Askerød ikke længere på ghettolisten


Effektivt samarbejde er årsagen til, at området nu er ude af listen over udsatte boligområder

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Boligområdet Askerød i Greve Nord kan nu ikke længere betegnes som et særligt udsat boligområde. Området er nemlig ikke længere med på den liste, som regeringen hvert år udgiver over landets særligt udsatte boligområder, den såkaldte ghettoliste.
Af den netop offentliggjorte liste fremgår det, at Askerød nu kun opfylder ét enkelt af de fem kriterier, der er afgørende for, om et område betegnes som særligt udsat.
Askeroed august 2017Det ene kriterium som Askerød stadig opfylder er kriteriet for andelen af 30 til 59-årige, der alene har en grunduddannelse. I Askerød udgør denne gruppe beboere mere end 50 pct. af samtlige beboere i aldersgruppen.
Sidste år opfyldte Askerød tre af de fem opstillede kriterier, og der er derfor tale om en bemærkelsesværdig positiv udvikling i området.
”Det er en rigtig god nyhed, som vi naturligvis glæder os over. I BO-VEST er vi glade for, at den positive tendens, som alle dem, der bor i området, og alle os der arbejder for at styrke området, har kunnet mærke, nu også kan ses på de tørre tal. Der er godt gang i samfundshjulene, hvilket også er med til at præge den positive udvikling, men hovedsagen er, at det nu også på tallene kan ses, at det for alvor går den rigtige vej”, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO-VEST, der administrerer Askerøds 680 lejemål.IMG 1695

Effektivt samarbejde og fortsat fokus
Selvom Askerød fra 1. december 2017 er ude af ghettolisten er alle parter også enige om, at det ikke er ens betydende med, at man kan hvile på laurbærrene. De tal, der er afgørende for, at Askerød ikke er på listen i år, skifter med en relativt lille margen fra år til år. Det betyder, at der er behov for et fortsat fokus og samarbejde.
”Vi glæder os naturligvis over, at Askerød nu ikke længere er på listen. Det er et udtryk for at indsatserne virker. Men ift. opgørelser som disse er der tendens til, at det er to skridt frem og et tilbage, fordi det er så små maginaler, der er afgørende for procentfordelingerne. Vi skal fortsat arbejde på at styrke området og bebeboerne, for vi har jo set, at det er de lange seje træk, der virker. Derfor er vi i Greve Kommunen også glade for, at der i den nye helhedsplan Greve Nord Projektet er stort fokus på at få endnu flere af områdets beboere i beskæftigelse,” siger Greves borgmester Pernille Beckmann.
I Greve Nord Projektet er man enig.
”Vi er meget glade for, at blive bekræftet i, at indsatserne i området virker. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Der er stadig udfordringer, som er vigtige at holde fokus på,” siger sekretariatslederen og fortsætter:
”Greve Nord Projektet dækker over et bredt tværgående samarbejde mellem kommune, boligorganisationer, frivillige organisationer og beboere. Vi forsætter, hvor vi allerede er. Nemlig at forene vores kræfter på kryds og tværs af organisationer”.

Listen løfter ikke
Som formand for områdets 1540 beboere glæder afdelingsbestyrelsesformand Jørgen Fahlgren sig over at hans og naboernes hjem nu ikke længere er på den negativt klingende liste. Men ligesom borgmesteren og sekretariatslederen er han enig i, at der stadig er udfordringer at løse.
IMG 1687”For os som beboere er det da dejligt, at vores hjem, som vi holder så meget af, ikke længere bliver stemplet som en ghetto. Men det ændrer ikke det store i hverdagen for os. Vi har jo været af og på listen flere gange. Det der kan mærkes for os som beboere, er de langsigtede indsatser, der er i gang og som fortsætter. Det er det, der skal til for at rykke noget, ikke en placering på en liste,” forklarer han.
Hos Greve Nord Projektet og BO-VEST er man enige.
”Listen bidrager ikke til at løfte området og understøtte fælles indsats, der sker her i Askerød. I stedet bidrager den til at stigmatisere området og beboerne,” påpeger Majken Rhod Larsen, der bakkes op af direktøren for BO-VEST.
”Vi synes, at listen og dens stigmatisering er træls. Men samtidigt vil vi gerne understrege, at vi naturligvis er meget opmærksomme på de udfordringer, der kan læses af tallene for vores boligafdelinger, fordi vi gerne vil tilbyde attraktive boliger, hvor folk har lyst til at blive boende i rigtig mange år,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

ASK maj17bFaktaboks om kriterierne for ghettolisten
Askerød opfylder som nævnt kun ét af listens fem kriterier, nemlig andelen af beboere, hvis højeste uddannelse er en grunduddannelse. De fire kriterier, som området dermed ikke opfylder er:
1. At andelen af 18 til 64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 %, beregnet som et gennemsnit for de seneste to år. Askerød opfylder ikke dette kriterie.
2. At andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 %. Askerød opfylder ikke dette kriterie.
3. At antal dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 % af beboere på 18 år og derover (gennemsnit for de seneste to år). Askerød opfylder ikke dette kriterie.
4. At andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse (inkl. uoplyst uddannelse) overstiger 50 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. Askerød opfylder dette kriterie.
5. At den gennemsnitlige indkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusiv uddannelsessøgende, er mindre end 55 % af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Askerød opfylder ikke dette kriterie.

 Faktaboks om Askerød og Greve Nord Projektet
- Der bor 1540 mennesker i Askerød, der har 680 lejligheder
- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker området Greve Nord. Primært Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen
- Projektet arbejder på baggrund af fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse
- Projektet har eksisteret siden 2008 og er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab, BS61 og Landsbyggefonden

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere