Askerød har rykket sig


En ny rapport viser, at beboersammensætningen i særligt udsatte boligområder ikke har ændret sig de seneste mange år. Det kunne altså tyde på, at indsatserne i boligområderne ikke har fungeret efter hensigten. I Askerød er der dog sket en positiv udvikling de seneste år.

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

En ny rapport fra Kraks Fond viser, at indsatsen for at hæve ressourceniveauet i særligt udsatte boligområder landet over ikke har så stor effekt, som man kan ønske. Det gælder også de boligsociale indsatser, der findes i mange af områderne heriblandt i Askerød.
Rapporten er baseret på udregninger for de seneste 30 år omkring de af regeringen i 2014 udnævnte særligt udsatte boligområder, hvoraf Askerød indgår. Rapporten er baseret på samlede udregninger, og er ikke delt ud på de enkelte områder.

Men statistikkerne fra Askerød viser, at der er sket en positiv udvikling i området på flere parametre. Askerød februar 2015 a Small

Tv-hold på besøg

Onsdag eftermiddag var flere tv-stationer med mikrofoner og kameraer forbi Askerød. De ville gerne se, om rapportens konklusioner også var gældende i Askerød i Greve Nord.
Askerd JF3 Lorry 02.11.2016.pngEn af dem var TV2 Lorry, der fik en snak med afdelingsbestyrelsens formand, Jørgen Fahlgren, mens TV2 Nyhederne mødtes med Greves borgmester Pernille Beckmann og tidligere beboer Ahmad Mahmoud.
Jørgen Fahlgren, der har boet i Askerød i 14 år, er ikke enig med rapportens konklusion, når det kommer til Askerød. I sit interview med TV2Lorry påpeger han at:
”Det går bedre og bedre i Askerød. Vi er en succeshistorie. Sådan fremstilles vi i pressen, og det er vi også på mange måder”.

Du kan se Jørgen Fahlgren i TV2Lorry her:

Jørgen Fahlgren er enig i, at udviklingen og styrkelsen af området ikke er gået så hurtigt, som man kunne ønske, men han fastholder, at det går fremad, og at de positive resultater i høj grad skyldes det gode samarbejde mellem henholdsvis boligorganisationen, beboerne selv, Greve Kommune, politiet og den boligsociale indsats i området Greve Nord Projektet, der har arbejdet i området siden 2008.
I sit interview med TV2 siger borgmester Pernille Beckmann, at det er vigtigt, at samfundet stiller krav til beboerne i området, hvis det skal flytte noget, og at Danmark generelt har været for flinke til ikke at stille de krav.

Fraflytningen faldet i Askerød

Kraks Fondens rapport beskriver bl.a., at det generelt er beboere med mindre ressourcer, der er bosat i de særligt udsatte boligområder, og at de beboere der er eller med tiden bliver mere ressourcestærke flytter fra området. Ifølge rapporten er det med til at fastholde boligområdet som ressourcesvagt.Askerd Lorry 02.11.2016
Men sådan set det faktisk ikke ud i Askerød, for her er fraflytningen faldet de seneste år. I 2011 var fraflytningsprocenten på 21,8 %, og i 2015 var den faldet til 6,7 %.
Askerød er ikke længere et sted, man bor, fordi man ikke kan få andet. Udviklingen i området, de fysiske og sociale tiltag har betydet, at det tværtimod er blevet et attraktivt sted at bo. Et håndgribeligt bevis på den tendens er den stigende venteliste. I maj 2016 stod 421 personer eller familier på venteliste, mens det i oktober 2013 var 102. Det viser tal fra boligadministrationsselskabet BO-VEST, der administrerer områdets knap 680 lejemål.

Et tryggere område

Der er flere årsager til, hvorfor flere og flere gerne vil bo - og blive boende - i Askerød. En faktor, der spiller en stor rolle, er, at kriminaliteten er faldet gevaldigt de seneste år. Karlslunde Politis opgørelser viser, at der i 2012 var 282 straffelovsanmeldelser i området, mens det i 2015 var faldet til 106.
Rigspolitiets årlige Tryghedsindex undersøgelse fra de seneste år og Greve Nord Projektets Naboskabsundersøgelser fra 2009, 2012 og 2015 viser ligeledes, at trygheden blandt beboerne i området er steget.

Stadig ikke i mål

Selvom Askerød altså skiller sig positivt ud på flere af de parametre, som undersøgelsen fastslår som ressourcedrænende for et boligområde, er det ikke ens betydende med, at man er i mål i Askerød.
IMG 1748”Der er stadig en række udfordringer, som vi ikke bare skal sidde overhørige, men som vi sammen skal tage alvorligt og arbejde målrettet på at forbedre. Vi har et bredt og effektivt samarbejde i området mellem boligorganisationen, kommunen, beboerne, politiet, det omkringliggende lokalsamfund og os, og alle er interesserede i at løfte området endnu mere, få bugt med udfordringerne og skabe varige resultater, der kan styrke området på langt sigt,” siger Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet, den boligsociale indsats i området.

En holdning som også afdelingsbestyrelsens formand Jørgen Fahlgren er enig i.
”Vi skal blive ved med at arbejde for de gode udviklinger og for at gøre Askerød endnu bedre. Det er et skønt sted at bo, og der er sket meget. Så vi skal fortsætte med at se fremmad, for vi kan jo se, at det er det, der virker,” siger han.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere