Unge i Greve Nord får prøvet kræfter med håndværkerfaget

Skrevet af Line H. Poulsen & Rukhsana Ali, Greve Nord Projektet
 

7 unge i Greve Nord har de sidste mange måneder fået chancen for at prøve, hvad det vil sige at være håndværker. Drengene, der til dagligt, går i skole, er ansat som lommepengejobbere i et værkstedsprojekt via Jobplaneten og Greve Nord Projektet, som de arbejder i, i deres fritid. Sammen med en erfaren håndværker fra den lokale samarbejdspartner Arne Pedersen Snedkerfirma, har de brugt en hel vinterferie på at istandsætte deres nye værksted.

Værkstedsprojektets formål

Projektet er en speciel indsats, som er stablet på benene af Greve Nord Projektet og Jobplaneten. Formålet er at få unge i udsatte positioner ud i håndværkerfaget, samtidigt med, at deres færdige produkter, kan komme boligområderne til gode – for eksempel bænke, plantekasser og lignende. Værkstedsprojektet har allerede flere forskellige samarbejdspartnere, der hver yder deres indsats til projektets succes; Arne Pedersen Snedkerfirma med erfaringen, XL-Byg med materialerne og boligselskaberne i Gersagerparken med lokalerne.

Der er generelt en positiv stemning overfor projektet, både fra samarbejdspartnere, beboerne i området og drengene selv:
Det er et godt koncept, fordi de skal bruge deres hænder, tage ansvar og måske finde ud af, at de kan nogle ting, som de ikke lige troede de kunne. Og så kan de ende med at fortsætte en uddannelse i den retning.”

  - Rene Bræstrup Kloé, formand for Gersagerparken

For flere af de unge, er det deres første møde med arbejdsmarkedet, og her får de muligheden for at opleve, at være på arbejde og et virkelighedstro billede af, hvad det vil sige at være håndværker, ved inddragelsen af faglig erfaring fra Arne Pedersen. Det giver de unge noget erfaring på arbejdsmarkedet og nogle værdier, de kan bruge i fremtidige jobs, eller kan ende med at lede til en lærlingeplads ved Arne Pedersen.
”De [Greve Nord Projektet] stiller krav til de unge om at møde op og sådan, så det bliver til en arbejdsplads for dem. Ingen får lov til bare at komme og gå. Når der er lavet en aftale, så er det en aftale.”

 - John T. Olsen, driften i Gersagerparken

Derudover har projektet også en anden, positiv effekt for området og dets beboere:
Så får de unge også en ejerskabsfornemmelse, fordi de selv har været med til at skabe det, som gør, at der vil være mindre hærværk. Storebror vil jo heller ikke ødelægge lillebrors ting, og sådan går det videre.

- John T. Olsen, driften i Gersagerparken

 

Kreativitet i Værkstedet

Senest er værkstedet udvidet med et kreativt værksted, hvor 4 unge piger arbejder i tæt samarbejde med Greve Nord medarbejdere. De er også ansat som lommepengejobbere og vil give nyt liv til forskellige ting; f.eks. krukker, vaser, kopper og i udsmykningen af nogle af de ting, som drengene laver.
”Og så også det seneste med pigerne. Det giver nogle muligheder for området – vi kan allerede mærke positiviteten blandt beboerne.”

- Rene Bræstrup Kloé, Formand for Gersagerparken

 

Greve Nord Projektet og Jobplaneten

Værkstedsprojektet passer også perfekt ind, i forhold til hvad henholdsvis Greve Nord Projektet og Jobplaneten kan tilbyde. Greve Nord Projektet har forbindelserne til boligområdet og derfor lokalerne, og områdets beboere, hvor Jobplaneten har forbindelserne til de unge og forskellige samarbejdspartnere. På denne måde, kan der skabes tryghed i boligområdet, da de unge yder noget praktisk til området fremfor at lave drengestreger, og de bliver samtidigt introduceret til arbejdsmarkedet og forskellige uddannelsesmuligheder.

Flere af samarbejdspartnerne stemmer i, at værkstedsprojektet er holdbart. De kan se den forebyggende effekt det har, samt hvordan det kan skabe flere håndværkere i en branche, der er i underskud.
Det giver bare mening. Det fanger de unge før de finder på nogle andre ting, som ikke er sunde for dem. Og branchen skriger efter håndværkere.

- Mette Abrahamsen, Projektkoordinator i Arne Pedersen

Værkstedsprojektet har haft stor succes, på trods af, at Corona har besværet flere af processerne omkring værkstedet.  På grund af succesen er der nu i Gersagerparken, lagt op til endnu et stort anlægsprojekt med multibaner og en løbehjulsbane.
Baren er sat højt. Vi har ansøgt om 1,9 milliarder til at restaurere de grønne områder til at lave banerne og sådan. Det kommer drengene også ind over.”

- Preben Husted, formand for Gersagerparken

Forsamlingsforbuddet på 5 personer har været årsag til at kun 2-3 drenge og personale kunne arbejde på værkstedet ad gangen.  

Den officielle åbning har heller ikke været muligt før nu.
Den 30. juni åbnede værkstedet på Gersagerparken 63 officielt for beboere, samarbejdspartnere og alle andre, der havde lyst til at se, hvordan det ser ud og hvad der bliver arbejdet med. Det var også muligt at møde de unge, samt Greve Nord og Jobplanetens medarbejdere.

Åbent hus


Jobplaneten

  • Fører de unge fra første lommepengejob til de får en lærer- eller praktikplads
  • Arbejder i Køge, Greve Nord
  • Støtter unge fra alderen 13-18 år
  • 200 unge ansat i 2020
  • 400 ansættelser af unge siden 2019
  • Finansieret af den AP Møllerske Støttefond, Greve Kommune, Køge Kommune og de boligsociale helhedsplaner i Greve Nord og Køge.

Børnepasserkursus for Greve Nords unge

Skrevet af Line H. Poulsen, Greve Nord Projektet

Jobplaneten er i gang med at uddanne 6 unge i alderes 13-16 år i et børnepasserkursus, så de generelt kan blive klædt på til deres fritidsjob i arbejdet med børn.

"Jeg synes vi får meget ud af det. Man lærer, sådan, at kunne se, hvordan børn har det i deres kropssprog og ansigtsudtryk," siger Sarah fra Legepatruljen, mens Legepatrulje-kollega Omi nikker. 
Børnepasser1

I kursets første to undervisningsgange, har de unge fået undervisning gennem ZBC SOSU Sjælland, som har tilpasset kurset til de 6 unge. På første undervisningsgang lærte de om børns kropssprog og nonverbale kommunikation, og anden gang om hygiejne og rengøring. 

Derudover får de unge undervisning af Josephine fra Greve Nord Projektet, som blandt andet vil handle om at sætte lege i gang med børn. De får også undervisning i konflikthåndtering, ansvar, tavshedspligt og førstehjælp. De kommer derfor vidt omkring. 

"Det er et godt miljø; alle kan sige sin mening og vi taler godt sammen," siger Khadija om kursus-holdet. Khadija er ansat i en børnehave, hvor hun gør rent og spritter overflader af - hun har derfor ikke så meget direkte kontakt med børnene, men oplever stadig, at børnene kommer og spørger ind til, hvad hun laver. Desuden kan hun også bruge kurset privat. "Jeg har nogle små søskende derhjemme - en på 8 og en på 10 - så jeg kan også bruge det personligt."

Børnepasser2Generelt synes de unge, at kurset er spændende og mente, at de ville kunne bruge det i fremtiden - både personligt, i deres nuværende arbejde eller i fremtidige fritidsjobs, hvor der arbejdes med børn. Om ikke andet, så var de alle enige om, at det var en fin tilføjelse til CV'et i fremtiden og et godt afbræk fra den stille corona-dagligdag. 

De unge skal i alt gennemgå 6 kursusgange, hver gang med sit fokusområde.


Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder skal inspirere andre


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

De mange gode erfaringer, der er kommet ud af indsatsen for at styrke de ægtefælleforsørgede kvinder, er blevet til et inspirationskatalog for andre

Nu er kataloget med erfaringerne fra Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder blevet færdigt og er klar til at blive sendt ud. Her beskrives de mange erfaringer og metoder, som Greve Kommune og Greve Nord Projektet har gjort i forbindelse med Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder de seneste år.
En vigtigt baggrund for Projektet for Ægtefællesforsørgede Kvinder var, at det det skulle være et metodeudviklingsprojekt, hvor formålet var at udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende indsats og mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Derudover var et formål at afhjælpe isolation og udsathed hos kvinderne samt styrke deres helbred og forældrerolle.
inspirationskatalog Greve Nord Projektet Ægtefælleforsørgede

Inspiration til andre

Derfor er det helt nye inspirationskatalog, der er fyldt med gode ideer og erfaringer, et vigtigt redskab for andre, der gerne vil støtte samme målgruppe i at komme tættere på arbejdsmarkedet og få mulighed for at skabe et bedre liv for sig selv og deres familier. Det kan fx være andre kommuner, boligsociale helhedsplaner, Jobcentre, anden aktører m.m.

Se hele inspirationskataloget her (åbner i pdf)

Projektet har kørt i Greve Nord i perioden april 2013 til 31. marts 2016, og i den periode har projektet hjulpet i alt 47 kvinder med at komme i uddannelse, i beskæftigelse, få styrket deres danskkundskaber, blive mere selvhjulpne m.m.cykeltraening 3 web
Målgruppen er kvinder, der hverken er i arbejde eller modtager offentlig forsørgelse. Den primære målgruppe herunder er dog de ikke-vestlige kvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det er typisk kvinder, der har boet i Danmark gennem længere tid, og således ikke længere er omfattet af integrationslovgivningen og de kommunale tilbud, der knytter sig hertil.
Projektet udfoldes i samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet og finansieres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Du kan læse mere om Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder herRukhsana i blomsterland web

I løbet af projektperioden har der været mange succeshistorier med kvinder, der har fået hjælp til at komme ud af hjemmet og i stedet er blevet en biddragende del af det danske samfund.
En af dem er Ruby Llanos, der gennem støtte fra projektets vejledere fik en løntilskudsstilling hos Tune Tandklinik. Da hun startede var det med det formål at blive bedre til dansk og lære den danske arbejdsplads-kultur at kende. Men hun passede så godt ind på klinikken, at hun efter løntilskuddet blev fastansat, fordi de simpelthen ikke kunne undvære hende igen.

Læs mere om Rubys historie her
Ruby 1


Integrations Pionererne fik diplomer og ros af borgmesteren


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Stoltheden lyste ud af de ti nyuddannede Integrations Pionerer, da de fik overrakt deres diplomer af borgmesteren. For flere af dem blev oplevelsen også foreviget med selfies

Der var op til flere førstegangsoplevelser for de ti kvinder, der torsdag formiddag fik overrakt deres diplomer og nu kan kalde sig uddannede Integrations Pionere.
Det var både første gang, at de var i Byrådssalen og første gang, at de mødte borgmesteren og trykkede hende i hånden.
Kvinderne er alle tyrkiske eller kurdiske mødre fra Greve Nord, og de var på besøg hos borgmesteren for at få overrakt de diplomer, der viser, at de har afsluttet og bestået integrations- og rollemodelskurset Integrations Pionererne.
Greve Nord Integrations Pionererne13Ceremonien startede med, at borgmester Pernille Beckmann inviterede kvinderne indenfor i Byrådssalen, hvor hun holdt en inspirationstale for dem. Hun roste dem for deres store indsats på kurset, hvis formål er at give kvinderne en bred viden om det danske samfund og en række værktøjer, som de kan bruge til at skabe et endnu bedre liv for sig selv og deres familier i Danmark.

Greve Nord Integrations Pionererne1

I har et ansvar

Hun gjorde det også klart, at det er vigtigt, at kvinderne tager et ansvar for sig selv og deres familier for at blive en mere integreret del af Danmark og samfundet.
”I Danmark har kvinder stemmeret. Vi har ret til alt det, som mænd har, og vi har mulighederne. Men det forpligter også. Det forpligter os som kvinder til at bruge de muligheder. Vi skal have en uddannelse og et arbejde, og vi skal bidrage til samfundet på lige vilkår som mændene. Uddannelse er meget vigtigt, og her i Greve har vi behov for, at I også får en uddannelse, så I kan være gode rollemodeller for jeres børn og vise dem, at både mor og far arbejder,” forklarede hun, mens kvinderne nikkede genkendende.
Fællesskab var også i fokus i borgmesterens tale, og hun opfordrede kvinderne til at åbne mere op.
”Vi skal være et vi, og ikke et jer og os. Det er alles ansvar, at vi lærer hinanden bedre at kende, så vi kan få nedbrudt de fordomme, der ligger på hver side. Det sker bl.a. via sproget, og derfor er det så uendelig vigtigt, at I taler dansk, ikke kun på sprogskolen, men også i hjemmet med jeres familier. Vi skal alle blive bedre til at blande os med hinanden,” sagde hun.

Previous ◁ | ▷ Next

Vi har lært meget

I alt har 12 kvinder bestået denne tredje runde af Integrations Pionerkurset, og en af de kvinder, der nu kan kalde sig Integrations Pioner er 44-årige Gülsüm Akkoyun, der er kurder fra Tyrkiet. Hun kom til Danmark for 20 år siden og bor sammen med sine tre børn og sin mand i Askerød.
”Jeg er meget glad for, at jeg har været med. Det har været et helt fantastisk kursus, hvor vi har lært rigtig meget og fået tingene nuanceret og genopfrisket. Fx har vi talt meget om børneopdragelse, og hvor vigtigt det er, at man giver sine børn faste rammer og tryghed, men også frihed til at leve som børn gør i Danmark,” siger hun og fortsætter:
”Jeg er selv blevet mere opmærksom på, hvor vigtigt det er, at alle mine børn får samme forudsætninger. I vores kultur kan der godt være forskel på, hvordan man opdrager drenge og piger, men jeg har lært, at det er vigtigt, at de får samme muligheder,” forklarer hun.

Greve Nord Integrations Pionererne3Tid til selfies

Kvinderne var meget stolte over at møde borgmesteren, og derfor blev dagen også foreviget med en række selfies og billeder.
"Jeg har set hende flere gange til arrangementer, men jeg har aldrig mødt hende i virkeligheden. Hun er en rigtigt sød og meget klog dame, synes jeg. Jeg har glædet mig til at møde hende rigtigt, og jeg glæder mig til at fortælle mine børn og mand om, at vi har været inde på hendes kontor, og vise dem både diplomet og billederne," smiler Gülsüm Akkoyun lidt forlegent.
Integrations Pionerkurset er udarbejdet og udført af den boligsociale indsats Greve Nord Projektet i samarbejde med oplægsholdere fra bl.a. Greve Rusmiddelcenter, Gadeteamet og Sundhedsformidlerne og er finansieret af en af Socialministeriets puljer. Det 10 uger lange kursus indeholder undervisning indenfor temaerne sundhed, familieliv og samfundet, og kvinderne bliver bl.a. undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark.

Del jeres viden

En essentiel del af kurset består ligeledes i, at kvinderne nu skal dele al deres nye viden med andre borgere, der har stået eller står i samme situation og ikke kender eller forstår de danske normer og kulturer.
Greve Nord Integrations Pionererne14
"Kvinderne skal bringe den nye viden med videre og dele forståelsen og redskaberne. På den måde bliver kvinderne pionerer indenfor de udfordringer, som de selv og deres netværk har oplevet mht. integration i Danmark. De bliver rollemodeller, og det betyder en forbedring for hele familien, for det hjælper også familiens børn og unge tættere på det danske samfund og levevis," forklarer Gitte Henningsen, der er familievejleder i Greve Nord Projektet og underviser på kurset.

Du kan læse mere om Integrations Pioner kurset her

Du kan også læse Hanans personlige fortælling her. Hun blev som en af de første kvinder fra området uddannet Integrations Pioner i 2015

Mødrene er nøje udvalgte pionere

De tyrkiske mødre er det seneste hold af uddannede Integrations Pionerer i Greve Nord. Tidligere har også en gruppe af arabisketalende mødre bestået kurset, og det er et meget bevidst valg, at det netop er mødrene, man har valgt at tilbyde kurset.
Mødrene er udvalgt som pionerer for deres familier, men også for deres netværk.
"En vigtig del af kurset er, at kvinderne skal bringe den nye viden med videre ud i deres egen familie og deres netværk og dele forståelsen og redskaberne blandt vores andre tosprogede borgere. Den viden og redskaber, som kvinderne får, betyder en forbedring for hele familien, for det hjælper også familiens børn og unge tættere på det danske samfund og levevis. Det handler om at sætte en stopper for nogle af de misforståelser og fejlinformationer, der har kørt i flere generationer" forklarer Gitte Henningsen.
"Med de i alt 25 kvinder i den arabisktalende og tyrkisktalende borgergruppe kommer vi langt ud til de tosprogede borgere her i Greve Nord. Deltagerne er bl.a. udvalgt, da det er en målgruppe, som vi i forvejen arbejder tæt med, og som vi ved, vil være gode og respekterede rollemodeller i deres netværk. Så vi kan hjælpe flere familier end kun dem, der deltager i kurset," fortsætter hun.

Du kan læse mere om Integrations Pioner kurset her

Du kan også læse Hanans personlige fortælling her. Hun blev som en af de første kvinder fra området uddannet Integrations Pioner i 2015

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere