Bydelsforum med fokus på frivillighed


Det frivillige engagement er en vigtig styrke i et boligområde som Greve Nord. Derfor vil vi gerne blive bedre til at støtte de frivillige og engagere flere

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Frivilligt arbejde kan være mange ting. Det kan være at bage en kage til loppemarkedet, at være ansvarlig for kvindegrupperne, at undervise andre beboere i dansk, at stå for banko-arrangementerne og meget andet. Uanset hvad man bidrager med som frivillig skal drivkræften være, at man gør det, fordi man synes, at det er sjovt, og fordi man gerne vil gøre noget godt for nogle andre.
I Greve Nord Projektet har vi en række frivillige, som gør et rigtig godt stykke arbejde, og deres indsats er meget værdsat. Men vi vil stadig meget gerne engagere flere frivillige, så derfor var frivillighed temaet til årets bydelsforum d. 14. december.
bydelsforum Greve Nord Projektet6

Der var pyntet fint op til jul i Café Ask, hvor omkring 25 beboere fra hele Greve Nord, lokalpolitikere og samarbejdspartnere var mødt op for at være med.
Bydelsforum startede med en introduktion af det ”nye” Greve Nord Projekt, som officielt gik i gang d. 1. oktober. Sekretariatsleder Hanne Sanderhoff Degn introducerede bl.a. de nye indsatsområder, de nye aktiviteter og vejledningstilbud, som kommer til at være udgangspunktet for projektets indsats i området indtil 2020.
slide

Du kan se hele oplægget her (åbner i pdf)

Det er lysten, der driver værket

Men hvordan er det lige, man bedst når ud til fok, der måske gerne vil være frivillige, men som ikke helt ved, hvor de skal henvende sig, og hvad der er af muligheder? Og hvordan passer man godt på de frivillige, som gør et stort stykke arbejde og sørger for, at de har motivationen til at fortsætte?
Vi havde inviteret Hugo Tietze, der er centerleder for FrivilligCenter Greve, til at komme og fortælle. Han startede med sin egen personlige historie om, hvorfor han selv er frivillig, hvad der fik ham til at gå ind i den frivillige indsats, og hvad han får ud af at være frivillig.bydelsforum Greve Nord Projektet9
En af hans mange rigtig gode pointer var, at man som frivillig yder en indsats af lyst, og hvis det bliver en pligt, så dør frivilligheden og engagementet. Derfor påpegede han også, at det er vigtigt, at man lærer de frivillige at sige fra, når en opgave bliver for meget, eller hvis de bliver foreslået nye opgaver, de ikke har lyst til. Frivillighed er en indsats, der kan skaleres op og ned alt efter, hvor mange timer og overskud den frivillige har mulighed og lyst til at lægge i det.

Forskellige ansigter

Hugo Tietze har ikke kun fagligt, men også i sit private liv mange års erfaring med den frivillige indsats og kontakten med de frivillige. Han fortalte om de mange forskellige former for frivillighed der findes i mere eller mindre organiseret grad, og han gjorde det også klart, at det er helt i orden, at man laver frivilligt arbejde for også selv at få noget ud af det.
bydelsforum Greve Nord Projektet8Fx ting at skrive på cv’et, erfaring, at skabe et socialt eller fagligt netværk eller bare følelsen af, at man bliver glad, fordi man har gjort noget for andre.
”Det skal man ikke skamme sig over. Det er helt i orden, at man også gerne selv vil have noget ud af sin indsats. Det gør jo ikke ens frivillige indsats for at hjælpe andre mindre værd,” forklarede han.

Du kan se hele Hugos oplæg her (obs åbner i pdf)

Hvad kan vi gøre bedre?

Vi bad også deltagerne hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi bedre kan engagere folk til at blive frivillige. De havde følgende gode bud:
- Invitere nye beboere med i eksisterende foreninger
- Mere information om klubber og tilbud med klar skiltning, hvor kan man henvende sig m.m.
- Foreninger og klubber skal være mere opsøgende og åbne
- Fokusere på motivationen: At møde nye mennesker
- Mere tydelig information om hvad det vil sige at være frivillig samt forventningsafstemning
- Kurser så man kan blive klædt på til opgaverne som frivillig
- De frivillige skal føle, at de er værdsatte, de skal have respekt og anerkendelse for deres indsats
- Engagement og frivillighed avler mere engagement og frivillighed, så man skal selv gå forrest

Deltagerne blev også bedt om at svare på, hvad der skulle til, for at de havde lyst til at være frivillige, hvis de da ikke allerede er det. Her kom følgende svar:
- Man skal føle, at man har noget at byde på, og at man får indflydelse
- At det frivillige arbejde måske også kan være til gavn for en selv enten direkte eller indirekte

Nye på bydelsforum

To af de beboere, der var mødt op til Bydelsforum er faktisk helt nye beboere i området. Holger og Bente Christensen flyttede ind i Gersagerparken for tre måneder siden, og det er derfor første gang, at de er med. bydelsforum Greve Nord Projektet4
”Vi fik en invitation i postkassen om arrangementet, og fordi vi er helt nye her, vil vi da gerne se, hvad det er for noget, og høre mere om, hvad der foregår af lokale aktiviteter og muligheder i området. Man har jo hørt en del i medierne om området, så vi ville gerne høre, hvilke tiltag der er i gang for at komme de negative ting til livs,” forklarer Bente Christensen.
Temaet om frivillighed viste sig også at være til gavn for Holger, for han har selv gået og pusslet med en idé. Han vil gerne starte en gruppe af frivillige besøgsvenner. Først havde han tænkt sig, at det kun skulle være i Gersagerparken, men efter aftenens snak med de andre deltagere og Hugo Tietzes oplæg overvejer han nu, om initiativet kan dække hele Greve Nord.
”Jeg har fået nogle virkelig gode input til, hvordan man kan arrangere sådan en indsats, og hvordan man kan samarbejde mere i områderne. Det kunne jo også være sjovt at mødes med nogen, der bor et i af de andre områder her, så man har noget nyt at fortælle hver især”, siger han.bydelsforum Greve Nord Projektet3

Dejlig varm suppe

Det er efterhånden blevet en tradition, at Bydelsforum skal sluttes af med den berømte gullash-suppe fra Café Ask. Så efter det faglige var der tid til ja, gullash-suppe og hyggelig snak med sidemanden og de andre beboere.
Greve Nord Projektet siger mange tak til alle for deres deltagelse og input.
bydelsforum Greve Nord Projektet7

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere