Julegaver og tak til de frivillige i Danskgruppen


danskgruppen 2Af: Marie Skjelbo Justesen

Danskgruppen i Gersagerparken er en rigtig succeshistorie. De seks faste undervisere møder op hver tirsdag kl. 10.00 – 12.00 for at undervise de beboere med anden etnisk baggrund, der har behov for ekstra støtte til deres sprogundervisning.

Nu hvor julen står for døren, blev de frivillige undervisere ønsket glædelig jul og fik en stor tak for deres indsats med en lille julepose fra Suzanne Magelund, der er tovholder for gruppen.

"Jeg synes, at de skal have en lille erkendelighed for deres store, frivillige indsats med undervisningen, og fordi de gør det super godt. De fleste af dem kommer næsten hver tirsdag, og derudover er der nogle stykker af dem, der er mentorer for enkelte af eleverne, hvor de supplerer undervisningen med personlig hjælpog støtte. Deres indsats gør en stor forskel", siger Suzanne Magelund.

Det gør en forskel med gode frivillige

Birthe Starup har været med i Danskgruppen i næsten et år. Hun gik på efterløn og så en notits i avisen om, at der var behov for frivillige danskundervisere i gruppen, hvilket lød rigtig spændende.

danskgruppen 1"Det er vigtigt, at udlændinge får mulighed for at tale dansk – især i mere uformelle rammer, hvor samværet også vejer tungt. Det er rart at se den store udvikling, som går igennem, og de er alle sammen meget engagerede. Det betyder meget for éns lyst til at undervise, at vi kan mærke, at de gerne vil lære", siger Birthe Starup.

Netop den store interesse fra flere beboere for at kunne få supplerende undervisning til deres sprogskole-timer, var med til at starte holdet op. Carin Anderson leder undervisningen og forbereder materialet til hver gang. Hun var med til at starte gruppen op for små fire år siden, og den grundlæggende idé bag undervisningen lever stadig i bedste velgående.

"Det skal være sjovt at komme her. Det er det vigtigste. Der er altid plads til at grine og pjatte, for det skal ikke være en sur pligt at komme her. De frivillige skal have en stor tak for deres hjælp fra mig også, for de er en stor støtte. Især til de ikke så stærke elever, der har behov for at have en lærer ved siden af sig til at forklare ord, udtale og vendinger", forklarer Carin Anderson.

Basisundervisning, der er tilpasset hver enkelt elev

Undervisningen er på begynderniveau, hvor alfabetet bliver gennemgået grundigt. Det meste foregår som tavleundervisning, men de mange frivillige sidder sammen med eleverne og hjælper dem hver især, så der bliver taget hånd om de svære ting.

danskgruppen 3
"Vi bruger meget kropssprog, bevægelser og fantasien, når vi underviser, og så læser vi også historier højt. H.C. Andersens eventyr er gode, for mange af eleverne kender historierne fra deres eget sprog, og så er det jo nemmere at forstå de danske ord", siger Adda Høberg, der også er en af initiativtagerne bag Danskgruppen.

Karen Jullie Hansen er udover at være frivillig underviser om tirsdagen også mentor for en tyrkisk kvinde.

De mødes en gang om ugen, hvor Karen Jullie Hansen støtter og hjælper kvinden med at få sin 9. klasses eksamen for udlændige på VUC.

"Jeg er selv gået på efterløn, så det er dejligt at kunne hjælpe en anden via den her mentorordning. Når jeg hjælper min elev med direkte støtte, så kommer jeg også tættere på, så jeg hjælper også med nogle andre ting, f.eks. hvis hun skal på Kommunen. Der er mange faldgruber, når man ikke kan et sprog særlig godt og en kulturforståelse, som også kræver lidt vejledning. Så det er meget tilfredsstillende at opleve, at hun kommer længere, når hun får støtte", siger Karen Jullie Hansen.

De frivillige blev alle meget glade for deres julegaver og glæder sig alle til at fortsætte med undervisningen i det nye år.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere