Få hjælp til tasterne på Greve Bibliotek


Af: Greve Bibliotek

nethood p bibBiblioteket hjælper Greves borgere til at blive digitale

Flere og flere ting foregår på nettet - vi bestiller rejser, skyper med familien i udlandet, sender fødselsdagshilsner på facebook og melder flytning til posthuset.

Men ikke alle kan finde ud af at bruge en computer, og for dem bliver det sværere og sværere at følge med udviklingen.

Det vil biblioteket gøre noget ved. Siden juni 2011 har der hver fredag kl. 10.00 - 11.30 været åben it-café for begyndere på Biblioteket i Portalen. Her får borgerne hjælp til mus, tastatur, browsere og e-mail. Fra februar udvides åbningstiden til også at være tirsdage kl. 14.00 - 16.00.

"Biblioteket vil gerne bidrage til at forbedre borgernes digitale kompetencer ved at hjælpe dem med konkrete behov i forhold til job- og informationssøgning, brug af mail, webbank, offentlige services og sociale medier. Men vi har brug for frivillige hjælpere, der ved noget om IT og som har lyst til at hjælpe deres medborgere", siger kulturmedarbejder Lotte Tøstesen.

Den frivillige indsats er vigtigt

De frivillige kan som tak for deres indsats forvente en masse positiv feedback fra brugerne - det er en fantastisk ny verden, man er med til at åbne for dem. Bitten, som er en af it-caféens trofaste brugere fortæller:

"Mine børn har længe sagt, at jeg skulle se at komme i gang med at bruge en computer, men det var først, da jeg blev opmærksom på bibliotekets tilbud, at jeg tog mig sammen. Jeg er utroligt glad for den hjælpe, jeg har fået, og nu har jeg faktisk fået installeret trådløst internet derhjemme, så jeg kan gå på netbank og skrive mails til mine børnebørn".

En anden bruger, Randi Nielsen, fortæller, at selv om det går langsomt, lærer hun lidt nyt hver gang.

"I dag har jeg været inde på nettet og se den lille ny prinsesse og hvilke forestillinger der kommer i Tivoli til foråret og hvad de forskellige spisesteder derinde koster", siger hun.

Den åbne it-café er for alle borgere, der på en uformel og uforpligtende måde gerne vil lære mere om at bruge en computer. Man møder bare op, tilmelding er ikke nødvendig, og man må gerne medbringe sin egen computer.

Hvis man vil være frivillig hjælper eller vil høre mere om it-caféen, kan man kontakte kulturmedarbejder Lotte Tøstesen på tlf. 43 95 80 45.

 


Succesfuldt projekt skaber flere praktikpladser til unge


Askerd2-webAf: Marie Skjelbo Justesen

At finde en praktikplads skal ikke kun være de unges ansvar. Det mener Karin Parbst fra BRF-kredit, der igennem det sidste år har været projektleder på et landsdækkende projekt med fokus på uddannelse af unge med minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder.

Unge fra Askerød har været en del af det succesfulde projekt. De unge er de mest magtesløse, når det handler om at finde praktikpladser, og projektet har bevist, at det er meget fordelagtigt, når samarbejdet om praktikpladserne udvides.

"Formålet med projektet har været at udvikle nye metoder til at skaffe praktikpladser til unge, og vi har fundet ud af, at jo flere parter, der tager ansvar for at få de unge ud, jo bedre resultater. Vi har samarbejdet med 14 boligorganisationer i landet, hvor BO-VEST har været én af dem, og netop boligorganisationerne har mange ressourcer at trække på", siger Karin Parbst og fortsætter:

Askerd1-web"De engagerer ofte forskellige entreprenørvirksomheder til f.eks. renoveringsarbejde i boligområderne, så hvorfor ikke sætte det som en klausul, at virksomhederne skal tage nogle unge fra området i enten praktik eller lære, mens de arbejder i området, hvis de kan?"

Dette samarbejde mellem bygherrerne, erhvervsskolerne og virksomhederne har vist sig at fungere rigtig godt, og i løbet af det år, projektet har været i gang, er hele 32 unge kommet i praktik, og to er kommet i fast arbejde.

Fælles ansvar

For Karin Parbst har det været en spændende proces, hvor opfordringen til at tænke anderledes er blevet taget godt imod. I Askerød har BO-VEST haft et samarbejde med virksomhedsformidler Lars Kure fra Greve Nord Projektet, der har fungeret som bindeled mellem de unge fra området og BO-VEST.

"De partnerskabsaftaler, som vi har lavet, har alle taget udgangspunkt i, hvad hvert enkelt byggeri har kunnet bære. Der har været meget fokus på dialog, og det har været frivilligt for virksomhederne – dog med et venligt pres til at være med til at tage ansvar", siger Karin Parbst.

Det er nødvendigt at skabe grobund for, at der bliver en holdningsændring på flere fronter, og at der bliver gjort op med den tilgang, hvor de unge selv står med hele ansvaret. Det handler ikke udelukkende om unge med pletter på straffeattesten, for det er ikke kun dem, der har problemer med at komme i praktik eller lære. Der er rigtig mange unge, der har behov for en hjælpende hånd.

"Forhåbentligt kan det nu blive til en norm, at der bliver lavet en partnerskabsaftale mellem boligorganisationer og de virksomheder, som de engagerer i området. Jeg har oplevet, at der generelt har været mange positive tilbagemeldinger fra alle sider, og det giver de unge fra boligområderne langt flere muligheder", siger Karin Parbst.

Integration har også udgjort en stor del af projektet, og det er primært unge med minoritetsbaggrund, der har fået praktikpladser gennem projektet.

 


Julegaver og tak til de frivillige i Danskgruppen


danskgruppen 2Af: Marie Skjelbo Justesen

Danskgruppen i Gersagerparken er en rigtig succeshistorie. De seks faste undervisere møder op hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 for at undervise de beboere med anden etnisk baggrund, der har behov for ekstra støtte til deres sprogundervisning.

Nu hvor julen står for døren, blev de frivillige undervisere ønsket glædelig jul og fik en stor tak for deres indsats med en lille julepose fra Suzanne Magelund, der er tovholder for gruppen.

"Jeg synes, at de skal have en lille erkendelighed for deres store, frivillige indsats med undervisningen, og fordi de gør det super godt. De fleste af dem kommer næsten hver tirsdag, og derudover er der nogle stykker af dem, der er mentorer for enkelte af eleverne, hvor de supplerer undervisningen med personlig hjælpog støtte. Deres indsats gør en stor forskel", siger Suzanne Magelund.

Det gør en forskel med gode frivillige

Birthe Starup har været med i Danskgruppen i næsten et år. Hun gik på efterløn og så en notits i avisen om, at der var behov for frivillige danskundervisere i gruppen, hvilket lød rigtig spændende.

danskgruppen 1"Det er vigtigt, at udlændinge får mulighed for at tale dansk – især i mere uformelle rammer, hvor samværet også vejer tungt. Det er rart at se den store udvikling, som går igennem, og de er alle sammen meget engagerede. Det betyder meget for éns lyst til at undervise, at vi kan mærke, at de gerne vil lære", siger Birthe Starup.

Netop den store interesse fra flere beboere for at kunne få supplerende undervisning til deres sprogskole-timer, var med til at starte holdet op. Carin Anderson leder undervisningen og forbereder materialet til hver gang. Hun var med til at starte gruppen op for små fire år siden, og den grundlæggende idé bag undervisningen lever stadig i bedste velgående.

"Det skal være sjovt at komme her. Det er det vigtigste. Der er altid plads til at grine og pjatte, for det skal ikke være en sur pligt at komme her. De frivillige skal have en stor tak for deres hjælp fra mig også, for de er en stor støtte. Især til de ikke så stærke elever, der har behov for at have en lærer ved siden af sig til at forklare ord, udtale og vendinger", forklarer Carin Anderson.

Basisundervisning, der er tilpasset hver enkelt elev

Undervisningen er på begynderniveau, hvor alfabetet bliver gennemgået grundigt. Det meste foregår som tavleundervisning, men de mange frivillige sidder sammen med eleverne og hjælper dem hver især, så der bliver taget hånd om de svære ting.

danskgruppen 3
"Vi bruger meget kropssprog, bevægelser og fantasien, når vi underviser, og så læser vi også historier højt. H.C. Andersens eventyr er gode, for mange af eleverne kender historierne fra deres eget sprog, og så er det jo nemmere at forstå de danske ord", siger Adda Høberg, der også er en af initiativtagerne bag Danskgruppen.

Karen Jullie Hansen er udover at være frivillig underviser om tirsdagen også mentor for en tyrkisk kvinde.

De mødes en gang om ugen, hvor Karen Jullie Hansen støtter og hjælper kvinden med at få sin 9. klasses eksamen for udlændige på VUC.

"Jeg er selv gået på efterløn, så det er dejligt at kunne hjælpe en anden via den her mentorordning. Når jeg hjælper min elev med direkte støtte, så kommer jeg også tættere på, så jeg hjælper også med nogle andre ting, f.eks. hvis hun skal på Kommunen. Der er mange faldgruber, når man ikke kan et sprog særlig godt og en kulturforståelse, som også kræver lidt vejledning. Så det er meget tilfredsstillende at opleve, at hun kommer længere, når hun får støtte", siger Karen Jullie Hansen.

De frivillige blev alle meget glade for deres julegaver og glæder sig alle til at fortsætte med undervisningen i det nye år.

 


UUV-vejledning bliver endnu bedre gennem faglig sparring på tværs


marianneAf: Marie Skjelbo Justesen

Arbejdet i boligsociale projekter er ofte opdelt i mindre projekter og ansvarsområder, og for Marianne Olsen, der er UUV-vejleder og en del af Greve Nord Projektet, kan det både være godt og skidt.

Hun arbejder med uddannelsesvejledning for unge i området, og selv om der altid er gode kolleger at sparre med i projektet og blandt nære samarbejdspartnere, så giver gode netværk med vejledere i andre boligsociale projekter i Danmark en ekstra dimension i arbejdet med de unge.

"Jeg fik en invitation fra organisationen BL – Almene Boliger i Danmark om at deltage i deres Erfa-møder, som er erfaringsudvekslingsmøder på tværs af boligsociale projekter og med fokus på beskæftigelse. Det fangede hurtigt min interesse, for jeg synes, at det er utrolig vigtigt at kunne blive inspireret og udveksle idéer med andre vejledere inden for det boligsociale arbejde. I ens eget projekt kan arbejdet godt blive meget internt, så eksterne input er rigtig vigtige", siger Marianne Olsen.

Udvidede netværk og nye input

Der deltager mellem 40-50 personer på møderne, hvor der udover oplæg fra relevante fagpersoner også er plads til gruppearbejde og dialogpræget erfaringsudveksling.

Der er både fokus på at bringe ny viden i spil, men også på at give deltagerne mulighed for at sparre med andre og få et indblik i, hvilke udfordringer og muligheder der opstår i netop deres arbejde i deres boligområder.

"Mange af de personer, som jeg har mødt og talt med laver jo det samme som jeg gør. De vejleder også unge om deres muligheder inden for uddannelse og job, og det gav mig en hel masse input at høre mange af dem fortælle, at de ofte står med de samme udfordringer som jeg gør. Sådan en faglig dialog, hvor der er plads til både de gode og de dårlige erfaringer, og til at få en masse nye idéer fra andre, det er jo skønt", siger Marianne Olsen.

Debatten er den bærende del

For Marianne Olsen er debatten og de mange forskellige diskussioner en af de vigtigste dele af møderne, hvor redskaber, tilgange og metoder i arbejdet og kontakten med de unge bliver trukket frem.

Der bliver derfor gennem de faglige oplæg og de overordnede tema lagt en masse viden ud til deltagerne, som diskussionerne kører videre på.

"Vi talte for eksempel meget om fritidsjob, og selv om jeg har en masse viden om de lokale muligheder her i Greve og kan tale med for eksempel virksomhedsformidler Lars Kure om hans erfaringer og viden, så giver det noget ekstra, når det bliver fremlagt på tværs af Danmark og de mange boligsociale projekter. Så kan vi gå mere i dybden med de andre forhold som manglende forældreopbakning og bedre brug af ressourcer", siger Marianne Olsen og fortsætter:

"Som vejledere har vi et stort kendskab til, hvad der er muligt for de unge, men det giver jo en hel del ekstra, når jeg lige pludselig får mit arbejdsområde gennemgået set med en udenforståendes briller på. Så bygger vi endnu bedre bro til hinanden og til de andre instanser, som vi samarbejder med. Der er altid behov for nytænkning".

Løbende erfaringsmøder

BL – Almene Boliger i Danmark afholder Erfa-møder fire gange per halve år med to møder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Det giver en kontinuerlig kontakt med de andre deltagere, så der er mulighed for at følge op på hinandens arbejde løbende.

"Jeg kunne forstå på de andre deltagere, at der både var nye deltagere og en del gengangere. Det vidner jo også om, at deltagerne får en masse med sig hjem, og at de derfor har lyst til at komme igen. Jeg kunne mærke, at nogle folk kendte hinanden rigtig godt, og det gjorde dialogen endnu bedre. Der var dog også god plads til alle de nye, og der blev også taget godt hånd om os", siger Marianne Olsen.

For som Marianne Olsen siger, så er det helt fint, at man er alene i sit arbejde, så længe man ikke bliver ensom i det. Behovet for et bredere perspektiv med et fælles fagligt afsæt er vigtigt.

Det er muligt at læse mere om samarbejdet i de foskellige boligsociale projekter og meget andet på www.boligsocialtnet.dk, se også video-indslaget "Fritidsjob giver fremtidsmuligheder" fra TV2-Østjylland om vigtigheden af tilgangen til fritidsjob til unge i belastede boligområder her.

 

 


Danskundervisning for alle


Af: Marie Skjelbo Justesen

Danskgruppen startede den 16. august igen op for undervisningen i dansk for begyndere og let øvede i Gersagerparken 34.

Der er kommet nye og flere frivillige undervisere til, og ud over at byde de tidligere "elever" velkommen tilbage, er der også plads til nye.

"Jeg er rigtig glad for, at de frivillige kvinder i Danskgruppen fortsætter med deres undervisning og støtte til beboere i Greve Nord med anden etnisk baggrund end dansk, der har behov for hjælp.

Der er både mænd og kvinder på holdet, og fokus er primært på læse- og udtaletræning, som vi oplever, at mange har behov for hjælp til" siger Kira Gilling Hansen fra Greve Nord Projektet.

Hyggeligt og uformelt

Der er altid to til tre undervisere tilstede, når Danskgruppen mødes hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00, og det betyder, at der er tid og plads til den direkte hjælp. Da der er fokus på udtale og læsning, er det netop vigtigt, at der er tid til, at hver enkelt får mulighed for at øve sig sammen med en af underviserne.

Kira Gilling Hansen forklarer, at hyggen og den uformelle undervisning altid giver en god stemning, og at Danskgruppen lægger vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt at være med til undervisningen.

Niveauet er sat til begynderniveau, og i takt med at "eleverne" bliver bedre, er der mulighed for at flytte videre til et andet hold, hvor der er mere fokus på skriveøvelser og lidt sværere læseøvelser.

Danskgruppen er et initiativ mellem Greve Kommune, Greve Nord Projektet og Foreningen Dimension og de mange frivillige kvinder, der gør en stor indsats med deres undervisning.
Har du lyst til at deltage i danskundervisningen? Så mød op i Gersagerparken 34, eller kontakt Kira Gilling Hansen på tlf.: 60 35 44 62 eller Suzanne Stroman på tlf.: 60 35 46 67.

 


Lars Barfoed besøger Askerød

Lars_Barfoed_1af: Marie Skjelbo Justesen

Justitsminister Lars Barfoed blev under sit besøg i Askerød præsenteret for Greve Nord Projektets medarbejdere i Job- og Sundhedsbutikken. Fokus var på indsatsen med at skabe muligheder inden for job og sundhed for beboerne i Greve Nord. Det blev under det korte møde slået fast, at det boligsociale arbejde skal prioriteres højt, hvis Askerød skal fortsætte sin positive udvikling med mindre kriminalitet og flere beboere i beskæftigelse.

Stamhuset i Askerød dannede rammerne for Justitsministerens besøg mandag den 23. maj, hvor der var inviteret til debatmøde om mulighederne for at stoppe bandekriminaliteten. Med dette tema på dagsordenen var det oplagt at besøge Job- og Sundhedsbutikken og skabe større opmærksomhed omkring det boligsociale arbejde, hvor den helhedsorienterede indsats med fokus på muligheder udgør den største del af arbejdet med at bekæmpe kriminalitet.

Job- og uddannelsesformidlingen er en central indsats, når det gælder om at skabe muligheder for især de unge beboere, og dermed give dem et alternativ til kriminalitet. Jobvejleder Marianne Olsen er ikke i tvivl om, at det er relationsarbejdet med de unge, som gør den største forskel.

Hun opsøger de unge blandt andet i Netcaféen og inviterer til samtaler om mulighederne for uddannelse, lærepladser og job, og det er der mange, der benytter sig af. Dog er en af Job- og Sundhedsbutikkens største udfordringer at skabe positive kontakter til virksomhederne.

Der er behov for frontløbere

"Statsministerens besøg her i Askerød medførte nogle åbninger omkring kontakt til virksomheder, som jeg har fulgt op på. Når store virksomheder er positive for at tage nogle af vores unge ind, giver det nogle nye muligheder, og det viser, at de er indstillede på at give de her unge en chance" siger virksomhedsformidler Lars Kure og fortsætter:

"Jeg har kontakt med mange virksomheder hver dag, og jeg oplever, at op imod 90 pct. siger nej-tak, når den lærling, praktikant eller medarbejder, jeg tilbyder dem, hedder Ali eller Mohammed. Virksomhederne er i høj grad præget af fordomme og myter om unge med anden etnisk baggrund end dansk, og det er et stort problem".

Justitsminister Lars Barfoed hæftede sig ved denne udfordring, og spurgte nysgerrigt ind til, hvad der så skal få virksomhederne til at åbne op for de unge fra Askerød, og svaret var klart – der er behov for flere frontløbere blandt de største virksomheder.

Lars Kure uddyber: "Det kræver, at flere virksomheder får øjnene op for de ressourcer, disse drenge ligger inde med, og at de også ser ideen i at udvise mere social ansvarlighed. Ved at skabe større oplysning blandt virksomhederne, kan vi virkelig nå langt".

Sundhed er et vigtigt aspekt

Job-_og_Sundhedsbutikken
Også sundhedsperspektivet vejer tungt i vejlednings- og oplysningsarbejdet i butikken, og det er helt bevidst, at job og sundhed er slået sammen til et fælles tilbud.

"Ved at have de mange tilbud samlet et sted, når vi ud til en langt større gruppe af beboere, end hvis tilbuddene havde været opdelt. Ofte skaber det også en bedre åbning for oplysning, at beboerne træder direkte ind i butikken og opdager de mange muligheder der er, både inden for job og uddannelse og inden for sundhed og ernæring" siger job- og sundhedskoordinator Kira Gilling Hansen.

Det anderledes koncept interesserede Justitsministeren, som under besøget spurgte yderligere ind til metoden med at få beboerne til at tage imod tilbuddene. Kira Gilling Hansen fortalte, at de i nogle sammenhænge er opsøgende, men at de bedste ambassadører er de beboere, der har benyttet sig at tilbuddene og derfor fortæller det videre til deres familie og venner i området. Jobguide Khadija Al Mohammadi fastslår, at indsatsen dermed når hele familien og derfor skaber en bedre helhedsindsats.

"Job- og sundhedsbutikken har blandt andet uddannet et korps af sundhedsformidlere, hvor alle har en anden etnisk baggrund end dansk. Dette giver dem en forståelse for de forskellige kulturer, vi har her i området, og som kan åbne døre på en måde, som de etnisk danske medarbejdere måske ikke kan" siger hun.

Justitsministeren skulle videre til debatmødet i Stamhuset, og efter besøget i Job- og Sundhedsbutikken var det forhåbentlig med en større indsigt om nødvendigheden af at løfte i flok for at skabe mere tryghed og bekæmpe kriminalitet.

 

Se også TV2-Lorrys indslag her

 

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere