Integrations Pionererne giver kurset topkarakter


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Ti af de mest glade smileyer, topkarakterer på langt de fleste evalueringsspørgsmål og en masse positive kommentarer. Der er overstrømmende ros fra det første hold af Integrations Pionerer til integrationskurset

”Jeg er ny i Danmark. Kurset har været guld værd for mig. Jeg er blevet meget oplyst om mange ting. Men kurset har været for kort.”
Det er bare en af de positive kommentarer, som en kvinde har noteret på evalueringsskemaet til den første runde af integrations- og rollemodelskurset ’Integrations Pionererne’. Kursets formål er at give kvinderne en bred viden om det danske samfund og en række værktøjer, som de kan bruge til at skabe et endnu bedre liv for sig selv og deres familier i Danmark.
IP undervisning WEB
For at kunne optimere kurset bad vi de 16 nyuddannede Integrations Pionerer om at udfylde et evalueringsskema, hvor de bl.a. blev bedt om at tage stilling til, hvad de synes om kursets temaer, hvor meget ny og praktisk viden de havde fået ud af kurset, i hvor høj grad de kunne overføre denne nye viden til deres hverdag og egen familie samt om det er viden, refleksioner og værktøjer, de vil give videre til andre i deres netværk.

Positive pionerer

De 16 arabisktalende Integrations Pionerer, der blev uddannet i december 2015 er alle mødre, og derfor tog kurset natuligt udgangspunkt i, hvordan de selv og deres familier kunne blive bedre integreret i Danmark og få en endnu bedre hverdag med plads til begge kulturer.
Kvinderne har været meget glade for kurset, hvor de er blevet undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark.
Evalueringerne er overvældende positive. Her er et par eksempler på evalueringsbesvarelser:
skema IPSamtlige 16 af kvinderne har svaret, at de har fået meget større viden om deres egen og familiens sundhed (kost, sunde vaner, motion m.m.), og at de alle vil dele denne viden med andre i deres netværk.
Ligeledes har ti af kvinderne svaret, at deres viden om hvordan familiens kultur og traditioner kan kombineres med dansk kultur og traditioner er blevet meget større, mens de restende seks deltagere påpeger, at deres viden er blevet lidt større. Igen har samtlige 16 deltagere givet udtryk for, at de gerne vil bidrage med at sprede deres nye viden videre ud til deres netværk blandt andre nydanske familier.
Det er et helt bevidst valg, at deltagerne skulle være mødre, så de kan bruge deres nye viden om det danske samfund, normer og kulturer i deres kontakt med børnene.
15 af kvinderne fortæller, at de har fået meget større viden om, hvordan de bedst muligt kan støtte deres børn ift. at vokse op i det danske samfund, mens en enkelt deltager mener, at hun har fået lidt mere viden.

Hanans længeventede kursus

"Det har været et helt fantastisk kursus. Jeg har boet i Danmark i 26 år, men der er stadig meget af det, vi lærte på kurset, som var nyt for mig. Ting som jeg gerne ville have vidst for mange år siden, for det havde gjort det lettere for mig og mine børn," siger en af deltagerne Hanan, der flyttede fra Libanon for at bo sammen med sin daværende mand.
I dag bor Hanan i Gersagerparken med sine fire store børn, og det er særligt de kulturelle forskelle ift. børnenes trivsel og opdragelse, som hun gerne ville have haft en bedre introduktion til, da hun kom hertil, men som hun nu har fået på kurset.
"Der er mange forældre med muslimsk baggrund, der er meget beskyttende overfor vores børn, fordi vi ikke kender den danske kultur og traditioner. Det kan blive et problem for børnene, fordi de kan blive snydt for nogle oplevelser. Da mine børn var mindre, skulle de på hyttetur med skolen, og der sagde jeg først nej, fordi jeg ikke vidste, hvad det var. Heldigvis var der en lærer, der forklarede det hele, så de endte med at komme med og havde en dejlig tur. Men det viser, hvordan manglen på viden om den danske kultur, kan give mange begrænsninger," forklarer hun og understreger, hvor vigtigt hun synes, at det er, at der bliver tilbudt kurser som Integrations Pionererne.

Læs mere om Integrations Pionererne her
Læs et portræt af Hanan her
Læs om borgmesterens diplomoverrækkelse til pionererne her

Diplom 3

Nye vaner

Kurset har både bestået af undervisning og debat i gruppen, hvor kvinderne har fået mulighed for internt at diskutere og reflektere over problemstillingerne og de udfordringer, de møder i hverdagen. Og kvinderne er helt klar til at gå i gang med at ændre deres vaner og handlemønstre for at skabe den bedste hverdag for dem selv og deres familier.
Eksempelvis har 10 af kvinderne svaret, at de på den ene eller anden måde allerede har ændret vaner, efter at de har fået mere viden om samfundet, deres egne muligheder og pligter som borgere, mens seks kvinder svarer, at de gerne vil ændre deres vaner fremadrettet.
Ligeledes svarer 13 af mødrene, at de er allerede har ændret deres handlemønstre ift. hvordan de bedst kan kommunikere med hinanden i familien, mens de resterende tre deltagere gerne vil ændre deres vaner, men har behov for endnu et par råd om, hvordan de bedst griber situationen an.
Særligt ift. at støtte deres børn og deres integration i det danske samfund har kvinderne taget den nye viden til sig. 10 af deltagerne siger, at de allerede er blevet bedre til at støtte deres børn mere ift. skole, institutioner og fritidsliv, mens tre andre også gerne vil blive bedre til at støtte mere op, men stadig gerne vil rådgives om, hvordan de bedst kan sætte ind.

Flere Integrations Pionerer

Der er netop startet et nyt hold af kvinder fra Greve Nord, der også skal uddannes til Integrations Pionerer. Udover den igangværende kursusrække for pakistansk- og urdutalende mødre, er det er planen, at der i løbet af 2016 skal uddannes yderligere et hold af nydanske mødre i Greve Nord. Derfor er man i Greve Nord Projektet meget glade for de evalueringer og kommentarer, som kvinderne fra første hold er kommet med.
”Det betyder jo, at vi kan gøre det endnu bedre for de næste to hold. Vi har læst evalueringerne og lyttet til de forslag, der er kommet til ændringer. Fx at der gerne må være mere undervisning om børneopdragelse og samspillet mellem kulturer og traditioner. Men også de emner, som kvinderne gav udtryk for, at de fandt meget vigtige og brugbare i familierne. Vi tager det hele med til de næste forløb,” fortæller Gitte Henningsen, der er familievejleder i Greve Nord Projektet og underviser på kurset.
Kurset Integrations Pionererne er udarbejdet og udført af Greve Nord Projektet i samarbejde med oplægsholdere fra bl.a. Omega, Gadeteamet og Sundhedsformidlerne og er finansieret af en af Socialministeriets puljer.

Flere ture og mere undervisning

Kvinderne har naturligvis også fået mulighed for at give udtryk for, hvordan de mener, at kurset kan gøres bedre, hvad der manglede og evt. var for meget fokus på.
Særligt er der et punkt, som stort set alle deltagere fremhæver, som ærgerligt:
”Kurset skulle have været længere. Vi ville gerne have haft mere undervisning om endnu flere emner og mere tid til at tale sammen i gruppen. Det har været så godt, og det føles helt ærgerligt, at det nu bare er slut,” fortæller Hanan.
Udover mere undervisning og et længere kursusforløb end de nuværende 12 uger er det også et tilbagevendende ønske i evalueringerne, at der var flere ture ud af huset. Flere af kvinderne har efterlyst ture til fx Købehavn for at se Folketinget, Amalienborg og flere af de andre danske seværdigheder for på den måde at få et endnu bedre indblik i den danske kultur, historie og danskernes selvforståelse. En af de ture holdet kom på i denne omgang var en tur til Greve Museum, hvor de fik en rundvisning i særudstillingen om Askerød og Greves op gennem tiden. Det var en rigtig hyggelig tur, hvor kvinderne stillede en masse gode spørgsmål, grinede og hyggede sig.

Læs mere om Integrations Pionererne herIMG 2324

Læs et portræt af Hanan her

Læs om borgmesterens ros til pionererne her