De tyrkiske mødre på skolebænken


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det tredje hold af Integrations Pionerer er i disse dage i gang med at blive uddannede rollemodeller. Denne gang er det områdets tyrkiske mødre, der har fået muligheden

Der er fuld koncentration hos damerne, der lytter og flere nikker genkendende til, hvad oplægsholderen fortæller. Undervejs kommer de med spørgsmål og kommentarer fra deres eget liv, hvillet skaber en god debat.
Vi er taget med på Integrations Pioner kursus, og temaet for dagen er Familie & Samfund, hvor kvinderne bl.a. skal lære og tale om aktiv integration, demokrati, kommune, rettigheder, pligter osv.
Dagens kursusundervisning foregår som altid i lokalet i Café Ask ved siden af Aktivitetshuset i Askerød, og der er fyldt godt op med tyrkiske kvinder, der gerne vil lære.
webtyrkiskhold1Der er 15 deltagere på dette tredje hold af Integrations Pionerer, og ligesom ved de to foregående hold er alle deltagerne mødre, der bor i Greve Nord.
Kvinderne har meldt sig frivilligt til kurset, fordi de gerne vil have ny viden og indsigt i det danske samfund og den danske kultur, som de kan bruge til at skabe et endnu bedre liv for sig selv og deres familier her i landet. En af deltagerne er kurdiske Nevim Sahin, der bor i Gersagerparken sammen med sin 23-årige søn og sin mand, og hun er meget begejstret for kurset.
”Det er et rigtig godt kursus, hvor vi lærer en masse nyt om verden, kroppen, børn og familier. Nogle af tingenen vidste jeg godt i forvejen, men jeg har også lært nye ting. Fx har vi hørt om regler i samfundet, demokrati og rettigheder,” fortæller Nevim, der har yderligere to voksne sønner, der er flyttet hjemmefra og har taget lange uddannelser.

Søstre på kursus

Nevim Sahin er 51 år, og hun kom til Danmark i 1989 fra Tyrkiet. Med på Integrations Pioner kurset er også hendes ældre søster Sevim Sahin, og gennem undervisningen om kost har de to søstre bl.a. lært, hvornår ens krop har bedst af at spise.
”Det var meget interessant. Ens mave er mest aktiv mellem kl. 9-11 om morgen og 19-21 om aften. Så man skal ikke spise efter kl 21, for det bliver man mere tyk af. Det må vi huske hinanden på næste gang, at vi har lyst til en kage,” griner Nevim til sin søster.
Integrations- og rollemodelskurset strækker sig over 22 kursusgange, hvor der er oplæg fra forskellige fagpersoner, men hvor der også er indlagt tid til debat om de forskellige emner.
Temaerne skifter inden for emnerne sundhed, familieliv og samfundet, og kvinderne bliver i løbet af de 11 uger bl.a. undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark.
Underviserne er bl.a. en Sundhedsformidler, Greve Nord Projektets egne vejledere, en tyrkisk imam, en rollemodel, samt en rådgiver fra kommunens Center for Børn og Familie.
webtyrkiskhold5

Fra kursuslokalet til køkkenet

Undervisningen og de mange nye input, informationer og vejledninger til, hvordan mødrene skal styrke sig selv og deres familiers integration og velvære her i Danmark, er naturligvis en essentiel del af kurset. Men en ligeså vigtig del er den efterfølgende debat og diskussion, hvor kvinderne får mulighed for at reflektere over de nye ting, de har lært. Hvordan kan de bruge det i praksis? Hvordan kan de oversætte den nye viden og de gode råd til deres egen familier?
”Vi kender det jo alle, man hører en masse gode ting og har de bedste forventninger om, at man vil lære af dem. Men hvis man ikke får det koblet det sammen med den hverdag, man lever i og de situationer, så kan det være svært at få den nye viden i spil. Derfor er det vigtigt, at kvinderne kan tale om, hvordan de kan bruge den nye viden i deres hverdag med deres børn og mænd og i deres kontakt med samfundet,” forklarer Gitte Henningsen, der er familievejleder i Greve Nord Projektet.
Derfor er hver anden kursusgang sat af til at kvinderne i fortroligheden af gruppen indbyrdes kan tale om, hvilke udfordringer de selv oplever, og hvordan de kan løse dem, men også hvilke ”solstråle” oplevelser, de har haft med at introducere deres nyerhvervede viden i praksis og dele deres erfaringer.
webtyrkiskhold4

Mødrene er stærke videreformidlere

Det er et helt bevidst valg, at målgruppen for projektet er mødrene. Dels fordi de er en rigtig god indgangsvinkel til de familier, der i nogle tilfælde kan have behov for en ekstra håndsrækning, men også fordi det ofte er dem, der har et bredt netværk blandt de andre nydanske beboere i området.
"En vigtig del af kurset er, at kvinderne skal bringe den nye viden med videre ud i deres egen familie og deres netværk og dele forståelsen og redskaberne blandt vores andre tosprogede borgere. På den måde bliver kvinderne pionerer indenfor de udfordringer, som de selv og deres netværk har oplevet mht. integration i Danmark. De bliver rollemodeller ikke kun overfor andre voksne, men i særdeleshed også overfor deres børn, " forklarer Gitte Henningsen.
"Den viden og redskaber, som kvinderne får, betyder en forbedring for hele familien, for det hjælper også familiens børn og unge tættere på det danske samfund og levevis. Det handler om at sætte en stopper for nogle af de misforståelser og fejlinformationer, der har kørt i flere generationer," fortsætter hun.

3. hold

En del af de arabiske og de pakistanske mødre er godt i gang med at sprede deres nye viden ud i deres netværk. De har nemlig allerede været på skolebænken tidligere, og en gruppe af dem er blevet uddannede Integrations Pionerer. De tyrkiske mødre er tredje og sidste hold i projektet, der generelt har vakt stor glæde og interesse hos de kvinder, der har deltaget.
”Der har været rigtig god feedback fra særligt de arabiske kvinder, der alle mente, at de havde fået rigtig meget ud af forløbet. Flere af dem ville meget gerne have haft endnu mere undervisning, og efterspørger stadig, om der ikke kan komme et udvidet kursus, fordi de synes, at det var så lærerigt. Det er jo kun glædeligt og værd at bide mærke i, at de så gerne vil have mere viden og forståelse for det samfund, de lever i,” fortæller Gitte Henningsen, der også selv er underviser ved et par af kursusgangene.
Det sidste hold af Integrations Pionerer afslutter deres forløb i juni og projektet afvikles af Greve Nord Projektet i samarbejde med oplægsholdere fra bl.a. Greve Rusmiddelcenter, Gadeteamet, Center for børn og Familier, Sundhedsformidlerne og er finansieret af en af Socialministeriets puljer.

 


Mændene træner stumme bogstaver og udtale


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Efter talrige opfordringer er der startet et danskhold kun for mænd op i Aktivitetshuset. Her bliver der øvet ordlyd og staveord, og mændene er glade for at komme i gang

"Prøv først at sætte en prik under vokalerne. Så kan du se, hvor mange stavelser der er i ordet. Rigtig godt, så prøv at sige det højt," siger Alice Jensen, mens de sidder bøjet over papiret med staveord.
Hver fredag eftermiddag er der danskundervisning i Aktivitetshuset for det nystartede mandehold. Her mødes en gruppe mænd fra hele verden for sammen at blive bedre til at tale og forstå dansk.
Det er den frivillige danskunderviser Alice Jensen, der også underviser de to ugentlige kvinde-danskhold, der underviser, og hun glæder sig over det nye hold.
"De er så søde, og de vil så gerne lære. De er meget interesserede, og jeg kan mærke, at de virkelig gør hvad de kan for at få det hele med," fortæller hun.

Dansk m. AliceHver for sig giver bedre læring

Det er mændene selv, der har efterspurgt et danskhold kun for mænd. Der er i forvejen to ugentlige hold for kvinder, der fungerer rigtig godt.
Derfor var Alice Jensen heller ikke i tvivl om, at det ville være en god idé med et mandehold. Hun har nemlig erfaret, at det fungerer bedre at undervise de to køn hver for sig.
"Det giver en mere afslappet stemning, når der er tale om hold kun med mænd eller kun med kvinder. Det giver en anden tryghed, og særligt kvinderne kan jo godt være lidt tilbageholdende, når der er fremmede mænd til stede. Det giver derfor en helt anden stemning, når det kun er kvinder eller kun er mænd, og det betyder jo også, at de så får meget mere ud af undervisningen," forklarer hun, mens hun lægger blyanter og papirer med ord og øvelser klar til dagens lektion.

Vil du med?

Der er stadig plads til flere mænd på danskholdet, der er åbent for alle nationaliteter. Det foregår i Aktivitetshuset hver fredag kl 14.30-16, og det er gratis at deltage.
Som Alice understreger:
"Vi har plads til alle, der gerne vil blive bedre til dansk og som gerne vil gøre en indsats for at blive bedre," siger hun.
På alle Alices danskhold får man lektier for. Bl.a. får eleverne 10 staveord for, som de skal øve sig på, fra gang til gang. Det er fx ord som efter, mange, vil, alle, hvor osv.
Så bliver eleverne bedt om på skift at gå op til tavlen og skrive ordet. Derudover bruges der rigtig meget tid på at øve udtale, for det er noget af det, som eleverne gerne vil blive bedre til.

Her kan du se en oversigt over den danskundrevisning, der tilbydes i området

Dansk papirer


Vad, Vor, Vem

"På alle mine danskhold er det ikke så vigtigt, om alt er grammatisk korrekt. Det vigtigste er, at eleverne får talt dansk, og at de tør prøve og får øvet udtalen igen og igen og igen. Så skidt være med, om der kommer den korrekte endelse på. Først og fremmest handler det om at turde åbne munden og tale et sprog, som man er ved at lære," siger Alice.
Hun forklarer, at der særligt er det stumme bogstaver, der volder problemer.
"Men så forklarer jeg eleverne, at de skal lade som om, der ikke er H foran. Og så kan de sagtens sige hvem, hvad, hvor osv. Nu arbejder vi så på at huske, at de skal sætte H'et på igen, når ordene så skal skrives. Men de vil så gerne, så det gør det også lettere for mig som lærer," forklarer Alice.

Der er plads til otte deltagere på hvert hold, for ellers bliver holdet for stort. Og eleverne nyder godt af, at de ikke er flere. Det giver nemlig mere mulighed for fordybelse, hvor de kan bygge videre på de ting, som de lærer på den sprogskole, som kommunen tilbyder.
Der er dansk for mænd i Aktivitetshuset hver fredag kl 14.30-16, og det er gratis at deltage

Her kan du se en oversigt over den danskundrevisning, der tilbydes i området

Dansk m. Alice 2


Job- og Sundhedsbutikken får stor ros af BL


Den helhedsorienterede indsats og koblingen mellem beskæftigelse og sundhed i Greve Nord bliver fremhævet som en succes i Boligselskabernes Landsforenings store årsberetning, der netop er udkommet.

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

"En helhedsorienteret tilgang og en tæt kobling til sundhedsindsatsen har de seneste år givet gode resultater, og Job og Sundhedsbutikken opsøges i stigende grad af både brugere og samarbejdspartnere".
"For perioden som helhed har der været ca. 600 unikke brugere (deltagere), hvoraf ca. 450 – eller 75 pct. – enten er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Dette er ganske tilfredsstillende, da der er tale om en ganske vanskelig målgruppe, relativt langt fra arbejdsmarkedet."
Sådan skriver BL Danmarks Almene Boliger i deres årsberetning for 2013/2014, der netop er blevet offentliggjort. BL har i afsnittet om succesfyldt boligsocialt arbejde bl.a. fremhævet Greve Nord Projektets Job- og Sundhedsbutik indsats for at få de borgere, der har størst problemer med sproget og tilknytningen til arbejdsmarkedet, i job eller i uddannelse.

 

Job og Sundhedsbutikken

 

Fokus på helheden

"Vi er da rigtig glade for at blive fremhævet i den her sammenhæng. Vi har arbejdet med helhedsindsatsen mellem job, sundhed og familie i nogle år nu, og vi kan se, at det gør en forskel. Man kan fx ikke effektivisere sin jobsøgning, hvis man hele tiden er træt, fordi man ikke får næring og energi nok fra sin kost eller spiser forkerte doser af medicin, fordi man har ondt i sjælen. Vi oplever ligeledes, at det ofte er de samme familier, som vi støder på i forskellige sammenhænge. Det er ofte familier med multidimensionale problemer, der har vanskeligt ved at overskue at få deres børn i skole, få betalt husleje mv., og derfor er den helhedsorienterede indsats helt afgørende for at ændre situationen", forklarer Bo Mouritzen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet og fortsætter:
"Så hvis omtalen af vores arbejdsmetoder kan inspirere andre til at arbejde på samme måde, er det da kun et plus".
Job- og Sundhedsbutikken blev startet i februar 2008 som et supplement til Greve Kommunes Jobcenter og har de seneste to år også haft en vejledningsindsats specielt henvendt til områdets unge. Formålet med Job- og Sundhedsbutikken er, at borgerne kan komme og få hjælp til jobsøgning, CV, jobsamtaler, vejledning ang. uddannelsesmuligheder og praktiker osv.

Tæt på borgerne

BL roser Job og Sundhedsbutikken for, at vejledningen når ud til en gruppe borgere, der ellers kan være svære for kommunens jobcenter at nå. Det skyldes bl.a., at vejledningen foregår i lokale rammer i Aktivitetshuset i Askerød, hvor borgerne kan komme med eller uden en forudbestilt tid, men også at medarbejderne i Job og Sundhedsbutikken ikke er en offentlig myndighed og derfor heller ikke har sanktionsmuligheder.
Samtidig fremhæves det som et succeskriterie, at vejledningen har mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov, da den ikke er underlagt faste metoder og emner. Det betyder, at indsatsen ikke nødvendigvis starter med direkte arbejdsmarked relateret vejledning, men i stedet også tager fat i de bagvedliggende problematikker, fx familie og sundhed, der erfaringsmæssigt har vist sig at være en stor del af udfordringerne for overhovedet at kunne komme ind på arbejdsmarkedet.

"Virkelig flot arbejde"

Også hos Greve Kommune er man stolt af, at Job og Sundhedsbutikken i Greve Nord fremhæves i BL's årsberetning, der bliver sendt ud til alle interesse- og brancheorganisationens knap 550 boligorganisationer.
"Det er super positivt, at indsatsen med at få flere ud på arbejdsmarkedet vækker positiv opsigt", siger Morten Dahlin, der er formand i Greve Kommunes Vækst- og Beskæftigelsesudvalg.
"Det er nemlig en kerneopgave at få flere med i det fællesskab, der er på arbejdsmarkedet. Der skal derfor lyde en meget stor ros til de mange mennesker fra Greve Nord Projektet, der gør et virkelig flot stykke arbejde" fortsætter han.

712 samtaler i 2013

I løbet af 2013 fik 142 unikke borgere hjælp i Job og Sundhedsbutikken, der sidste år hjalp 58 borgere i en form for beskæftigelse og yderligere 27 i uddannelse. Antallet af vejledningssamtaler viser da også en tydelig stigende aktivitet i butikken. I 2008 blev der afholdt 515 vejledningssamtaler, og i 2013 var det antal steget til 712, så medarbejderne har travlt i Job og Sundhedsbutikken.

Du kan læse hele BL artiklen her på side 18-19

 


"Det vigtigste er, at man taler. Ikke om det er helt grammatisk korrekt"


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det er indstillingen, når der er danskundervisning hver tirsdag formiddag i Gersagerparken 35. Undervisningen udføres af fire frivillige damer, og alle der har lyst til at lære dansk er velkommen.

"Vi har plads til alle hernede. Uanset hvilke forudsætninger eller sprogkundskaber, man har i forvejen, er man velkommen her. Det er lige meget, om man kun kan sige ja og nej, eller godt kan føre en samtale. Vi starter fra begyndelsen, så alle kan være med" fortæller Carin Andersson, der selv er beboer i Gersagerparken.

dansk damer gp 35 1 webHver tirsdag formiddag mødes hun med tre andre damer i Gersagerparken 35 og underviser de fremmødte elever i dansk på begynderniveau.

Selvom hverken Carin Andersson eller hendes tre 'medlærerinder', Dorte Linder, Lillian Pedersen og Karen Hansen, er uddannede skolelærer, har de deres erhvervserfaringer, der lægger op til sproglig læring. Samtidig er deres viden, sprogkundskaber, undervisningsmetoder og engagement mere end nok til at eleverne får meget ud af de to ugentlige undervisningstimer.
Blandt andet kan de fire damer tilsammen fem sprog, og hvis de sproglige færdigheder ikke rækker hele vejen, er fagter og håndsprog heldigvis brugbart uanset, hvor i verden man kommer fra.

Elever fra hele verden

"Vi har undervist i fire år nu, og eleverne har haft mange forskellige nationaliteter. Vi har bl.a. haft elever fra Polen, Uganda, Rumænien, Tanzania, USA, Filippinerne, Frankrig... ja, jeg kunne blive ved. Eleverne er altså meget blandede af både nationalitet, alder og køn, men det gør ikke noget, for de har det samme udgangspunkt: De er her alle sammen frivilligt, fordi de gerne vil lære dansk. Så faktisk er det nogle gange rigtig godt for undervisningen, for det giver anledning til mange forskelligartede spørgsmål" forklarer Dorte Linder.
Danskundervisningen foregår i hyggelige rammer rundt om det store bord, der er dækket op med dug og en lille buket blomster på midten. Det er vigtigt for de fire læreinder, at der er en afslappet stemning omkring undervisningen, både når det kommer til de fysiske omgivelser og det psykiske læringsmiljø.
"Det er vigtigt, at eleverne ved, at her kan de ikke gøre noget forkert. De skal være trygge og bare tale. Det er ikke så vigtigt, at det hele er fuldkommen grammatisk korrekt. Det er meget mere vigtigt, at de tør tale og får øvet sproget, ordene og udtalen, for det er det, der gør dem bedre. Hvis de hele tiden skal bekymre sig om endelser og tider, så tør de ikke tale af frygt for, at det er helt forkert. Selvfølgelig hjælper vi også med den grammatiske del, men det vigtigste er, at de tør kaste sig ud i at lære et nyt sprog" forklarer Carin Andersson.

Over, under, bagved

Der kommer gennemsnitligt mellem tre og ti elever til tirsdagsundervisningen, der er for begyndere og let øvede. Undervisningen tager udgangspunkt i daglig tale og forståelse af hverdags-elementer, så eleverne bliver bedre rustet til at klare en hverdag på dansk i Danmark.
Læringen tager udgangspunkt i traditionelle øvelser fra lærerbøger, tavleundervisning og gennemgang af sproget, men mindst lige så vigtig er den kaffepause, der officielt er 'frikvarter'.
"Vi øver jo lige så meget sprog, når vi har kaffepause. Bare det at italesætte at man henter kopperne, der står ude i køkkenet på hylden under tallerkenerne, er jo en masse ord, der skal læres, forstås og sættes sammen" forklarer Karen Hansen.

Vil gerne have flere elever
Eleverne kommer frivilligt til undervisningen, og derfor svinger det lidt i antallet af deltagere pr gang. Det betyder, at der er masser af mulighed for både at lave gruppeundervisning, men også en-til-en undervisning hvis der er et par af eleverne, der har behov for en ekstra gennemgang.
"Vi kan mærke, at eleverne er glade for at komme her, og det siger de også. Vi kan også mærke, at dem der kommer her ofte, rykker sig relativt hurtigt, og det er faktisk imponerende at opleve, hvor meget der sker på kort tid. Derfor vil vi også gerne have nogle flere elever herned, for det giver en god klassedynamik, og de lærer af hinanden" siger Lillian Pedersen.

Undervisningen finder sted i Greve Nord Projektets lokaler i Gersagerparken 35 hver tirsdag fra klokken 10.00 – 12.00, hvor der i øjeblikket er to lærer til stede hver gang. Derudover tilbydes der lektiehjælp for voksne onsdag eftermiddag kl. 14.30 – 15.30 også i nummer 35. Begge tilbud er gratis, og alle er meget velkommen.

dansk damer gp 35 2 web

Vi nyder vores "arbejde"

To af de frivillige undervisere bor i Greve, mens de andre to kommer ind fra Solrød. Men den tur kører de gerne, for de er alle fire enige om, at det er en rigtig god oplevelse.
"Jeg gik på efterløn, og lige pludselig havde jeg jo fantastisk meget tid, som jeg gerne ville bruge på noget mere meningsfyldt. Så da jeg så, at der blev søgt frivillige lærere, tænkte jeg, at det var en god mulighed for at få et bedre kendskab til folk, der har en helt anden kultur" fortæller Karen Hansen.
"Jeg har arbejdet mange år i Dansk Røde Kors sammen med folk fra mange forskellige lande, og jeg synes derfor, det er meget spændende at lære fra sig. Det er i forvejen utrygt at komme til et fremmed land, og skal lære både sprog og kultur. Indimellem griner vi også af noget fjollet, vi alle kan sige eller gøre, og det er meget befriende" fortsætter Carin Andersson.
De to andre læreinder er enige.
"Der er så mange, der brokker sig over de mennesker, der kommer til landet. Mange bliver beskyldt for ikke at ville integrere sig. Derfor vil jeg meget gerne være med til at hjælpe dem, der rent faktisk gør noget aktivt for at blive en del af det danske samfund. Jeg synes, at man bør bakke op om dem, der gerne vil og knokler, i stedet for kun at brokke sig over dem, der ikke gør noget" understreger Lillian Pedersen, hvilket hendes tre kollegaer nikker genkendende til.

Greve er med i Danmark Læser

Så skal alle se at finde læsebrillerne frem! For Greve er med i den nye læsekampagne Danmark Læser.

Af Greve Bibliotek

Halvdelen af landets kommuner har søgt om at blive blandt de 12 læsekommuner, som får støtte til at gennemføre kreative og nyskabende læseprojekter, som skal få flere til at læse mere. En dommerkomité, med Mikael Bertelsen i spidsen, har valgt at Greve Kommune skal være én af de tolv.

far læser
Borgmester Pernille Beckmann siger:

"Jeg er glad for, at vi i Greve med projektet "Far, læs for mig" kan være med til at sætte fokus på, hvor vigtig en tidlig læseindsats er, men også på, at en læseindsats, uanset hvornår i livet den sættes i værk, kan have en positiv effekt."

Direktør i Greve Kommune Jette Deltorp siger:

"Sikker læsning har afgørende betydning i alle fag. Derfor åbner projektet "Far, Læs for mig" ikke bare dørene for læselyst og læse glæde, men også for at børn og unge sammen med deres lærere mere frit og mere udfordrende kan rejse ind i naturvidenskabens eller historiens spændende universer. Her ved indgangen til skolereformen giver projektet lærere og elever et inspirerende afsæt for at arbejde med læsning og forfatterskab på en ny måde."

Projektleder på Greve Bibliotek Sussi Nyled Heinrichson fortæller:

"Projektets ambitiøse målsætning er, at skabe gode og stærke læsetraditioner blandt børn, særligt drenge, ved at opfordre deres fædre til at læse højt for dem – uanset fædrenes forkundskaber. Vi går målrettet efter dem, der sjældet eller aldrig læser skønlitteratur, men alle er velkomne – jo flere jo bedre! I projektet skal der findes 40 rollemodeller placeret i kommunen på skoler, klubber, boligselskaber og idrætsforeninger, som hver især forpligter sig til at finde og engagere 5 læsende fædre. Historierne, som skrives specielt til projektet af forfatter Lars Bøgeholt Pedersen udgår på SMS med link til en blog og skal læses direkte på telefonen eller tablet. Ansøgningen "Far, læs for mig" er blevet til i et flot samarbejde mellem Greve Bibliotek, Greve Museum, Greve kommunale musikskole og Greve Kommune. Emnemæssigt lægger projektet sig op ad 100-året for 1. verdenskrig og perioden 1914-18 samt åbningen af det nye museum på Mosede Fort. Projektet går på tværs af flere fag centre i Greve Kommune, og er dermed meget stærkt forankret til glæde og gavn for alle borgere. Hold øje med Greve Biblioteks hjemmeside, her vil nyheder blive annonceret løbende.

Har du gode idéer eller spørgsmål kan du kontakte projektleder Sussi Nyled Heinrichson på telefon 43 95 80 00 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fakta om Danmark Læser

Danmark Læser er en kampagne lanceret af kulturminister Marianne Jelved i 2013. Målet er at styrke læsningen i Danmark. Sidste år viste en undersøgelse, af danskernes kulturvaner, at 40 procent af den voksne befolkning sjældent eller aldrig læser skønlitteratur. Det billede skal kampagnen, Danmark Læser, gerne være med til at ændre, så flere danskere opdager skønlitteratur og det fællesskab, som litteratur kan give læserne. Der forventes i alt 20 mio. kr. afsat til kampagnen over fire år.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

"Vi skal have læselysten frem hos flere borgere, som aldrig eller sjældent har fat i en bog. Derfor er jeg glad for, at 48 kommuner har budt ind med et væld af gode ideer. Der ligger mange gode oplevelser i at læse, og jeg håber, at endnu flere vil opleve at blive berørt, oplyst eller overrasket af bøgerne, efterhånden som læseprojekterne får liv. Jeg håber også, at flere end de 12 kommuner vil realisere deres kreative idéer eller finde inspiration hos hinanden til en læseindsats."

Mere information følger snart, så hold øje med Greve Nord hjemmesiden!


Nyt danskkursus for begyndere
- Deltag seks gange og få et flot diplom


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

De dygtige frivillige damer, der underviser i dansk i Gersagerparken hver tirsdag, har startet et nyt dansktilbud.
Det drejer sig om et danskkursus for nybegyndere, der aldrig før har modtaget danskundervisning.

Undervisningen ligger hver tirsdag fra kl. 10 - 11
Der er holdstart d. 25. marts med afslutning d. 29. april og det foregår i Gersagerparken 35.

Undervisningen er fordelt over seks kursusgange, og når deltagerne har deltaget alle seks gange, modtager de et diplom.
På den måde "binder" deltagerne sig til at deltage ved samtlige seks undervisningsgange i dette nye tilbud. Håbet er, at man med den nye form kan fastholde deltagerne mere, så de kommer hver gang og dermed får mere ud af undervisningen.

Danskundervisningen tager udgangspunkt i "hverdags dansk", som deltagerne skal bruge i hverdagen.
Som Carin Andersson, der er en af de frivillige undervisere, siger: "Vi går ikke så meget op i grammatik og bøjninger. Det vigtigste er, at deltagerne får talt en masse og tør tale, uden at de skal være bange for, om det nu er helt grammatisk korrekt."

Opslag om nyt danskkursus

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her