Jeg stemmer fordi…


For at få flere beboere til at stemme til Folketingsvalg har Greve Nord Projektet sat gang i en kampagne

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Hej nabo! Husk, at det er på onsdag, at vi skal stemme til Folketingsvalg! Det er vigtigt, at vi stemmer, ellers får vi ikke indflydelse.”
Hvis man ikke lige havde tænkt sig at stemme til Folketingsvalget d. 5. juni, kan en påmindelse som den her måske gøre en forskel.

Derfor har den boligsociale helhedsplan Greve Nord Projektet igangsat en indsats for at få flere af beboerne i Greve Nord til at stemme. Indsatsen består af et informationsmøde, en løbende facebook-kampagne og udnævnelsen af en række beboere som valg-ambassadører, der på forskellig vis kan opfordre deres naboer, venner og familie til også at stemme.
collageVigtig indsats
Der er behov for en ekstra indsats for at få netop beboerne i Greve Nord til at stemme idet stemmeprocenten i området desværre er lavere end i resten af valgkredsen.
Ved seneste Folketingsvalg i 2015 var stemmeprocenten for den samlede Greve-kreds 87,4 %, mens den for stemmestedet Arenaskolen var 79,7 % og 78,2 % for stemmestedet i Hundigehallen, hvilket dermed var den laveste i kredsen. Det viser tal fra KMD.

Samtidig viser opgørelser fra tidligere år, at stemmeprocenten på landsplan er væsentligt lavere blandt den unge del af befolkningen, borgere med de laveste indkomster og indvandrere og efterkommere (kilde: Altinget).
”Derfor vil Greve Nord Projektet gerne være med til at sætte fokus på, hvorfor det er vigtigt, at man stemmer, og hvad det egentlig er, man får indflydelse på. Vi er naturligvis apolitiske, og opfordrer på ingen måde til, hvad folk skal stemme bare at de stemmer,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i fra Greve Nord Projektet.
Hun fortæller, at Greve Nord Projektet derfor også har valgt at lægge sig op ad den eksisterende kampagne fra BL – Danmarks almene boliger.
plakat BL… fordi jeg kan gøre en forskel
Ved infomødet d. 22. maj kom beboerne med flere gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at stemme. Heriblandt: fordi man kan, fordi det er vigtigt, fordi man får medbestemmelse og fordi, man ikke bagefter brokke sig over beslutningerne, hvis man ikke har stemt.
De fremmødte beboere, der meldte sig som valgambassadører, var både af dansk og anden etnisk herkomst, og de havde masser af gode argumenter, som de ville gå videre ud til deres netværk med.
”Jeg vil foreslå mine naboer i området, at vi kan følges ned og stemme. Hvis nogen så ikke ved, hvor det er, eller er usikre på, hvordan det foregår, så kan jeg vise dem det,” sagde en af beboerne.

Vi kan ikke tage æren
Når valgstederne lukker d. 5. juni kl. 20.00 og stemmerne er talt op, bliver det ikke kun spændende at se, hvordan stemmerne fordeler sig på de forskellige partier, men også om flere har stemt ved valgstederne i Greve Nord denne gang.
”Vi håber, at stemmeprocenten for de to valgsteder her i området er steget. Hvis den er, kan vi jo ikke tage æren for det. Der er rigtig mange faktorer, der kan påvirke den slags. Men succeskriteriet for os er helt enkelt, at flere beboere har stemt, og at vi måske har kunnet være med til at bidrage til det,” siger Majken Rhod Larsen.
face skilt 2