'Undergangen' starter i løbet af foråret


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Renoverings- og forskønnelsesprojektet 'Undergangen' i tunnellen i Gersagerparken igangsættes i løbet af de næste par måneder. Afdelingsbestyrelsesformanden glæder sig meget

Preben Husted er formand for afdelingsbestyrelsen i BS62, et af Gersagerparkens to boligselskaber, og han har store forventninger til den nye tunnel.
”Vi glæder os rigtigt meget til, at det for alvor kan komme i gang snart. Det kan være ret utrygt i den lange og mørke tunnel, så derfor er vi glade for, at der nu kan blive gjort noget ved sagen og blive skabt mere tryghed for beboerne,” siger han.
Vi mødte ham en kold fredag formiddag i tunnellen, der få timer senere ville være fyldt med Gersagerparkens beboere, borgmesteren, byrådspolitikere, de to afdelingsbestyrelser, kunstnerne bag projektet, repræsentanter fra Trygfonden m.fl. Der var nemlig officiel åbning af renoveringsprojektet 'Undergangen', der skal gøre tunnellen tryggere og lysere.
lys test GP 1
Preben Husted fortæller, at tunnellen i første omgang skal have en grundig basisrenovering. Væggene skal males i en lys farve, og der skal lægges ny og plan asfalt. Det er Greve Kommune, der står for den del af renoveringen. 'Undergangen' er den kunstneriske og kreative del, der kan sættes i gang, lige så snart basisrenoveringen er færdig.

Kriminalitetsforebyggende effekt

Årsagen til, at tunnellen også kan få et flot kunstnerisk udtryk og ikke udelukkende en basisrenovering er, at TrygFonden har doneret en stor sum penge til projektet. Ved åbningen overrakte projektleder i TrygFonden, Christoffer Elbrønd, de to afdelingsbestyrelsesformænd, Preben Husted og René Kloe, en stor check på 932.000 kr.
husted med check”I TrygFonden arbejder vi for at øge danskernes tryghed gennem aktiviteter i lokalsamfundet, og forskning viser, at bl.a. lysindretning og renovering af udsatte offentlige rum kan have en kriminalitetsforebyggende effekt. Vi er derfor glade for at støtte projekt Undergangen og håber, at det vil få den ønskede effekt på trivslen i Gersagerparken,” fortalte projektlederen ved overrækkelsen.
Donationen betyder, at projektet og de gode ideer, som de to kunstnere Helle Hove og Karoline H. Larsen har udviklet i samarbejde med beboerne, snart kan blive en realitet.
”Vi er utrolig glade for TrygFondens donation. Det gør det muligt for os at realisere projektet, der skal ændre et utrygt sted i Gersagerparken til et attraktivt samlingssted for aktiviteter og fællesskab. Den nye tunnel tjener også et socialt formål, da det er områdets beboere, der sammen med de to lyskunstnere skal stå for opgaven. Det giver mere ejerskab for beboerne og så på lang sigt,” forklarer Preben Husted.

Dynamisk lys

Renoveringsplanerne af den 75 meter lange tunnel har været undervejs i flere år, og i løbet af den tid har der været mange ideer fremme om, hvad der skal ske. Hele vejen gennem processen har beboerne fået mulighed for at komme med deres ideer og bidrag, så de i høj grad også kommer til at føle, at det er ”deres” tunnel.
I samarbejde er det nu besluttet, at der bl.a. skal installeres et dynamisk farveskiftende lysscenografi, som interagerer med folk, der passerer igennem tunnellen. Væggene skal også udsmykkes med farvede streger og mønstre i graffiti-stil. Og det er ikke et tilfældigt valg.
Preben Husted fortæller, at man jo godt er klar over, at væggene i tunnellen ikke kan holdes helt fri for graffiti, selvom den bliver renoveret og gjort interaktiv. Men det ”uautoriserede” og uønskede graffiti skal løbende males over med de mange farvede mønstre, der bliver fremhævet af det lys, der passerer igennem tunnellen, således at det er det planlagte og autoriserede graffiti kommer til at fjerne fokus fra det uønskede.
”Der vil være en løbende proces, som beboerne her i Gersagerparken også vil deltage i. Vi er mange, der er interesserede i at holde tunnellen pæn, så det vil vi samarbejde om,” fortæller Preben Husted.

Det egentlige basisrenoveringsarbejde går i gang i løbet af foråret, og bestyrelsesformanden regner med, at tunnellen kan stå helt færdig senest d. 7. august.
”Der fylder jeg nemlig 70 år. Så det kunne være den bedste fødselsdagsgave, jeg kunne forestille mig,” griner han.
grafitti i tunnel
Med nye, fine tiltag glæder afdelingsbestyrelsesformanden sig til, at det bliver både en tryggere og mere spændende oplevelse at komme fra Gersagerparken og til Waves og den anden vej.
”Tunnelen skal gerne fungere som en pæn og spændende indgang til Gersagerparken. Når folk har været ovre og handle, kan de lige gå over og se den skulpturpark, vi gerne vil etablere herover. Men med de nye tiltag i tunnellen bliver det også en del af oplevelsen, fordi de også på vejen oplever noget. Det er ikke længere bare at bevæge sig fra A til B,” forklarer afdelingsbestyrelsesformanden.

Sådan har processen været:

Her et kronologisk overblik over, hvordan processen omkring renoveringen i tunnellen har set ud:

2016, januar: Opstart på den reelle udførelse af projektet ’Undergangen’. TrygFondens lokale medarbejder var ude og overrække de 932.000 kr. fra TrygFonden til de to afdelingsbestyrelsesformænd. Borgmester Pernille Beckmann, der har bakket op om projektet hele vejen igennem, holdt en tale om det spændende projekt og vigtigheden i trygge tunneller.

2015, september: Midtvejsfernisering og præsentation af de muligheder og beslutninger, der på pågældende tidspunkt var truffet vedr. hvordan tunnelen skulle renoveres og gøres pæn med bl.a. nyt lys og farvede streger på væggene. Også her deltog både beboere og borgmesteren, der alle var trukket i arbejdstøjet og begyndte at male streger og gitre på væggene.

2015, juni: Blev der afholdt lystest i tunnelen. Her var de to kunstnere, Helle Hove og Karoline H. Larsen, ude og se nærmere på, hvordan man via forskelligartet lys kan gøre tunnellen mere spændende og tryg at bevæge sig igennem.

2015, maj: Afdelingsbestyrelserne havde tanket termokanderne op, fundet klapstolene frem og var taget på kaffemøde i tunnellen. Her mødte de en del af de passerende beboere, der hver dag bruger tunnellen, og fik en snak om, hvad beboerne godt kunne tænke sig, at der kunne ske med udsmykningen af tunnellen.

2015, februar: Tunnellen er blevet udvalgt til at være en del af det kommunale projekt PLACEMAKING, der handler om, at gøre ikke-steder til steder. I samarbejde med borgerne i området skal kunstnere udvikle et projekt, der skal gøre tunnellen tryg og oplevelsesrig. I februar er der derfor PLACEMAKING ekspedition og rundvisning for alle interesserede i tunnellen, hvor der også kom mange gode ideer.

2014, december: Renovering og forskønnelse af tunnellen i Gersagerparken og en tunnel i Askerød er temaet for Greve Nord Projektets Bydelsforum. Her fik alle borgere i området mulighed for at komme med deres forslag til, hvordan de to tunneller kan gøres mere brugervenlige og trygge at færdes igennem. Der kom mange gode ideer på banen, og alle ideerne blev skrevet ned i et stort idékatalog, som danner baggrund for det fremtidige arbejde med tunnellerne.

2014, november: Byrådet i Greve Kommune og Trygheds- og Integrationsudvalget besluttede på baggrund af erfaringerne fra tryghedsvandringer og bydelsforum i 2013, at der skulle afsættes midler i 2014 og 2015 til projektet ”Trygge Tunneller”. I første omgang skulle pengene bruges således, at de to tunneller mellem Askerød og Waves og Waves og Gersagerparken blev mere trygge og lyse for områdets mange beboere at passere igennem.

2013, efteråret: Trygheden i området var temaet for Greve Nord Projektets bydelsforum. Her blev det fremført af en del borgere, at det i høj grad var områdets mange tunneller, der føltes utrygge. Dels fordi de var mørke, og dels fordi der var beskidt og ikke rart at gå igennem. Derfor blev der efterfølgende afholdt flere tryghedsvandringer i området og tunnellerne, hvor beboerne fik mulighed for at komme med deres bud på, hvad der ville gøre tunnellerne mere behagelige at bevæge sig igennem.

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere