En fælles indsats får nydanske unge i uddannelse

Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Et særligt projekt giver en hjælpende hånd til især nydanske drenge, der har svært ved at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Siden 2011 har Greve Kommune været en del af 4U-projektet, der er et samarbejde mellem KL, DA og LO, hvor også Ballerup/Rødovre, Holdbæk, Holstebro, Odense og Aalborg Kommuner er med.

Projektets intention er at få gruppen af ikke uddannelsesparate nydanske unge motiveret til uddannelse og aktiv deltagelse i samfundet. I Greve Nord har projektet for alvor fået fodfæste, og indsatsen viser, at det virker at skabe en koordineret indsats omkring denne gruppe af unge, så de kan komme i gang med en uddannelse eller få et fritidsjob.

4u drenge

"Det er rigtig positivt, at vi nu er begyndt at kunne se resultaterne af den samarbejdsstrategi, som projektet lægger op til. Idéen med 4U er at skabe en koordineret indsats og samarbejde mellem repræsentanter fra UUV-Køge Bugt, jobcentrets ungerådgivere, kommunens familieafdeling og Greve Nord Projektet, der alle er tilknyttet den unge og dennes familie. Dette samarbejde sikrer, at der bliver kort vej fra tanke til handling, og det er tydeligt at mærke, at det er netop handling, der tæller hos de unge", forklarer Magrethe Tovgaard, der er afdelingsleder ved UUV-Køge Bugt.

Det er UUV-Køge Bugt, der er tovholder på 4U-projektet i Greve Kommune, og da mange af de unge, der bliver tilknyttet forløbet kommer fra Greve Nord bliver en stor del af de individuelle forløb afholdt i regi af Greve Nord Projektet.

De bedste rammer

Intentionen med 4U er at skabe målrettede og sammenhængende forløb, der langt bedre kan sikre faste rammer for den unge og hans familie, hvor der bliver taget hånd om alle spørgsmål og uafklarede dele, der måtte være omkring uddannelse og job. Det motiverer drengene langt bedre til at opnå de færdigheder, der kan gøre dem uddannelsesparate og få dem i gang med den rigtige uddannelse.

mp900431710

"Hvert forløb er håndholdt, hvor vi tager udgangspunkt i hver enkelt ung. Mange af de unge har dårlige erfaringer med skole- og uddannelsessystemet og mangler måske også opbakning hjemmefra. Det kan dreje sig om alt fra en ung, der gerne vil i gang med en erhvervsuddannelse, og som derfor skal ud og finde en praktikplads, hvor han har behov for støtte i processen. Eller det kan være en ung, der gerne vil starte på en efterskole for at komme lidt væk og dermed blive mere klar til at træffe et valg om uddannelse. Når alle de relevante fagpersoner, der er tilknyttet hver dreng er samlet, så kan vi meget hurtigere komme i mål", siger Maher Khatib, der er børn- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet og kontaktperson for mange af de unge i Greve Nord.

Hvert forløb starter med at få klarlagt den unges ønsker, hvor langt han er i sit skoleforløb, og hvad der er muligt på baggrund af hans kompetencer. Herefter handler det om at skabe motivation og sikre, at alle er indforstået med, hvilke ting der bliver sat i værk, og så skal det gerne ende ud med opstart af uddannelse eller et job

Kompetencer og ønsker i fokus

4U handler både om kompetenceafklaring, vejledning, praktisk oplæring og personlig udvikling. Det er en svag målgruppe, og hvert forløb skal være sammenhængende og have et klart og aftalt mål. Der skal altid være fokus på den unges ønsker og forudsætninger, og med udgangspunkt i dette udvikles et forløb med elementer af træning, opkvalificering og vejledning, der skal forme den unges sti til målet.

"Vi har fået skabt et godt grundlag for samarbejdet, og vi kan se, at det virker. Men det er ikke kun succeshistorier, for det brede samarbejde er ikke problemløst. Der skal på sigt arbejdes videre med at kende hinanden bedre og også med at sikre at de enkelte repræsentanter i arbejdsgruppen har baglandet med sig. Vi skal inddrage den viden og de indsatser og erfaringer, som der allerede er omkring den enkelte unge, for at kunne udarbejde den bedst mulige plan. På mange måder er det lettere sagt end gjort, men vi kan mærke, at vores samarbejde rykker, og det er positivt", afslutter Margrethe Tovgaard.

4U-projektet løber frem til udgangen af 2013, hvorefter indsatsen og tilgangen skal forankres i kommunerne som en ordinær driftsopgave.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere