Tern og tryghed i tunnellen


Af Preben Husted, formand for Gersagerparken BS61

Der var lagt op til den helt store happening, da Mælkebøtten lagde hus til besøg af politikere, Projekt Placemaking og unge som ældre beboere i Gersagerparken

Anledningen til besøget var midtvejsferniseringen af det renoveringsprojekt, der kører i Gersagerparkens tunnel overmod Waves. Renoveringen er en del af projektet Placemaking, hvor områdets beboere i samarbejde med to kunstnere skal skabe en mere tryg og spændende tunnel, som beboerne har lyst til at benytte.

Beboere i alle aldre viste stor interesse for projektet og ferniseringen, der også inkluderede en praktisk del, hvor deltagerne fik mulighed for at male farvede linjer på væggene i tunnelen. En del af udsmykningen i tunnellen skal nemlig være tern, skrå linjer og farver. Også borgmesteren, lokalpolitikere, Gadeteamet og Greve Nord Projektet var med til ferniseringen.

Unge der malerTaler og ros

Ferniseringen startede i Mælkebøtten, hvor formanden for Gersagerparkens ene boligselskab BS61, Preben Husted, bød velkommen.
”Jeg vil gerne på beboernes vegne sig tusinde tak for, at vi har en borgmester Pernille Beckmann, der støtter op om trygge tunneller i Gersagerparken og et byråd, der bakker op om ideen. Det viser det store fremmøde af politikere fra forskellige partier i dag. Vi glæder os også over deltagelse fra så mange af jer beboere, folk fra Greve Nord Projektet, gadeteamet og vores lokale politibetjent Kurt. Større opbakning kan man ikke forlange. Skønt.
Billeder fra Greve Nord-området og fernisering i Gersager-tunnel 101Jeg ved, at der er brugt rigtig mange frivillige timer i Kreaklubben og af øvrige beboere. Tak til beboerne i de omkringliggende villakvarterer, der også benytter tunnellen for deres deltagelse i dag. Det viser virkelig, at der er stor interesse for projektet, som vores to kunstnere Helle Hove og Karoline H. Larsen har udarbejdet sammen med beboerne.
Det er klart, at dagen i dag, kun er en happening, og ikke det endelige resultat. Det håber vi til gængæld, der er fonde, der vil støtte op om. Vi håber, at det projekt, som kunstnerne fra PLACEMAIKING er kommet frem til i samarbejde med de mange frivillige, helt bliver til virkeligelighed i 2016,” sagde formanden.

Borgmesteren: Lys og farver er vejen frem

Borgmester Pernille Beckmann havde også en tale til de mange fremmødte.
”Tak til Preben Husted. Både for ordene – og for dit kæmpe engagement i bydelen og det her projekt.  Du og de mange frivillige yder en fantastisk indsats for at gøre jeres bydelen til et bedre sted at bo.
Ønsket om trygge tunneller kom også fra jer, og fra kommunens side har vi taget jeres ønske alvorligt. Vi satte penge af til trygge tunneller, og vi inviterede Gersagerparken med til det her spændende eksperiment - Placemaking.
For mig er det vigtigste mål, at borgerne her i kommunen kan føle sig trygge, og at vi kan bevæge os frit i vores by og i vores land.
De to rettigheder er helt grundlæggende i et demokrati. Og som borgmester er det en ret, jeg vil forsvare.
Det lyder måske lidt krigerisk og kampberedt. Men heldigvis skal jeg ikke skræmme skumle typer væk fra tunnellen eller pågribe unge, der laver hærværk med spraydåser. Det er ellers den almindelige metode.
Men alle der ind imellem cykler igennem en tunnel et sted i Danmark ved, at den almindelige metode ikke virker særlig godt. Derfor går vi nye veje. Vi skaber tryghed og fri bevægelighed på en helt ny måde. Ikke med trusler eller bøder. Men med lys, farver, mønstre. Og i stedet for forsvare os mod graffiti-malerne, giver vi den en ekstra dimension med farver og afdækningstape. Oven i købet er det frivillige, som gør det, og senere i dag skal vi møde nogle af de unge og ældre, som er klar til at skabe tryghed med maling og gå-på-mod. Jeg synes, at eksperimentet her er så interessant. Tænk, hvis vi kan skabe tryghed med beboerdemokrati, frivillige, lys og maling. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men meget tyder på, at det bliver sandt," fastslog borgmesteren.


Borgmester Pernille Beckmann var også i gang med malertapen og farverne.

Billeder fra Greve Nord-området og fernisering i Gersager-tunnel 100

"Så har vi virkelig vundet noget. Både fordi folk føler sig trygge og kan bevæge sig frit. Men også fordi vi har fundet en ny vej, hvor ingen er tabere, og alle er vindere. Vi har hele projektet klar på tegnebrættet. Men vi har ikke hele projektet finansieret. For en tryg tunnel koster flere penge, end vi i første omgang har kunnet finde på kommunens budget. Derfor har vi søgt TrygFonden om en bevilling, og den håber jeg virkelig, at vi får. For hvis det her lykkes, synes jeg, at vi – og I – har skabt noget helt unikt, som fortjener at blive beskrevet og udbredt mange andre steder end her i Gersagerparken.
Så fra mig skal lyde en stor ros til alle jer, der er involverede. Jeg glæder mig til at se, hvor langt I er kommet”, sluttede borgmesteren sin tale.


growing grid
Billedet ovenfor er en computervisualisering af, hvordan tunnellen kan komme til at se ud, når den er helt færdig.

Efter talerne kunne kunstnerne vise og fortælle, hvad projektet var nået frem til. Herefter gik alle sammen ned til tunnelen, hvor unge og ældre tog beskyttelsesdragter på og gik i gang med maling og malertape. Preben Husted og borgmesteren deltog også med en rød og blå farve, og der blev malet mange linjer og tern, så der til sidst fremstod striber på væggen i mange forskellige farver

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere