Ny undersøgelse: Askerøds beboere er glade for deres hjem


En ny tilfredshedsundersøgelse viser, at beboerne i Askerød er glade for at bo i området

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

89 pct. af de adspurgte i den nye undersøgelse svarer, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres bolig. Tilfredshedsundersøgelsen er udført for administrationsselskabet BO-VEST, og formålet er at få et indblik i beboernes tilfredshed med deres boliger, boligområdet og administrationsselskabet.

I undersøgelsen er beboerne bl.a. blevet bedt om at svare på, hvilke faktorer der var afgørende for, hvor tilfredse de er med at bo i deres lejlighed i Askerød.
ASK maj17aDet er særligt lejlighedernes køkken og bad, den generelle stand af lejlighederne, forholdet mellem huslejen og lejlighedernes størrelse samt trygheden i området, der har været de mest afgørende faktorer for beboernes høje tilfredshed med at bo i Askerød.

Elsker vores lejlighed
To af de beboere, der er glade for at bo i Askerød, er Inger og Benny Nielsen.
”Vi er simpelthen så glade for at bo her. Vi elsker vores lejlighed, og vi kunne ikke drømme om at skulle flytte herfra. Næ, vi flytter ikke, før vi skal bæres ud,” siger Inger Nielsen, der har boet i Askerød siden 1975.
”Det her er en skøn lejlighed. Den er lys, og der er masser af plads. Det er blevet et rigtig lækkert område efter renoveringen. Her er grønne områder, og vi er tæt på både stationen og centeret. Det er bare et rigtig dejligt sted at bo,” fortsætter Benny Nielsen.
IngerLeif
For nogle år siden overvejede ægteparret at flytte fra Askerød, fordi området på det tidspunkt var præget af en del uro og ballade. Men det kunne de alligevel ikke få sig selv til.
”Vi fortrød, for vi er jo så glade for at bo her, så vi ville nødigt væk. Heldigvis ombestemte vi os, inden det var for sent, og det er vi jo bare endnu mere glade for i dag, hvor her igen er så dejligt,” fortæller Inger Nielsen.
IngerLeif2Ægteparret er specielt glade for deres store altan, som de har indrettet med borde og stole og masser af blomsterkrukker.
”Vi bor jo nærmest derude om sommeren,” siger de.

Masser af venner
Inger og Benny er også medlem af flere af de klubber, der er i Askerød. Fx Seniorklubben, Vinklubben, Fiskeklubben og Billardklubben. Det store sociale samvær og netværk i området er medårsag til, at de er så glade for at bo der.
”Det er så hyggeligt, når vi mødes. Særligt når man er i vores alder, så er det dejligt at mødes med andre og sludre og lave aktiviteter sammen. Og så er det så hyggeligt, for man møder næsten altid nogen, som man kender, når man går på stierne eller i centeret. Så stopper man lige og snakker lidt. Det betyder meget for os, og vi glæder os meget over alle de venner, vi har fået her,” fortæller Benny Nielsen.

Trygge i Askerød
Som en del af undersøgelsen blev beboerne også spurgt om deres tryghed ved at bo i området. Her svarede 75 pct., at de føler sig enten trygge eller meget trygge ved at bo og færdes i Askerød, mens 14 pct. svarede, at de hverken var trygge eller utrygge.
Benny og Inger Nielsen har som nævnt også boet i området, da der var uroligheder, hærværk m.m.
”Men det er jo længe siden efterhånden, og vi føler os trygge og glade ved at bo her,” siger Inger Nielsen, der også fortæller, at de har en rigtig god kontakt med ejendomskontoret.
”Det lytter, hvis man kommer med noget, og så gør de rent faktisk noget ved det. Så beboernes ønsker bliver taget alvorligt,” forklarer hun.

Direktøren: Meget vigtige svar
Tilfredshedsundersøgelsen er et redskab for BO-VEST, som administrationsselskabet kan bruge, når der eksempelvis skal planlægges og budgetteres, udføres forbedringer i lejlighederne om området, udvikles nye tiltag m.m.
Derfor værdsætter direktøren i høj grad de nye input, som undersøgelsen giver.
”Vi er meget glade for de tilbagemeldinger og svar, som vi får fra beboerne i sådan en undersøgelse, for det giver os et bedre udgangspunkt for vores arbejde. Vi vil gerne udleje boliger, som folk har lyst til at blive boende i i rigtig mange år, og derfor er det yderst relevant for os at vide, hvad der er vigtigt for beboerne, og hvad der gør dem glade og trygge i deres område. Vores beboere er vores bedste indgang til området, så alle deres svar er meget vigtige for os. Både de positive og dem, hvor der er plads til udvikling og forbedring,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der er administrerende direktør i BO-VEST.

ASK maj17d

Tilfredshedsundersøgelsen blev udført af analysebureauet Megafon og er baseret på både telefoninterviews og online spørgeskemaundersøgelse. Tilfredshedsundersøgelsen er lavet for alle BO-VEST boligafdelinger,og er udført i efteråret 2016.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Kom og mød politiet
patruljevogn 1   web

Hver 1. tirsdag i måneden kan du møde politiet i Askerød.
Læs mere