Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder skal inspirere andre


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

De mange gode erfaringer, der er kommet ud af indsatsen for at styrke de ægtefælleforsørgede kvinder, er blevet til et inspirationskatalog for andre

Nu er kataloget med erfaringerne fra Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder blevet færdigt og er klar til at blive sendt ud. Her beskrives de mange erfaringer og metoder, som Greve Kommune og Greve Nord Projektet har gjort i forbindelse med Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder de seneste år.
En vigtigt baggrund for Projektet for Ægtefællesforsørgede Kvinder var, at det det skulle være et metodeudviklingsprojekt, hvor formålet var at udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende indsats og mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Derudover var et formål at afhjælpe isolation og udsathed hos kvinderne samt styrke deres helbred og forældrerolle.
inspirationskatalog Greve Nord Projektet Ægtefælleforsørgede

Inspiration til andre

Derfor er det helt nye inspirationskatalog, der er fyldt med gode ideer og erfaringer, et vigtigt redskab for andre, der gerne vil støtte samme målgruppe i at komme tættere på arbejdsmarkedet og få mulighed for at skabe et bedre liv for sig selv og deres familier. Det kan fx være andre kommuner, boligsociale helhedsplaner, Jobcentre, anden aktører m.m.

Se hele inspirationskataloget her (åbner i pdf)

Projektet har kørt i Greve Nord i perioden april 2013 til 31. marts 2016, og i den periode har projektet hjulpet i alt 47 kvinder med at komme i uddannelse, i beskæftigelse, få styrket deres danskkundskaber, blive mere selvhjulpne m.m.cykeltraening 3 web
Målgruppen er kvinder, der hverken er i arbejde eller modtager offentlig forsørgelse. Den primære målgruppe herunder er dog de ikke-vestlige kvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det er typisk kvinder, der har boet i Danmark gennem længere tid, og således ikke længere er omfattet af integrationslovgivningen og de kommunale tilbud, der knytter sig hertil.
Projektet udfoldes i samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet og finansieres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Du kan læse mere om Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder herRukhsana i blomsterland web

I løbet af projektperioden har der været mange succeshistorier med kvinder, der har fået hjælp til at komme ud af hjemmet og i stedet er blevet en biddragende del af det danske samfund.
En af dem er Ruby Llanos, der gennem støtte fra projektets vejledere fik en løntilskudsstilling hos Tune Tandklinik. Da hun startede var det med det formål at blive bedre til dansk og lære den danske arbejdsplads-kultur at kende. Men hun passede så godt ind på klinikken, at hun efter løntilskuddet blev fastansat, fordi de simpelthen ikke kunne undvære hende igen.

Læs mere om Rubys historie her
Ruby 1