Højtuddannede nydanskere er en vigtig ressource


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det er et stigende problem, at rigtig mange veluddannede nydanskere ender med at arbejde ufaglært, og der går en vigtig ressource tabt på denne måde. Nonprofitorganisationen Novum tilbyder skræddersyede kurser til netop denne målgruppe, så de bliver klædt ordentligt på til at kunne søge stillinger i Danmark, der passer til deres kompetencer – og der er rift om pladserne på de eftertragtede kurser.

novum

Greve Nord Projektets Job & Sundhedsbutik har indgået et samarbejde med Novum, og har i den forbindelse fået mulighed for at sende en beboer fra Askerød på kursus gennem en friplads. Nonprofitorganisationen arbejder ikke med integration, for det er nemlig vejledning og jobmuligheder, der er i fokus.

"I Novum arbejder vi for at synliggøre den gruppe af ressourcestærke og højtuddannede nydanskere, der gerne vil finde et arbejde, hvor de kan bruge deres kvalifikationer optimalt. Vi arbejder med brobygning, støtter og rådgiver vores kursister og forsøger at give dem et nuanceret billede af de muligheder, de har", forklarer Monica Purcarea, der er HR-konsulent hos Novum.

Hun er selv fra Rumænien, og har læst både sociologi og antropologi. Det var som frivillig, at Monica Purcarea fik kontakt med Novum, og hun kom efterfølgende med i bestyrelsen og har fra januar 2012 arbejdet som HR-konsulent.

En græsrodsorganisation

Novum blev etableret gennem en frivillig indsats i 2009 i Århus, og meget af arbejdet hviler stadig på en frivillig indsats. Organisationens logo består af en appelsin, der meget fint repræsenterer den gruppe af højtuddannede nydanskere, som de arbejder for at hjælpe – den kommer nemlig fra udlandet og er fuld af vitaminer. I dag har Novum 5 medarbejdere, omkring 700 medlemmer og fem virksomheder, der støtter og rådgiver.

"Vi fik støtte fra det tidligere integrationsministerium i juni sidste år til et projekt, der hedder Forskel gør en forskel, og som vi lige har afsluttet. Formålet var at få 15 højtuddannede nydanskere i arbejde – som passer til deres kvalifikationer - og aflive de myter, der er i erhvervslivet og i medierne om indvandrere. Det er gået over al forventning. Vi har afsluttet projektet to måneder før tid, og har fået 27 personer i relevant arbejde", siger Monica Purcarea.

Flere af personerne har fået arbejde i små og mellemstore virksomheder, der arbejder med eksport til deres oprindelseslande, hvor sprog og kulturforståelse er essentielt. Alle har udviklet sig til proaktive medarbejdere med stærke netværk.

Opkvalificering er nøgleordet

Novums kursus er et seks-ugers forløb, og deltagerne skal ansøge om at få en plads. Organisationen får omkring 100 ansøgninger, hvoraf 30 kommer til informationsmøde, og herefter udvælges der 15 personer til hvert kursus. På sigt er det organisationens ønske, at kunne afvikle endnu flere kurser, når nu efterspørgslen er så stor.

"På vores opkvalificeringskurser arbejder vi på at udvikle blandt andet personlige kompetencer som f.eks. salg af og præsentation af sig selv og opbygge selvtillid, så de kan betragte forskellighed som styrke, og vi har fokus på afklaring af kompetencer gennem coaching. Derudover tager vi også fat på den organisatoriske opbygning af de fleste virksomheder. Vi arbejder også med udvikling af kursisternes faglige kompetencer, hvor vi sætter fokus på opbygning af CV'er, brug af netværk og sociale medier i jobsøgningen. Og sidst men ikke mindst arbejder vi med tværkulturelle kvalifikationer", siger Charles Kinga, der er projektleder og underviser på Novums kurser, og fortsætter:

"Formålet er at synliggøre denne gruppe mennesker, for de sidder alle sammen med en unik viden, der er meget brugbar i mange danske virksomheder. Men det handler lige så meget om at styrke kursisterne i deres tro på dem selv. Hvis de vil det, så kan de det. Det handler ikke om integration men om karriereafklaring".

Charles Kinga er selv tidligere kursist hos Novum og blev headhuntet som underviser. Han er fra Kenya og har læst Afrikastudier, journalistik og sprog både i Indien og i København.


Fakta om Novum:

• Novums arbejde er primært støttet gennem projektmidler blandt andet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og Den Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

• Alle Novums kurser foregår på dansk, og det er derfor en forudsætning, at deltagerne kan tale og skrive dansk.

• Det er især små og mellemstore virksomheder, som Novum samarbejder med, og primært eksportvirksomheder. Novums kursister har også fået arbejde i f.eks. Danida eller andre projekter, der arbejder med udvikling, og hvor sprog og kultur spiller en stor rolle.

• Det er en del af Novums videre strategi også at kunne tilbyde kurser i flere andre danske storbyer, at få lavet et regulært rådgivningscenter og få skabt en database med et udvidet netværk.

• Du kan læse mere om Novums arbejde på www.novum-net.dk


 

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere