Succesfuldt projekt skaber flere praktikpladser til unge


Askerd2-webAf: Marie Skjelbo Justesen

At finde en praktikplads skal ikke kun være de unges ansvar. Det mener Karin Parbst fra BRF-kredit, der igennem det sidste år har været projektleder på et landsdækkende projekt med fokus på uddannelse af unge med minoritetsbaggrund fra udsatte boligområder.

Unge fra Askerød har været en del af det succesfulde projekt. De unge er de mest magtesløse, når det handler om at finde praktikpladser, og projektet har bevist, at det er meget fordelagtigt, når samarbejdet om praktikpladserne udvides.

"Formålet med projektet har været at udvikle nye metoder til at skaffe praktikpladser til unge, og vi har fundet ud af, at jo flere parter, der tager ansvar for at få de unge ud, jo bedre resultater. Vi har samarbejdet med 14 boligorganisationer i landet, hvor BO-VEST har været én af dem, og netop boligorganisationerne har mange ressourcer at trække på", siger Karin Parbst og fortsætter:

Askerd1-web"De engagerer ofte forskellige entreprenørvirksomheder til f.eks. renoveringsarbejde i boligområderne, så hvorfor ikke sætte det som en klausul, at virksomhederne skal tage nogle unge fra området i enten praktik eller lære, mens de arbejder i området, hvis de kan?"

Dette samarbejde mellem bygherrerne, erhvervsskolerne og virksomhederne har vist sig at fungere rigtig godt, og i løbet af det år, projektet har været i gang, er hele 32 unge kommet i praktik, og to er kommet i fast arbejde.

Fælles ansvar

For Karin Parbst har det været en spændende proces, hvor opfordringen til at tænke anderledes er blevet taget godt imod. I Askerød har BO-VEST haft et samarbejde med virksomhedsformidler Lars Kure fra Greve Nord Projektet, der har fungeret som bindeled mellem de unge fra området og BO-VEST.

"De partnerskabsaftaler, som vi har lavet, har alle taget udgangspunkt i, hvad hvert enkelt byggeri har kunnet bære. Der har været meget fokus på dialog, og det har været frivilligt for virksomhederne – dog med et venligt pres til at være med til at tage ansvar", siger Karin Parbst.

Det er nødvendigt at skabe grobund for, at der bliver en holdningsændring på flere fronter, og at der bliver gjort op med den tilgang, hvor de unge selv står med hele ansvaret. Det handler ikke udelukkende om unge med pletter på straffeattesten, for det er ikke kun dem, der har problemer med at komme i praktik eller lære. Der er rigtig mange unge, der har behov for en hjælpende hånd.

"Forhåbentligt kan det nu blive til en norm, at der bliver lavet en partnerskabsaftale mellem boligorganisationer og de virksomheder, som de engagerer i området. Jeg har oplevet, at der generelt har været mange positive tilbagemeldinger fra alle sider, og det giver de unge fra boligområderne langt flere muligheder", siger Karin Parbst.

Integration har også udgjort en stor del af projektet, og det er primært unge med minoritetsbaggrund, der har fået praktikpladser gennem projektet.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere