Mødrene er Integrations Pionerer


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Et nyt projekt skal integrere nydanske kvinder bedre gennem særligt tilrettelagte kurser om samfundet og familieliv. Udvalgsformanden har store forventninger til rollemodelsprojektet

15 arabisktalende kvinder fra Greve Nord er i disse dage godt i gang med et kursusforløb, der skal hjælpe dem bedre ind i det danske samfund.
Kvinderne er alle mødre, og formålet er at give kvinderne ny og dybdegående viden om det danske samfund og kultur samt en række værktøjer til, hvordan de kan implementere den viden i deres dagligdag, så de kan skabe et endnu bedre liv for sig selv og deres familier.
Det 12 uger lange kursus indeholder undervisning indenfor temaerne sundhed, familieliv og samfundet, og kvinderne bliver bl.a. undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark.
Kurset består af undervisning og debat og afvikles af Greve Nord Projektet i samarbejde med oplægsholdere fra bl.a. Greve Rusmiddelcenter, Gadeteamet og Sundhedsformidlerne og er finansieret af en af Socialministeriets puljer.
IP undervisning WEB

Bare vi havde vidst

Det er kvinderne selv, der gentagene gange har efterlyst hjælp til bedre forståelse af det danske samfund, de kulturelle forskelle m.m., og fortæller, at de gerne ville have haft et lignende kursus meget tidligere, da det havde gjort deres integrationsproces lettere og hurtigere.
"Jeg har boet i Danmark i 26 år, men der er stadig meget af det, vi lærer på kurset, som stadig er nyt for mig. Ting som jeg gerne ville have vidst for mange år siden, for det havde gjort det lettere for mig og mine børn," siger Hanan, der flyttede fra Libanon for at bo sammen med sin daværende mand.
I dag bor hun i Gersagerparken med sine fire store børn, og det er særligt de kulturelle forskelle ift. børnenes trivsel og opdragelse, som hun gerne ville have haft en bedre introduktion til.
"Der er mange forældre med muslimsk baggrund, der er meget beskyttende overfor vores børn, fordi vi ikke kender den danske kultur og traditioner. Det kan blive et problem for børnene, fordi de kan blive snydt for nogle oplevelser. Da mine børn var mindre, skulle de på hyttetur med skolen, og der sagde jeg først nej, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Heldigvis var der en lærer, der forklarede det hele, så de endte med at komme med og havde en dejlig tur. Men det viser, hvordan manglen på viden om den danske kultur, kan give mange begrænsninger," forklarer hun.
På kurset er der fastlagt tid til refleksion og debat.
"Kvinderne er meget aktive i diskussionerne og bruger sig selv og deres familier som udgangspunkt, hvilket er rigtig godt. Jo mere de kan knytte den nye viden til deres egen hverdags udfordringer og få glæde af det, jo bedre," fortæller Gitte Henningsen, der er familievejleder i Greve Nord Projektet og underviser på kurset.

Her kan du læse en af kvindernes fortælling om, hvorfor kurset er så godt for hende

Ikke gentage problemerne

Mødrene er udvalgt som pionerer for deres familier, men også for deres netværk.
"En vigtig del af kurset er derfor, at kvinderne skal bringe den nye viden med videre ud i deres egen familie og deres netværk og dele forståelsen og redskaberne blandt vores andre tosprogede borgere. På den måde bliver kvinderne pionerer indenfor de udfordringer, som de selv og deres netværk har oplevet mht. integration i Danmark. De bliver rollemodeller ikke kun overfor andre voksne, men i særdeleshed også overfor deres børn, " forklarer Gitte Henningsen.
"Den viden og redskaber, som kvinderne får, betyder en forbedring for hele familien, for det hjælper også familiens børn og unge tættere på det danske samfund og levevis. Det handler om at sætte en stopper for nogle af de misforståelser og fejlinformationer, der har kørt i flere generationer," fortsætter hun.
"Jeg er meget glad for at være med, og jeg lærer rigtig meget. Derfor vil jeg gerne være med til at hjælpe andre, så de ikke skal have samme problemer, som jeg havde, da jeg kom til landet og ikke kendte nogen eller noget. Fx har vi lært, at alle mennesker har rettigheder til at sige deres mening og muligheder for at få hjælp, som ikke findes i de lande, som folk kommer fra. Så det kan jeg være med til at fortælle andre af de muslimske kvinder, som jeg møder. Og det samme med børneopdragelse, sunde madvaner, vigtigheden i at få en uddannelse osv. Jeg kan forklare det på deres eget sprog, så de forstår det," påpeger Hanan.
IMG 2324Ekspeditioner er også en del af kurset. I september var kvinderne fx på tur til Greve Museum for at få et indblik i, hvordan det danske samfund i deres lokale miljø har udviklet sig gennem tiden

Udvalgets store forhåbninger

Hos Trygheds- og Integrationsudvalget i Greve Kommune ser man også med stor interesse på Integrations Pionererne.
"Det er et overordentligt interessant projekt, der prøves med Integrations Pionererne. Det er glædeligt, at det er lokale kræfter fra alle dele af kommunen, der bidrager til projektet. Jeg håber, at man med dette tiltag får fat i beboere, som vi ellers ikke ville have fået kontakt med, og jeg glæder mig til at følge med," siger udvalgsformand Gert Poul Christensen.
Han har store forventninger til, at Integrations Pionererne vil kunne være med til at hjælpe de kommende flygtninge.
"Man må jo notere sig at hele kommunen står overfor store udfordringer ift. modtagelsen af mere end 100 migranter/flygtninge, som skal integreres hurtigst muligt. Her vil Integrations Pionererne forhåbentlig være med til at dække et behov for gensidig integration. Selvsagt er kendskab til kulturforskellene, integrationens tovejs processer, mulighederne i Greves lokalområder, foreningsliv m.m., gode kompetencer, som vi da selvfølgelig skal bruge. Derfor er det så gavnligt, at det både er personer med etnisk dansk baggrund og ikke etnisk dansk baggrund som fx kvinderne i Integrations Pionererne, der deltager i processen med at integrere de kommende borgere," understreger Gert Poul Christensen.

Her kan du læse en af kvindernes fortælling om, hvorfor kurset er så godt for hende

Tre borgergrupper

Det er ikke kun de arabisktalende borgere, der får gavn af projektet. Efter den arabiske gruppe er det nemlig 15 urdu/pakistansktalende mødres tur til at komme "på skolebænken" og herefter yderligere 15 tyrkisktalende mødre.
"Med de 45 kvinder som pionerer kommer vi langt ud til de tosprogede borgere her i Greve Nord. Deltagerne er bl.a. udvalgt, da det er en målgruppe, som vi i forvejen arbejder tæt med, og som vi ved, vil være gode og respekterede rollemodeller i deres netværk. Så vi kan hjælpe flere familier end kun dem, der deltager i kurset," fortæller kursusunderviser Gitte Henningsen.

P4 logoPionererne i radioen

Det er ikke kun her i Greve Nord, at der er interesse for Integrations Pionererne. Også i København kan man se fordelene ved rollemodelsprojektret. Derfor bragte radiokanalen P4 København d. 2. november et nyhedsindslag om projektet. Her kan du høre projektkoordinator fra Greve Nord Projektet, Adam Petersen, fortælle om projektet. Hør indslaget her

I en tidligere udsendelse kan du også høre formanden for Greve Kommunes Trygheds- og Integrationsudvalg, Gert Poul Christensen, rose projektet og fortælle, hvordan han håber, at det kan være med til at skabe kontakt til nogle af de borgere, som vi ellers har svært ved at nå. Hør formandens citat i radioen her

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere