Portræt: Skoleleder skaber rammer omkring sundhed og bevægelse


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

En god skole skal rumme alle elever, og det vigtigste skridt for at opnå dette, er at skabe de bedste rammer for alle med fokus på det, som hvert barn er god til.

Med en baggrund som leder af en specialskole i København ved skoleleder for Arenaskolen Birgitte Pilgård, at den fornemmeste opgave for en skole er at opbygge de bedste betingelser for eleverne, så de kan blive motiveret og inspireret til at udvikle sig yderligere.

Som profilskole med et særligt fokus på sundhed og bevægelse sætter Arenaskolen for alvor gang i eleverne, der alle dagligt bliver opfordret til at bruge deres energi konstruktivt i undervisningen.

birgitte pilgaard - web

"Arenaskolen blev allerede i 2006 udnævnt til at være en profilskole med særligt fokus på sundhed og bevægelse. Det betød, at der blev igangsat en proces, der skulle sørge for, at der kom meget mere bevægelse ind i elevernes skoledag. Vi har haft stor succes med dette i blandt andet indskolingen, hvor de små elever får brugt deres energi mere konstruktivt – blandt andet gennem Læs & Løb, hvor de starter morgenen med at løbe 10 minutter for så herefter at læse 10 minutter", fortæller Birgitte Pilgård, der har været skoleleder på Arenaskolen siden april 2012.

Stor erfaring

Birgitte Pilgård er uddannet lærer, og hendes første lederstilling inden for skoleverdenen var som administrativ afdelingsleder og senere konstitueret skoleleder for en skole for elever med særlige behov i København. Her blev hun for alvor opmærksom på, hvor vigtigt det er, at miljøet og rammerne bliver tilpasset børnene, så de kan udvikle sig uden begrænsninger. Denne tilgang sørger for at skabe gunstige rammer for indlæring ved at tage udgangspunkt i den enkelte elev, og den har hun taget med sig i sine andre stillinger. Birgitte Pilgård har blandt andet været administrativ leder på en folkeskole i Køge og viceskoleleder på Krogårdsskolen i Greve Nord.

"Mens jeg var på Krogårdsskolen, blev jeg opmærksom på Arenaskolen. Jeg synes, at det var en rigtig spændende skole – både på grund af elevsammensætningen og den nye profil, som skolen var begyndt at arbejde med. Al forskning viser, at der er en positiv sammenhæng mellem bevægelse og indlæring, og der er rigtig mange muligheder for at skabe de rette betingelser og rammer for dette ved at tage udgangspunkt i hver elev og hans eller hendes kompetencer. Vi skal se elevernes energi som et positivt plus, som vi dermed kan udnytte til deres fordel", siger Birgitte Pilgård.

Bevægelsen skal fylde i hverdagen

Det øgede fokus på bevægelse betyder blandt andet, at alle elever har fire idrætslektioner om ugen, og at der er udeskole en hel dag om ugen i 4., 5. og 6. klasse, hvor undervisningen bliver flyttet udenfor. Det betyder, at nogle elever får gående engelskundervisning, andre klarer naturfagstimen på stranden, og at hjemmekundskab bliver flyttet ud til bålpladsen. Når det gælder sundhed, så har skolen en fast sundhedspolitik, hvor eleverne blandt andet kan få gratis havregrød om morgenen, at der udelukkende bliver serveret sund mad i kantinen, og at der er faste regler omkring begrænsede mængder af kage og slik til for eksempel fødselsdage.

"Næste skridt i at fremhæve profilen yderligere bliver en gennemgående renovering af skolen både indvendigt og udvendigt. Vi laver blandt andet gangene om til små løbebaner, sætter boksebolde og motionscykler op i fællesarealerne og flere andre ting, der indbyder eleverne til bevægelse. Udendørs skal vi have lavet et motionsområde med træningsredskaber for de store elever, og der skal generelt laves flere tiltag, så eleverne hele tiden kan blive motiveret til at kaste sig ud i bevægelse", forklarer Birgitte Pilgård.

Målet med at gøre rammerne endnu mere klare, så de både understøtter elevernes behov og skolens profil, er, at der forhåbentligt på sigt kan skabes en eliteidrætsklasse på skolen. Her skal eleverne kunne specialisere sig inden for idræt og sundhed og dermed kunne skabe de bedste betingelser for videre uddannelse inden for dette område. Derudover arbejdes der også på at skabe et yderligere samarbejde mellem vuggestuer, børnehaver og SFO'er i Greve Nord, så bevægelse og sundhed kan følge børnene fra vuggestuen og frem til og med 9. klasse.


Om Birgitte:

• Som barn var Birgitte ikke selv særligt glad for at gå i skole, men hun har efterfølgende taget revanche. Nu er efteruddannelse en central del af hendes mål om hele tiden at forbedre sig, og det er ren selvforkælelse for hende. Hun har blandt andet taget flere lederuddannelser og en økonomiuddannelse og er nu i gang med at tage en overbygning på sin coach-uddannelse.


• Birgitte startede tidligt med at arbejde, da hendes forældre havde en butik. Hun stod tidligt bag kassen første gang, og som 11-årig arbejdede hun første gang alene i sine forældres venners Tips- og Lottokoisk.


• Birgitte har altid arbejdet meget og gået rigtig meget op i sit arbejde. Hun har to drenge på 18 år og 22 år, og hun har altid formået at få arbejdet til at gå op med familielivet. Dog kæmper hun nu med at finde tid til sin hund Signe, der er en dansk-svensk gårdhund. De lange arbejdsdage kommer nemlig til at få ud over hundeluftningen, nu hvor hendes drenge er blevet voksne og er mindre hjemme.


 

 

 


"Pigeklub" får nye rammer på Greve Ungdomsskole


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Igennem et helt nyt samarbejde med Greve Ungdomsskole har Greve Nord Projektet flyttet en af de succesfulde aktiviteter over i kommunalt regi.

"Pigeklubben" i Greve Nord, der siden februar 2011 har været en velbesøgt fritidsaktivitet i området, flyttede ved årsskiftet over i Ungdomsskolens lokaler på Gersager Allé.

I løbet af foråret skal den integreres som en fast del af de mange spændende undervisningstilbud, som Ungdomsskolen har. Det er et hold med et stort potentiale, siger viceinspektør Erik Jensen fra Greve Ungdomsskole, der er positivt overrasket over, hvor godt det er gået med overdragelsen.

img 4095

"Det er gået rigtig godt med at få flyttet den ugentlige "pigeklub" over til os, og pigerne trives her. Vi er en kommunal institution med højt til loftet, og vi vil rigtig gerne være med til at skabe nogle nye rammer for pigerne, som imødekommer deres interesser og ønsker. Men vi vil samtidigt også gerne udvide deres netværk og kompetencer, og få dem indsluset i andre aktiviteter her på skolen", siger Erik Jensen.

"Pigeklubben" havde i sin gamle form base i Greve Nord Projektet, hvor pigerne fik et ugentligt frirum til at hygge sig sammen med forskellige hobbyaktiviteter og tøsesnak. I takt med at der igennem det seneste år er kommet flere piger til, og at klubben er blevet mere etableret, blev de første skridt taget til at få den sluset over i et mere fast tilbud gennem Greve Kommune.

"Vi har jo kun haft "pigeklubben" her på skolen i knapt to måneder, så vi arbejder stadig med at få pigerne til at komme her over og skabe nogle spændende rammer for dem. Men det er gået over al forventning, og gruppen af piger er nu oppe på over 20. At "klubbens" nye lokaler ligger i UngdomsCentret på Gersager Allé er bestemt et plus, for det er ret tæt på Askerød. Det er også tanken, at "klubben" skal udvides til ikke kun at være piger fra Askerød, som det mest er nu, men at det skal være et åbent tilbud til alle piger mellem 12 og 18 år", forklarer Erik Jensen.

Et tilløbsstykke

Pigerne selv har også taget rigtig godt imod de nye ideer, og de er glade for de mange muligheder, der er fulgt med flytningen. Det er noget, som de frivillige, der er tilknyttet "pigeklubben", kan mærke.

"Vi har næsten fordoblet antallet af piger, der er med i "klubben", og der kommer over 15 piger hver uge, når vi mødes. Der er også kommet flere af de lidt ældre piger på 15-17 år, og vi kan høre, at der er flere og flere, der hører om "pigeklubben" på Ungdomsskolen, og som gerne vil være med. Pigerne synes, at det er dejligt, at der er så mange aktiviteter i "klubben" nu, og der er rigtig god stemning", siger Alaa Al-Assadi, der har været frivillig i "pigeklubben", siden den startede op i februar 2011. Hun er forsat tilknyttet "pigeklubben".

Greve Ungdomsskole tilbyder både skolefaglige aktiviteter, hobby- og fritidsrelaterede aktiviteter og muligheder for at tage på små studieture. Der er ikke tale om et klubtilbud, da der skal foregå undervisning på de forskellige hold, så "pigeklubben" bliver på sigt omformet lidt. Dog bliver der fortsat en kønsopdeling.

"Vi har gode erfaringer med at kønsopdele nogle enkelte af vores hold, da der kan være nogle interesse- og modenhedsaspekter, som vi skal tage højde for. Så pigerne får fortsat deres eget hold, men vi kobler nogle flere aktiviteter på. Vi forventer gode ting af vores samarbejde med Greve Nord Projektet og håber på, at vi på sigt kan få nogle af drengene fra området sluset ind på Ungdomsskolen også", afslutter Erik Jensen

Ungdomsskolen er opdelt i fire centre på udvalgte skoler i kommunen, hvor det ene ligger i UngdomsCentret på Gersager Allé. Alle aktiviteter er gratis, og eleverne har stor medbestemmelse på, hvad der bliver oprettet af hold.

 


250 børn og forældre til MGP-finaleshow på Arenaskolens SFO

Af: Arenaskolen

Børnene på Arenaskolens SfO har igennem hele vinteren øvet sig målrettet frem mod MGP-finalen, der var lige inden påske. Der er igennem hele vinteren blevet øvet og justeret i numrene undervejs. Nogle af grupperne har skiftet ud i besætningerne undervejs. Alle 13 grupper mødte frem i deres flotte kostymer på den store scene på Arenaskolen. Der blev sunget, spillet musik og danset. Der var 250 børn, forældre og pårørende, der så børnene optræde.

mgp 1

Dommerpanelet bestod af børn fra Tjørnelyskolens SFO, der voterede og besluttede, hvem der skulle vinde. Publikum var meget begejstrede og heppede på de forskellige grupper. Hele dagen blev der summet af hektisk aktivitet blandt børnene, der lige skulle finjustere her og der. Mange af grupperne havde justeret lidt i deres optræden efter generalprøven dagen før.

Showet blev ligeså spændende som forventet. Det var virkelig god underholdning og et meget aktivt publikum. Børnenes optræden var meget flot, selvom der var store nerver i spil. Det viste sig også at der var med tæt konkurrence mellem specielt 2 af grupperne, som til sidst blev erklæret som fælles vindere af den kompetente jury.

mgp 2

Og vinderne er....

De to grupper der efter en fantastisk musikalsk eftermiddag vandt, var:
Tobias, Mathias og Elias, der fremførte et fantastisk rocknummer. Den anden gruppe bestod af Alaa, Yasmin og Maxim. De var gode såvel i dans, rytme og sang. SFO leder Ib Kristiansen var meget stolt.

"Det har været en stor fornøjelse at følge børnenes udvikling undervejs. Deres store arbejdsindsats har gjort dem rigtig dygtige", siger Ib Kristiansen.

Præmierne til de to grupper er en tur i byen, sammen med pædagog Lisbeth Stieper og SFO Souschef Christina Vangsgaard, som har været de gennemgående voksne i denne aktivitet.

mgp 3

"Igen i år et vellykket arrangement, som naturligvis ikke kan komme op at stå uden fælles opbakning fra hele personalegruppen, som skal have en stor tak herfor", siger Souschef Christina Vangsgaard.

 


Vinterferie-sjov i ValHallen


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

ValHallen inviterede til vinterferie-sjov i uge 8, hvor der var masser af muligheder for at prøve kræfter med forskellige sportsgrene.

Der var BMX-cykler, bordtennis, floorball, basket, tennis og skateboard. Der var en del børn, der trodsede kulden og kiggede forbi hallen til nogle eftermiddage med sjov.

Se billeder fra dagene her:

Foto: Claus Katzmann, ValHallen

Årsfest på Arenaskolen


Af: Arenaskolen

Igen i år har Arenaskolen afholdt årsfest for deres udskoling. Alle elever fra 7. – 9. klasse var inviteret og det var som altid en hyggelig og sjov aften for både elever og lærere.

Eleverne står selv for hele arrangementet med både indkøb, invitationer, borddækning, oprydning osv.

arena aarsfest 1

Festen startede kl. 17.30, hvor eleverne mødte op i deres smarteste tøj. Den røde løber var på plads og der blev taget en masse billeder ved indgangen af alle de festglade unge.

På dansegulvet skulle eleverne lige se hinanden an, inden der blev fyldt op. Herefter var gulvet fyldt resten af aftenen, hvor der blev danset og festet til kl. 21.30, hvor alle hjalp til med at rydde op, så de kunne komme hjem og holde en velfortjent vinterferie i uge 8.

arena aarsfest 2

"Vi er rigtig glade for, at vores elever vil holde årsfest. Det betyder meget for sammenholdet og trivslen på en skole, at eleverne sammen planlægger og afholder arrangementer", siger Martin Nielsen, viceskoleleder på Arenaskolen, og fortsætter:

"Vi har i år gjort meget for, at alle elever i udskolingen skal trives og være glade for at komme i skole. De har bl.a. derfor været på en fælles lejrskole, hvor eleverne lærte at tage ansvar for deres liv, og hvordan de kan gøre deres mål og drømme til virkelighed".

 


Portræt: Gadeplansarbejde funderet på tryghed og plads


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Tryghed, tillid og tid er nogle af nøgleordene i arbejdet som gademedarbejder i Greve Kommunes Gadeteam, men for Ann Odder handler det også om at kende sig selv og at have et solidt personligt fundament.

Hun er altid klar på at tage en udfordring og lever efter devisen; intet er umuligt – det umulige tager bare lidt længere tid! Et fordomsfrit og åbent sind har sørget for, at hun indtil nu blandt andet har været Sveriges yngste restaurantchef, at hun har arbejdet i Washington DC, USA, og at hun fulgte sit hjerte og uddannede sig til pædagog for at kunne arbejde med unge.

ann gadeteam

"Jeg har altid haft stor interesse for det sociale arbejde, og alt hvad jeg har arbejdet med har handlet om mennesker. Jeg ser mig selv som en god menneskekender, og jeg er rigtig glad for at arbejde som gademedarbejder. Der er stor alsidighed i arbejdet, og det er rigtig dejligt at være med til at rykke unge mennesker og se dem komme videre", siger Ann Odder, der har været en del af Gadeteamet siden september 2010.

Gadeteam er et udgående og opsøgende team på seks personer. Ved at være til stede der, hvor de unge er – hvad enten det er på skolen, på gaden, i butikscentre eller i ungdomsklubber – kan de nå ind til de unge på en anderledes og mere ufarlig måde, hvis de unge har behov for en voksen at tale med. Arbejdet handler meget om at imødekomme de unge, der har brug for rådgivning eller støtte, og på en måde der passer til hver enkelt ung.

Masser af blandet erfaring

"Jeg kommer fra en meget socialt og politisk bevidst familie, så jeg har altid lært at sige min mening og at argumentere for det, som jeg tror på. Det er vigtigt, at man har en holdning til det samfund, som man er en del af, og at man tager ansvar og er med til at gøre en forskel, der hvor man kan", siger Ann Odder.

Hun er født og opvokset i Stockholm, Sverige, og hun er egentlig uddannet kok. Den kreative del af kokkefaget tiltrak hende meget, og hun havde flair for det. Denne flair sørgede for, at hun blev den yngste restaurantchef i landet som kun 21-årig.

Herefter arbejdede hun på den svenske ambassade i Washington DC, hvor hun var koordinator for afvikling af forskelige større repræsentantskabsarrangementer og middage. Efter en periode i hotelbranchen – og efter hun havde giftet sig med en dansk mand og var flyttet til Danmark i 1986– tog hun springet og uddannede sig til pædagog, hvor hun var færdig i 2003.

"Sideløbende med mine forskellige job i Stockholm har jeg arbejdet som tilsynsværge ved kriminalforsorgen, og mens jeg har boet i Danmark har min mand og jeg altid været plejeforældre og aflastningsfamilie. Det sociale og pædagogiske arbejde er utroligt spændende, og jeg kan godt lide de mange forskellige dele af arbejdet med børn og unge", forklarer Ann Odder og fortsætter:

"I mit arbejde tager jeg altid udgangspunkt i den person, som jeg står over for. Jeg møder ham eller hende i øjenhøje, og da det ofte tager tid at skabe tillid og en relation, bruger jeg meget tid på at tune mig ind på personen og få et indtryk af, hvem det er. For mig er det vigtigt, at jeg står ved, hvem jeg er, for det kan i høj grad medvirke til, at jeg fremstår som en tryg person. Jeg spiller aldrig en rolle for at nå ind til den unge, men jeg tænker meget over, hvordan jeg kan skabe et godt udgangspunkt, så jeg kan hjælpe bedst muligt".

Hver dag er forskellig

Som person er Ann Odder en omsorgsfuld og opmærksom person, og der er ingen tvivl om, at mange unge finder en ro og en tryghed i hendes selskab. Hun er selv meget bevidst om, at især kemi spiller en vigtig rolle, når hun skal nå ind til en ung. Gademedarbejderne er opdelt efter distrikter, men det er vigtigt, at de kender alle områderne i Greve Kommune, og at de er kendte ansigter i områderne.

"Vi arbejder jo alle steder, og det er ikke til at sige, om det lige er mig, der vil være bedst til at hjælpe lige præcis den person, som jeg møder. Men min erfaring siger mig, at det mest handler om at tage udgangspunkt i hver enkelt situation og pejle sig frem derefter. Tid er essentielt i vores arbejde, og vi må ikke være anmassede. Alting skal ske på de unges præmisser. Vi bruger hinanden meget i teamet og rigtig meget vores netværk og samarbejdspartnere i hele kommunen. Vores vigtigste funktion er jo at finde ind til kernen af problemerne og derefter rådgive og vejlede den unge, så der kommer den bedste løsning ud af det", siger Ann Odder.

Ann Odder har distrikt i Tune og Karlslunde, men har også unge i Greve Nord. Hvis du gerne vil have fat i Gadeteam kan du altid ringe på tlf.: 51 52 11 12.


Om Ann:

• Ann er gift og har tre børn på 22, 20 og 17 år. Hun er politisk aktiv og stiller op til kommunalvalget.

• Før hun blev uddannet kok var hun startet på en uddannelse inden for økonomi. Hendes far var nemlig selvstændig med en økonomivirksomhed, og det var meningen, at både Ann og hendes søster skulle overtage virksomheden. Dog har hendes indsigt i økonomi hjulpet hende i flere af hendes job.

• Et af Anns første job i Danmark var som oversætter i Fætter BR, da virksomheden gerne ville ind på det svenske marked.

• Selv om hun er kok, så har Ann ikke den store interesse i at lave mad længere. Det er blevet kedeligt. Til gengæld elsker hun at tage ud at spise sammen med sin familie og prøver gerne nyt og spændende mad.


 

 

 

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her