Nye lokaler og aktiviteter i Greve Nord Projektet


Det er på tide, at der bliver rusket lidt op, så vi kan lave et endnu bedre Greve Nord Projekt. Vi rykker rundt på tingene – og på os selv. Derfor bytter vi lidt om på, hvilke aktiviteter der foregår hvor

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Forandring fryder... hvis det er til det gode. Og det er det i høj grad i denne sammenhæng. I forbindelse med den nye helhedsplan Greve Nord Projektet, der trådte i kraft d. 1. september, sker der også nogle omstruktureringer på, hvilke tilbud der kommer til at findes i de tre boligområder: Askerød, Gudekvartererne og Klyngen og Gersagerparken.
Vi kommer naturligvis stadig til at have medarbejdere i alle tre boligområder, så beboerne kan komme forbi og sige hej, stille spørgsmål, blive introduceret til de forskellige muligheder m.m., men de kommende uger vil der blive flyttet godt og grundigt rundt.
samlet kollage

Nyt Aktivitetshus i Thors Kvarter

De tidligere kontorlokaler i Thors Kvarter 62 kommer til at få en del mere liv. Der vil nemlig blive indrettet et aktivitetshus, hvor der vil være åbent for beboerne, så de kan komme og få en kop kaffe, spille et spil, få en sludder med naboen eller en af projektets medarbejdere m.m. Så fra at være præget af mapper, skriveborde og kontorhold, vil der snart være farver, et børnehjørne, sækkestole og et stort velkommen skilt på døren. Der vil komme til at være forskellige aktiviteter og arrangementer i det nye aktivitetshus samt familie- og terapeutiske samtaler, så det er bare med at holde øje med opslagene.

Thors Kvarter

Helt nye lokaler i Gersagerparken

Greve Nord Projektet får helt nye lokaler i Gersagerparken. Vi skal nu bo i nummer 71 i stedet for i nummer 35, så det bliver rigtig spændende at skulle ”flytte hjemmefra” igen.
I de nye lokaler kommer der både til at være vejledning til beboerne, men også kontor og mødelokale for Greve Nord Projektet. Ligesom der har været i Thors Kvarter, er døren naturligvis altid åben for, at beboerne kan komme ind og sige hej og få en snak om, hvilke aktiviteter projektet tilbyder, hvor de forskellige arrangementer og aktiviteter finder sted osv.

Gersagerparken

Familiekurser og undervisning i Askerød

I Aktivitetshuset i Askerød vil der stadig være aktiviteter, vejledning, samtaler og mødested for beboerne, som det kendes i dag. Det store åbne lokale i midten skal deles op med en gennemsigtig skillevæg, så der kan blive skabt et fint lokale, hvor der kan afholdes forældrekurser, temamøder, undervisning m.m., der vil være en stor del af familieindsatsen i den nye projektperiode. Der vil komme nye møbler og tavler op, og Aktivitetshuset får generelt en fin makeover.

Du kan læse mere om indholdet i det nye projekt herAskerd

Åbent for alle

Selvom der bliver flyttet rundt, er det vigtigt at understrege, at alle borgere er velkomne i alle tre huse, uanset hvor man bor. Alle tilbud, aktiviteter, arrangementer m.m. er åbne for alle borgere i hele Greve Nord, ligesom de altid har været. Så når der fx afholdes caféaften i det nye aktivitetshus i Thors Kvarter 62, er Gersagerparkens og Askerøds beboere lige så velkommen til at komme forbi.
”Man skal ikke tænke de tre boligområder som opdelte enheder, men som en samlet bydel, hvor alle aktiviteter, beboergrupper og muligheder er på tværs af boligområderne” fortæller Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Du kan læse mere om indholdet i det nye projekt her

Hvordan aktiviteterne, tilbud, medarbejdere osv. har flyttet rundt og er repræsenteret i det nye projekt, er blevet sammensat og besluttet efter, hvad der er vurderet mest gavnligt for beboerne og deres behov samt husenes placering og indretning. Sammen med en række sparingspartnere, herunder Greve Kommune, de fire boligorganisationer, beboerdemokraterne, Landsbyggefonden m.m., har Greve Nord Projektet udarbejdet den nye helhedsplan, der skal støtte området indtil 2020.
Thors Kvarter ude

Nyt, nyt, nyt

Men nye adresser er bestemt ikke det eneste, der kommer til at være nyt i det nye projekt. Som vi tidligere har beskrevet vil der fremadrettet være særligt fokus på forældreinddragelse og tidlig indsats. Det skal bl.a. ske gennem et øget samarbejde mellem den boligsociale indsats, skolerne, institutionerne og familierne selv. Ligeledes er tryghed og trivsel en højt prioriteret indsats, samt indsatser, der giver beboerne mulighed for at forbedre deres socioøkonomiske situation, styrke integrationen og forebygge parallelsamfund samt en opprioritering af indsatsen, der er målrettet udsatte beboere, herunder beboere med psykiske lidelser.
Greve Nord Projektet skal ikke løfte opgaverne alene, og der er indgået gode og effektive samarbejdsaftaler med mange forskellige dele af Greve Kommune, boligorganisationerne og områdets mange foreninger, klubber m.m.

Vi glæder os!

Og vi håber naturligvis også, at I vil glæde jer sammen med os og være med til at tage godt imod de nye tiltag og ændringer. Præcis hvornår vi flytter ind og ud af lokaler, hvornår de nye tiltag og aktiviteter starter m.m. skal der nok komme mere konkret information om senere.
I kan holde jer opdateret her på hjemmesiden og på Greve Nord Projektets Facebook side, hvor vi løbende vil informere.
Opslag til beboerne

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere