Greve har fået sit Mangfoldighedsråd


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det nye Mangfoldighedsråd skal særligt beskæftige sig med kultur, politik og religion, og de glæder sig til at smøge ærmerne op og komme rigtig i gang

Efter en stiftende generalforsamling mandag d. 2. maj er den idé, som mange ildsjæle har knoklet for at sætte i værk de seneste år, nu en realitet: Greve har fået sit eget Mangfoldighedsråd.
Det hele startede flere år tilbage, da et par af rådets nuværende bestyrelsesmedlemmer mødtes for at tale om, hvilke fordele Greve Kommune kunne have ved et sådant råd. Tidligere har kommunen haft en Integrationsråd, der af flere årsager blev nedlagt. Men en håndfuld frivillige kræfter var altså enige om, at der manglede et lignende råd i Greve.
Derfor fulgte en proces med underskriftindsamlinger, oprettelsen af rådet m.m., og nu er Mangfoldighedsrådet klar til at sætte fokus på de fordele, der er ved, at alle Greve-borgere lærer hinanden og hinandens forskellige kulturer at kende, og hvor vigtigt det er, at de nye borgere, der kommer hertil, bliver integreret og en del af Greve.

nytmangfoldighedsrd1”Mangfoldighedsrådet vil arbejde for at hjælpe integrationen af alle nye borgere bedre på vej. Det er vigtigt, at man bliver integreret, så man kan bidrage til det samfund, man bor i, men så man også selv kan skabe sig et bedre liv i sit nye land,” fortæller Justin Ajufo, der er nyvalgt formand for Mangfoldighedsrådet.
Han kom selv til Danmark for første gang i 1965 for at uddanne sig til dyrelæge. Efter at have arbejdet som dyrelæge i hjemlandet Nigeria i 17 år, vendte han tilbage til Danmark i 1990, og i dag bor han sammen med sin kone Sonja i Greve Nord.

Et råd med en samlet stemme

Justin Ajufo forklarer videre, hvorfor det er så vigtigt, at vi her i Greve får et Mangfoldighedsråd, der bl.a. kan fungere som et samlet talerør for de mange eksisterende initiativer, der allerede nu er for at integrere og samle borgerne på tværs af nationaliteter og kulturer.
”Det er vigtigt, at vi har et råd, der kan repræsentere så mange forskellige mennesker og kulturer som muligt. Der er allerede mange gode kræfter og initiativer i gang, fx Venligboerne og andre foreninger, og Mangfoldighedsrådet skal derfor samarbejde med disse og samle alle gode erfaringer og al den store viden, der allerede eksisterer og bruge det, når vi fx skal sende høringsvar til kommunens udvalg. Vi vil på den måde være med til at sikre, at alle bliver hørt, og at vi sammen har større gennemslagskraft,” forklarer formanden.
Næste skridt for det nydannede Mangfoldighedsråd er at få en endelig godkendelse på deres oprettelse som forening fra Greve Kommune og ellers at fortsætte det arbejde, som arbejdsgruppen bag rådet allerede har igangsat de seneste måneder. Justin Ajufo forklarer, at de vil udvide de aktiviteter, som de allerede udfører i rådets tre arbejdsgrupper: Kultur, politik og religion. Samtidig vil de arbejde videre på at etablere og videreudvikle samarbejder med de mange foreninger og andre lokale kræfter, der allerede er godt i gang med integration, hjælp til flygtninge og udvidelsen af kultur og mangfoldighed i Greve.

nytmangfoldighedsrd3

Kultur og politik er bærende bropiller

Mangfoldighedsrådet er blevet oprettet som en forening, og ved generalforsamlingen blev der vedtaget et sæt vedtægter for rådets fremtidige arbejde, en bestyrelse på syv personer, der skal fungerer som Mangfoldighedsrådet samt en række suppleanter, der på forskellig vis skal støtte rådet i deres fremtidige arbejde. Fælles for alle de engagerede i Mangfoldighedsrådet er, at de brænder for at gøre mangfoldigheden blandt Greves borgere til en positiv og bidragende værdi for alle i området.
Et af Mangfoldighedsrådets selverklærede formål er, at bidrage til at øge integrationen og samhørigheden blandt kommunens borgere og bygge bro på tværs af forskelle i kultur og traditioner, holdninger, alder og køn. Derfor vil de især arbejde indenfor de to felter, kultur og politik.
”Kultur: Fordi det handler om vores hverdag og alt det, vi er gode til og gerne deler med hinanden.
Politik: Fordi det er vigtigt, at alle borgerne føler sig repræsenteret – ikke bare i vores egen kommune, men også i forhold til de beslutninger, der træffes for hele Danmark.
Vi tror på, at det vil skabe større samhørighed og fællesskab i Greve, hvis vi bliver mere bevidste om hinandens baggrund og kultur. Vi tror, at vi uanset vores forskellige baggrund kan lære af hinanden og gennem forskellighed bidrage til et større og mere rummeligt fællesskab.” Sådan beskriver Mangfoldighedsrådet deres grundlag på deres facebook-side.

Et høringsberettiget råd

Tryghed- og Integrationsudvalget i Greve Kommune har givet rådet tilsagn om, at de vil være høringsberettiget både hos Trygheds- og Integrationsudvalget selv, men også hos Byrådet.
Mangfoldighedsrådets formål vil derfor i høj grad også være at samle op på de ønsker og forslag, der findes blandt kommunens mange forskellige borgergrupper, foreninger indenfor området m.m og videre give disse til de politiske udvalg.

nytmangfoldighedsrd2"Målet er, at Mangfoldighedsrådet skal sende høringssvar ind til alle kommunens udvalg, når der behandles sager, der vedrører borgere med anden etniske herkomst. På den måde skal rådet være en stemme for de borgere, der ikke selv kan give deres mening til kende eller ikke ved, hvordan systemet med høringsmuligheder fungerer," forklarer Jette Andersen, der også er medlem af Mangfoldighedsrådet, i en tidligere artikel.
Hun understreger derfor også vigtigheden i, at kendskabet til Rådet og deres formål kommer så langt ud som muligt blandt Greve-borgere med alle nationaliteter, foreninger m.m. Det skal bl.a. ske via foldere, informationsmøder og personlig kontakt.

Mangfoldighedsfestival

Mangfoldighedsrådet skal ikke kun fokusere på det politiske aspekt, men også på det kulturelle og på den måde give kommunens borgere et bedre kendskab til de mange forskellige folkefærd og kulturer, der lever i Greve.
"Rådet har bl.a. planer om, at arrangere en mangfoldighedsfestival, kulturaftener og andre sociale arrangementer, hvor borgerne kan mødes. Vi tror på, at det er en styrke for en kommune, at der bor så mange forskellige kulturer blandt hinanden, fordi det giver en multikulturel stemning og muligheder for at opleve noget andet end det, man er vant til," siger Jette Andersen.

Har du en god idé?

Hvis du selv har gode forslag til Mangfoldighedsrådet, vil de meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte Mangfoldighedsrådet ved at skrive en mail til formanden Justin Ajufo på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ringe til ham på: 20 92 65 61 eller 91 44 06 06

Du kan også kontakte Mangfoldighedsrådets sekretær og Facebook-ansvarlige Michael R. Rasmussen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 29 60 32 88

Du kan læse mere om Mangfoldighedsrådet, den tidlige start og ideerne bag Rådet her

Eller se mere på deres facebook gruppe her

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her