Forældrene vil gerne have gode råd


Forældrene i Greve Nord vil gerne styrke forældrerollen og høre eksperternes gode råd om bl.a. familielivet, børneopdragelse og kulturforskel

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

De seneste måneder har Greve Nord Projektet inviteret områdets forældre til en række temaaftener om, hvordan man kan styrke familielivet og få mere trivsel i hverdagen, få en bedre dialog med sine børn, få klarlagt sin egen rolle og ansvar som forælder m.m.
Tre eksperter har været forbi for at give gode råd og redskaber, og forældrene har taget godt imod de velmenende råd.

Faisel Saleem oplg 06.03.2017
Tre eksperters gode råd

Tidligere i maj gav familievejleder Lola Jensen, der bl.a. er kendt fra Go’ Morgen Danmark, masser af gode råd og vejledning omkring familielivets udfordringer og faldgrupper, så forældre og børn får en gladere hverdag. Hun forklarede bl.a. vigtigheden i at kunne sætte grænser og sige nej på en god måde, hvor vigtigt det er at få en god kommunikation med sine børn i alle aldre m.m.
Omkring 30 forældre var mødt op for at få gode råd, og der blev også stillet mange relevante spørgsmål fra forældrene, der samtidig oplevede, at de jo ikke er den eneste familie, der oplever udfordringer i hverdagen. Flere af deltagerne nikkede genkendende, når der blev stille spørgsmål om fx sovetider og børn, der gerne selv vil bestemme.

Lola2 maj 2017
"Vores guld er vores børn"

Tidligere på foråret har vi også haft besøg af psykologerne Basim Osman og Faisal Saleem, der begge har mange års erfaring med arbejdet med børn, unge og familier, der udfordres af at være en del af to kulturer. Basim Osman var på besøg i april, hvor han indledte sit oplæg med at fastslå, at: "Børnenes hjem er i Danmark. Det er vigtigt at huske. Vores guld er vores børn. Det er derfor, at vi er kommet til Danmark. For at give vores børn de bedste muligheder".
Basim Osman fortalte også om det vigtige forældreskab. At vi er rollemodeller for vores børn, og at det er så vigtigt at være opmærksomme på, hvordan vi opfører os overfor hinanden i familien. At vi alle skal huske at være sammen, være offline og lade mobiler, computere og tv være slukket engang imellem, og at
vi skal følge med i vores børn liv, lytte til dem og sætte os ind i den verden de lever i.
beboereTirsdag aften var Faisal Saleem, der til dagligt arbejder med børn og unge i Københavns Kommune, forbi for at holde et oplæg for den fædregruppe, der hver uge mødes i Askerød. Han forklarede bl.a., hvad det betyder for et barns identitet at vokse op med et ben i to forskellige kulturer, og hvordan man som forældre kan støtte sit barn og takle de forskellige udfordringer, som det giver at være forældre og skulle opdrage og lade sit barn at vokse op i et nyt land med en helt anden kultur, end der hvor man selv kommer fra.

Tager forælderrollen alvorligt
Temaaftenerne, fædrekurset og en række andre forældrekurser er en del af indsatsen omkring børn, unge og familier og forebyggelse og forældreansvar, der er en bærende del af Greve Nord Projektets arbejde i området.
Koordinator for indsatsen, Dorthe Korshøj, glæder sig over, at forældrene tager deres ansvar alvorligt og gerne vil have de gode råd.
”Som forælder vil man jo altid sit barn det allerbedste. De vil gerne have redskaberne til, hvordan de kan skabe bedre rammer og en bedre trivsel i familien for både deres børn og dem selv. Både fædre og mødre stiller nogle meget relevante og gode spørgsmål, fordi de gerne vil have råd til, hvordan de tackler helt konkrete udfordringer, som de oplever i deres familier. Det er rigtig dejligt at opleve, for det viser både engagement og at forældrene tager et stort ansvar for at skabe de bedste rammer for ens børn at vokse op og udvikle sig i,” forklarer hun.

Plads til endnu flere forældre
Koordinatoren understreger dog, at der altid er plads til, at endnu flere forældre kan være med på kurserne og temaaftenerne.
”I løbet af efteråret vil vi afholde flere både kurser og temaaftener for forældre om forskellige, relevante emner. Det er fuldstændig gratis at deltage, og vi tilbyder også børnepasning imens, så børnene kan hygge sig sammen, mens mor og far får ny viden,” siger hun, og opfordrer alle til også at tage naboen eller andre forældre fra området med.

Første gang bliver d. 23. august hvor Børns Vilkår kommer og fortæller om børns digitale liv. Foredraget er både for forældre og børn.

- Du kan holde sig opdateret om de kommende temaaftener og forældrekurser her på Greve Nord Projektets hjemmeside her

- På vores Facebook-side her

- Eller i Nyhedsbrevet, som du kan tilmelde dig her
Billede 1 Lola Jensen oplæg Greve Nord Projektet

Samme udfordringer
Lola Jensen har tidligere været ude og holde oplæg i Greve Nord.
Hun har hjulpet utallige familier med alverdens etniske baggrunde, og hun fortæller, at udfordringerne grundlæggende er de samme. Hun havde derfor glædet sig til endnu engang at komme ud og rådgive forældrene i Greve Nord, fordi hun glæder sig over, at forældre selv efterspørger hjælp til at blive endnu bedre.
”Forældre vil jo deres børn det bedste, og derfor er rigtig godt, at de spørger om bl.a. udviklingen af børns selvværd, brugen af timeout og ikke mindst, hvordan man holder fast i grænserne, selvom det gør ondt, at ens barn græder. Det er vigtigt for alle forældre at få inspiration til, hvordan de kan blive bedre, og hvad der er deres ansvar. Det vil jeg meget gerne være med til at fortælle dem. Samtidig kan de på en aften som i dag se, at de ikke er de eneste, der har de problemer og blive bekræftet i, at deres børn er helt normale. De kan bruge hinandens erfaringer,” forklarer hun.

”I mit arbejde oplever jeg, at særligt de nydanske forældre meget gerne vil opdrage deres børn mere efter den danske opdragelseskultur, men de kan have svært ved at finde ud af, hvad det egentlig er. Ligeså vel som de etnisk danske forældre kan synes, det er svært. Så derfor er det helt oplagt, at man kan samle forældrene og hjælpe dem på vej,” fortsætter hun.
Faisal faedregruppe maj 2017

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere