Greve Nord Projektet forlænges ekstraordinært i 1 år


Alle Greve Nords aktiviteter og tilbud til beboerne har netop fået tilkendt en exceptionel forlængelse indtil sommeren 2021

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Lige inden årsskiftet fik samarbejdspartnerne i Greve Nord Projektet den gode nyhed, at Landsbyggefonden forsat ønsker at støtte den boligsociale indsats i Greve Nord.  Derfor forlænges Greve Nord Projektet, og aktiviteterne kan forsætte indtil august 2021.
collage
Glad borgmester og beboere

Greves Borgmester, Pernille Beckmann, glæder sig over forlængelsen. Hun forklarer, at Greve Nord Projektets lokale placering og kontakt med områdets beboere betyder, at kommunen og projektet sammen kan nå ud til og støtte flere af de borgere, som af forskellige årsager ikke bruger eller kender kommunens eksisterende tilbud.
”Greve Nord Projektet betyder, at vi har tæt kontakt til nogle af de beboere som har vanskeligst ved at klare sig. Derfor er jeg glad for, at projektet nu er blevet forlænget”, siger borgmesteren.

Afgørelsen vækker også glæde hos beboerne i.
vejledning”Det er en rigtig god nyhed. Beboerne er glade for mange af de aktiviteter, som Greve Nord Projektet har. Fx gør muligheden for at få hjælp og vejledning i boligområdet en stor forskel. Der bor en gruppe beboere i området, der af forskellige årsager har svært ved at indgå i det almindelige system med job, uddannelse, informationer fra det offentlige, krav og muligheder. Enten pga. sproglige vanskeligheder, kulturelle forskelle eller manglende viden og forståelse. Her er det en fordel, at Greve Nord Projektet kan rådgive beboerne i nærområdet og i samarbejde med kommunen få disse beboere på rette vej. Det betyder, at flere får vejledning, fordi de ved, hvor de skal gå hen. Jeg ved også, at bl.a. Genbrugsbutikken og Legepatruljen bliver brugt af beboerne,” siger René Kloe, der er afdelingsbestyrelsesformand i Gersagerparken, Greve Boligselskab.

Exceptionel forlængelse
Greve Nord Projektets indsatser er finansieret af hhv. Greve Kommune, boligorganisationerne BO-VEST, Greve Boligselskab og SYD-BO og Landsbyggefonden. Landsbyggefonden finansierer projektet med 75 %, og er dermed den største bidragsyder. Det var fonden, der inden jul kunne annoncere, at de havde fundet ressourcer til en forlængelse.IMG 1687”Det er ret exceptionelt, at en boligsocial helhedsplan får en 1-årig forlængelse. Forlængelsen er givet til Greve Nord Projektet, fordi Landsbyggefonden ønsker at støtte op om projektet. Indtil der kommer et nationalt boligforlig, er der ikke truffet beslutning om fremtiden for boligsociale helhedsplaner. Vi får et år mere fordi, at alle parter kan se, at den boligsociale indsats her i Greve Nord bidrager til en positiv udvikling af bydelen. Vi er naturligvis meget glade for fortsat at kunne gøre en forskel for områdets beboere,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Fælles forpligtelse
Greve Nord Projektet omfatter boligområderne Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen. Den første helhedsplan blev startet i 2008, som et intensivt løft af bydelen. g
”Siden Greve Nord Projektet startede, er der sket en markant positiv udvikling i området og for beboerne. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Der er stadig udfordringer med fx kriminalitet og hos dele af beboerne, som vi alle skal se alvorligt på. Udviklingen er resultatet af effektive samarbejder på tværs af boligorganisationer, beboerne, Greve Kommune, politiet m.fl.
De samarbejder skal gerne kunne fortsætte, uanset om der er en helhedsplan eller ej. Derfor er det vigtigt, at vi bruger de næste år på at forpligte os selv og hinanden til den fremtidige indsats,” siger Ulrik Brock-Hoffmeyer, der er medlem af Greve Nord Projektets bestyrelse og direktør for BO-VEST.

Genbruge erfaringer
Erfaringsudveksling mellem de tre involverede boligorganisationer er et af de mange eksempler på, hvordan den boligsociale indsats gør en forskel for Greve Nord som samlet bydel.
I 2008 og årene frem var det primært boligområdet Askerød, der var præget af uro og kriminalitet. For at løse disse udfordringer blev der udviklet et effektivt samarbejde mellem boligadministrationen, Greve Kommune, politiet, Gadeteamet, helhedsplanen m.fl.
”De erfaringer bruger vi nu i Gersagerparken, der desværre oplever en stigning af kriminalitet. I Greve Nord Projektet arbejder alle parter sammen for målet om at gøre hele bydelen Greve Nord et trygt og dejligt sted at bo. Så når et boligområde har ekstra behov for støtte, så sætter vi alle ekstra ind der. Når et boligområde får den fornødne støtte til at få ro på, har det en positiv afsmittende effekt på resten af bydelen,” forklarer sekretariatsleder Majken Rhod Larsen.
l
Fakta om Greve Nord Projektet

- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker boligområderne Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen

- Der bor ca. 4480 beboere i alt

- Projektet arbejder med fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse

- Projektet har eksisteret siden 2008 og er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab og Landsbyggefonden