Beboerportræt:

Fatima: Jeg er stolt af min uddannelse og mit job


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Fatima Ahmjane glæder sig hver gang, hun skal på arbejde i hjemmeplejen. For hende er det ikke bare et arbejde. Det er også et bevis på, at hun har taget en uddannelse og gør en forskel

”Det er et fantastisk arbejde. Jeg er så glad for at være der, og det giver mig enormt meget at vide, at jeg har været med til at gøre en forskel for ”mine” borgere. Jeg er glad for og stolt over mit arbejde som sosu-assistent og min uddannelse,” siger Fatima Ahmjane og smiler med både mund og øjne.
”Men jeg havde ikke kunne klare det uden hjælp fra projektet. Vejlederne har været en stor støtte for mig og har hjulpet mig til, at jeg står, hvor jeg gør i dag,” understreger hun.
Fatima 2
Fatima Ahmjane på 43 år er en af de kvinder, der har deltaget i Projektet for Ægtefælleforsørgede kvinder, som den boligsociale indsats i Greve Nord, Greve Nord Projektet, og Jobcenteret i Greve Kommune har arbejdet målrettet med de seneste par år. Formålet med indsatsen er at få de kvinder, der ellers står langt fra arbejdsmarkedet, bragt tættere på i form af enten ordinær beskæftigelse, løntilskud eller uddannelse med henblik på job.
Fatima Ahmjane kom til Danmark i 2007 for at blive gift med sin mand og flyttede ind hos ham i Gersagerparken. Sammen fik de to børn, og der gik nogle år, hvor Fatima Ahmjane gik hjemme og passede børn og hjem.

Jeg ville arbejde

Men det var ikke det liv, som Fatima Ahmjane drømte om. Hun ville gerne ud og arbejde igen. Med sig fra Marokko havde hun en uddannelse som regnskabsassistent, og hun havde derfor planer om, at hun skulle fortsætte med tallene her i Danmark. Men det skulle vise sig, at det ikke var så lige til at finde job.
”På det tidspunkt var mit dansk ikke så godt. Jeg vidste heller ikke, hvor jeg skulle finde et arbejde, eller hvordan jeg skulle komme i gang. Der er stor forskel på Marokko og Danmark, så det hele var ret uoverskueligt,” husker Fatima Ahmjane.
Så da hendes mand i sommeren 2012 kom hjem med en informationsflyer om et projekt, der tilbød at hjælpe kvinder med at komme i job eller uddannelse, så hun det som en mulighed for at få den hjælp, hun havde brug for. Flyeren kom fra Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder, og Fatima Ahmjane gik derfor ned for at tale med en vejleder i Greve Nord Projektets Aktivitetshus.
”De var alle sammen rigtig søde. De tog godt imod mig, og de hjalp mig meget. Vi lavede en plan for, hvordan jeg skulle komme i gang med at arbejde. Først skulle jeg blive bedre til at tale dansk, så jeg startede på sprogskole, og vejlederne hjalp mig med at komme i sprogpraktik på et plejehjem,” fortæller Fatima Ahmjane.
Og selvom hun ikke fra start var helt begejstret over at skulle arbejde i et fag, der var så langt fra hendes uddannelse, så skulle det vise sig at blive en meget positiv udvikling for Fatima Ahmjanes liv.

Firkantede tal, runde mennesker

”Der gik ikke mange dage, så fandt jeg ud af, at det var det her, jeg ville. Jeg ville ikke længere arbejde med tal, jeg ville arbejde med mennesker. Det var en helt anden verden, og jeg bliv bidt af det fra starten. Her kunne jeg bruge mine empatiske kompetencer og min interesse for andre mennesker. Jeg gik derfra og var glad helt ind i hjertet hver dag, for jeg kunne mærke, at jeg var med til at gøre en forskel for de ældre, og det ændrede mit syn på, hvad jeg skulle lave,” forklarer Fatima Ahmjane.
”Tal er bare tal, de er firkantede, og to og to giver fire. Mennesker er ikke firkantede, de er runde. Det er en relation, hvor man både giver og modtager. Jeg giver dem min hjælp og min faglighed, og til gengæld giver de mig glæde og varme. Jeg bliver så glad, når de siger, at de har savnet mig, fordi jeg ikke har været der,” fortsætter hun.
Hun skiftede derfor planen om at arbejde med regnskaber ud med en ny drøm: Hun ville ind og arbejde i hjemmeplejen.
Da Fatima Ahmjane næste gang havde en tid hos vejlederen i projektet, lavede de derfor hendes plan om. Med hjælp fra vejlederen søgte hun ind og blev optaget på sosu-hjælper uddannelsen, og så gik det ellers stærkt.Fatima 1

En succesoplevelse

”Jo mere jeg arbejdede med de ældre og med sosu-faget, jo gladere blev jeg for det. Derfor besluttede jeg, at jeg ville læse videre til sosu-assistent, når jeg var færdig med hjælper-uddannelsen,” fortæller Fatima Ahmjane.
Da hun skulle søge ind på assistent uddannelsen, opdagede hun meget tydligt, hvor langt hun var nået. Hun havde ikke behov for vejlederens hjælp til at udfylde skemaerne og ansøgningen. Nej, nu kunne hun selv.
”Det var en stor succesoplevelse for mig. Jeg var blevet så meget bedre til dansk, og jeg havde lært så meget de sidste par år. Jeg tænkte: Yes, jeg kan selv. Det var en rigtig god følelse og et selvtillidsboost,” forklarer hun.
Med fornyet energi uddannede Fatima Ahmjane sig til sosu-assistent, og i december 2015 bestod hun sin sidste eksamen med topkarakteren 12. Og det var da heller ikke længe, at den engagerede og hårdtarbejdende Fatima kunne ”slappe af”.
”Jeg blev færdig med skolen fredag d. 4. december, og mandag d. 7. startede jeg i hjemmeplejen i Greve Kommune,” fortæller hun glad og stolt.

Vigtigt at kunne bidrage

Nu har hverdagen efterhånden fundet sig på plads i familien i Gersagerparken. Både Fatima Ahmjane og hendes mand arbejder, og børnene går i skole og SFO. Inden Fatima Ahmjane fik sin uddannelse og begyndte at arbejde, levede de alle fire af hendes mands indkomst. Og selvom det sagtens kunne lade sig gøre, at de havde fællesøkonomi, og de på ingen måde manglede eller savnede noget, er det en stor glæde for hende at kunne bidrage til økonomien i hjemmet.
”Jeg er meget glad for, at jeg nu kan være med til at bidrage også. Det betyder, at vi kan gøre nogle flere ting. Vi kan fx rejse mere. Men det er ikke kun ift. penge, at det er vigtigt. Det er meget vigtigt for mig, at jeg kan vise mine børn, at mor også arbejder, og at mor og far er fælles om at tjene penge. Det er jeg glad for, at jeg kan vise mine børn, så det også bliver naturligt for dem, at alle bidrager” forklarer hun.
Fatima Ahmjane fortæller, at hendes mand hele vejen igennem har støttet hende i, at hun gerne ville have en uddannelse og et arbejde.
”Han er en fantastisk mand, og han har hjulpet mig med at udfylde fx papirerne. Han hjælper også meget med i hjemmet og at passe børnene, nu hvor jeg ikke er lige så meget hjemme. Og selvom jeg nogle gange kommer træt hjem, så kan børnene mærke, at de har en glad og tilfreds mor. Så de er også glade,” smiler Fatima Ahmjane.
Fatima 4

Vejen ind i Danmark

Hun mener derfor, at det er vigtigt, at alle der kommer til landet kommer ud og får en uddannelse og et job.
”For det er jo sådan, at man bliver en del af landet og befolkningen. Ved at komme ud og møde folk og lære at tale sproget. Der er mange, der er bange for at tale dansk, fordi de ikke er så gode til det, men det bliver man kun, hvis man øver sig. Man udvikler hele tiden sit sprog, og det er kun godt, når man støder på udfordringer. For så bliver man nødt til at finde en ny måde at formulere det på, og på den måde lærer man hele tiden. Jeg har også stadig meget at lære, men jeg vil gerne, for jeg elsker at bo her i Danmark,” siger hun.

De gode udfordringer

Fatima Ahmjane vil gerne videreuddanne sig til demenskoordinator, og det er tydeligt at hun brænder for sit fag, når hun fortæller om alle de muligheder, der er for at gøre sig bedre.
”Der sker hele tiden noget inden for vores fag, som er vigtig at vide og udvikle sig sammen med. Både så man kan yde den bedste service overfor borgerne, men også for ens egen skyld. Der er så mange gode bøger, man kan læse, men jeg har desværre ikke tid til at læse dem alle sammen,” griner hun.
Hun er et meget positivt menneske, og hun sætter faktisk pris på de udfordringer, som hun møder i hverdagen.
”Fordi de giver mig mulighed for at blive bedre. I vores arbejde møder vi ofte uforudsete ting, som vi er nødt til at håndtere. Og alt efter, hvordan man tackler det, kan det faktisk blive en rigtig god læring, der gør dig bedre og styrker både din faglige viden og dig som person. Jeg synes ikke, at man skal være så bange for at tage en udfordring op, man skal se det som en mulighed for at vokse, ” fastslår Fatima Ahmjane.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere