UUV-vejledning bliver endnu bedre gennem faglig sparring på tværs


marianneAf: Marie Skjelbo Justesen

Arbejdet i boligsociale projekter er ofte opdelt i mindre projekter og ansvarsområder, og for Marianne Olsen, der er UUV-vejleder og en del af Greve Nord Projektet, kan det både være godt og skidt.

Hun arbejder med uddannelsesvejledning for unge i området, og selv om der altid er gode kolleger at sparre med i projektet og blandt nære samarbejdspartnere, så giver gode netværk med vejledere i andre boligsociale projekter i Danmark en ekstra dimension i arbejdet med de unge.

"Jeg fik en invitation fra organisationen BL – Almene Boliger i Danmark om at deltage i deres Erfa-møder, som er erfaringsudvekslingsmøder på tværs af boligsociale projekter og med fokus på beskæftigelse. Det fangede hurtigt min interesse, for jeg synes, at det er utrolig vigtigt at kunne blive inspireret og udveksle idéer med andre vejledere inden for det boligsociale arbejde. I ens eget projekt kan arbejdet godt blive meget internt, så eksterne input er rigtig vigtige", siger Marianne Olsen.

Udvidede netværk og nye input

Der deltager mellem 40-50 personer på møderne, hvor der udover oplæg fra relevante fagpersoner også er plads til gruppearbejde og dialogpræget erfaringsudveksling.

Der er både fokus på at bringe ny viden i spil, men også på at give deltagerne mulighed for at sparre med andre og få et indblik i, hvilke udfordringer og muligheder der opstår i netop deres arbejde i deres boligområder.

"Mange af de personer, som jeg har mødt og talt med laver jo det samme som jeg gør. De vejleder også unge om deres muligheder inden for uddannelse og job, og det gav mig en hel masse input at høre mange af dem fortælle, at de ofte står med de samme udfordringer som jeg gør. Sådan en faglig dialog, hvor der er plads til både de gode og de dårlige erfaringer, og til at få en masse nye idéer fra andre, det er jo skønt", siger Marianne Olsen.

Debatten er den bærende del

For Marianne Olsen er debatten og de mange forskellige diskussioner en af de vigtigste dele af møderne, hvor redskaber, tilgange og metoder i arbejdet og kontakten med de unge bliver trukket frem.

Der bliver derfor gennem de faglige oplæg og de overordnede tema lagt en masse viden ud til deltagerne, som diskussionerne kører videre på.

"Vi talte for eksempel meget om fritidsjob, og selv om jeg har en masse viden om de lokale muligheder her i Greve og kan tale med for eksempel virksomhedsformidler Lars Kure om hans erfaringer og viden, så giver det noget ekstra, når det bliver fremlagt på tværs af Danmark og de mange boligsociale projekter. Så kan vi gå mere i dybden med de andre forhold som manglende forældreopbakning og bedre brug af ressourcer", siger Marianne Olsen og fortsætter:

"Som vejledere har vi et stort kendskab til, hvad der er muligt for de unge, men det giver jo en hel del ekstra, når jeg lige pludselig får mit arbejdsområde gennemgået set med en udenforståendes briller på. Så bygger vi endnu bedre bro til hinanden og til de andre instanser, som vi samarbejder med. Der er altid behov for nytænkning".

Løbende erfaringsmøder

BL – Almene Boliger i Danmark afholder Erfa-møder fire gange per halve år med to møder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Det giver en kontinuerlig kontakt med de andre deltagere, så der er mulighed for at følge op på hinandens arbejde løbende.

"Jeg kunne forstå på de andre deltagere, at der både var nye deltagere og en del gengangere. Det vidner jo også om, at deltagerne får en masse med sig hjem, og at de derfor har lyst til at komme igen. Jeg kunne mærke, at nogle folk kendte hinanden rigtig godt, og det gjorde dialogen endnu bedre. Der var dog også god plads til alle de nye, og der blev også taget godt hånd om os", siger Marianne Olsen.

For som Marianne Olsen siger, så er det helt fint, at man er alene i sit arbejde, så længe man ikke bliver ensom i det. Behovet for et bredere perspektiv med et fælles fagligt afsæt er vigtigt.

Det er muligt at læse mere om samarbejdet i de foskellige boligsociale projekter og meget andet på www.boligsocialtnet.dk, se også video-indslaget "Fritidsjob giver fremtidsmuligheder" fra TV2-Østjylland om vigtigheden af tilgangen til fritidsjob til unge i belastede boligområder her.

 

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere