne. Det har været hyggeligt og godt besøgt. Hyggeklubben er dog sat på stand-by, da det ikke var det store tilløbsstykke. Men, så finder vi nok på noget andet.

Turen går til...

Trivsel_2I november inviterede projektet på juletur til Gisselfeld Kloster. Der kom desværre ikke beboere i hobetal, men det var en fantastisk tur, som helt sikkert vil blive gentaget når næste jul nærmer sig.

I mellemtiden er der blevet afholdt loppemarked en søndag i april, hvor beboerne strømmede til for at finde det helt rigtige loppefund.

Det samme informationsmøde blev afholdt for beboerne i Askerød i februar 2011, og selvom der ikke kom så mange nye ansigter, kom der nogle gode idéer på banen, som der vil blive arbejdet videre på i løbet af året.

Askerød, Klyngen og Gudekvartererne har fået sin helt egen pigeklub på initiativ fra tre frivillige unge kvinder.

Indtil videre er den åben hver anden onsdag, men håbet er på længere sigt at holde oftere åbent.

Der kommer ca. 20 piger og laver mad, ser film og snakker sammen. Der er altid voksne kvinder tilstede. Ann fra Greve Gadeteam har også været på besøg, for at få sig en snak med pigerne.

Hvorfor?

Trivsel_4Formålet med at igangsætte nye aktiviteter kan have en tryghedsska­bende effekt.

Hvis man kender folk i sit nærmiljø, føler man sig også mere tryg ved at færdes i det.

Mange tør ikke gå på gaden, men hvis man kunne lære hinanden at kende, kunne der dannes nye netværk.

Det kunne blive en form for nabohjælp, at være hinandens øjne og passe på hinanden.

Det er der allerede mange der gør, men der er stadig beboere, som er meget utrygge - og det er dem, vi skal have fat i og hjælpe med at danne netværk, så alle med tiden kan være glade og trygge i deres bebyggelse.

Man skal jo heller ikke glemme, at det er sundt at have det sjovt!

 

 


En frivillig, man kan regne med


LeifI Hundige er der mange frivillige, der laver et stort stykke arbejde. Et eksempel er Leif Bräuer. Når man omtaler Mælkebøtten kan man ikke undgå at tænke på ham.

Leif er en af den slags frivillige som enhver boligafdeling ville give guld for.

Leif er aktiv i Mælkebøttens Brugerråd, afdelingsbestyrelsen og det fælles Ak­tivitetsudvalg i Gersagerparken. Han er helt klart en nøgleperson. Det er også ham, der står for datastuen hver tirsdag.

Her kan man komme ned, hvis man har brug for hjælp til brugen af en computer i sin dagligdag.

"Jeg er jo egentlig den generation, som skrev skråskrift i hånden", smiler han, "men jeg er blevet grebet af alle de muligheder en computer har og laver nu både hjemmesider og underviser andre. Jeg er særligt glad for smartboardet. Det er et fantastisk redskab i en undervisningssituation og virkelig brugerven­ligt".

Leif er ikke længere alene i Datastuen. Endnu en frivillig har meldt sin an­komst. Tina, som også bor i Gersagerparken, hjælper også til, så nu er der flere ressourcer til at hjælpe brugerne uden forstyrrelser.

"På længere sigt kunne jeg godt tænke mig at lave kurser for beboerne i Excel og Word, men som det er lige nu, er det primært brugen af e-mail og internet­tet, der er behov for. Og det er nu også helt fint", siger Leif, inden han må tilbage til undervisningen - der er nemlig bud efter ham.

 

 

Sommerpause i aktiviteterne
thors collage

Der er pause hen over sommeren, men vi vender naturligvis tilbage i august
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her