Greve er med i Danmark Læser

Så skal alle se at finde læsebrillerne frem! For Greve er med i den nye læsekampagne Danmark Læser.

Af Greve Bibliotek

Halvdelen af landets kommuner har søgt om at blive blandt de 12 læsekommuner, som får støtte til at gennemføre kreative og nyskabende læseprojekter, som skal få flere til at læse mere. En dommerkomité, med Mikael Bertelsen i spidsen, har valgt at Greve Kommune skal være én af de tolv.

far læser
Borgmester Pernille Beckmann siger:

"Jeg er glad for, at vi i Greve med projektet "Far, læs for mig" kan være med til at sætte fokus på, hvor vigtig en tidlig læseindsats er, men også på, at en læseindsats, uanset hvornår i livet den sættes i værk, kan have en positiv effekt."

Direktør i Greve Kommune Jette Deltorp siger:

"Sikker læsning har afgørende betydning i alle fag. Derfor åbner projektet "Far, Læs for mig" ikke bare dørene for læselyst og læse glæde, men også for at børn og unge sammen med deres lærere mere frit og mere udfordrende kan rejse ind i naturvidenskabens eller historiens spændende universer. Her ved indgangen til skolereformen giver projektet lærere og elever et inspirerende afsæt for at arbejde med læsning og forfatterskab på en ny måde."

Projektleder på Greve Bibliotek Sussi Nyled Heinrichson fortæller:

"Projektets ambitiøse målsætning er, at skabe gode og stærke læsetraditioner blandt børn, særligt drenge, ved at opfordre deres fædre til at læse højt for dem – uanset fædrenes forkundskaber. Vi går målrettet efter dem, der sjældet eller aldrig læser skønlitteratur, men alle er velkomne – jo flere jo bedre! I projektet skal der findes 40 rollemodeller placeret i kommunen på skoler, klubber, boligselskaber og idrætsforeninger, som hver især forpligter sig til at finde og engagere 5 læsende fædre. Historierne, som skrives specielt til projektet af forfatter Lars Bøgeholt Pedersen udgår på SMS med link til en blog og skal læses direkte på telefonen eller tablet. Ansøgningen "Far, læs for mig" er blevet til i et flot samarbejde mellem Greve Bibliotek, Greve Museum, Greve kommunale musikskole og Greve Kommune. Emnemæssigt lægger projektet sig op ad 100-året for 1. verdenskrig og perioden 1914-18 samt åbningen af det nye museum på Mosede Fort. Projektet går på tværs af flere fag centre i Greve Kommune, og er dermed meget stærkt forankret til glæde og gavn for alle borgere. Hold øje med Greve Biblioteks hjemmeside, her vil nyheder blive annonceret løbende.

Har du gode idéer eller spørgsmål kan du kontakte projektleder Sussi Nyled Heinrichson på telefon 43 95 80 00 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fakta om Danmark Læser

Danmark Læser er en kampagne lanceret af kulturminister Marianne Jelved i 2013. Målet er at styrke læsningen i Danmark. Sidste år viste en undersøgelse, af danskernes kulturvaner, at 40 procent af den voksne befolkning sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Det billede skal kampagnen, Danmark Læser, gerne være med til at ændre, så flere danskere opdager skønlitteratur og det fællesskab, som litteratur kan give læserne. Der forventes i alt 20 mio. kr. afsat til kampagnen over fire år.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

"Vi skal have læselysten frem hos flere borgere, som aldrig eller sjældent har fat i en bog. Derfor er jeg glad for, at 48 kommuner har budt ind med et væld af gode ideer. Der ligger mange gode oplevelser i at læse, og jeg håber, at endnu flere vil opleve at blive berørt, oplyst eller overrasket af bøgerne, efterhånden som læseprojekterne får liv. Jeg håber også, at flere end de 12 kommuner vil realisere deres kreative idéer eller finde inspiration hos hinanden til en læseindsats."

Mere information følger snart, så hold øje med Greve Nord hjemmesiden!


Nyt danskkursus for begyndere
- Deltag seks gange og få et flot diplom


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

De dygtige frivillige damer, der underviser i dansk i Gersagerparken hver tirsdag, har startet et nyt dansktilbud.
Det drejer sig om et danskkursus for nybegyndere, der aldrig før har modtaget danskundervisning.

Undervisningen ligger hver tirsdag fra kl. 10 - 11
Der er holdstart d. 25. marts med afslutning d. 29. april og det foregår i Gersagerparken 35.

Undervisningen er fordelt over seks kursusgange, og når deltagerne har deltaget alle seks gange, modtager de et diplom.
På den måde "binder" deltagerne sig til at deltage ved samtlige seks undervisningsgange i dette nye tilbud. Håbet er, at man med den nye form kan fastholde deltagerne mere, så de kommer hver gang og dermed får mere ud af undervisningen.

Danskundervisningen tager udgangspunkt i "hverdags dansk", som deltagerne skal bruge i hverdagen.
Som Carin Andersson, der er en af de frivillige undervisere, siger: "Vi går ikke så meget op i grammatik og bøjninger. Det vigtigste er, at deltagerne får talt en masse og tør tale, uden at de skal være bange for, om det nu er helt grammatisk korrekt."

Opslag om nyt danskkursus


Tillykke til de nye Bydelsmødre


Der var masser smil og lykønskninger, da det nyeste hold af Bydelsmødre i Greve d. 4. februar fik overrakt deres diplomer og blomster som bevis på, at de nu har afsluttet deres uddannelse som Bydelsmødre.
Fejringen foregik på Greve Bibliotek, hvor også borgmester Pernille Beckmann var mødt op for at ønske de nye og stolte Bydelsmødre et stort tillykke.
Også flere af bydelsmødrenes familier var mødt op for at fejre de seje damer.

bydelsmdre frdigudlrt


Nyt danskhold for kvinder i Aktivitetshuset


Den 5. marts starter der et nyt danskhold op for kvinder i Aktivitetshuset, Digehuset 9 i Askerød.
Danskholdet bliver afholdt af Clavis Sprog og Kompetence og kommer til at ligge onsdage fra kl. 13 – 15.30.
Holdet er kun for kvinder, og der er tale om et begynderhold, så alle kan være med.
Holdet bliver et supplement til de mandags- og torsdagshold, der allerede kører derudaf.

undervisning - mindre


Sy-værksted får nydanske kvinder tættere på arbejdsmarkedet


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Et pilotprojekt for en mindre gruppe ægtefælleforsørgede, nydanske kvinder viser, at der hos denne gruppe er stor motivation for at lære dansk og få et arbejde. Pilotprojektet kombinerer et sy-værksted med praksisnær og specialtilrettelagt danskundervisning, og det har skabt både netværk og nye kompetencer hos deltagerne. Dette nye initiativ er en del af Greve Kommunes metodeudviklingsprojekt, der skal få flere ægtefælleforsørgede kvinder i job og uddannelse.

Det ni uger lange pilotprojekt med sy-værksted viser allerede nu så gode resultater, at det sandsynligvis skal være en fast del af projektet fra næste år.

foto 1

"Formålet med dette pilotprojekt er at afprøve en ny metode til at mobilisere og udvikle en lille gruppe på fem kvinder ved at være en del af et sy-værksted, der er blevet etableret som et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed "Bevar". Vi har i denne proces valgt at kombinere værkstedet med praksisnær danskundervisning, der kan give kvinderne en langt bedre – men også mere relevant – sprogforståelse. Det har været et meget positivt og lærerigt forløb både for kvinderne og for os, og vi kan virkelig se, at især kombinationen med danskundervisningen har været en succes", siger projektleder Hanne Sanderhoff Degn.

foto 2

Sy-værkstedet og de produkter, som kvinderne laver, er centeret omkring redesign, der handler om at bruge genbrugsmaterialer som for eksempel aflagt tøj til at skabe punge, smykker og tasker. Som afslutning på forløbet skal kvinderne ud på forskellige markeder og sælge deres ting, og her kommer de i høj grad til at skulle bruge deres danskkundskaber.

Mere overskud og glæde

Sy-værkstedet og danskundervisningen har givet de fem deltagende kvinder mulighed for at komme ind i nogle nye, faste rutiner, hvor de møder op på fire hverdage i Aktivitetshuset i Askerød. Det har givet dem en form for introduktion til arbejdsmarkedet og nogle nye netværk og kompetencer.

"Det har været virkelig spændende at arbejde med kvinderne på en ny måde. De har taget projektet til sig og har fået stort udbytte af forløbet. De fleste af kvinderne har i en årrække levet ret isoleret, og derfor synes jeg, at det er meget positivt, at de så hurtigt har engageret sig i dette projekt. Når de jævnligt kommer i Aktivitetshuset, kan vi samtidigt introducere dem for de mange andre sundheds- og netværksskabende tilbud, der har til base her i huset, og som kan være medvirkende til at støtte dem fremover", forklarer Sara Einhorn, der er projektmedarbejder og tovholder på pilotprojektet.

foto 6

Næste skridt for kvinderne er, at de skal i sprogpraktik i starten af det nye år, hvor de kan arbejde videre med deres udvikling. De gode resultater fra dette pilotprojekt bevirker, at der kommer flere af disse mindre specialtilrettelagte forløb igennem de sidste to år af selve det metodeudviklende projekt for ægtefælleforsørgede kvinder. Dette kan forhåbentligt støtte flere af projektets deltagere i at komme tættere på eller ind på arbejdsmarkedet. Projektet er et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet og er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.


Pilotprojektet bliver afsluttet med et lille marked i Café Ask, Digehuset 9 i Greve torsdag den 19. december mellem kl. 17 – 19, hvor alle er velkomne til at komme forbi og se og købe kvindernes designs.
Se mere her

 

 


Nyt beskæftigelsesprojekt for nydanske kvinder


Af: Greve Kommune

Greve Kommune er kommet med i et nyt beskæftigelsesprojekt, der skal få nydanske kvinder, som bliver forsørget af deres ægtefælle, i job eller uddannelse. Projektet er et pilotprojekt og gennemføres af Greve Nord Projektet i samarbejde med tre andre kommuner. Arbejdsmarkedsstyrelsen støtter projektet med 2,55 mio. kroner.

kvinder

Greve Kommune og Greve Nord Projektet vil nu gøre en ekstra indsats for at få nydanske kvinder, der er uden arbejde og bliver forsørget af ægtefællen, ud i job eller i uddannelse. Sammen med tre andre kommuner deltager Greve i et pilotprojekt støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til at opsøge og støtte disse kvinder til at komme i uddannelse eller job.

Greve Kommune har løbende arbejdet på at øge erhvervsfrekvensen blandt borgere med en ikke-vestlig baggrund, for der er et meget stort potentiale i gruppen af kvinder, der er forsørgede af deres ægtefælle. Og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Niclas Bekker Poulsen ser frem til at se resultaterne af projektet:

"De kvinder, som forsørges af deres ægtefæller, udgør et stort uudnyttet potentiale på arbejdsmarkedet, som samfundet og kommunen har hårdt brug for. Hvis disse kvinder kan få job eller komme i uddannelse, kan de bidrage til den enkelte families økonomi og familieforhold og samtidigt være et forbillede for andre kvinder med ikke-vestlig baggrund. Projektet er derfor et vigtigt skridt i retning af at styrke kvindernes situation og integration på arbejdsmarkedet", siger Niclas Bekker Poulsen.

Projektet er et pilotprojekt, som gennemføres i fire kommuner og støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen med 2,55 mio. kroner.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere