Der er hjælp at hente, når sproget driller


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

For nogle kan sproget drille mere end almindeligt, og bogstaverne kan have svært ved at falde på plads. Hvis du kan genkende dette, så er du måske ordblind, og så er der hjælp at hente hos Bitten Bacher og AOF Greve.

Hun tilbyder nemlig gratis ordblindeundervisning for alle hver dag i AOFs lokaler i Gersagerparken 153. Gennem en individuel samtale får alle tilbudt den rigtige form for undervisning, hvor der kun er mellem fire og seks hvert hold. IT i forskellige former er en fast del af undervisningen sammen med masser af samtale og godt humør.

photo 2

"Der er faktisk mange, der slet ikke ved, at de er ordblinde. De ved bare, at det med at læse og skrive er rigtig svært. Så det kan nogle gange være lidt af en udfordring at få taget det første skridt til at få hjælp. AOF Greve har haft lokale i Gersagerparken i mange år, fordi vi ved, at det giver rigtig god mening at være der, hvor folk bor. Vi tilbyder gratis ordblindeundervisning på forskellige hold både om formiddagen og eftermiddagen, og der er plads til kursister både med etnisk dansk baggrund og med anden etnisk baggrund – bare de taler og forstår dansk", forklarer Bitten Bacher.

photo 1

Bitten Bacher er oprindeligt uddannet indvandrerlærer, og så er hun også cand. phil. i fransk, så hun har sproget godt inde på livet. Derudover er hun uddannet læsepædagog og ordblindelærer, og sammenkoblingen af alle uddannelser giver hende et rigtig godt fundament for at hjælpe mange forskellige mennesker med forskellige behov. Der kan nemlig være mange indgange til at få den rette hjælp, og derfor er første skridt til at modtage ordblindeundervisning en individuel samtale med Bitten Bacher.

IT i undervisningen

"Vi bruger rigtig meget IT i undervisningen og primært via computere med specielle undervisningsprogrammer, hvor jeg går rundt og hjælper og støtter kursisterne enkeltvis. Men vi bruger også tablets og smartphones, da der også er meget læring i for eksempel at skrive en sms eller en e-mail. Når det handler om at lære at magte sproget bedre, så handler det også om at trække en masse hverdagssituationer ind i undervisningen, for det er jo ofte her, at man har brug for at kunne læse og skrive", siger Bitten Bacher og fortsætter:

"Vi tager også nogle gange fat på andre IT-udfordringer som brug af NemID eller borger.dk, men udgangspunktet for undervisningen er at blive fortrolig med dansk i skrift. Derudover er samtale og det sociale samvær også en vigtig del af undervisningen. Der er mange, der finder en lettelse i at opleve, at de ikke er "dumme", og at der er mange andre, der også har svært ved at magte sproget – også på tværs af både alder og etnicitet".

photo 3

Netop fordi det kan være lidt svært at komme i gang med ordblindeundervisningen, er der aldrig venteliste – det skal være nemt og hurtigt at komme på et hold.


Hvis du har behov for hjælp til sproget, så kontakt gerne Bitten Bacher. Ring eller sms på tlf. 31 39 42 73 eller på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Du kan også kigge forbi AOFs lokale i Gersagerparken 153 i åbningstiden mellem kl. 8.15 og 12.00 og igen fra kl. 15.30. Alle over 18 år kan blive visiteret til undervisningen gennem Bitten.

 

 


Undervisningsprojekt om indvandring på Arenaskolen

Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Arenaskolens 6A er blevet meget klogere på indvandring og kultur. I uge 11 var klassen inviteret til at deltage i Immigrantmuseets pilotprojekt "Hvor kommer du fra", da museet er i gang med at udarbejde et helt nyt sæt undervisningsmateriale, der sætter fokus på indvandring gennem forskellige kunstneriske udtryk.

Fotograf Maher Khatib underviste blandt andet eleverne om fotografiet, og fik alle til at forevige de personer, ting eller områder, der er med til at fortælle, hvor de selv kommer fra. Forløbet var en stor succes og fik gang i debatten blandt eleverne, hvor mange er tosprogede, og mange endte med at se sig selv og deres baggrund fra en anden vinkel.

undervisning 2

Det overordnede tema for undervisningen var indvandring, hvor eleverne lærte om forskellige former for indvandring til Danmark, blandt andet om flygtninge, og hvor fotografiet var det primære arbejdsredskab.

"Jeg er rigtig tilfreds med forløbet, og eleverne havde mange spændende input og forklaringer på, hvorfor de havde fotograferet de forskellige ting. Formålet med projektet er jo at finde ud af, om det giver mening at trække en kunstnerisk vinkel ind over undervisningen om indvandring, og vi afprøver forløbet på fem forskellige skoler med forskellige kunstneriske udtryksformer og kunstnere med forskellige baggrunde og køn", forklarer antropolog og projektleder Pia Lund Poulsen fra Immigrantmuseet i Farum.

undervisning 1

Udover en rundvisning på museet, var resten af ugen dedikeret til undervisningsforløbet med fotograf Maher Khatib, der selv er flygtning fra Palæstina. Han er derudover også børn- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet, og kender derfor en stor del af børnene i området.

Nysgerrighed og ny viden

"Det meste af undervisningen var en social proces, hvor vi fortalte vores historier og diskuterede forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være indvandrer eller flygtning. Udover at tage billeder, der kunne fortælle, hvor eleverne er fra, skulle de også tage billeder af det eller dem, som de allernødigst ville miste, hvis de skulle flytte væk eller flygte. Det gav nogle spændende diskussioner, hvor børnenes identitet og tilhørsforhold kom til udtryk på en anderledes måde", siger Maher Khatib.

undervisning 3

Klasselærer Christina Toftdahl er glad for, at klassen har været en del af forløbet. Rigtig mange af eleverne er tosprogede og har rødder i blandt andet Mellemøsten, Østeuropa og USA, så det var oplagt for dem at være med i projektet. Hun er positivt overrasket over, hvor engagerede eleverne har været.

"Der har været en stor nysgerrighed omkring oprindelse, for selv om de godt ved, hvilken baggrund deres klassekammerater har, så er der kommet mange flere detaljer frem – især gennem fotografierne og elevernes forklaringer. Der er jo egentlig mange lighedspunkter, og alle har været nysgerrige og har stillet spørgsmål", siger Christina Toftdahl og fortsætter:

"Jeg kunne mærke, at der var en stolthed over at komme fra et andet land og have en anden kultur, og at det faktisk er lidt specielt på den gode måde. Det har givet anledning til at gå hjem og stille spørgsmål til deres forældre og bedsteforældre og forstå lidt mere af historien i processen. Elevernes fotografier skal udstilles, så de andre klasser og deres forældre også kan se dem, og vi kommer helt sikkert til at fortsætte med at arbejde med det her tema lidt endnu".


En fælles indsats får nydanske unge i uddannelse

Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Et særligt projekt giver en hjælpende hånd til især nydanske drenge, der har svært ved at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Siden 2011 har Greve Kommune været en del af 4U-projektet, der er et samarbejde mellem KL, DA og LO, hvor også Ballerup/Rødovre, Holdbæk, Holstebro, Odense og Aalborg Kommuner er med.

Projektets intention er at få gruppen af ikke uddannelsesparate nydanske unge motiveret til uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet. I Greve Nord har projektet for alvor fået fodfæste, og indsatsen viser, at det virker at skabe en koordineret indsats omkring denne gruppe af unge, så de kan komme i gang med en uddannelse eller få et fritidsjob.

4u drenge

"Det er rigtig positivt, at vi nu er begyndt at kunne se resultaterne af den samarbejdsstrategi, som projektet lægger op til. Idéen med 4U er at skabe en koordineret indsats og samarbejde mellem repræsentanter fra UUV-Køge Bugt, jobcentrets ungerådgivere, kommunens familieafdeling og Greve Nord Projektet, der alle er tilknyttet den unge og dennes familie. Dette samarbejde sikrer, at der bliver kort vej fra tanke til handling, og det er tydeligt at mærke, at det er netop handling, der tæller hos de unge", forklarer Magrethe Tovgaard, der er afdelingsleder ved UUV-Køge Bugt.

Det er UUV-Køge Bugt, der er tovholder på 4U-projektet i Greve Kommune, og da mange af de unge, der bliver tilknyttet forløbet kommer fra Greve Nord bliver en stor del af de individuelle forløb afholdt i regi af Greve Nord Projektet.

De bedste rammer

Intentionen med 4U er at skabe målrettede og sammenhængende forløb, der langt bedre kan sikre faste rammer for den unge og hans familie, hvor der bliver taget hånd om alle spørgsmål og uafklarede dele, der måtte være omkring uddannelse og job. Det motiverer drengene langt bedre til at opnå de færdigheder, der kan gøre dem uddannelsesparate og få dem i gang med den rigtige uddannelse.

mp900431710

"Hvert forløb er håndholdt, hvor vi tager udgangspunkt i hver enkelt ung. Mange af de unge har dårlige erfaringer med skole- og uddannelsessystemet og mangler måske også opbakning hjemmefra. Det kan dreje sig om alt fra en ung, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og som derfor skal ud og finde en praktikplads, hvor han har behov for støtte i processen. Eller det kan være en ung, der gerne vil starte på en efterskole for at komme lidt væk og dermed blive mere klar til at træffe et valg om uddannelse. Når alle de relevante fagpersoner, der er tilknyttet hver dreng er samlet, så kan vi meget hurtigere komme i mål", siger Maher Khatib, der er børn- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet og kontaktperson for mange af de unge i Greve Nord.

Hvert forløb starter med at få klarlagt den unges ønsker, hvor langt han er i sit skoleforløb, og hvad der er muligt på baggrund af hans kompetencer. Herefter handler det om at skabe motivation og sikre, at alle er indforstået med, hvilke ting der bliver sat i værk, og så skal det gerne ende ud med opstart af uddannelse eller et job

Kompetencer og ønsker i fokus

4U handler både om kompetenceafklaring, vejledning, praktisk oplæring og personlig udvikling. Det er en svag målgruppe, og hvert forløb skal være sammenhængende og have et klart og aftalt mål. Der skal altid være fokus på den unges ønsker og forudsætninger, og med udgangspunkt i dette udvikles et forløb med elementer af træning, opkvalificering og vejledning, der skal forme den unges sti til målet.

"Vi har fået skabt et godt grundlag for samarbejdet, og vi kan se, at det virker. Men det er ikke kun succeshistorier, for det brede samarbejde er ikke problemløst. Der skal på sigt arbejdes videre med at kende hinanden bedre og også med at sikre at de enkelte repræsentanter i arbejdsgruppen har baglandet med sig. Vi skal inddrage den viden og de indsatser og erfaringer, som der allerede er omkring den enkelte unge, for at kunne udarbejde den bedst mulige plan. På mange måder er det lettere sagt end gjort, men vi kan mærke, at vores samarbejde rykker, og det er positivt", afslutter Margrethe Tovgaard.

4U-projektet løber frem til udgangen af 2013, hvorefter indsatsen og tilgangen skal forankres i kommunerne som en ordinær driftsopgave.


Portræt: "Vi skal tage ansvar og hjælpe, der hvor vi kan"


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det handler mest om at glæde andre ved at hjælpe, der hvor der virkelig er behov for det, når Lillian Petersen møder op i Klub 49 i Gersagerparken hver tirsdag som frivillig danskunderviser.

Selv om hun ikke har nogen professionel erfaring som underviser, kan hun bidrage med rigtig meget ved at bruge tid og energi på frivilligt at støtte op om undervisningen.

Sammen med de andre frivillige undervisere hjælper hun eleverne på Greve Nord Projektets danskhold, hvor alle har anden etnisk baggrund end dansk og er nybegyndere ud i det danske sprog.

lillian petersen - web

"Jeg synes, at det er spændende at være en del af danskholdet, både fordi jeg gerne vil være med til at hjælpe, der hvor jeg kan, men også fordi jeg får et unikt indblik i elevernes kultur og den baggrund, de har. Rigtig mange har en masse fordomme om nydanskere, men de færreste får et reelt indblik i, hvem disse mennesker er. I virkeligheden er det jo vores alles ansvar at støtte op omkring, at nydanskere kan komme i gang med at lære dansk. Det er så nemt bare at sidde og kritisere og sige, at de ikke gør det godt nok. Derfor er det vigtigt, at vi træder til og hjælper, der hvor vi kan", forklarer Lillian Petersen.

Bidrag med det, du kan

Lillian Petersen er uddannet inden for regnskab og økonomi og har derfor ikke nogen professionel erfaring med danskundervisning. Dog har hun altid været med på sidelinjen, når det gælder dansklektier for både sine tre børn og seks børnebørn. Så skridtet ud i undervisningen, var ikke så stort.

"Jeg så Greve Nord Projektets opslag i lokalavisen for to et halvt år siden, om at de søgte undervisere, og det ville jeg gerne forsøge mig med. Jeg arbejdede stadig på det tidspunkt, men nu er jeg pensioneret. Undervisningen foregår som regel ved, at en af de frivillige - Carin – underviser ved tavlen, og vi andre sidder og hjælper eleverne. Det er på basisniveau, så vi øver bogstaver, tal og sætninger, og vi tager ofte fat på dagligdagssituationer, som eleverne selv oplever, som at handle ind, at gå til lægen og så videre", siger Lillian Petersen og fortsætter:

"Selv om det primære i undervisningen er sprog, så handler vores timer jo også meget om at forstå det danske samfund. Vi er på mange måder med til at klæde eleverne bedre på til at kunne deltage aktivt, hvad enten det drejer sig om uddannelse, at kunne varetage flere dagligdags opgaver selv eller noget helt tredje. Mange er meget usikre på sig selv, og det ville jeg da også være, hvis jeg skulle i gang med at lære arabisk. Vi går til undervisningen med masser af godt humør, tegner og fortæller og forsøger at tage udgangspunkt i de emner, som eleverne er interesserede i".

Den engagerede indsats giver resultater

Danskholdet er et gratis basistilbud, hvor beboere i Greve Nord kan komme i gang med dansk i et trygt miljø, og det fungerer som et supplement til Greve Kommunes etablerede tilbud. De frivillige sender løbende eleverne videre til disse tilbud, når der er blevet skabt et fundament og en tro på, at de kan klare det. Der er omkring 10 elever tilknyttet tilbuddet nu, og de har alle forskellige nationaliteter.

"Vi vil gerne skabe gode succesoplevelser og give eleverne en tro på, at de sagtens kan komme videre. Jeg kan godt lide kontakten med mennesker, og det er også en succesoplevelse for os frivillige, når vi kan mærke, at eleverne rykker sig. Hvis jeg skulle vælge at lave mere frivilligt arbejde, så kunne jeg godt finde på at blive besøgsven. Men det er også vigtigt, at man har tid nok, når man engagerer sig frivilligt for at hjælpe andre mennesker. Det skal gøres ordenligt", afslutter Lillian Petersen.

Danskundervisningen foregår hver tirsdag i Klub 49, Gersagerparken 49, mellem kl. 10 – 12. Der er altid behov for flere frivillige danskundervisere, så hvis du har lyst til at være med, så kontakt gerne Suzanne Magelund på tlf.: 60 35 46 67 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Om Lillian:

• Lillian bruger en del af sin fritid på at strikke og sy, selv om arbejdet i haven ofte tager over i sommerhalvåret.

• Hun kan godt lide at tage på ture rundt i Danmark, og da hun har bil kører hun ofte selv – og tager gerne en veninde eller to med på tur.

• Udover at være frivillig danskunderviser er Lillian også medlem af Greve Lokalhistoriske Forening, og derudover bruger hun gerne tid på sine børn og børnebørn.


 

 


Frivillige danskundervisere søges!


Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe beboere med anden etnisk baggrund med at forbedre deres dansk? Så bliv frivillig danskunderviser!

Du behøver ikke at være vant til at undervise - du skal blot have lyst og tid til at hjælpe og støtte nydanskere med at lære dansk.

Som frivillig får du indblik i mange forskellige kulturer, du får masser af gode oplevelser og hyggeligt samvær med de øvrige frivillige og eleverne – og er med til at hjælpe mennesker videre.

 danskundervisere sges - web

Hvem er vi? Om danskundervisningen:

Danskholdet bliver kørt selvstændigt af de frivillige, med støtte fra Greve Nord Projektet.

Danskundervisningen er gratis, og den fungerer som et supplement til de etablerede undervisningstilbud i Greve Kommune. I takt med at eleverne bliver bedre, forsøger vi at sende dem videre.

Danskholdet er et begynderniveau, hvor eleverne ofte ikke kan ret meget dansk. Der er mest fokus på udtale og små skriveopgaver.

Har du lyst til:

At være med til at hjælpe nydanskere i Greve Nord med at forbedre deres danskkundskaber, så de kan opnå en tro på dem selv og få det rette afsæt til at komme videre med f.eks. en uddannelse. Så er dette lige noget for dig.

Vi øver bogstaver, tal og sætninger, hvor en af underviserne skriver på tavlen, og resten af de frivillige undervisere sidder og hjælper eleverne og svarer på spørgsmål.

Du behøver altså ikke at være super dygtig til grammatik for at kunne undervise – bare du har lyst til at forklare, øve samtale og være med til at skabe en tryg tilgang til det danske sprog for eleverne.

Vi har meget fokus på, at det skal være sjovt at lære dansk.

Vi mødes:

Hver tirsdag kl. 10 – 12 i Klub 49, Gersagerparken 49 i Greve Nord.

Vi forventer:

At du kan afsætte minimum 2 timer om måneden til undervisningen.


Har du lyst til at være med, så kontakt Suzanne Magelund på tlf.: 60 35 46 67 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Mentor-ordning giver ekstra støtte


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Svære lektier, problemer med at forstå det danske sprog, eller hvordan er det nu et besøg i borgerservice foregår? Det kan være nogle af de udfordringer, som nydanskere står overfor, og hvor en mentor kan gøre en stor forskel.

Afua Ampomaah bor i Askerød og har haft sin mentor Dorte Linder under næsten hele sin uddannelse som social- og sundhedshjælper, som hun nu er færdig med, og hun er ikke i tvivl om, det har gjort en kæmpe forskel.

afua og dorte - web

"Dorte er fantastisk. Hun er rigtig venlig, har et stort hjerte, og hun ved rigtig meget, så jeg kan få hjælp til mange ting. Hun har mest hjulpet mig med mine lektier, hvor jeg har fået forklaret noget af det, som jeg havde svært ved at forstå, og hun har oversat nogle ord eller vendinger til engelsk, så jeg bedre kunne forstå meningen. Dorte har givet mig den vejledning, som jeg har haft brug for på en god måde", forklarer Afua Ampomaah, der er fra Ghana.

Hun kom til Danmark sammen med sin mand og børn i 2004, og hun arbejdede i starten som stuepige på et hotel og med rengøring, før hun bestemte sig for at søge ind på SOSU-uddannelsen. Afua Ampomaah taler både engelsk, stammesproget Twi og dansk.

Både mentor og underviser

Mentor-ordningen er koblet sammen med den gratis danskundervisning som Danskgruppen i Gersagerparken nr. 34 tilbyder med støtte fra Greve Nord Projektet. Dette danskhold blev oprettet af en gruppe kvinder og den tyrkiske forening Dimension for flere år siden, og løbende er der kommet flere frivillige til holdet, som underviser etniske minoriteter i dansk for begyndere og let-øvede.

Ordningen har været i gang i halvandet år, og den har udover hjælp til lektier og andre problemstillinger også de skabt mange gode relationer mellem mentorer og mentees, der enten er i gang eller har afsluttet en uddannelse. Alle mentorer er desuden frivillige undervisere på danskholdet, så Dorte Linder kendte Afua Ampomaah i forvejen, da hun blev hendes mentor.

"Jeg er meget stolt af Afua og den kæmpestore indsats, hun har gjort. Hun har knoklet helt enormt med opgaverne, men hun har aldrig givet op, derfor har det været en stor fornøjelse for mig, når jeg har kunnet hjælpe med nogle af tingene. Afua er altid fuld af energi, og det mærker borgerne også. De bliver glade, når hun kommer og siger; hej, hvordan går det", siger Dorte Linder, der har været underviser på danskholdet i to år og mentor det sidste år.

En fast tilknytning

Dorte Linder og Afua Ampomaah har mødtes cirka en gang om ugen, og for Dorte Linder har det været vigtigt også at være i dialog med SOSU-skolen omkring mentorforløbet. At have en mentor til at hjælpe med lektierne skal nemlig ikke forstås som snyd, men udelukkende som den ekstra hjælpende hånd, som nogle tosprogede personer kan have stor gavn af.

"Jeg er selv blevet overrasket over, hvor højt niveauet er på uddannelsen, og i forhold til nogle af opgaverne, har det været en fordel, at jeg har lidt kendskab til faget i forvejen. Jeg har siddet i Byrådet i Solrød i 12 år, hvor jeg blandt andet har beskæftiget mig med pleje- og ældreområdet, og derudover læser jeg dansk på Københavns Universitet", fortæller Dorte Linder, der er uddannet både journalist og turistfører, men som nu er pensioneret og i gang med at afslutte sit studie i dansk.

De mange frivillige undervisere og mentorer på danskholdet gør et stort og uvurderligt arbejde via deres indsats. Alle mentorer har et særligt drive og engagement, som de bringer i spil, da mange mentees kommer alle fra en anderledes uddannelseskultur, hvor man ikke skal tænke så selvstændigt og abstrakt, som vi gør i Danmark. Det er bestemt et ønskescenarie, at der bliver tilknyttet langt flere mentor-ordninger til alle uddannelsesinstitutioner.


Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Kira Gilling Hansen, der hjælper med at matche mentorer og mentees. Der er altid brug for flere frivillige, da ordningen er blevet så populær, at der er venteliste til at få en mentor.
Kira Gilling Hansen kan kontaktes på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og på tlf.: 60 35 46 62.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere