Mere fokus på forældre i det nye Greve Nord Projekt


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Forlængelsen af Greve Nord Projekt er nu godkendt, og alle glæder sig til at komme i gang

Den boligsociale indsats Greve Nord Projektet er blevet forlænget indtil sommeren 2020. Alle Greve Kommunes fagudvalg, Byrådet og de fire omfattede boligorganisationer har godkendt den nye helhedsplan, der skal gennemføres her i Greve Nord området. Den sidste formelle godkendelse fra Landsbyggefonden kommer i løbet af sommeren, så til september starter den nye projektperiode.
Indsatsområderne er tryghed og trivsel, kriminalpræventiv indsats, uddannelse og beskæftigelse samt forebyggelse og forældreansvar. Der vil over de næste fire år blive arbejdet på at øge trygheden og trivslen i boligområderne, at medvirke til forebyggelse af kriminalitet samt at skabe et mere positivt og nuanceret billede af boligområdet.Greve Nord Projektet forlænget 1Ligeledes vil der i det nye projekt være indsatser, der giver beboerne mulighed for at forbedre deres socioøkonomiske situation, styrke integrationen og forebygge parallelsamfund samt en opprioritering af indsatsen, der er målrettet udsatte beboere, herunder beboere med psykiske lidelser.
Den boligsociale indsats dækker de tre almene boligområder, Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne/Klyngen, men arbejder også på at knytte de almene boligområder tættere sammen med den øvrige bydel og kommunen som helhed.

Du kan læse mere om det nye projekt her

Forældrenes ansvar

I det kommende projekt vil der være særligt fokus på forældreinddragelse og tidlig indsats. Det skal bl.a. ske gennem et øget samarbejde mellem den boligsociale indsats, skolerne, institutionerne og familierne selv.
billedecollageIndsatsen skal give forældrene bedre forudsætninger for at opdrage og støtte deres børn og deltage aktivt i deres liv samt give forældrene redskaber og støtte til at bryde negativ social arv.
Hvor rådgivning og vejledning tidligere i vid udstrækning har været individuel, vil indsatsen i det nye projekt i højere grad blive suppleret af fælles kurser, undervisningsforløb og familieskoler for forældrene, hvor der vil være fokus på skoler og daginstitutioner, forældresamarbejde, opdragelse, fritidsliv, samfundsoplysning, mv. Der vil også være familievejledning og andre netværkstilbud for børnefamilier. Der vil naturligvis også stadig være individuelle samtaleforløb for dem, der har behov for det.
Ifølge sekretariatsleder her i Greve Nord Projektet, Hanne Sanderhoff Degn, er der mange fordele ved gruppeforløb som supplement til de individuelle samtaler.
”Vi har rigtig god erfaring med gruppeforløb og kurser fra bl.a. vores projekter Integrations Pionererne og Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder. Mange af de udfordringer og problematikker, som familierne døjer med og søger vejledning om, er jo de samme. Derfor giver det god mening at samle familierne til undervisning og debat om emnerne. På den måde kan familierne også lære af hinanden indbyrdes, bruge hinandens erfaringer og skabe netværk”, forklarer hun.

Du kan læse mere om Integrations Pionererne her
Eller om Projektet for Ægtefælleforsørgede her

cimg1068

Borgmesteren glæder sig

I slutningen af juni gav et enstemmigt Greve Byråd sin endelige godkendelse af det nye projekt. Borgmester Pernille Beckmann er glad for, at indsatsen i området er forlænget yderligere fire år, og hun glæder sig til at fortsætte det effektive samarbejde mellem kommunen og den boligsociale indsats.
”Jeg synes, at det nye projekt er blevet mere strømlinet og målrettet på de indsatser, der er vigtige at løfte i området. Der er bl.a. kommet mere fokus på at få beboerne i beskæftigelse, hvilket er en højt prioriteret indsats for os som kommune, da det er godt for både integrationen og ikke mindst borgerne selv. Vi er i fællesskab blevet bedre til at se, hvilke indsatser, der er vigtige at tage hånd om i området, og er blevet mere skarpe på, hvad der virker, og hvordan man kan få nedbragt udfordringerne i området. De første to helhedsplaner har løftet området og udviklingen de første trin, og nu skal vi fortsætte det gode og mere målrettede arbejde for beboerne og området,” siger hun.
Greve Nord Projektet forlænget 2Sekretariatslederen i Greve Nord Projektet glæder sig også til det fremadrettede samarbejde.
”Der er rigtig mange parter, der har bidraget til den nye helhedsplan med forskellig viden, ønsker og erfaringer. Derfor bygger det nye projekt på et meget tæt samarbejde mellem kommunen, boligorganisationerne, politiet og beboerne selv. Det er blevet et rigtig godt produkt, som kan komme mange af områdets beboere til gavn, og som vi glæder os meget til at føre ud i virkeligheden,” siger Hanne Sanderhoff Degn.

Greve Nord Projektet startede i 2008 og har siden været en aktiv del af udviklingen af området i tæt samarbejde med Greve Kommune, boligorganisationerne, politiet, beboerne selv og de mange lokale samarbejdspartnere.

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere