Gang i boldene i Hundige Boldklub


Boldklubben er blevet en del af projektet get2sport, der betyder, at klubben de næste år kan hjælpe endnu flere børn med at blive bedre til at spille fodbold

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Der var store smil og glæde i Hundige Boldklubs klubhus onsdag eftermiddag inden dagens træning. Her blev klubben nemlig officielt indviet som en del af DIF get2sport projektet, hvilket både vil komme spillerne og alle de frivillige ”bag” klubben til gode.
I en fodboldklub spiller man nemlig ikke bare fodbold. Der er rigtig mange bagvedliggende og administrative ting, der også skal være styr på, og det tager desværre tid fra de frivillige trænere, som de i stedet kunne have brugt på at træne med de unge fodboldtalenter.
Med donationen er det meningen, at en ny get2sport medarbejder et vist antal timer om måneden skal aflaste de frivillige trænere og ikke mindst formanden Jan Holst Andersen, så de kan bruge tiden på at træne fodbold med de unge og lave det foreningsarbejde, som de synes er sjovt og ikke så meget den administrative del.
get2sport1

En meget glad formand

”Vi er meget glade for, at vi er blevet udvalgt til at være DIF get2sport klub. Det er en helt fantastisk mulighed for os. Vi har rigtig mange børn, der kommer her flere gange om ugen, ja stort set hver dag. Nogle af børnene er flygtninge, der er kommet hertil for kort tid siden. Fodbolden og det sociale liv i klubben betyder rigtig meget for dem, så derfor har vi som klub også et ansvar for at lære dem de sociale spilleregler, byde dem velkommen og hjælpe med at integrere dem via fodbolden. Det gør vi meget gerne, men det kræver mere tid end som så. Og det er tid, som træneren ikke nødvendigvis har, når han også skal sørge for det administrative såsom forberedelse af træning, holdudtagelse til kampe m.v. Derfor er vi meget glade for, at vores dygtige og engagerede frivillige i højere grad kan få lov til at gøre det, de gerne vil, og det er den forbindelse værd at understrege alle i klubben arbejder gratis og at vi altid kan bruge flere frivillige forklarede klubbens formand, Jan Holst Andersen ved udnævnelsen.

get2sport3Personligt har Jan brugt mellem 40 og 60 frivillige timer om ugen på arbejdet som formand i Hundige Boldklub. Han er glad for sit arbejde i klubben, og han ved, at de andre frivillige også er glade for den forskel, de er med til at gøre for klubbens børn og unge. Men det er meget arbejde at lægge på relativt få skuldre, så derfor skal noget af den tid, som Jan får frigivet takket være get2sport donationen, bruges på at titrække endnu flere frivillige kræfter til klubben.
”Det vil dels lette presset på de nuværende frivillige, men det er også lettere at få flere frivillige, når de får muligheden for at bidrage med det, de gerne vil og ikke får smidt en masse ekstra opgaver med, som de ikke har tiden eller lysten til,” sagde formanden ved udnævnelsen.

Derfor er Hundige Boldklub oplagt

Netop boldklubbens geografiske placering og dermed også sammensætningen af medlemmer er en vigtig årsag til, at klubben er blevet udvalgt.
”Formået med get2sport er at løfte og støtte op om foreningslivet, der ligger placeret tæt ved udsatte boligbyggerier som fx Askerød. Vi ser et rigtig godt potentiale i Hundige Boldklub, det er en god og sund klub, de har gode faciliteter og nogle meget engagerede frivillige voksne, der brænder for klubben. Men vi kan også se, at det er en klub, der står overfor en række udfordringer netop fordi, den ligger placeret, hvor den gør. Derfor vil vi gerne støtte klubben, så den kan modtage flere børn fra de her områder og styrke de frivillige, så de har lyst til at fortsætte det gode arbejde. For uden dem ingen klub,” siger Lars Kruse, der er projektmedarbejder i get2sport.

Mange om samarbejdet

At klubben er blevet DIF get2sport klub betyder også et øget samarbejde med både Greve Kommune og Greve Nord Projektet. Selve get2sport konceptet bygger nemlig på, at klubberne dels skal klædes bedre på til at tage imod de mange børn og ung, der kommer til klubben fra udsatte boligområder, og dels at holde fast i de gode frivillige kræfter og ressourcer, der lægges i klubben fra frivillige trænere, ledere m.m.
En stor del af medlemmerne i Hundige Boldklub kommer fra henholdsvis Askerød, Gudekvartererne og Gersagerparken, hvilket betyder, at en del af børnene også kommer fra mindre ressourcestærke hjem. Både økonomisk, men også ift. integration, kendskab, forventninger og krav til det at være en del af en fodboldklub kan disse børn og unge derfor have en række udfordringer, der gør, at de tager mere tid, end ellers. Det kan fx være i forbindelse med manglende betaling af kontingent, at barnet/ den unge har nogle problemer derhjemme, som de gerne vil tale med en voksne i klubben om m.m.
Get2sport donationen og de medfølgende mandetimer skal derfor være med til at skabe det overskud hos fx trænere og ledere i klubben, at de bedre kan tage sig af de børn og unge, der kommer med lidt ekstra udfordringer i stedte for at skulle bruge den dyrbare frivillige tid på fx administrationsopgaver. billede fra klubben
Det skal samtidig gøre det mere attraktivt for de frivillige voksne i klubben, at de kan få lov ta bruge tiden på det, de gerne vil bidrage med. Hvad enten det er at træne børnene, sørge for forplejning og sponsorater, lave hjemmesiden m.m.
”Det er ekstra svært i klubber som vores, der ligger hvor de gør, at finde frivillige. Derfor er det også vigtigt, at vi kan holde på dem og lade dem lægge kræfterne i det, de selv godt kan lide. Ellers kan frivilligheden og gejsten hurtigt brænde ud,” forklarede Jan Holst Andersen, da repræsentanterne var samlet rundt om bordet.

Borgmesteren og kommunen bakker op

Overrækkelsen af donationen fandt sted onsdag eftermiddag i klubbens hyggelige klublokaler, hvor de mange parter var samlet om bordet. At Hundige Boldklub nu er blevet DIF get2sport klub var nemlig en del af en større begivenhed, hvor Nordeafonden har doneret 15 mio. kroner til det samlede get2sport projekt, der inkluderer klubber i hele landet
Der var derfor masser at fejre denne onsdag eftermiddag, hvor repræsentanter fra både DIF get2sprot, Nordeafonden, Hundige Boldklub, Greve Kommune og Greve Nord Projektet var samlet for at tale om, hvordan vi fremadrettet skal arbejde sammen for at styrke både boldklubben, spillerne, de frivillige og lokalområdet omkring klubben.
Det er ikke kun DIF get2sport, der har investeret midler i at gøre Hundige Boldklub til get2sportklub, for en af forudsætningerne for, at blive get2sport klub er, at også kommunen vil bidrage økonomisk. Hos Greve Kommune bakker man op om projektet, og med til udnævnelsen var derfor både formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Anne Marie Lyduch, og Greves borgmester Pernille Beckmann.
”Kulturen i og omkring foreningslivet er en stor del af den danske kultur, særligt her i Greve. Derfor vil kommunen rigtig gerne være med til støtte op om de foreninger, der gør så godt og stort et stykke arbejde. Vi vil gerne være med til at knække koden og hjælpe de familier, der har behov for det, og der betyder foreningslivet og de engagerede frivillige rigtig meget. Man kan jo se, hvor positivt det er for børnene at komme her. Man kan se, hvordan børnene og de unge vokser og får selvtillid og bliver en del af noget større. Det har jeg personligt oplevet, når jeg har været her i klubben til fodboldskoler om sommeren. Vi ved, at det der virker, er, når vi løfter i flok. Derfor vil vi som kommune meget gerne bakke op om projektet her,” forklarede borgmesteren ved udnævnelsen.get2sport2

Vigtigt også i en stram økonomi

Også i Greve Nord Projektet glæder man sig over det kommende samarbejde og de muligheder, det medfører.
”Vi ved jo, at en del af børnene fra området holder meget af at komme i boldklubben, og at det fylder meget i deres hverdag. Det er et fristed for dem, hvor de kan komme og dyrke deres hobby, mødes med venner og have det sjovt. Derfor vil vi gerne være med til at styrke et samarbejde og en dialog mellem klubben og familierne her i området, hvor der kan være nogle knaster,” siger Martin Stærk Hansen, der er børne- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet og fortsætter:
”Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge kommer ud af hjemmene og får et socialt liv og samvær med andre, og der er sportsklubber og foreningsliv en ideel mulighed. Det er sundt, og det er sjovt. Derfor gør vi også meget ud af at forklarer forældrene, hvor vigtigt det er, at deres børn får muligheden for at gå til en sport eller andet, de gerne vil, også selvom økonomien kan være stram,” siger han.
Præcis hvordan de tilførte midler fra henholdsvis kommunen og get2sport skal bruges i Hundige Boldklub er endnu ikke helt fastlagt. Nu skal klubbens formand Jan Holst Andersen og repræsentanter fra Greve Kommune, Greve Nord Projektet og DIF get2sport samles i en arbejdsgruppe og finde ud af, hvordan midlerne bedst kan bruge, så de kommer de unge spillere og frivillige kræfter mest til gavn.  

logoEt godt eksempel

TV2 Lorry var forbi for at viderebringe nyheden om udnævnelsen af Hundige Boldklub som get2sprot klub og Nordeafondens store donation til get2sport. Du kan se indslaget her:

Du kan læse mere om DIF get2sport projektet her


Kendt familievejleder gav mødrene gode råd om børneopdragelse


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Hvorfor er det så vigtigt, at man sætter grænser for sit barn, også selvom det græder højt, og man føler, at alle stirrer? Det var en af de ting, som den anerkendte familievejleder, Lola Jensen, fortalte de nysgerrige mødre ved foredraget

”I skal opdrage jeres børn allerede fra de er helt små. Når de først er blevet ældre, er det endnu sværere, og så bliver konflikterne endnu større. Det er vigtigt, at vi husker, at det at opdrage sine børn er en tjeneste, vi gør dem. Det er vores ansvar som forældre at hjælpe dem med at finde ud af, hvordan man opfører sig, og hvordan man skal omgås andre mennesker. Det skal I holde fast i, også selvom de græder og skriger, så hele opgangen kan høre det. Det gør alle børn, når de skal vænne sig til, at mor og far siger nej. Det er helt normalt, uanset hvilken etnisk baggrund man har,” understregede familievejleder Lola Jensen, da hun var på besøg i Askerød.
Billede 1 Lola Jensen oplæg Greve Nord ProjektetNår det kommer til børneopdragelse og udfordringer i familien er der rigtig mange ting, der går igen. Det er ofte de samme udfordringer, der går igen hen over spisebordene bag hjemmets fire vægge, uanset om man hedder Hansen eller Hasan til efternavn. Derfor havde Greve Nord Projektet inviteret socialpædagog og familievejleder Lola Jensen ud for at holde et oplæg for en række nydanske mødre i Greve Nord om børneopdragelse og særligt vigtigheden i at sætte grænser for sine børn som et led i en sund og udviklende opvækst. Lola Jensen er bl.a. kendt fra TV2s Go’morgen Danmark, hvor hun som ekspert rådgiver danskerne om børneopdragelse.

Forældrene ønsker vejledning

Tirsdag aften var der derfor fyldt godt op omkring bordene i Café Ask i Askerød, og mødrene var klar til at høre, hvad den kendte familievejleder har af gode råd. 25 nydanske mødre med tyrkisk, kurdisk eller arabisk baggrund var mødt op, fordi de gerne ville have nogle råd til, hvordan de kunne blive bedre som forældre.
Greve Nord Projektet Lola Jensen3Temaerne var børneopdragelse, at lære at sætte grænser – og at holde fast i dem – og en generel introduktion til hvordan man som forældre skal opdrage sine børn og unge i en dansk kulturkontekst. Sammen med de mange gode råd og eksempler tegnede og forklarede og Lola Jensen med både fagter og lydsprog, mens kvinderne grinede og der blev taget mange mentale noter og nikket genkendende rundt omkring ved bordene.
”Det er på opfordring af forældrene selv, at vi har arrangeret oplægget her. De har flere gange efterlyst mere oplysning og vejledning om, hvordan man kan blive mere konkret i sin børneopdragelse, lære at sætte grænser, skabe ro i familien osv. Det vil vi naturligvis gerne støtte op om”, siger Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet, den boligsociale indsats i Greve Nord.
”Det er jo utrolig positivt, at forældrene selv kommer og beder om vejledning. Alle forældre, uanset adresse og etnisk baggrund, vil deres børn det bedste, men nogle har behov for ekstra viden og redskaber. Derfor vil forældrekurser og temaaftener om forskellige familieorienterede emner også være en højtprioriteret del af indsatsen i den kommende projektperiode,” fortsætter hun.

Mormor tog noter

En af de kvinder, der var mødt op for at suge til sig af Lolas gode råd var Mariam fra Askerød. Hun har ikke selv små børn, men det har hendes datter, så derfor har hun skrevet alle de gode råd ned på sin mobiltelefon, så hun kan huske dem og give dem videre.
”Jeg har lært rigtig meget i dag, som jeg glæder mig til at fortælle min datter. Jeg har fx lært, hvor vigtigt det er, at man er positiv i sin børneopdragelse, og at det er meget vigtigt, når man skal give sine børn selvværd, at man ikke viser, hvor utilfreds man selv er med flere ting. Det er ikke sundt for dem. Jeg har også lært, at det er meget vigtigt, at man siger nej til børnene og fortæller dem, hvis der er noget, de ikke må, mens de er helt små. For der lærer de det bedst. Det synes jeg, er meget vigtigt,” forklarer hun.
Mariams datter, der også bor i området, har tre små børn og havde derfor ikke selv mulighed for at være med til foredraget. Derfor bestemte de to kvinder at sende mormor afsted i stedet.
”Jeg kan jo desværre ikke selv nå at bruge de gode råd i opdragelsen af mine børn, men jeg kan hjælpe ift. mine børnebørn. Jeg er helt sikker på, at min datter vil tage mange af de gode råd til sig,” fortsætter Mariam.

Redskaber til at holde fast i sit nej

Vi ved alle, at det kan være svært at holde fast og blive ved med at sige nej, når barnet græder, så dte kan høres i hele opgangen, man er træt, det har været en lang dag, og det letteste ville være bare at give efter og lade barnet få sin vilje og dermed stoppe larmen og kampen. Det er en situation alle kan sætte sig ind i. Men Lola Jensen gjorde netop meget ud af at klæde mødrene på til den kamp og gav dem en række værktøjer til, hvordan de skulle holde fast. De gode råd var en af kvinderne, Amal, særlig glad for.
”Jeg er meget glad for, at jeg kom i dag. Det har været rigtig godt, og Lola er rigtig god til at fortælle og forklare. Jeg har lært meget om, hvor vigtigt det er, at man holder fast, når man har sagt nej. Jeg har prøvet flere gange, men det har været svært at blive ved. Men nu vil jeg prøve igen, og jeg er sikker på, at jeg kan bruge meget af det, hun har lært os,” forklarer hun.
Amal ville dog gerne have hørt noget mere om, hvordan man som forældre kan bakke op om sine større børn. Hendes fire børn er nemlig mellem 12 og 20, så de er ovre den alder, hvor man kan bruge de børnepædagogiske redskaber.
”Men så kan jeg jo bruge dem, når jeg får børnebørn. Og støtte mine børn, når de skal opdrage deres børn,” siger hun.
Greve Nord Projektet Lola Jensen12


Vil børn det bedste

Lola Jensen har hjulpet utallige familier med alverdens etniske baggrunde, og hun fortæller, at udfordringerne grundlæggende er de samme. Hun havde derfor glædet sig til at komme ud og rådgive mødrene i Greve Nord, fordi hun glæder sig over, at forældre selv efterspørger hjælp til at blive endnu bedre. Da hun var færdig med sit oplæg, var det derfor mødrenes tur til at komme med eksempler fra deres egen hverdag, som de gerne ville have familievejlederens hjælp til.Billede 3 Lola Jensen oplæg Greve Nord Projektet
”Forældre vil jo deres børn det bedste. Det var nogle rigtig gode spørgsmål om bl.a. udviklingen af børns selvværd, brugen af timeout og ikke mindst, hvordan man holder fast i grænserne, selvom det gør ondt, at ens barn græder. Det er vigtigt for alle forældre at få inspiration til, hvordan de kan blive bedre, og hvad der er deres ansvar. Det vil jeg meget gerne være med til at fortælle dem. Samtidig kan de på en aften som i dag se, at de ikke er de eneste, der har de problemer og blive bekræftet i, at deres børn er helt normale. De kan bruge hinandens erfaringer,” forklarer hun.
”I mit arbejde oplever jeg, at særligt de nydanske forældre meget gerne vil opdrage deres børn mere efter den danske opdragelseskultur, men de kan have svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er. Ligeså vel som de etnisk danske forældre kan synes, det er svært. Så derfor er det helt oplagt, at man kan samle mødrene og hjælpe dem på vej,” fortsætter hun.


Flere studenter i Greve Nord


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Antallet af unge fra Greve Nord, der har bestået en studentereksamen er steget med 52 pct. siden 2008

En ny opgørelse fra BL – Danmarks Almene Boliger viser, at antallet af 20-årige unge i de udsatte boligområder, der gennemfører en gymnasial uddannelse, er stigende. Den positive udvikling gør sig også gældende her i Greve Nord.
Siden 2008 er antallet af studenter fra Greve Nord steget bemærkelsesværdigt, så beboerne har haft rig mulighed for at se studentervogne i området. Sidste år gennemførte hele 39 pct. af områdets 20 til 23-årige beboere en gymnasial uddannelse, mens det i 2008 kun var 25 pct. af områdets beboere i samme aldersgruppe, der kunne kalder sig studenter.ny billedcollage2 juli 2016 webDen positive udvikling glæder formanden for kommunens Vækst- og Beskæftigelsesudvalg, Morten Dahlin.
"Det er vigtigt at løfte uddannelsesniveauet i Greve Nord. Det er både en fordel for Greve Kommune som helhed, at alle vores unge klarer sig godt, men også for de unge selv. En uddannelse giver de unge bedre kort på hånden for at klare sig godt i tilværelsen fremadrettet," siger han.
Til sammenligning viser tallene fra hele Greve Kommune, at 41 pct. af de 20 til 23-årige, der boede i kommunen i 2008 tog en studenteruddannelse, mens det i 2015 var 51 pct.studenter i askerød

student Greve Nord Projektet

Flest ikke-vestlige studenter

Det er BL – Danmarks Almene Boliger, der har udarbejdet statistikken, der inkluderer alle former for gymnasiale uddannelser. Optællingen viser også, at der er forskel på, hvem der bliver studenter. Der er stadig en klar overrepræsentation af piger, der kan tage studenterhuen på, men de seneste år er der sket en bemærkelsesværdig udvikling i studenternes etniske baggrund. I 2015 havde hovedparten af studenterne fra Greve Nord ikke-vestlig baggrund. Hele 46 pct. af den samlede andel af unge Greve Nord borgere i alderen 20 til 23, der blev studenter i 2015, har ikke-vestlig baggrund. Ud af samme gruppe var 31 pct. etnisk danske unge. Dermed udgør de unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund nu den største procentdel af de 20 til 23-årige ny udklækkede studenter i 2015, der bor i Greve Nord.
studenterhueSådan så det ikke ud i 2008. Da havde hovedparten af alle Greve Nords 20 til 23-årige studenter etnisk dansk baggrund (27 pct.), mens studenterne med ikke-vestlig baggrund udgjorde 23 pct..
"Det er meget positivt, at flere af vores unge borgere med ikke-vestlig baggrund får en uddannelse. Det har vi brug for, hvis vi skal gøre op med gruppens overrepræsentation i arbejdsløshedsstatistikkerne. Og så ved vi jo, at uddannelse er en af vejene til et godt og sundt liv," forklarer formanden for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Det gav muligheder

24-årige Abbas Al-abboody, der er født og opvokset i Askerød i Greve Nord, blev student fra Greve Gymnasium i 2011. Han kalder sin studentereksamen et af det bedste valg i hans liv.
”Jeg er så glad for, at det var den vej, jeg gik, for det har givet mig så mange muligheder ift. videreuddannelse. Det var tre hårde og fantastiske år,” fortæller han.
Abbas 2Om et halvt år er Abbas Al-abboody færdiguddannet pædagog, og han kommer fra en familie, hvor det er naturligt at tage en uddannelse. Hans to ældre brødre er henholdsvis uddannet pædagog og læge, og både hans lillebror og lillesøster bliver studenter inden for de næste år.
”I vores familie har det altid været vigtigt, at vi skal have en uddannelse. Vi børn har altid fået af vide, at det er vejen frem. Derfor var jeg også meget glad for, at jeg også kunne gøre min familie stolt, da jeg blev student og nu igen, hvor jeg snart er færdig som pædagog,” siger Abbas Al-abboody, der stadig bor i Greve Nord og fortsætter:
”Det glæder mig, at der er flere af de unge herfra, der tager en studentereksamen, og at de griber muligheden og tager skolen mere seriøst. Det vil kun komme dem til gode.”

Et stærkere område

De mange flere glade og stolte studenter vækker også glæde hos den boligsociale indsats i området, Greve Nord Projektet.
”Det er rigtig dejligt, at der kommer flere studenter i området, for vi ved jo, at uddannelse er en af de vigtigste veje til at bryde en eventuel negativ social arv. Flere studenter er også en indikator på, at andelen af ressourcestærke familier i området er steget. Vi håber derfor naturligvis også, at de unge studenter vælger at blive boende i området efterfølgende,” siger sekretariatsleder i Greve Nord Projektet, Hanne Sanderhoff Degn.
I Greve Nord Projektet har man i flere år haft fokus på at støtte ikke kun de unge i deres skolegang og valg af uddannelse, men også at ruste forældrene til at kunne støtte deres børn igennem deres skoleliv.Musik og leg på savannen


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Vil du med en tur i Abeskoven? Og ud på savannen og høre musik? Det var en invitation, som hverken børn eller voksne kunne sige nej til

Begejstringen var stor, da bussen trillede ind på parkeringspladsen i Askerød, og 15 børn og voksne kunne tage plads i sæderne. Næste stop var Knuthenborg Safaripark, hvor de skulle se dyr og opleve en stor koncert midt på savannen. De stod nemlig på gæstelisten til den store koncert Safari Live midt i dyreparken.
safaritur 5Normalt er det dyrenes gang, der får Elefantmarken i Knuthenborg Safaripark til at gynge. Men lørdag eftermiddag var det i stedet de store danske musiknavne Scarlet Pleasure, Rasmus walther, Gnags og Reem fra X-factor, der fik jorden til at gynge og de mange børn og voksne til at synge og danse.
Med til den fest var en gruppe meget glade børn og voksne fra Greve Nord, der var blevet inviteret med til koncerten af Dansk Folkehjælp, så den eneste udgift, familierne selv havde, var forplejning.
Safaritur 1

Abeskoven og Lille Nørd

”Det var en rigtig fin tur, og børnene har i den grad hygget sig. Vi fik desværre ikke set så mange af de store vilde dyr, men til gengæld har vi været i Abeskoven, leget i legeland, været på forhindringsbaner og hygget os. Vi var også inde og se Lille Nørd og høre musik, men egentlig ville ungerne helst bare lege. Det var en dejlig tur, men vi var også trætte, da bussen kom for at køre os hjem,” fortæller Carrie Dupont.
Carrie Dupont var med på turen sammen med sine to yngste børn, sin kæreste og sin søster samt hendes to børn, og hun er rigtig glad for, at de fik muligheden for at komme afsted.
safaritur 6”Det er jo fantastisk, at få sådan en mulighed for at komme afsted helt gratis. Det er dejligt at opleve, at der er nogen, der gerne vil gøre noget godt for andre og som lægger så meget arbejde i at arrangere ture som den her. De skal have en stor tak, for vi har haft en dejlig tur,” fortsætter hun.

En tur der giver fællesskab

De fleste af deltagerne kendte hinanden i forvejen, for det er børnene og de frivillige fra sidste års børneferie på Mols, der havde fået tilbuddet om at komme med til koncerten. Børnesommerferien var det første samarbejde mellem Greve Nord Projektet og Dansk Folkehjælp, hvor Dansk Folkehjælp havde inviteret 30 børn og 10 voksne frivillige fra Greve Nord på sommerferie på en af deres feriekolonier.
Hos Dansk Folkehjælp er man glade for, at man kan være med til at give familierne endnu god oplevelse, denne gang ude i den vilde natur.safaritur 7
”Vi vil gerne være med til at give familier der er med i vores netværk, nogle gode fælles oplevelser, som de vil huske i mange år fremover, og med Safari Live har vi et unikt arrangement. Det er vores håb, at familierne, og særligt børnene, får en herlig dag med god musik og en masse oplevelser,” fortæller Rasmus Dam Knudsen, der er projektkonsulent hos Dansk Folkehjælp.
Alle var enige om, at det havde været god tur, og der blev sludret om dagens begivenheder på vej hjem i bussen. Det glæder projektkonsulenten Ramus Dam Knudsen.
”Dansk Folkehjælp vil med udflugter som denne gerne understøtte fællesskaber blandt naboer, som er med til at skabe endnu mere fremadrettet glæde og naboskab i lokalområderne. Vi tror på, at det giver noget mere, når man fx sammen kører i bus til og fra et arrangement. Det giver børn og voksne mulighed for før, at glæde sig sammen og på vej hjem at snakke om alt det de har oplevet,” forklarer han.
safaritur 2

Succesfyldt samarbejde

Greve Nord Projektets aktivitetskoordinator, Suzanne Magelund, er meget enig. Derfor blev hun også meget glad, da Dansk Folkehjælp kontaktede hende for at høre, om der mon var nogen af familieren herfra Greve Nord, der ville være interesserede i at komme med til Safari Live koncerten.
”Det er jo helt fantastisk tilbud, som Dansk Folkehjælp kommer med her. Jeg er så glad for vores samarbejde, for det giver os mulighed for at give beboerne nogle tilbud, som vi som boligsocial projekt eller ikke havde kunnet give dem,” siger hun og fortsætter:
”Vi kan se, hvor meget det gavner beboernes relationer og venskaber, at de laver noget sammen. Det knytter folk sammen at have oplevelser sammen og noget, man kan se frem til og mindes i fællesskab. Mange af de børn og de frivillige voksne, der var med på børnesommerferien til Mols har haft godt sammenhold efterfølgende, og er begyndt at ses privat også.”
safaritur 4

De små kokke

Det er ikke første gang efter Mols-ferien, at Greve Nord Projektet og Dansk Folkehjælp har samarbejdet om at skabe aktiviteter for områdets børn.
I foråret blev der afholdt et madlavningskursus for børn, hvor børnene fik mulighed for at lære at lave sund og nærende mad, som de i slutningen af forløbet serverede for deres familier.

Du kan læse mere om SmallChefs forløbet her
og om sommerferien til Mols her


Venner med 14 års forskel


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Monique på 7 år og Rasmus på 21 år er venner og sammen laver de mange sjove ting. De er blevet venner gennem Red Barnet Ungdom

”Jeg kan godt lide at være sammen med Rasmus. Han er sød... og sjov. Sidst var vi på stranden og bade og spise is. Jeg tabte min i sandet, men så gav Rasmus mig resten af sin. Han fjernede sandet på min, og så fik jeg også den igen. Så jeg fik faktisk to is,” fortæller Monique Schmidt-Ernshof med stor begejstring og lys i øjnene.
Monique bor sammen med sin mor Danila Inger Schmidt-Ernshof i Heimdals Kvarter i Greve Nord, og et par gange om måneden har 7-årige Monique en venne-aftale med den 14 år ældre Rasmus Engelhardt Frie. Så står den på hygge med spil og film, ture ud i naturen eller hjem til Rasmus eller andre oplevelser. Det vigtigste er ikke, hvad de to laver, men at de hygger sig og har noget kvalitetstid sammen.
Barnets Ven Greve Nord Projektet 1

Barnets Ven

Det er gennem projektet Barnets Ven, at de to har mødt hinanden. Projektet, der er et rollemodelsprojekt i Red barnet Ungdom, fungerer ved at matche en ung frivillig med et barn, der har gavn af en stabil ven og positiv rollemodel, som de kan lave nogle sjove, lærerige og hyggelige ting med.
Og det er Monique og Rasmus gode til. De har bl.a. været en tur på Den Blå Planet, været på stranden, hygget med spil sammen med Danila, været hjemme og besøge Rasmus og hans forældre, været på legepladser rundt omkring og gået ture med Rasmus’ to hunde.
”Det var rigtig sjovt at lufte hundene, og Rasmus viste mig, hvor han havde gået i skole. Det er nogle rigtig søde hunde, og jeg kan godt lide at lege med dem,” fortæller Monique, mens hun stolt viser Rasmus de to papirhunde, som hun har lavet til ham.
”Hun er simpelthen så sød. Jeg har fået en tegning eller noget andet, hun har lavet, hver gang vi har set hinanden,” fortæller Rasmus.
Barnets Ven Greve Nord Projektet 3
Hvad de to laver, når de mødes skifter fra gang til gang, for det kan både være en hverdag eller i weekenden. Det kommer an på, hvordan det passer for både familien og Rasmus. Men uanset om der står hjemmehygge og leg eller strandture på programmet, så glæder Monique sig hver gang, at hun har en aftale med Rasmus.
”Jeg kunne rigtig godt tænke mig, hvis vi en dag kunne tage i BonBon-land eller Tivoli. Så kunne vi prøve rutchebanen. Men ellers vil jeg også gerne på stranden igen og hjem og besøge Rasmus og hundene,” smiler hun.
Rasmus og Monique har været venner siden marts, og på den tid har de fået opbygget en rigtig god relation, hvor de begge får meget ud af at mødes.

En glad pige

Danila kan også mærke, at hendes datter er glad for at være blevet ven med Rasmus, og at Monique nyder de ting, de laver sammen. Hun har selv svært ved at være ude blandt for mange mennesker og for meget støj, så derfor glæder det hende, at Rasmus kan tage Monique med til nogle af de steder, som hun ikke selv har mulighed for fx legeland eller Tivoli.
”Jeg synes, at det er en rigtig god ordning, og vi er meget glade for at være med. Det er godt for børnene at komme ud og få lidt pusterum fra deres hverdag. Som forælder er det jo virkelig rart at opleve, at der er andre, der frivilligt har lyst til at gøre en forskel for ens barn. Det kan man da kun glæde sig over,” siger hun.
Det er ganske gratis for børn at være med i Barnets Ven. Projektet er baseret på frivillige unge, der har tid og lyst til at mødes med barnet minimum to gange om måneden. Red Barnet Ungdom bidrager med 200 kr. om måneden til hvert ”vennepar”, så der er mulighed for at vennerne kan komme ud af huset. Lige nu er Rasmus ved at spare de penge sammen, så han og Monique snart kan komme på en større udflugt til fx Tivoli eller Knuthenborg Safaripark.
”Derfor har vi også lavet nogle ret billige ting, de seneste gange. Fx været på stranden eller bare lavet noget hyggeligt mad og film derhjemme. Jeg ved, at hun gerne vil på sådan en udflugt, så det sparer vi lidt sammen til,” forklarer han.

Vil gerne gøre en forskel

Som 21-årig biologi-studerende, floorballspiller, floorballtræner og med et studiejob er det ellers ikke lige, fordi det er tid, Rasmus har alverden af.
Men på trods af et stramt skema med skolearbejde, eksamener, træning, et socialt liv m.m. har han alligevel valgt, at han gerne vil være ven med Monique.
”Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for et barn, der har behov for en ældre ven, der kun er der for deres skyld. Jeg vil gerne være med til at give hende nogle oplevelser og minder, som hun måske ellers ikke ville få. Når vi mødes er det hende og hendes ønsker, der er i fokus, og det mener jeg, at alle børn har krav på en gang imellem,” forklarer han og fortsætter:
”Et barn har ikke selv har muligheden for at ændre på deres situation, hvis de føler sig lidt ensomme eller ikke har så mange venner i skolen. De er afhængige af, at andre kan hjælpe dem. Jeg har overskuddet til at give noget til et barn, og derfor nyder jeg også vores venne-aftaler, fordi at jeg kan mærke på hende, at hun nyder det.”

God til børn

Rasmus overvejede i en periode at læse til pædagog, men i sidste ende blev det alligevel biologistudiet på Københavns Universitet, der vandt. Kontakten og muligheden for at støtte børn har han dog stadig i højeste grad. Udover at være venner med Monique, underviser han de yngre spillere i floorball, og han har altid været den ældste i en større flok af kusiner og fætre, så derfor har han tit påtaget sig rollen som legeonkel ved familiefesterne.
Barnets Ven Greve Nord Projektet 4”Jeg synes, at det er fantastisk at være sammen med børn. Jeg kan godt lide deres ligefremhed og deres store glæde, som de ikke lægger skjul på. Det er virkelig rart at se, hvor glade de bliver for det, jeg betegner som småting. Fx at man gider spille bold med dem eller bare tager sig tid til at sætte sig ned og lege, hvor det er dem, der er i fokus. Så ja, selvom det nogle gange er virkelig stressende at skulle finde plads til vores venne-aftaler, så er det det hele værd, når man kan se, hvor glad Monique er, når vi mødes,” siger han.

Gør det!

Derfor tøver Rasmus heller ikke med at opfordre andre til at blive Barnets Ven.
”Gør det! Man får så meget igen bare ved at se, at man gør en forskel for et barn, der har behov for det. Der er da mange af mine venner, der siger: ”Vil du ikke hellere sidde og spille PlayStion derhjemme?” og jo, nogle gange ville det da også være rart, men når jeg så kan se, hvor glad hun bliver, så er de timer af min hverdag mere end godt givet ud,” fastslår han.
Barnets Ven Folder

Om Barnets Ven

(Kopieret fra Barnets Vens pjece)
- Projektets sigte er at give børn fra økonomisk trængte familier, som har meget om ørene og et begrænset socialt netværk, flere muligheder for at blive hørt, set og udfolde sig gennem positive og lærerige oplevelser og aktiviteter i barnets lokalområde.
- Projektet styrker børnenes trivsel og sociale og personlige udvikling gennem den trygge og tillidsfulde én-til-én relation til rollemodellen, som introducerer børnene til det lokale kultur- og fritidsliv med henblik på at øge deres sociale netværk.
- Børnene i Barnets Ven er mellem 6 og 12 år og ønsker at have en ung ven, som de kan have gode oplevelser med, og som alene har fokus på dem
- Som frivillig skal du være mellem 20 og 28 år og brænde for at gøre en positiv forskel for et barn, som har behov for en ven at relatere sig til, se op til og lave sociale aktiviteter med

Du kan læse meget mere om Barnets Ven ordningen i pjecen her (åbner i pdf)

Du kan også læse mere på hjemmesiden her: www.barnetsven.dk


Eller kontakte den lokale afdeling på mailen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Smallchefs inviterede familierne ind på deres restaurant


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Velkommen til vores restaurant. I dag skal vi have indisk mad, som vi selv har lavet”

Efter at have lært hvordan man laver lækker og sund mad på den helt rigtige måde var de 12 børn fra Greve Nord onsdag aften klar til at invitere deres familier på middag.
Sammen med deres lærerinde den tv-kendte kok, Karoline Trier, havde de unge mini-kokke lånt Café Ask, så de kunne lave et rigtigt festmåltid til deres familier.
smallchefweb1
Aftenens menu stod på lækker og sund, indisk mad, det havde mini-kokkene nemlig valgt, at de gerne ville servere. De har i løbet af tre eftermiddage i selskab med kokken Karoline Trier lært, hvordan man kan lave sund og nærende mad, hvordan man skal behandle de forskellige råvarer, hvordan man kan sammensætte en menu efter de forskellige smags- og sanseindtryk, og hvordan man bedst kan præsentere den lækre mad.

Spænding i køkkenet

Køkkenet blev ”indtaget” med højt humør, og mens nogen ordnede grøntsager gik andre i gang med at stege kødet og dække bord til de omkring 30 børn og voksne, der skulle deltage i middagen.
Der var ingen tvivl om, at børnene glædede sig til, at de skulle vise deres familier, hvad de har lært på SmallChef-forløbet, der blev afsluttet med denne fælles middag. De andre tre gange har børnene og de frivillige voksne selv nydt den lækre, sunde mad, som de sammen har tilberedt, men onsdag d. 4. maj skulle de unge kokke have deres rigtige kokke-dåb.
smallchefweb4
Spændingen og glæden var stor, da forældre og søskende begyndte at ankomme og tage plads ved de flot dækkede borde.
”Bare de nu kan lide det,” var der en af drengene, der sagde, men hans kammerat beroligede ham:
”Det kan de godt. Det smager jo dejligt. Og ellers spiser vi bare det hele selv,” grinede han.
Men inden restaurantgæsterne kunne nyde den velduftende mad, skulle de jo som på en rigtig fin restaurant have præsenteret, hvad der var dagens menu. Det stod et par af de unge kokke for, og det gik rigtig godt.
smallchefweb5

Nej, hvor smager det godt

Efter en fin introduktion kunne alle gæsterne, de frivillige og mini-kokkene selv sætte sig til bords og nyde maden. Der blev snakket og grinet omkring bordene, og gang på gang kom der udbrud som: ”Nej, hvor smager det godt!” eller ”Hvordan har I lavet det? Hvad er det kommet i?”
De 12 børn og de frivillige voksne er deltagere fra den børnesommerferie, der blev afholdt sidste år, så de kender godt hinanden i forvejen. SmallChef forløbet har været afholdt i april og maj er arrangeret i et samarbejde mellem Karoline Triers madskole SmallChef, Dansk Folkehjælp og Greve Nord Projektet.

Du kan læse meget mere om de unge kokke og forløbet her

Ros fra kokken

De unge kokke fik ikke kun ros fra deres forældre og søskende, der spiste stort set rub og stub af den lækre mad. Også deres lærer, Masterchef vinderen 2016, Karoline Trier roste de unge kokke, og fortalte dem, at hun var meget stolt af, hvor meget de havde lært, og hvor gode de havde været til at lytte og behandle råvarerne med respekt og omhu.smallchefweb2Greve Nord Projektets koordinator Suzanne Magelund, der har været med på sidelinjen og set de unge lave mad i SmallChefs forløbet og som også var med på børnesommerferien havde ligeledes masser af ros til de unge.
”I har været så seje. Jeg kan se, hvor meget I har lært siden, vi stod i køkkenet første gang. Det er rigtig flot. Nu kan I jo også begynde at lave mad derhjemme en gang imellem,” sagde hun.

Ikke en pligt

Det er der faktisk allerede flere af børnene, der er gået ivrigt i gang derhjemme også. Flere af forældrene fortalte ved middagen, hvordan børnene var begyndt at være mere med til at lave mad derhjemme, og faktisk nu synes, at det er sjovt at være med og ikke bare en sur pligt.
”Vi har lavet mad flere gange sammen nu. Og hun kommer faktisk selv og spørger, om hun ikke må være med og kommer med forslag til, hvad vi kan lave. Det er rigtig dejligt at opleve, og vi hygger os med det nu i stedet for, at det skal være en pligt,” fortæller en af mødrene glad.

smallchefweb3

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her