Greve Nord Projektet havde fint etårs besøg


Både Landsbyggefonden og bestyrelsen er enige om, at helhedsplanen er kommet godt fra start

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Her i efteråret 2017 er det et år siden, at Greve Nord Projektet 2016-2020 blev sat i gang. I den anledning havde projektet besøg af Landsbyggefonden og dele af Greve Nord Projektets bestyrelse for at gennemgå, hvordan helhedsplanens først år er forløbet.

Efter det første år kan alle glæde sig over, at Greve Nord Projektet er velfungerende og er kommet godt i gang med de mange nye aktiviteter og tilbud til beboerne.
ny billedcollage juli 2016”Det er jo dejligt at kunne præsentere et projekt, hvor det går godt, og hvor der opnås resultater, som vi kan være stolte af,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet og fortsætter:
”Der er en rigtig god vilje til at samarbejde om at udvikle området og styrke beboerne fra alle parter i helhedsplanen, og det er vigtigt for at helhedsplanens indsatser kan udføres. Det er den fælles indsats og engagement, der betyder, at projektet udover at nå i mål med de fastlagte aktiviteter også har overskud til at videreudvikle og faktisk være et godt eksempel, der fremhæves flere steder.”
ASK maj17b

Tillykke med de 1 år
Det er en fast procedure, at Landsbyggefonden kommer på besøg og fejre helhedsplanernes 1-års fødselsdag med et møde og en gennemgang. Ved mødet d. 4. oktober var der særligt fokus på den nye organisering, hvor bestyrelsen har fået større beslutningskompetence og strategisk betydning, samarbejdet med kommunen og andre samt fremdriften på projektets indsatsområder.

1-års eftersynet er en god mulighed for både fonden, men også helhedsplanens bestyrelse, medarbejdere og samarbejdspartnere til at hæve sig fra det daglige arbejde og se, hvordan indsatserne fungerer, og om projektet når de mål, der er opsat. Når vi ud til de borgere, vi gerne vil nå? Hvor er der udviklingspotentiale og muligheder for nye samarbejder? Hvor er behov for justeringer og nytænkning?
Og det går godt i Greve Nord Projektet. Det konstaterede både Landsbyggefonden og bestyrelsens medlemmer. Projektet kommer fint i mål med hovedparten af succeskriterierne, der er en sund økonomi, og gode samarbejder på tværs mellem partnerne i området.

GP maj 2017 B

En god bestyrelse
Det er den tredje helhedsplan i området, og som et nyt tiltag har Greve Nord Projektet fået en bestyrelse som øverste beslutningsorgan i stedet for et formandskab. Det har været et landsdækkende krav fra Landsbyggefonden for alle nye helhedsplaner, og derfor var bestyrelsens funktion et af fokuspunkterne for 1-års opfølgningen.
”Vi vil gerne ud og høre, hvilke erfaringer helhedsplanerne indtil videre har gjort sig ift. de nye bestyrelser. Hvordan fungerer de i praksis og har bestyrelsernes sammensætning medført den effektive styring af projekterne, der er nødvendig for at opnå de tilsigtede resultater,” fortæller Anna Lilje Flyverbom Nordgreen, der er Greve Nord Projektets sagsbehandler i Landsbyggefonden.

Både bestyrelsesmedlemmerne og sekretariatsleder Majken Rhod Larsen, er enige om, at bestyrelsen og medlemssammensætningen fungerer godt i Greve Nord Projektet.
Bestyrelsens medlemmer er engagerede og bidrager med en bredspektret faglighed til en god styring af helhedsplanen, hvor kommunens rolle og ansvar også er blevet større.
SYD BO 2017 AMange fagligheder
I Greve Nord Projektet skiller bestyrelsen sig ud fra andre helhedsplaner i BO-VEST ved bl.a. at inkludere deltagere fra Midt- og Vestsjællands Politi (ikke stemmeberettigede) samt flere politiske og kommunale medlemmer: Greves borgmester, en direktør, et medlem af Trygheds- og Integrationsudvalget, et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget samt helhedsplanens kontaktperson i Greve Kommune.

”Både det politiske engagement og politiets deltagelse er et stort plus for indsatsen i området. Den løbende orientering, vidensdeling og koordinering af indsatser giver et meget effektivt samarbejde og ikke mindst en fællesskabsfølelse og forventning om, at vi er sammen om at gøre Greve Nord til en mere attraktiv bydel og løse udfordringerne. Det er et engagement, man bestemt ikke skal undervurdere,” fastslår Majken Rhod Larsen.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Kom og mød politiet
patruljevogn 1   web

Hver 1. tirsdag i måneden kan du møde politiet i Askerød.
Læs mere