En fælles indsats får nydanske unge i uddannelse

Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Et særligt projekt giver en hjælpende hånd til især nydanske drenge, der har svært ved at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Siden 2011 har Greve Kommune været en del af 4U-projektet, der er et samarbejde mellem KL, DA og LO, hvor også Ballerup/Rødovre, Holdbæk, Holstebro, Odense og Aalborg Kommuner er med.

Projektets intention er at få gruppen af ikke uddannelsesparate nydanske unge motiveret til uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet. I Greve Nord har projektet for alvor fået fodfæste, og indsatsen viser, at det virker at skabe en koordineret indsats omkring denne gruppe af unge, så de kan komme i gang med en uddannelse eller få et fritidsjob.

4u drenge

"Det er rigtig positivt, at vi nu er begyndt at kunne se resultaterne af den samarbejdsstrategi, som projektet lægger op til. Idéen med 4U er at skabe en koordineret indsats og samarbejde mellem repræsentanter fra UUV-Køge Bugt, jobcentrets ungerådgivere, kommunens familieafdeling og Greve Nord Projektet, der alle er tilknyttet den unge og dennes familie. Dette samarbejde sikrer, at der bliver kort vej fra tanke til handling, og det er tydeligt at mærke, at det er netop handling, der tæller hos de unge", forklarer Magrethe Tovgaard, der er afdelingsleder ved UUV-Køge Bugt.

Det er UUV-Køge Bugt, der er tovholder på 4U-projektet i Greve Kommune, og da mange af de unge, der bliver tilknyttet forløbet kommer fra Greve Nord bliver en stor del af de individuelle forløb afholdt i regi af Greve Nord Projektet.

De bedste rammer

Intentionen med 4U er at skabe målrettede og sammenhængende forløb, der langt bedre kan sikre faste rammer for den unge og hans familie, hvor der bliver taget hånd om alle spørgsmål og uafklarede dele, der måtte være omkring uddannelse og job. Det motiverer drengene langt bedre til at opnå de færdigheder, der kan gøre dem uddannelsesparate og få dem i gang med den rigtige uddannelse.

mp900431710

"Hvert forløb er håndholdt, hvor vi tager udgangspunkt i hver enkelt ung. Mange af de unge har dårlige erfaringer med skole- og uddannelsessystemet og mangler måske også opbakning hjemmefra. Det kan dreje sig om alt fra en ung, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og som derfor skal ud og finde en praktikplads, hvor han har behov for støtte i processen. Eller det kan være en ung, der gerne vil starte på en efterskole for at komme lidt væk og dermed blive mere klar til at træffe et valg om uddannelse. Når alle de relevante fagpersoner, der er tilknyttet hver dreng er samlet, så kan vi meget hurtigere komme i mål", siger Maher Khatib, der er børn- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet og kontaktperson for mange af de unge i Greve Nord.

Hvert forløb starter med at få klarlagt den unges ønsker, hvor langt han er i sit skoleforløb, og hvad der er muligt på baggrund af hans kompetencer. Herefter handler det om at skabe motivation og sikre, at alle er indforstået med, hvilke ting der bliver sat i værk, og så skal det gerne ende ud med opstart af uddannelse eller et job

Kompetencer og ønsker i fokus

4U handler både om kompetenceafklaring, vejledning, praktisk oplæring og personlig udvikling. Det er en svag målgruppe, og hvert forløb skal være sammenhængende og have et klart og aftalt mål. Der skal altid være fokus på den unges ønsker og forudsætninger, og med udgangspunkt i dette udvikles et forløb med elementer af træning, opkvalificering og vejledning, der skal forme den unges sti til målet.

"Vi har fået skabt et godt grundlag for samarbejdet, og vi kan se, at det virker. Men det er ikke kun succeshistorier, for det brede samarbejde er ikke problemløst. Der skal på sigt arbejdes videre med at kende hinanden bedre og også med at sikre at de enkelte repræsentanter i arbejdsgruppen har baglandet med sig. Vi skal inddrage den viden og de indsatser og erfaringer, som der allerede er omkring den enkelte unge, for at kunne udarbejde den bedst mulige plan. På mange måder er det lettere sagt end gjort, men vi kan mærke, at vores samarbejde rykker, og det er positivt", afslutter Margrethe Tovgaard.

4U-projektet løber frem til udgangen af 2013, hvorefter indsatsen og tilgangen skal forankres i kommunerne som en ordinær driftsopgave.


Portræt: "Vi skal tage ansvar og hjælpe, der hvor vi kan"


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det handler mest om at glæde andre ved at hjælpe, der hvor der virkelig er behov for det, når Lillian Petersen møder op i Klub 49 i Gersagerparken hver tirsdag som frivillig danskunderviser.

Selv om hun ikke har nogen professionel erfaring som underviser, kan hun bidrage med rigtig meget ved at bruge tid og energi på frivilligt at støtte op om undervisningen.

Sammen med de andre frivillige undervisere hjælper hun eleverne på Greve Nord Projektets danskhold, hvor alle har anden etnisk baggrund end dansk og er nybegyndere ud i det danske sprog.

lillian petersen - web

"Jeg synes, at det er spændende at være en del af danskholdet, både fordi jeg gerne vil være med til at hjælpe, der hvor jeg kan, men også fordi jeg får et unikt indblik i elevernes kultur og den baggrund, de har. Rigtig mange har en masse fordomme om nydanskere, men de færreste får et reelt indblik i, hvem disse mennesker er. I virkeligheden er det jo vores alles ansvar at støtte op omkring, at nydanskere kan komme i gang med at lære dansk. Det er så nemt bare at sidde og kritisere og sige, at de ikke gør det godt nok. Derfor er det vigtigt, at vi træder til og hjælper, der hvor vi kan", forklarer Lillian Petersen.

Bidrag med det, du kan

Lillian Petersen er uddannet inden for regnskab og økonomi og har derfor ikke nogen professionel erfaring med danskundervisning. Dog har hun altid været med på sidelinjen, når det gælder dansklektier for både sine tre børn og seks børnebørn. Så skridtet ud i undervisningen, var ikke så stort.

"Jeg så Greve Nord Projektets opslag i lokalavisen for to et halvt år siden, om at de søgte undervisere, og det ville jeg gerne forsøge mig med. Jeg arbejdede stadig på det tidspunkt, men nu er jeg pensioneret. Undervisningen foregår som regel ved, at en af de frivillige - Carin – underviser ved tavlen, og vi andre sidder og hjælper eleverne. Det er på basisniveau, så vi øver bogstaver, tal og sætninger, og vi tager ofte fat på dagligdagssituationer, som eleverne selv oplever, som at handle ind, at gå til lægen og så videre", siger Lillian Petersen og fortsætter:

"Selv om det primære i undervisningen er sprog, så handler vores timer jo også meget om at forstå det danske samfund. Vi er på mange måder med til at klæde eleverne bedre på til at kunne deltage aktivt, hvad enten det drejer sig om uddannelse, at kunne varetage flere dagligdags opgaver selv eller noget helt tredje. Mange er meget usikre på sig selv, og det ville jeg da også være, hvis jeg skulle i gang med at lære arabisk. Vi går til undervisningen med masser af godt humør, tegner og fortæller og forsøger at tage udgangspunkt i de emner, som eleverne er interesserede i".

Den engagerede indsats giver resultater

Danskholdet er et gratis basistilbud, hvor beboere i Greve Nord kan komme i gang med dansk i et trygt miljø, og det fungerer som et supplement til Greve Kommunes etablerede tilbud. De frivillige sender løbende eleverne videre til disse tilbud, når der er blevet skabt et fundament og en tro på, at de kan klare det. Der er omkring 10 elever tilknyttet tilbuddet nu, og de har alle forskellige nationaliteter.

"Vi vil gerne skabe gode succesoplevelser og give eleverne en tro på, at de sagtens kan komme videre. Jeg kan godt lide kontakten med mennesker, og det er også en succesoplevelse for os frivillige, når vi kan mærke, at eleverne rykker sig. Hvis jeg skulle vælge at lave mere frivilligt arbejde, så kunne jeg godt finde på at blive besøgsven. Men det er også vigtigt, at man har tid nok, når man engagerer sig frivilligt for at hjælpe andre mennesker. Det skal gøres ordenligt", afslutter Lillian Petersen.

Danskundervisningen foregår hver tirsdag i Klub 49, Gersagerparken 49, mellem kl. 10 – 12. Der er altid behov for flere frivillige danskundervisere, så hvis du har lyst til at være med, så kontakt gerne Suzanne Magelund på tlf.: 60 35 46 67 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Om Lillian:

• Lillian bruger en del af sin fritid på at strikke og sy, selv om arbejdet i haven ofte tager over i sommerhalvåret.

• Hun kan godt lide at tage på ture rundt i Danmark, og da hun har bil kører hun ofte selv – og tager gerne en veninde eller to med på tur.

• Udover at være frivillig danskunderviser er Lillian også medlem af Greve Lokalhistoriske Forening, og derudover bruger hun gerne tid på sine børn og børnebørn.


 

 


Frivillige danskundervisere søges!


Har du lyst til at gøre en forskel og hjælpe beboere med anden etnisk baggrund med at forbedre deres dansk? Så bliv frivillig danskunderviser!

Du behøver ikke at være vant til at undervise - du skal blot have lyst og tid til at hjælpe og støtte nydanskere med at lære dansk.

Som frivillig får du indblik i mange forskellige kulturer, du får masser af gode oplevelser og hyggeligt samvær med de øvrige frivillige og eleverne – og er med til at hjælpe mennesker videre.

 danskundervisere sges - web

Hvem er vi? Om danskundervisningen:

Danskholdet bliver kørt selvstændigt af de frivillige, med støtte fra Greve Nord Projektet.

Danskundervisningen er gratis, og den fungerer som et supplement til de etablerede undervisningstilbud i Greve Kommune. I takt med at eleverne bliver bedre, forsøger vi at sende dem videre.

Danskholdet er et begynderniveau, hvor eleverne ofte ikke kan ret meget dansk. Der er mest fokus på udtale og små skriveopgaver.

Har du lyst til:

At være med til at hjælpe nydanskere i Greve Nord med at forbedre deres danskkundskaber, så de kan opnå en tro på dem selv og få det rette afsæt til at komme videre med f.eks. en uddannelse. Så er dette lige noget for dig.

Vi øver bogstaver, tal og sætninger, hvor en af underviserne skriver på tavlen, og resten af de frivillige undervisere sidder og hjælper eleverne og svarer på spørgsmål.

Du behøver altså ikke at være super dygtig til grammatik for at kunne undervise – bare du har lyst til at forklare, øve samtale og være med til at skabe en tryg tilgang til det danske sprog for eleverne.

Vi har meget fokus på, at det skal være sjovt at lære dansk.

Vi mødes:

Hver tirsdag kl. 10 – 12 i Klub 49, Gersagerparken 49 i Greve Nord.

Vi forventer:

At du kan afsætte minimum 2 timer om måneden til undervisningen.


Har du lyst til at være med, så kontakt Suzanne Magelund på tlf.: 60 35 46 67 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Mentor-ordning giver ekstra støtte


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Svære lektier, problemer med at forstå det danske sprog, eller hvordan er det nu et besøg i borgerservice foregår? Det kan være nogle af de udfordringer, som nydanskere står overfor, og hvor en mentor kan gøre en stor forskel.

Afua Ampomaah bor i Askerød og har haft sin mentor Dorte Linder under næsten hele sin uddannelse som social- og sundhedshjælper, som hun nu er færdig med, og hun er ikke i tvivl om, det har gjort en kæmpe forskel.

afua og dorte - web

"Dorte er fantastisk. Hun er rigtig venlig, har et stort hjerte, og hun ved rigtig meget, så jeg kan få hjælp til mange ting. Hun har mest hjulpet mig med mine lektier, hvor jeg har fået forklaret noget af det, som jeg havde svært ved at forstå, og hun har oversat nogle ord eller vendinger til engelsk, så jeg bedre kunne forstå meningen. Dorte har givet mig den vejledning, som jeg har haft brug for på en god måde", forklarer Afua Ampomaah, der er fra Ghana.

Hun kom til Danmark sammen med sin mand og børn i 2004, og hun arbejdede i starten som stuepige på et hotel og med rengøring, før hun bestemte sig for at søge ind på SOSU-uddannelsen. Afua Ampomaah taler både engelsk, stammesproget Twi og dansk.

Både mentor og underviser

Mentor-ordningen er koblet sammen med den gratis danskundervisning som Danskgruppen i Gersagerparken nr. 34 tilbyder med støtte fra Greve Nord Projektet. Dette danskhold blev oprettet af en gruppe kvinder og den tyrkiske forening Dimension for flere år siden, og løbende er der kommet flere frivillige til holdet, som underviser etniske minoriteter i dansk for begyndere og let-øvede.

Ordningen har været i gang i halvandet år, og den har udover hjælp til lektier og andre problemstillinger også de skabt mange gode relationer mellem mentorer og mentees, der enten er i gang eller har afsluttet en uddannelse. Alle mentorer er desuden frivillige undervisere på danskholdet, så Dorte Linder kendte Afua Ampomaah i forvejen, da hun blev hendes mentor.

"Jeg er meget stolt af Afua og den kæmpestore indsats, hun har gjort. Hun har knoklet helt enormt med opgaverne, men hun har aldrig givet op, derfor har det været en stor fornøjelse for mig, når jeg har kunnet hjælpe med nogle af tingene. Afua er altid fuld af energi, og det mærker borgerne også. De bliver glade, når hun kommer og siger; hej, hvordan går det", siger Dorte Linder, der har været underviser på danskholdet i to år og mentor det sidste år.

En fast tilknytning

Dorte Linder og Afua Ampomaah har mødtes cirka en gang om ugen, og for Dorte Linder har det været vigtigt også at være i dialog med SOSU-skolen omkring mentorforløbet. At have en mentor til at hjælpe med lektierne skal nemlig ikke forstås som snyd, men udelukkende som den ekstra hjælpende hånd, som nogle tosprogede personer kan have stor gavn af.

"Jeg er selv blevet overrasket over, hvor højt niveauet er på uddannelsen, og i forhold til nogle af opgaverne, har det været en fordel, at jeg har lidt kendskab til faget i forvejen. Jeg har siddet i Byrådet i Solrød i 12 år, hvor jeg blandt andet har beskæftiget mig med pleje- og ældreområdet, og derudover læser jeg dansk på Københavns Universitet", fortæller Dorte Linder, der er uddannet både journalist og turistfører, men som nu er pensioneret og i gang med at afslutte sit studie i dansk.

De mange frivillige undervisere og mentorer på danskholdet gør et stort og uvurderligt arbejde via deres indsats. Alle mentorer har et særligt drive og engagement, som de bringer i spil, da mange mentees kommer alle fra en anderledes uddannelseskultur, hvor man ikke skal tænke så selvstændigt og abstrakt, som vi gør i Danmark. Det er bestemt et ønskescenarie, at der bliver tilknyttet langt flere mentor-ordninger til alle uddannelsesinstitutioner.


Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte projektkoordinator Kira Gilling Hansen, der hjælper med at matche mentorer og mentees. Der er altid brug for flere frivillige, da ordningen er blevet så populær, at der er venteliste til at få en mentor.
Kira Gilling Hansen kan kontaktes på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og på tlf.: 60 35 46 62.

 


Stærke afrikanske kvinder i dialog


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Igennem det sidste år har Greve Nord Projektet været med til at skabe grundlaget for flere forskellige kvindegrupper i området, og det nyeste skud på stammen er et dialogforum for afrikanske kvinder.

I denne gruppe kommer kvinderne fra forskellige afrikanske lande, men deres ønske om at udvikle sig og lære mere om at leve i Danmark og være en del af det danske samfund er helt det samme. Det første møde blev afholdt tirsdag aften den 30. oktober i Børnehuset Nova, og det var en meget positiv oplevelse.

afrikansk kvinde - web

"Der er ingen tvivl om, at der er mange afrikanske kvinder her i området, der søger viden om at være kvinde og mor i Danmark. Mange af de afrikanske kvinder mangler et netværk, hvor de kan diskutere og udvikle sig sammen med andre, der står i samme situation. Så vi har et håb om, at vi med denne gruppe kan skabe et rum for dialog om netop disse emner. Der var syv kvinder og ni børn med til det første møde, og de kommer fra både Tanzania, Sierra Leone, DR Congo, Ghana, Elfenbenskysten og Uganda", forklarer projektleder i Job og Sundhedsbutikken Kira Gilling Hansen og fortsætter:

"Fælles for denne gruppe kvinder er, at de er enormt stærke og villige til at lære og forstå. De taler alle sammen nogenlunde dansk, og hovedparten er i job eller i gang med kuser, der skal bane vejen til en dansk uddannelse. Det var en spændende proces at være en del af det første møde, hvor der var en virkelig god stemning. Alle deltog i diskussionerne, og alle havde en mening om og idéer til, hvad dette forum skal bruges til".

Børneopdragelse på dansk

På trods af at kvinderne kommer fra forskellige afrikanske lande, findes der nogle kulturelle ligheder, der går på tværs af landegrænserne. Det var derfor muligt at finde mange fælles interesser og afsæt for temaer, der kan tages op på de kommende netværksmøder i kvindegruppen.

"Noget af det, som mange af kvinderne gerne ville vide mere om, var børneopdragelse. Vi kunne hurtigt se, at mange af disse kvinder selv er blevet opdraget med vold og magt, hvor opdragelse er lig med straf. Alle gav dog udtryk for, at de godt vidste, at man ikke måtte slå sine børn i Danmark, men selvom de ikke slår deres børn, fortalte de samsstemmende, at det var meget svært at vænne sig til at børnene svarede igen og gerne vil diskutere. Vores børn har lært at diskutere, og det ikke er det samme som at være respektløs og næsvis, men et sundhedstegn i en dansk kontekst", siger Kira Gilling Hansen.

Derfor kommer de første netværksmøder også til at handle om børn og teenagere, og hvordan man siger nej uden at straffe, og hvordan man bedst støtter sine børn i en dansk kontekst og agerer positiv rollemodel for sine børn. Netop denne usikkerhed omkring børneopdragelse i Danmark og de mange spørgsmål fra kvinderne var en af grundene til, at leder af Børnehuset Nova, Aase Mathiesen, tog det første skridt til sammen med Greve Nord Projektet til at forme en netværksgruppe.

Medbestemmelse og dialog

De kommende netværksmøder i den afrikanske kvindegruppe kommer dog ikke udelukkende til at bestå af oplæg fra fagpersoner, da det er tydeligt at mærke, at kvinderne hver især har mange ressourcer og meget at byde ind med.

"Det blev hurtigt klart for os, at alle disse kvinder hver især har en unik viden og en forståelse på tværs af alder og kultur, som de kan bruge indbyrdes i gruppen. Der var en skøn dynamik under hele mødet, og der var plads til både at give og tage imod gode råd fra hinanden. De kvindegrupper, som vi er med til at skabe, handler jo i virkeligheden om empowerment, hvor kvinderne via støtte og vejledning skal bruge hinanden aktivt", siger Kira Gilling Hansen og fortsætter:

"Det skal være hyggeligt at mødes, og kvinderne skal sætte deres eget præg på gruppen hele vejen igennem. Alle oplæg fra fagpersoner kommer til at være dialogbaserede, og det skal være med udgangspunkt i et emne, som alle kan relatere sig til. Vi er kommet rigtig godt fra start med denne gruppe, og det bliver spændende at se den vokse over de næste måneder både i omgang og i indhold".

Udover børneopdragelse ønsker kvinderne også at tage fat på emner som sundhed, familierådgivning, lære at manøvrere i det kommunale system, de gode madpakker, motion, job og uddannelse og lovgivning.

Vil du vide mere om den afrikanske kvindegruppe, så kontakt gerne Kira Gilling Hansen på tlf. 60 35 46 63 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
 

Højtuddannede nydanskere er en vigtig ressource


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det er et stigende problem, at rigtig mange veluddannede nydanskere ender med at arbejde ufaglært, og der går en vigtig ressource tabt på denne måde. Nonprofitorganisationen Novum tilbyder skræddersyede kurser til netop denne målgruppe, så de bliver klædt ordentligt på til at kunne søge stillinger i Danmark, der passer til deres kompetencer – og der er rift om pladserne på de eftertragtede kurser.

novum

Greve Nord Projektets Job & Sundhedsbutik har indgået et samarbejde med Novum, og har i den forbindelse fået mulighed for at sende en beboer fra Askerød på kursus gennem en friplads. Nonprofitorganisationen arbejder ikke med integration, for det er nemlig vejledning og jobmuligheder, der er i fokus.

"I Novum arbejder vi for at synliggøre den gruppe af ressourcestærke og højtuddannede nydanskere, der gerne vil finde et arbejde, hvor de kan bruge deres kvalifikationer optimalt. Vi arbejder med brobygning, støtter og rådgiver vores kursister og forsøger at give dem et nuanceret billede af de muligheder, de har", forklarer Monica Purcarea, der er HR-konsulent hos Novum.

Hun er selv fra Rumænien, og har læst både sociologi og antropologi. Det var som frivillig, at Monica Purcarea fik kontakt med Novum, og hun kom efterfølgende med i bestyrelsen og har fra januar 2012 arbejdet som HR-konsulent.

En græsrodsorganisation

Novum blev etableret gennem en frivillig indsats i 2009 i Århus, og meget af arbejdet hviler stadig på en frivillig indsats. Organisationens logo består af en appelsin, der meget fint repræsenterer den gruppe af højtuddannede nydanskere, som de arbejder for at hjælpe – den kommer nemlig fra udlandet og er fuld af vitaminer. I dag har Novum 5 medarbejdere, omkring 700 medlemmer og fem virksomheder, der støtter og rådgiver.

"Vi fik støtte fra det tidligere integrationsministerium i juni sidste år til et projekt, der hedder Forskel gør en forskel, og som vi lige har afsluttet. Formålet var at få 15 højtuddannede nydanskere i arbejde – som passer til deres kvalifikationer - og aflive de myter, der er i erhvervslivet og i medierne om indvandrere. Det er gået over al forventning. Vi har afsluttet projektet to måneder før tid, og har fået 27 personer i relevant arbejde", siger Monica Purcarea.

Flere af personerne har fået arbejde i små og mellemstore virksomheder, der arbejder med eksport til deres oprindelseslande, hvor sprog og kulturforståelse er essentielt. Alle har udviklet sig til proaktive medarbejdere med stærke netværk.

Opkvalificering er nøgleordet

Novums kursus er et seks-ugers forløb, og deltagerne skal ansøge om at få en plads. Organisationen får omkring 100 ansøgninger, hvoraf 30 kommer til informationsmøde, og herefter udvælges der 15 personer til hvert kursus. På sigt er det organisationens ønske, at kunne afvikle endnu flere kurser, når nu efterspørgslen er så stor.

"På vores opkvalificeringskurser arbejder vi på at udvikle blandt andet personlige kompetencer som f.eks. salg af og præsentation af sig selv og opbygge selvtillid, så de kan betragte forskellighed som styrke, og vi har fokus på afklaring af kompetencer gennem coaching. Derudover tager vi også fat på den organisatoriske opbygning af de fleste virksomheder. Vi arbejder også med udvikling af kursisternes faglige kompetencer, hvor vi sætter fokus på opbygning af CV'er, brug af netværk og sociale medier i jobsøgningen. Og sidst men ikke mindst arbejder vi med tværkulturelle kvalifikationer", siger Charles Kinga, der er projektleder og underviser på Novums kurser, og fortsætter:

"Formålet er at synliggøre denne gruppe mennesker, for de sidder alle sammen med en unik viden, der er meget brugbar i mange danske virksomheder. Men det handler lige så meget om at styrke kursisterne i deres tro på dem selv. Hvis de vil det, så kan de det. Det handler ikke om integration men om karriereafklaring".

Charles Kinga er selv tidligere kursist hos Novum og blev headhuntet som underviser. Han er fra Kenya og har læst Afrikastudier, journalistik og sprog både i Indien og i København.


Fakta om Novum:

• Novums arbejde er primært støttet gennem projektmidler blandt andet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Den Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

• Alle Novums kurser foregår på dansk, og det er derfor en forudsætning, at deltagerne kan tale og skrive dansk.

• Det er især små og mellemstore virksomheder, som Novum samarbejder med, og primært eksportvirksomheder. Novums kursister har også fået arbejde i f.eks. Danida eller andre projekter, der arbejder med udvikling, og hvor sprog og kultur spiller en stor rolle.

• Det er en del af Novums videre strategi også at kunne tilbyde kurser i flere andre danske storbyer, at få lavet et regulært rådgivningscenter og få skabt en database med et udvidet netværk.

• Du kan læse mere om Novums arbejde på www.novum-net.dk


 

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her