Lars Barfoed besøger Askerød

Lars_Barfoed_1af: Marie Skjelbo Justesen

Justitsminister Lars Barfoed blev under sit besøg i Askerød præsenteret for Greve Nord Projektets medarbejdere i Job- og Sundhedsbutikken. Fokus var på indsatsen med at skabe muligheder inden for job og sundhed for beboerne i Greve Nord. Det blev under det korte møde slået fast, at det boligsociale arbejde skal prioriteres højt, hvis Askerød skal fortsætte sin positive udvikling med mindre kriminalitet og flere beboere i beskæftigelse.

Stamhuset i Askerød dannede rammerne for Justitsministerens besøg mandag den 23. maj, hvor der var inviteret til debatmøde om mulighederne for at stoppe bandekriminaliteten. Med dette tema på dagsordenen var det oplagt at besøge Job- og Sundhedsbutikken og skabe større opmærksomhed omkring det boligsociale arbejde, hvor den helhedsorienterede indsats med fokus på muligheder udgør den største del af arbejdet med at bekæmpe kriminalitet.

Job- og uddannelsesformidlingen er en central indsats, når det gælder om at skabe muligheder for især de unge beboere, og dermed give dem et alternativ til kriminalitet. Jobvejleder Marianne Olsen er ikke i tvivl om, at det er relationsarbejdet med de unge, som gør den største forskel.

Hun opsøger de unge blandt andet i Netcaféen og inviterer til samtaler om mulighederne for uddannelse, lærepladser og job, og det er der mange, der benytter sig af. Dog er en af Job- og Sundhedsbutikkens største udfordringer at skabe positive kontakter til virksomhederne.

Der er behov for frontløbere

"Statsministerens besøg her i Askerød medførte nogle åbninger omkring kontakt til virksomheder, som jeg har fulgt op på. Når store virksomheder er positive for at tage nogle af vores unge ind, giver det nogle nye muligheder, og det viser, at de er indstillede på at give de her unge en chance" siger virksomhedsformidler Lars Kure og fortsætter:

"Jeg har kontakt med mange virksomheder hver dag, og jeg oplever, at op imod 90 pct. siger nej-tak, når den lærling, praktikant eller medarbejder, jeg tilbyder dem, hedder Ali eller Mohammed. Virksomhederne er i høj grad præget af fordomme og myter om unge med anden etnisk baggrund end dansk, og det er et stort problem".

Justitsminister Lars Barfoed hæftede sig ved denne udfordring, og spurgte nysgerrigt ind til, hvad der så skal få virksomhederne til at åbne op for de unge fra Askerød, og svaret var klart – der er behov for flere frontløbere blandt de største virksomheder.

Lars Kure uddyber: "Det kræver, at flere virksomheder får øjnene op for de ressourcer, disse drenge ligger inde med, og at de også ser ideen i at udvise mere social ansvarlighed. Ved at skabe større oplysning blandt virksomhederne, kan vi virkelig nå langt".

Sundhed er et vigtigt aspekt

Job-_og_Sundhedsbutikken
Også sundhedsperspektivet vejer tungt i vejlednings- og oplysningsarbejdet i butikken, og det er helt bevidst, at job og sundhed er slået sammen til et fælles tilbud.

"Ved at have de mange tilbud samlet et sted, når vi ud til en langt større gruppe af beboere, end hvis tilbuddene havde været opdelt. Ofte skaber det også en bedre åbning for oplysning, at beboerne træder direkte ind i butikken og opdager de mange muligheder der er, både inden for job og uddannelse og inden for sundhed og ernæring" siger job- og sundhedskoordinator Kira Gilling Hansen.

Det anderledes koncept interesserede Justitsministeren, som under besøget spurgte yderligere ind til metoden med at få beboerne til at tage imod tilbuddene. Kira Gilling Hansen fortalte, at de i nogle sammenhænge er opsøgende, men at de bedste ambassadører er de beboere, der har benyttet sig at tilbuddene og derfor fortæller det videre til deres familie og venner i området. Jobguide Khadija Al Mohammadi fastslår, at indsatsen dermed når hele familien og derfor skaber en bedre helhedsindsats.

"Job- og sundhedsbutikken har blandt andet uddannet et korps af sundhedsformidlere, hvor alle har en anden etnisk baggrund end dansk. Dette giver dem en forståelse for de forskellige kulturer, vi har her i området, og som kan åbne døre på en måde, som de etnisk danske medarbejdere måske ikke kan" siger hun.

Justitsministeren skulle videre til debatmødet i Stamhuset, og efter besøget i Job- og Sundhedsbutikken var det forhåbentlig med en større indsigt om nødvendigheden af at løfte i flok for at skabe mere tryghed og bekæmpe kriminalitet.

 

Se også TV2-Lorrys indslag her

 

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere