Medarbejderportræt: Dorthe vil gerne være børnenes stemme


”Når man ikke kan tale sin egen sag, eller der ikke bliver lyttet til en, så er det vigtigt, at der er andre, der kan være ens stemme og råbe op”, siger Dorthe

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Derfor vil Dorthe Korshøj gerne være børnenes stemme og råbe de voksne og forældrene op. Og det vil hun bl.a. gøre som Greve Nord Projektets nye koordinator.
”Jeg brænder for at gøre en forskel for de børn, der har det svært, men som ikke selv kan råbe op og fortælle, at det er svært at være dem. Og hvis de gør, er det ikke sikkert, at der bliver lyttet. Derfor vil jeg gerne være deres stemme. Jeg har i mange år arbejdet med børn og familier, der af en eller anden årsag har det svært, men det har altid været med fokus på børnene. At skabe nogle rammer og hjælpe forældrene, så alle men særligt børnene får et bedre liv, for det skylder vi dem,” understreger Dorthe bestemt.
I sin stilling som koordinator i Greve Nord Projektet skal Dorthe bl.a. være med til at planlægge og afvikle forældrekurser, temadage og andre aktiviteter for de forældre, der har behov for ekstra støtte i at varetage forældrerollen og det ansvar, der følger med. Hun skal ligeledes være med til arbejde med indsatserne forebyggelse og forældreansvar, samarbejdet med kommunen, skolerne, daginstitutionerne m.m., og de andre tiltag, der har med områdets børn og familier at gøre.
Dorthe2

 

Det er vigtigt at tale med børn

Der er mange faktorer, der har været med til at påvirke, at 56-årige Dorthe den dag i dag har så stærkt et engagement for at hjælpe børn. Udover sine mange års erfaring indenfor faget, har hun selv en udviklingshæmmet søn, som har haft og forsat har behov for særlig støtte og indsats. Hun har derfor måtte knokle for, at han fik de bedste muligheder på trods af sit handicap, så han fik de specialtilbud og støtte til at få så normal en hverdag som muligt.
Men hvis Dorthe skal pege på én ting, der har præget hendes uddannelsesvalg, karriereretning og hendes store passion for at hjælpe børn, er det hendes egen oplevelse af forældrenes skilsmisse, da hun var otte år.
”Dengang var der ikke fokus på børnepsykologi og vigtigheden i at tale med børn. Der var ikke nogen, der tænkte på, hvordan jeg og mine to søskende oplevede situationen, og hvordan det hele påvirkede os. Så det var en hård kamp, som jeg kæmpede alene, for jeg skulle ligesom være hende, der holdt sammen på det hele. Nu har man heldigvis fået øjnene mere op for, hvor vigtigt det er at tale med børn, få dem til at tale og fortælle om deres følelser og hjælpe dem igennem de hårde stunder. Det kan både være skilsmisser, sorg, vold, traumer m.m. Børn har mindst lige så meget behov for at tale om tingene og bearbejde dem som voksne,” forklarer hun.

Ingen tabuer

Dorthes fortælling er ikke en klagesang, men en forklaring på, hvorfor hun synes, det er så essentielt at tale med og for børnene. Nu kan hun som voksen tale børnenes sag med indlevelse og engagement, fordi hun ved, hvordan det er ikke at blive spurgt eller lyttet til. For hende er det vigtigt, at der ikke er nogen tabuer eller berøringsangst for visse emner i de svære samtaler med børnene.
”Jeg tror på, at man under de rette rammer kan få børn til at tale om alt det, de ellers ville være generte eller bange for eller lukke helt ned. Men det er vigtigt, at der bliver sat ord på, og at de ved, at de kan tale med den voksne om alt. Der er alt for mange tavse vidne i børns liv og alle voksne har et ansvar for at hjælpe børn, der har det svært”, siger hun.

Vi må gøre noget

Dorthe startede på uddannelsen til socialpædagog som 19-årig, og siden har hun beskæftiget sig med børn og familier, der har behov for hjælp. Hun har arbejdet i 12 år i organisationen Børns Vilkår, og inden da otte år som frivillig der, hvor hun bl.a. arbejdede i Børnetelefonen. Hun har arbejdet på døgninstitutioner, været familiebehandler i flere kommuner, været ansat i en anonym rådgivningstjeneste for nydanske piger og arbejdet i åbne familiehuse, hvor børn og familier kunne komme og få hjælp i turbulente perioder af deres liv.
Dorthe1”Så der er jo ikke noget at sige til, at jeg brænder sådan for sagen. Jeg har mødt rigtig mange børn, der har haft behov for hjælp og støtte, og hver eneste historie er med til at styrke min ildsjæl og min overbevisning om, at det er så vigtigt, at vi gør noget, og at vi hjælper så tidligt som muligt i børnenes liv. Tidlig indsats er vejen frem til mange ”reddede” unge mennesker,” siger hun.
Siden har Dorthe suppleret sin faglige baggrund og er blevet uddannet familieterapeut, coach og supervisor.

Plads til at hjælpe

Da Dorthe så jobopslaget fra Greve Nord, var hun nødt til at reagere.
”Jeg var ikke det mindste i tvivl. Det var jo lige mig. Jeg var nødt til at søge den stilling,” griner hun, og fortæller videre, at noget af det, der fik hende til at søge stillingen, var muligheden for at gøre en forskel for børn og familier under videre rammer.
”I et boligsocialt projekt møder vi folk, hvor de er, ikke kun geografisk men også mentalt. Her er større mulighed for at agere forskelligt, og mulighederne er mere åbne, end inden for det kommunale system, så det glæder jeg mig rigtig meget til at komme rigtigt i gang med,” siger hun.
Samtidig tiltalte de kommende forældrekurser også Dorthe, for det i hendes øjne er en ideel måde at hjælpe forældrene med at blive bedre forældre overfor deres børn.
Hun har tidligere undervist både forældre og fagfolk i netop de tematikker og emner, der handler om at klæde de voksne på til at støtte børnene i livets mange facetter og udfordringer.
”Det er jo ikke fordi, de ikke vil være de bedste forældre. Alle forældre ønsker kun det bedste for deres børn, men nogle gange er der ting, der står i vejen. Det kan fx være manglende viden, overskud, økonomi osv. Derfor er det kun beundringsværdigt, at de tager ansvar og gør noget aktivt for at blive bedre forældre. Og jeg kan jo se, at de gerne vil. De forældre jeg har mødt på den korte tid, jeg nu har været her, vil jo virkelig gerne,” siger hun.

De vigtige relationer

I sit tidligere arbejde i familiehusene fik Dorthe snuset lidt til det boligsociale arbejde, men ellers er feltet nyt for hende.
Hun glæder sig derfor til at komme endnu mere i gang og særligt til at møde de borgere, som projektet har kontakt med.
”For mig er relationer alt afgørende, når man arbejder med mennesker. Relationerne er naturligvis forskellige alt efter, hvem der indgår, sammenhængen, formålet osv.. I en boligsocial indsats som her, handler det i høj grad om at møde borgerne, hvor de er, og skabe en god relation af tillid og faglighed, så de stoler på, at vi kan og vil hjælpe dem med de udfordringer, de har. Derfor glæder jeg mig meget til at møde borgerne og være med til at gøre en forskel for dem og deres familier,” forklarer hun. 

Tandhjulene skal passe

Som koordinator er en vigtig del af Dorthes arbejde at planlægge og samarbejde med Greve Nord Projektets mange samarbejdspartnere i kommunen, i daginstitutionerne, sprogskolerne, de frivillige danskundervisere m.m., og hun er allerede godt i gang.dorthe og martin
”Jeg tror på, at samarbejder er det, der får tingene til at lykkedes. Det er med de tværfaglige og fælles indsatser, at vi kan rykke på tingenes tilstand. Men det kan også være en svær faktor at arbejde med, fordi det er afhængigt af at spiller med. Og det kan være svært i en hverdag, der kører, hvor alle også har travlt med deres andre arbejdsopgaver, mål og tidsfrister. Derfor kræver det koordinering og overblik, og det er jeg faktisk god til. Jeg kan godt lide, når der er styr på tingene, og det hele bare glider, for så er der plads til de uforudsete ting, uden at det vælter læsset. Jeg kan godt lide at være hende, der har styr på planen og som får tandhjulene til at passe sammen,” siger Dorthe med et smil.

Dorthe har kontorplads i Aktivitetshuset i Askerød, og vi har lovet at bringe en lille opfordring videre:
”Kom endelig ind og sig hej. Jeg vil rigtig gerne lærer området og alle beboerne bedre at kende, så hiv endelig fat i mig,” siger hun.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere