Portræt: Astrid er børnenes advokat


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Jeg skal arbejde for, at det bedste bliver gjort for de børn og unge, der har det svært eller har særlige behov eller individuelle behov,” understreger socialrådgiver Astrid R. Hunderup Jensen

Astrid R. Hunderup Jensen er børn- og unge konsulent i Greve Kommune, og hun har samarbejdet tæt med Greve Nord Projektet i mange år. Astrid samarbejder særligt med Greve Nord Projektets familievejleder Gitte Hemmingsen, når det handler om at hjælpe og vejlede de børnefamilier i området, der har behov for en hjælpende hånd.
”Gitte og jeg har et virkelig godt samarbejde. Hvis Gitte eller andre i Greve Nord Projektet oplever, at der er en familie, hvor børnene af den ene eller anden årsag ikke trives, kontakter Gitte mig, så vi kan komme i gang med at hjælpe familien. På den måde får vi skabt et konstruktivt samarbejde mellem kommunen og Greve Nord Projektet, der kan bidrage på hver sin måde til at hjælpe familien bedst muligt” siger Astrid, der en eftermiddag hver 2. uge kommer i Aktivitetshuset i Askerød.
Astrid 2Det kan fx være hvis børnenes basale behov ikke opfyldes, hvis forældrene ikke formår at leve op til deres forældreansvar, hvis der er noget galt i hjemmet, eller hvis der er særlige udfordringer med en ung eller andet.
”Når Gitte kontakter mig eller beder om min vurdering og hjælp i en sag, tager jeg sagen med op til Center for Børn og Familier i kommunen og undersøger, om det er en familie, som vi kender, eller om det er en ny sag, der skal startes. Hvis der allerede er en sag i gang, kan jeg undersøge med den pågældende familierådgiver om Greve Nord Projektet skal ind og støtte op i familien,” forklarer Astrid.

Vi ”ser” forskellige ting

Astrid er dermed også et bindeled og budbringer mellem kommunen og indsatsen herude i Greve Nord.
”Man ser og oplever jo forskellige ting, når man sidder som familierådgiver på Rådhuset eller er ”ude i marken”, som Gitte og projektets andre medarbejdere er. Derfor kan begge parter kontakte mig, hvis der opstår en bekymring omkring en familie, så vi deler vores viden og koordinerer indsatsen, så der ikke bliver lavet dobbelt arbejde. Derfor er der en helt klar aftale om, at vi ikke foretager os noget i en sag, før det er afklaret med den eventuelle familierådgiver. Hvis der endnu ikke er en familierådgiver på sagen, kan første skridt godt være, at Gitte og jeg sammen går på hjemmebesøg hos de familier for at undersøge, hvilke behov og udfordringer familien har. Vi har forskellig viden og kompetencer, så vi ”ser” nogle gange forskellige ting. Derfor er det et super godt samarbejde, ” fortæller Astrid.

38 års arbejde for børnene

Astrid er uddannet supervisor og socialrådgiver og har arbejdet med børn og unge i alle 38 år, siden hun blev uddannet. Hun brænder nemlig for at skabe de bedste vilkår for børn og unge.
”Det er så vigtig for mig, at vi passer godt på vores børn og unge og giver dem de bedste muligheder for at vokse op, uddanne og udvikle sig. Det fortjener de. Desværre er det ikke alle børn, der får de rammer, det kræver, og det er de børn, som vi skal hjælpe, for de kan ikke altid selv råbe om hjælp” forklarer Astrid.
AstridI sit arbejde som konsulent i Greve Kommune får Astrid også vid mulighed for at hjælpe de børn og unge, der har behov for en, der kan varetage deres interesser. Udover at være kontaktpersonen til Greve Nord Projektet kan Astrid også skrive familie-
plejekonsulent for aflastningsfamilier, tilsynsførende for Udviklingscenter Greve og skoler med elever med særlige behov, ungdomssanktions- koordinator m.m. på sit cv.
Hendes brede viden indenfor børne- og ungeområdet og kommunens tilbud og handlemuligheder betyder også, at Gitte ofte bruger hende til sparring i sager om familier og udfordringer i området eller til supervision, når der er behov for det – også ud over de fem timer, som Astrid rent fysisk befinder sig i Askerød.
”Det er en virkelig stor hjælp for mig, at jeg kan ringe til Astrid og få sparring og fortælle, når vi har bekymringer om en familie. Det giver mig bedre mulighed for at hjælpe beboerne, men det er også vigtigt for mig, hvis der er en sag, der fylder meget, at jeg kan ringe og få talt tingene igennem. Så der skal ikke være tvivl om, at jeg sætter meget stor pris på Astrid og hendes faglighed og personlighed,” fortæller Gitte Hemmingsen.

Hjælp til forældrene

Når man vil hjælpe børnene og de unge, er det ofte også forældrene, man skal hjælpe på vej. Astrid fortæller, at hun oplever, at det i størstedelen af tilfældene handler om, at forældrene ikke har den fornødne viden eller mulighederne for at gøre det bedste for deres børn.
”Forældrene er heldigvis i langt de fleste tilfælde meget motiverede for at gøre det bedste for deres børn og unge. De vil rigtig gerne yde det bedste og give optimale vilkår, men der er bare nogen, der formår at gøre det bedre end andre. De vil alle gerne tage et ansvar og være gode forældre, men der kan være mange faktorer, der gør, at de har svært ved at leve op til den rolle. Det er dem, der så ikke formår at gøre det selv, som vi skal hjælpe og rådgive, så de kan blive de forældre som børnene har behov for, og som de egentlig også gerne vil være,” siger Astrid, og fortæller, at det kan være forældre, der ikke har det godt selv, fordi de fx er psykisk ustabile har krigstraumer eller andet.
En af de måder, man kan styrke forældrenes formåen på og dermed hjælpe børnene, er via oplysning og vejledning i forældrerollen. Det gør vi her i Greve nord Projektet bl.a. med temamøder og integrations- og rollemodelskurset ’Integrations Pionererne’, hvor Astrid også flere gange har været ude og undervise i, hvem Greve Kommune egentlig er, hvilket tilbud og muligheder de har til familier med børn og unge m.m. Ligeledes har hun undervist forældrene i, hvordan man bedst håndterer og tackler de udfordringer, der opstår i opdragelse af både børn og unge.
”De er meget lydhøre, og jeg kan mærke på dem, at de gerne vil samarbejde og vide mere om, hvad vi og de selv kan gøre. Det er dejligt at opleve, for det giver et meget bedre grundlag for et samarbejde mellem forældrene, skolen, kommunen m.m.,” fortæller Astrid.

Åben rådgivning

Det er ikke kun Gitte, der kan få gavn af Astrids viden. Hvis man som beboer også gerne vil tale med Astrid, kan man komme forbi Aktivitetshuset, Digehuset 9 i Askerød torsdag kl. 14.30 hver 2. og 4. uge i måneden. Her kan man få anonym og åben rådgivning, hvis man har et spørgsmål eller har behov for hjælp i en konkret sag.
Det var egentlig tilbuddet om Åben Rådgivning, der kickstartede Astrids samarbejde med Greve Nord Projektet for efterhånden en del år siden. Men i løbet af årene har projektet ændret sig, så der er kommet mere fokus på vejledning i de nuværende indsatser. Derfor har Astrids rolle som kommunal samarbejds- og sparringspartner også ændret sig til at være mere en formidler og bindeled til gavn for områdets børnefamilier.
”Det er en anden rolle, jeg har i forhold til Projektet nu. Men det handler stadig om, at sikre udsatte børn og unge de bedst mulige vilkår, og sikre at hele familien får et bedre liv og hverdag. Og det er det vigtigste for mig. Der er ikke noget bedre end at se, når det vender og begynder at gå godt for en familie, der før har haft alvorlige udfordringer. Når et godt samarbejde mellem kommunen, Greve Nord Projektet og evt. andre samarbejdspartnere er lykkedes, og vi har bidraget til en mere lys fremtid for de yngste borgere, så er det at ens arbejde og indsats bliver vigtigt,” fortæller Astird.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her