Projekt får flere nydanske kvinder i arbejde


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

En målrettet indsats i for at få ægtefælleforsørgede nydanske kvinder ind på arbejdsmarkedet er en succes. Projektet har fået langt størstedelen af deltagerne i job eller uddannelse

Når man ikke kan tale sproget, har meget begrænset netværk og ikke har den store hverken skole- eller erhvervserfaring, er det utrolig svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor har et særligt tilrettelagt projekt specialiseret sig i at hjælpe disse kvinder tættere på det danske arbejdsmarked, og det har i høj grad været en succes.
Ud af de 47 kvinder, der har været tilknyttet projektet er 12 kommet i ordinært job, og 11 er kommet i løntilskud og 14 er startet på uddannelse, der skal gøre dem mere attraktive for jobmarkedet. Succesraten blandt deltagerne er altså på langt over halvdelen. Dog skal det bemærkes, at der godt kan være ’overlap’ i tallene ved, at en deltager er startet på både uddannelse og ordinært job.
Billede 2 Projekt for Ægtefælleforsørgede kvinder Greve Nord Projektet
”Vi har fået rigtig mange erfaringer med, hvordan man bedst kan støtte og vejlede kvinderne, så de bliver mere attraktive for jobmarkedet. Vejlederne har været virkelig gode til at møde kvinderne, der hvor de er og tage udgangspunkt i den enkeltes situation og kompetencer. Og så skal man på ingen måde undervurdere kvindernes egen vilje og engagement,” siger Mia Rosenørn, der er projektleder i Projektet for Ægtefælleforsørgede kvinder.
Projektet er et tæt samarbejde mellem den boligsociale indsats Greve Nord Projektet samt Jobcenteret i Greve Kommune, og er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Glad udvalgsformand

De flotte resultater vækker da også stor glæde hos Morten Dahlin, der er formand for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i Greve Kommune.
”Det er en flot indsats. Jo flere folk med indvandrerbaggrund, der kommer ind på arbejdsmarkedet, jo bedre kommer integrationen til at gå. Derfor er det centralt at få denne gruppe i beskæftigelse,” siger han og fortsætter:
”Det gavner hele Greve Kommune, når en gruppe, der er så langt fra arbejdsmarkedet, kommer i arbejde. Det kan forhåbentlig sprede sig som ringe i vandet i kvindernes omgangskreds, så endnu flere kan komme i job”.

Greve Nord i front

Projektet i Greve Nord er et af de første i hele Danmark, og de mange gode erfaringer og resultater er samlet i en stor undersøgelse og rapport, som Center for Boligsocial Udvikling har udarbejdet i samarbejde med projektet. Formålet er, at videreformidle de effektive metoder og erfaringer.
”Indsatsen i Greve Nord er en af de første af sin art i Danmark, og resultaterne ser meget lovende ud. Greve Nord Projektet har høstet mange vigtige erfaringer med at rykke de ægtefælleforsørgede kvinder videre, erfaringer som andre projekter og kommunale jobcentre kan have stor gavn af,” siger Sarah Lunar, der er konsulent i CFBU.IP undervisning WEB
Centeret har i forbindelse med deres undersøgelse af indsatsen i Greve Nord sammenlignet metoder og resultater med en kontrolgruppe, og her skiller indsatsen sig bemærkelsesværdigt ud i undersøgelsesperioden fra 2013-2015. Hele 58 pct. af de deltagende kvinder i Greve Nord er kommet i job eller uddannelse, mens det kun gør sig gældende for 37 pct. af deltagerne i kontrolgruppen.
Udvalgsformanden glæder sig over, at man i Greve kan være forgangskommune på dette område.
”Det er altid godt, når vi i Greve kan gå forrest. Det er en udfordring i hele landet at få ægtefælleforsørgede kvinder i job, og hvis vi kan vise en vej til at lette denne udfordring, er det kun godt og noget, vi skal være stolte af,” siger Morten Dahlin.

Job og integration

Formålet med projektet er at støtte og rådgive de kvinder, der ikke modtager nogen form for offentlig ydelse og derfor udelukkende er forsørgede af deres mænd eller familie. Målet er at hjælpe kvinderne i job eller uddannelse, forbedre deres danskkundskaber, integrere dem mere i landet og den danske kultur ved at give dem et netværk og styrke deres forældrerolle og sociale relationer i lokalområdet.
Derfor består indsatsen ikke kun af at få kvinderne i ordinær beskæftigelse, løntilskud, praktik eller uddannelse, men også af at hjælpe kvinderne i gang med danskundervisning, at guide dem ift. at skrive ansøgninger og opsætte cv, øve jobsamtaler, afklare deres kompetencer m.m.
”Vi arbejder med en målgruppe, der som udgangspunkt er meget langt fra arbejdsmarkedet. Derfor er vi nødt til at få styr på de helt basale ting såsom sprogkundskaber, grunduddannelser m.m., før vi kan begynde at hjælpe kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Til gengæld oplever vi, at de fleste af kvinderne er virkelig engagerede, de vil virkelig gerne i gang og ud og bidrage. Derfor har vi et rigtig godt udgangspunkt for indsatsen her i Greve Nord,” forklarer projektleder Mia Rosenørn.
Indsatsen har været et frivilligt tilbud til ægtefælleforsørgede kvinder fra hele Greve, og rådgivningen har haft base i Greve Nord Projektets lokaler i Askerød.
Fatima 2

Fatima kom i job

En af de kvinder, som har været tilknyttet projektet er 43-årige Fatima Ahmjane fra Marokko. I dag arbejder hun i hjemmeplejen i Greve Kommune, et job, som hun er meget glad for. Hun kom til Danmark i 2007 for at blive gift med sin mand, og hun er meget glad for den hjælp, som hun har fået gennem projektet, for uden den er hun sikker på, at hun ikke var kommet ind på jobmarkedet.
”Jeg vidste ikke, hvad der var af muligheder for uddannelse eller job, men vejlederne var så søde til at hjælpe mig. De hjalp mig først i gang med sprogskole og sprogpraktik, så jeg kunne blive bedre til dansk. Senere hjalp de mig i gang med uddannelsen til sosu-hjælper, og så har jeg selv søgt ind som sosu-assistent. Jeg er så taknemmelig for, at de har hjulpet mig, for ellers er jeg ikke sikker på, at jeg havde klaret det,” siger hun.
Med sig fra Marokko havde Fatima Ahmjane en regnskabsuddannelse, men uden at kunne sproget og med minimalt kendskab til den danske regnskabsbranche har det ikke været muligt for hende at finde et arbejde. Men det viste sig faktisk, at det ikke var det værste, der kunne ske. Gennem projektet kom Fatima Ahmjane i sprogpraktik på et plejehjem, og her fandt hun ud af, at hun faktisk meget hellere ville arbejde med mennesker end tal.
”Det giver mig så meget mere glæde at arbejde med borgerne. Tal er bare tal, de er firkantede og to og to giver fire. Mennesker er ikke firkantede. Det er en relation, hvor man både giver og modtager. Det kan jeg meget bedre lide,” forklarer Fatima Ahmjane.
Derfor ændrede hun mål: Hun ville arbejde i hjemmeplejen.

Her møder jeg danskerne

Så med støtte og rådgivning fra vejlederne i projektet blev hun uddannet sosu-assistent i december 2015, og kun tre dage efter sin sidste eksamen startede hun i hjemmeplejen. Nu glæder hun sig hver dag, hun hopper op på cyklen for at køre ud til Greves ældre borgere.
”Det er et fantastisk arbejde. Jeg er glad, når jeg går derfra, fordi at jeg ved, at jeg har været med til at gøre en forskel for ”mine” borgere. Jeg nyder, at jeg kan bruge min faglighed og min menneskelige empati  samtidig er det et job, hvor ingen dage er ens,” siger Fatima Ahmjane og fortsætter:
”Man er ikke ”bare” sosu, selvom nogen siger det. Det er virkelig et job med indhold, og folk der siger andet, har ikke forstået dybden i det. Jeg er så stolt af det og af min uddannelse.” understreger hun.
For de ægtefælleforsørgede kvinder handler det nemlig ikke udelukkende om at begynde at tjene deres egne penge, når de får et job. Det giver dem også en øget selvstændighed og selvværd, at de nu kan tjene egne penge, blive mere tydelige rollemodeller for deres børn, og samtidig er det i høj grad med til at styrke deres integration i samfundet.
”Alle undersøgelser peger på, at arbejde eller uddannelse og den medfølgende kontakt til danskerne, kulturen og de sociale relationer og normer generelt er essentiel for integration. Det er her, man lærer at bruge sproget og får opbygget et netværk. Derfor er det så vigtigt, at man får hjulpet kvinderne ud af hjemmet og møde andre mennesker,” forklarer Mia Rosenørn.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere