Vellykket Bydelskonference:
Der skal være plads til alle i de almene boligområder


På årets store Bydelskonference i Greve Nord blev der sat fokus på beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere, der bor i de almene boligområder

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

En af grundværdierne i de almene boliger er, at der skal være plads til alle beboere, og dermed også beboere, der af den ene eller anden årsag er udsatte. Men det er desværre ikke altid problemløst, når udsatte beboere med fx psykiske lidelser bor alene.
Det kan have alvorlige konsekvenser for beboeren selv, der i yderste tilfælde kan risikere at blive sat ud af sin bolig. Men også for naboerne og ejendomsfunktionærerne, der er i kontakt med beboeren, kan der opstå store udfordringer og utryghed.

Previous ◁ | ▷ Next

På Bydelskonferencen lørdag d. 11. marts blev både fagfolk, politikere, borgere og eksperter derfor enige om, at det er vigtigt, at vi arbejder sammen om at løse udfordringerne.
”Når en borger med psykiske lidelser bor i et alment boligområde, kan det skabe udfordringer, både for beboeren selv, men også for naboerne og de ansatte i boligområderne. Vores ejendomsledere er stolte af boligområdernes rummelighed, men har samtidig brug for viden, redskaber og samarbejdsmuligheder til at skabe de bedst mulige vilkår for både beboere og deres ansatte. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder bredt og bruger hinandens styrker og handlemuligheder. Her kan den boligsociale indsats spille en stor rolle ved involvere civilsamfundet, skabe dialog og opmærksomhed og iværksætte konkrete tiltag, der supplerer og skaber sammenhæng mellem kommunens og boligorganisationernes indsats forklarer Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i den boligsociale indsats i området, Greve Nord Projektet.

Alle ønsker samarbejde

Bydelskonferencen blev afholdt af Greve Nord Projektet i tæt samarbejde med Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) i Greve Kommune og ejendomslederne fra helhedsplanens fire boligorganisationer, Greve Boligselskab, SYB-BO, BS61 og VA, og der var stor opbakning.
pic1
65 fagfolk, lokalpolitikere, beboer-
repræsentanter, eksperter m.m. var mødt op for sammen at debattere, hvordan parterne fremadrettet kan arbejde bedre sammen.

”De seneste år er antallet af udsatte beboere, der flytter ind i de almene boligområder vokset. Det er vigtigt, at vi håndterer opgaven sammen. En borgers lidelser og sygdom kan gå ud over borgeren selv, men også naboerne og omgivelserne, og derfor er det vigtigt, at vi tager hånd om tingene. I Greve Kommune har vi allerede en omfattende psykiatripolitik, der har fokus på at skabe bedre vilkår for vores borgere med psykiske lidelser. Men man kan altid blive bedre, og derfor er jeg meget glad for de input, vi får her”, siger Greves borgmester Pernille Beckmann, der åbnede konferencen.

Helle H. Hansen er leder i PPV i Greve Kommune, og hun glæder sig over, hvordan alle deltagerne viste stort engagement.
”Jeg oplevede, at alle var klar over, at det er en fælles opgave, og at alle tager ansvar for, hvordan de selv kan bidrage. Både de professionelle, der kan samarbejde på tværs af faggrupper og beboerne, der kan blive bedre til at lægge mærke til deres naboers trivsel. Det var en rigtig god konference, og jeg tror på, at folk vil holde fast i løfterne om samarbejde, forklarer hun.

Cand. kost

Som udgangspunkt for debatten bestod konferencen af en række faglige oplæg. Årets tema er bl.a. valgt, fordi ejendomslederne på områdets fire ejendomskontorer i stigende grad oplever udfordringer i deres hverdag i deres møde med de mest udsatte beboere. I deres oplæg fortalte de om nogle af de ubehagelige situationer, de og deres medarbejdere oplever, og de bad politikere og kommune om hjælp til at blive bedre klædt på til de nye arbejdsopgaver og et mere effektivt samarbejde til gavn for alle parter.
”Vi er ikke klædt på til de nye udfordringer. Vi er ikke psykologer, vi er cand. kost. Det er ikke fordi, vi vil vide, hvad beboeren fejler, men vi vil meget gerne have et system, der viser, at vi skal være ekstra opmærksomme på en beboer, så vi kan hjælpe og være forberedt,” forklarede de.

Du kan se hele oplægget fra de fire ejendomsledere her (åbner i pdf)

Det glæder også beboerne, at der var afsat en hel dag til emnet.
”Jeg er meget glad for dagens tema, for det et meget vigtigt emne. Desværre opdager vi ofte først, hvor slemt det i nogle tilfælde står til, når det er for sent. Vi vil meget gerne være bedre til at forebygge og skabe bedre vilkår både for beboeren selv, naboerne og vores ejendomsfunktionærer. De har behov for redskaber, så de kan støtte og hjælpe de udsatte beboere. Den store deltagelse i dag viser, at alle parter vil samarbejde, og det glæder jeg mig til,” siger René Kloe, der er afdelingsbestyrelsesformand i Gersagerparken Greve Boligselskab.

En vævefejl i badehætten

Gitte Nyberg er en af de udsatte beboere, der blev talt om på konferencen. Hun har fået diagnosen bilpolar lidelse, eller som hun selv siger det: ”Jeg har en vævefejl i badehætten”.
Hun er ikke beboer her i Greve Nord, men var med på konferencen som ambassadør for kampagnen EN AF OS, der arbejder på at afstigamtisere folk med psykiske lidelser og vise, at det langt er alle, der har en psykisk lidelse eller diagnose, der er farlige. Gitte, der er 55 år og har fire børn, fortalte en meget rørende beretning om sit eget liv som bipolar, og hendes ærlighed og ligefremhed fik mange af deltagerne til at sidde måbende og med gåsehud. Hun fortalt bl.a. om, hvordan hun i sine maniske perioder var fuldkommen flyvende og kunne klare hele verden, mens hun i andre perioder var så langt nede i kulkælderen, at hun flere gange har været tæt på at tage sit eget liv.
Det er i dag 15 år siden, at Gitte har haft sit sidste rigtigt store udsving, for siden har hun fået den hjælp og medicin, det kræver at holde hendes lidelse i ave, så hun kan fungere. Men hun kæmper stadig hårdt i perioder, og det har kostet hende uoverskuelig meget både personligt, økonomisk og følelsesmæssigt, inden hun nåede dertil, hvor hun så sin lidelse i øjnene og takkede ja til at få hjælp. Hun har bl.a. været indlagt flere gange, har ikke været i stand til at være den mor for sine børn, som hun gerne ville, har oparbejdet en meget stor økonomisk gæld m.m.
Indtil den dag hun accepterede, at hun havde behov for hjælp, påbegyndte sin medicin og begyndte at lære at leve et nyt liv med sin lidelse og den støtte den kræver – og ikke mod sin lidelse.
”Jeg bliver aldrig rask. Men jeg er velfungerende syg. Det tog mig mange år, men jeg tog en beslutning. Jeg sagde til min lidelse: Jeg kommer aldrig af med dig. Så skal vi ikke lade være med at slås? Skal vi ikke i stedet være gode venner? Og det virkede. I dag er den en del af mig, som jeg lever med, og jeg har det godt. Men det er stadig en kamp,” siger hun.

Du kan oplægget fra EN AF OS workshoppen her (åbner i pdf)

Eksperterne understreger
Både Psykiatrifonden og BL – Danmarks Almene boliger har arbejdet meget med netop dette emne, og I begge organisationernes oplæg blev det understreget, hvor essentielt samarbejdet er.
”Det er glædeligt, at alle parter ønsker at hjælpe på den bedst mulige måde. Det er vigtigt med konkrete redskaber, hvor de relevante parter som fx kommune, region, boligorganisation, politi, psykiatrien m.fl. bidrager til bedre dialog og samarbejde, som fremmer en reel forankring. Det er godt med god intention, men vi skal også udvikle redskaber, som sikrer, at intentionerne bliver til virkelighed. Det kan derfor også være relevant at se på, om der er lovgivning, som skaber barrierer for de gode løsninger, for det er vigtigt, at alle almene beboere trives,” påpeger chefrådgiver i BL, Natalia Rogaczewska.

Du kan se hele oplægget fra Psykiatrifonden her (åbner i pdf)

Du kan se hele oplægget fra BL – Danmarks Almene Boliger her
(åbner i pdf)

Hvad kan DU gøre?
Som en del af konferencen var der også indlagt en workshop, hvor deltagerne på tværs af faggrupper og baggrund skulle debattere og tale om løsningsforslag.

Du kan se den samlede oversigt over besvarelserne her
(åbner i pdf)

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere