Trygheden er stadig stigende i Askerød


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Flere og flere beboere i Askerød føler sig trygge ved at bo og færdes i området. Det viser nye undersøgelser fra politiet

Politiets nye Tryghedsindex viser, at trygheden blandt beboerne i Askerød er steget. 68,3 pct. af beboerne giver udtryk for, at de er trygge ved at bo i området. Dermed fortsætter den positive udvikling i antallet af trygge beboere, der har været de seneste år.
Et tilbagekig på statistikkerne viser nemlig, at antallet af trygge beboere er steget og steget. I 2013 viste samme undersøgelse at 52, 9 pct. af beboerne følte sig trygge, mens antallet var steget til 64,5 i 2014.
Undersøgelsen viser også, at Askerød er det område på listen over særligt udsatte boligområder, hvor der har været færrest anmeldelser om kriminalitet i løbet af 2015.
1. Boern der leger Stoerre tryghed i Askeroed Greve Nord Projektet Kopi SmallFaktisk viser politiets statistik, at antallet af anmeldelser af straffelovsovertrædelser pr. 1000 indbyggere er faldet drastisk i Askerød. I 2014 var der 47,6 anmeldelser pr. 1000 indbygger, mens det sidste år kun var 15,7 anmeldelser pr. 1000 indbygger.
Undersøgelsen er for nyligt udgivet af politiet og bygger på en længere spørgeskemaundersøgelse blandt beboerne, som er udført af Danmarks Statistik i 2015.

Samarbejde er vejen frem

Den positive udvikling vækker glæde hos politiet, og også hos direktøren for BO-VEST, der administrerer Askerøds 680 lejemål.
Ulrik Brock Hoffmeyer påpeger, at det bl.a. er indsatsen for at aktivere og hjælpe de unge beboere på rette vej, som en af årsagerne til den stigende tryghed.
”Det vigtigste middel har dog været det gode og effektive samarbejde, der er mellem kommunen, politiet, boligselskaberne og beboerne selv. Vi arbejder tæt sammen, og der er ingen af os, der kan løse opgaven alene,” forklarer han.

Du kan høre direktøren udtale sig til P4 København om det gode samarbejde og de glædelige tal her:

Trykhedsindexet udgives hvert år, og fungerer blandt andet som ”et vigtigt instrument for politiet til at målrette de kriminalitetsbekæmpende og tryghedsskabende indsatser”, som det står beskrevet i indledningen til indexet.

Forskel på tryghed

Formanden for afdelingsbestyrelsen i Askerød, Jørgen Fahlgren er dog ikke helt overbevist om, at al statistik, der laves på boligområdets fremgang, er lige brugbart.
”Det er meget paradoksalt, for Askerød kom på ghettolisten sidste år. Vi kom på ghettolisten, fordi der var blevet sigtet og dømt flere end året før. Vi er glade for, at politiet laver sit arbejde så godt, at der bliver sigtet og dømt flere. Men vi kan ikke mærke det, for vi er ovre i de helt små marginaler,” siger han til avisen Sydkysten d. 16. februar.
Askeroed februar 2015 b SmallHan forklarer, at der i nogle tilfælde kan ske misforståelser mellem politiet og den borger, der ringer og tror, at de afgiver en anmeldelse, og at det kan være en af årsagerne til, at den oplevede tryghed blandt beboerne ikke altid stemmer helt overens med den statistiske.
I Tryghedsindexet har politiet også undersøgt, hvordan beboernes tillid er til politiets indsats.
Også her er der fremgang for Askerød. Indexet viser nemlig, at beboerne i Askerød har fået mere tillid til politiet. Mens 65,7 pct. af beboerne udtrykte tillid til politiet i 2014 var der ved seneste undersøgelse i 2015 nu 68,7 pct. af Askerøds beboere, der har tillid til politiets indsats.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her