Første møde i Samarbejdsforum i Greve Nord Projektet


Der var plads til både evaluering og nye ideer, da Samarbejdsforum for første gang blev afholdt

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Selvom en del af deltagerne allerede sidder i andre arbejdsgrupper, bestyrelsen m.m. var Samarbejdsforum er et helt nyt forum for alle, da det første møde blev afholdt i Café Ask mandag eftermiddag.
Deltagerne var bl.a. samarbejdspartnere fra Greve Kommune, repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og de lokale skoler og institutioner, politiet, et par lokale foreninger, medlemmer fra boligorganisationsbestyrelserne i de fire boligselskaber samt Greve Nord Projektets medarbejdere.

Formålet med det nye Samarbejdsforum er, at det skal være et koordinerende og rådgivende organ, der skal sikre vidensdeling, samarbejde og koordinering på tværs af bydelen og imellem de repræsenterede aktører.
Stemningen ved det første forum var god, og deltagerne begyndte hurtigt at sludre og opdatere hinanden om, hvad der er sket af nye ting, siden de sidst mødtes.

Samarbejdsforum 31.10.16 billede 4

Flere møder tak

Det er sjældent, at man hører deltagerne ved et møde efterspørge endnu flere møder – særligt kl. 17.45 om eftermiddagen. Men ikke desto mindre var det det, der skete ved, da en af grupperne i workshoppen foreslog, at man hævede antallet af årlige møder i Samarbejdsforum fra to til fire.
Det forslag var der ret bred enighed om, så det blev hurtigt noteret på sekretariatslederens blok.billederesultater1”Det er da bare rigtig dejligt at opleve, at der er så stort engagement for at mødes og være fælles om at udvikle området. Det vil vi da meget gerne bakke op om,” sagde Hanne Sanderhoff Degn med et smil.

Fra 2012 til nu

Fordi dette møde var det første i Samarbejdsforum, var det afsat til at gennemgår dels resultaterne fra det tidligere projekt 2012-2016, men også en gennemgang af indsatserne i det nye. Sekretariatsleder Hanne Sanderhoff Degn gav en præsentation af, hvilke indsatser og resultater der var udført i det tidligere projekt.

Du kan se præsentationen her


På med fremtidsbrillerne

Samarbejdsforum er netop er et forum, hvor deltagerne mødes på tværs af fagområder, geografiske områder og med vidt forskellige baggrunde. Derfor er det er forum, som vi skal lære af. Vi skal styrke samarbejdende på tværs, så vi kan styrke den udvikling, der er i gang i bydelen.
Samarbejdsforum 31.10.16 billede 6Hanne Sanderhoff Degn præsenterede deltagerne for det nye Greve Nord Projekt 2016-2020, som officielt startede d. 1. september, og som med en række forskellige samarbejder og aktiviteter bygger på fire indsatsområder: Tryghed og trivsel, Kriminalpræventivindsats, Beskæftigelse og uddannelse og Forebyggelse og forældreindsats.

Du kan se oplægget her

 Hvordan har boligsocialt arbejde udviklet sig?

Der er sket bemærkelsesværdige forandringer fra den første helhedsplan startede i Greve Nord i 2008 og indtil nu, hvor den tredje netop er gået i gang. Men det er ikke kun her i Greve Nord, der er sket en udvikling indenfor det boligsociale felt.
Sidsel Sakse Bennetsen er udviklingsmedarbejder i BO-VEST og uddannet kandidat fra Roskilde Universitet med speciale i boligsocialt arbejde. Hun gav et spændende oplæg om, hvad boligsociale projekter kan gøre for et område, og hvordan har det boligsociale arbejde udviklet sig gennem tiden. I oplægget havde hun bl.a. fokus på, hvilke opgaver der kan tillægges en boligsocial indsats kontra hvilke, der er kommunale kerneopgaver samt de mange samarbejder, der eksisterer i en helhedsplan på tværs af faggrupper, interesser m.m.

Du kan se hendes oplæg her
OBS åbner bedst i Internet Explorer billederesultater2


Hvad mener I?Samarbejdsforum 31.10.16 billede 1

Fremadrettet er det i højere grad deltagerne, der skal kunne komme frem med deres budskaber, debattere relevante temaer, dele fagligviden og sparing, udvikle nye samarbejder og ideer m.m ved Samarbejdsforum. Derfor blev deltagerne bedt om at svare på tre spørgsmål i en lille workshop.

- Hvad vil I gerne have ud af Samarbejdsforum?

- Forlag til temaer der kan være relevante at tage op i Samarbejdsforum?

- Er der nogle tværgående samarbejder, som I mener, kunne være særligt givende ift. konkrete problemstillinger?

Læs de samlede svar fra grupperne her

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere