En ny og helt anden værktøjskasse til ejendomsfunktionærerne


Ejendomsfunktionærerne kommer ind hos mange beboere, og nogle gange møder de også beboere, der har det rigtig svært. Men hvad gør man i den situation?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Goddag det er Hans fra ejendomskontoret. Jeg skulle se på vandhanen?”
Det er et helt klassisk eksempel, som kunne være taget ud af ejendomsfunktionærernes hverdag, og som i langt de fleste tilfælde forløber helt som planlagt.
Men nogle gange opstår der situationer, hvor ejendomsfunktionærernes ”rutineopgaver” pludselig udvikler sig til slet ikke at være rutine.
For hvad gør man, hvis man kommer op til en beboer, der har en psykisk lidelse og måske har det rigtig skidt eller reagerer aggressivt? Eller som måske har isoleret sig fra omverdenen og lever i en lejlighed, der er tæt på sundhedsfaregrænsen? Og hvem kontakter man efterfølgende?
Det var nogle af de emner, der blev sat fokus på, da Greve Nord Projektet tirsdag afholdt temakursus for medarbejderne på ejendomskontorerne i de fire boligområder i Askerød, Gersagerparken og Gudekvartererne/Klyngen.
kursusfordrift2
En anden værktøjskasse

Ejendomsfunktionærerne har mange vigtige arbejdsopgaver både inde i lejlighederne og udendørs i boligområderne. Det betyder, at de kommer i kontakt med rigtig mange beboere og ser og hører rigtig mange ting. Desværre er det en fælles oplevelse fra de fire ejendomskontorer, at medarbejderne oplever flere og flere situationer, som de ikke er klædt på til at skulle håndtere. Dels fordi det ikke er en del af deres ”normale” arbejdsopgaver, og dels fordi situationerne har ændret sig.
Derfor har medarbejderne efterlyst mere viden og redskaber til, hvordan de skal tackle de nye situationer og de udfordringer det kan medfører, når beboere med psykiske lidelser eller andre udsatte beboere bor alene i de almene boliger. En anden og alternativ værktøjskasse end den med skuetrækkeren og vaterpasset.ejendomsfunktionaerEjendomsfunktionærerne vil gerne rustes bedre, så de kan yde den bedste service overfor beboerne og gøre deres arbejde, og samtidig vil de gerne kunne gå på arbejde og føle sig trygge, når de fx skal op og tjekke en vandhane eller et vindue, der skal udskiftes.
Derfor er et øget samarbejde med ejendomskontorernes personale en højt prioriteret indsats i det nye Greve Nord Projekt, som startede i efteråret 2016.
Indsatsen skal både hjælpe ejendomsfunktionærerne i deres dagligdag, men også understøtte den eksisterende indsats på området, så både de udsatte borgere selv, men også deres naboer får større trivsel i boligområdet og en rolig hverdag.

Gode råd fra mange parter
Tirsdag eftermiddag havde en række af medarbejderne fra ejendomskontorerne og lagt arbejdshandskerne, for for engangsskyld var det deres tur til at sidde ned og arbejde.
For at give ejendomsfunktionærerne et indblik i de mest udbredte psykiske lidelser eller andre udfordringer, som borgerne kan have, havde vi derfor inviteret en række faglige oplægsholdere.
Kim fra kampagnen EN AF OS fortalte sin meget personlige historie om sin egen rejse gennem psykisk sygdom med flere indlæggelser til i dag, hvor han har det godt. Han gav indblik i, hvordan det er at kæmpe med en psykisk lidelse, og hvordan omverdenen kan agere i mødet med den udsatte beboer bedst muligt. Hvordan undgår man at situationen spidser til, og hvad kan de forskellige parter gøre?
kursusfordrift1
Hvor skal man ringe hen?

En meget stor del af indsatsen omkring de udsatte beboere er også det løbende samarbejde med Greve Kommunes eksisterende indsats og tilbud. Fx er det vigtigt, at ejendomskontoret ved, hvem der er kontaktperson for borgerne, så de ved, hvem de skal kontakte, hvis der opstår en uhensigtsmæssig situation.
To af kommunens Støttekontaktpersoner fra Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) var derfor med for at fortælle om deres opsøgende arbejde, og en medarbejder fra Greve Kommunes Rådgiverteam, der fortalte om, hvilke tilbud og muligheder kommunen har ift. at hjælpe og støtte de udsatte borgere. Tilsammen gav de tre oplæg både gav ny viden, redskaber og en understregning af, at dialog og samarbejde er vigtigt og nødvendigt.
Kurset var et i rækken af flere kurser, og alle var enige om, at det er et rigtig godt forum og samarbejde, der er sat i gang. Der var mange spørgsmål og dialog omkring, hvad vi alle kan gøre for at skabe de bedste rammer og vilkår.
Udover at parterne kan dele viden og debattere de forskellige muligheder, så er det også her, de kan få sat ansigt på hinanden, så alle ved, hvem man skal kontakte.

Temaet for Bydelskonferencen
Indsatsen for borgere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere var også temaet for årets store Bydelskonference, hvor 65 fagfolk, lokalpolitikere, beboerrepræsentanter, eksperter m.m. var mødt op for sammen at debattere, hvordan parterne fremadrettet kan arbejde bedre sammen om udfordringerne.
Du kan læse mere om konferencen her
pic1

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere