Sundhedsformidlere er gode brobyggere


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

I Greve Kommune har der siden 2010 været stor fokus på sundhedsformidling til beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet "Sund på dit sprog", der er et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet, har været med til at udbrede viden om sundhed gennem peer-education, hvilket betyder, at de udvalgte sundhedsformidlere ligner målgruppen og derfor fungerer som troværdige og ligeværdige informationskilder.

Indsatsen har været rigtig vellykket, og sundhedsformidlerkorpset har i perioden været i kontakt med over 1000 borgere inden for målgruppen, der måske ellers ikke ville have fået samme viden.

sundhedsformidlere

"Det er rigtig dejligt at se, at "Sund på dit sprog" har opnået så fine resultater, og jeg har også selv kun oplevet, at der har været tilfredshed blandt de borgere og samarbejdspartnere, som vi har haft kontakt med gennem projektet. Alle sundhedsformidlerne har gennemgået et uddannelsesforløb om sundhed, borgerrettet forebyggelse og sundhedspædagogik, der har givet dem et godt fundament at vejlede ud fra. Erfaringer viser, at det via sundhedsformidling er lettere at nå ind til målgruppen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som ellers kan være vanskelige at nå via kommunens øvrige sundhedsfremmende indsatser, og det er bestemt også vores oplevelse", siger Kira Gilling Hansen, der er projektleder på "Sund på dit sprog".

Et velafprøvet koncept

Projekter, der er målrettet etniske minoriteters sundhed, og hvor "peer education" er den primære metode, er et velafprøvet koncept. Det er udviklet af sundhedskonsulent Lisa Duus i samarbejde med Folkesundhed København i Københavns Kommune, hvor de første sundhedsformidlere blev uddannet i 2005. Siden har konceptet spredt sig til hele landet, og det benyttes i dag i forskellige varianter i 37 danske kommuner.

cimg1010

"Sundhedsformidlerne er ikke tolke, men formidlere af sundhedsbudskaber, og de bruger deres sprog og kultur til opnå en tillid og accept fra målgruppen. De er ikke frivillige, da de bliver lønnet for deres arbejde, men de er heller ikke professionelle. De er et sted midt imellem, og de fungerer derfor også som brobyggere blandt kommunens sundhedsfaglige personale, for det har der været et stort behov for", forklarer Kira Gilling Hansen.

Der er knap 48.000 indbyggere i Greve Kommune, og mens antallet af borgere i kommunen med anden etnisk baggrund end dansk er steget igennem de seneste årtier, er antallet af borgere med dansk oprindelse faldet. Hvor der for ti år siden var 4.656 indvandrere og efterkommere i kommunen, er der i dag 5.504 indvandrere og efterkommere.

Det er en samlet stigning på 878 personer eller på 19 pct. i perioden. Denne stigning stiller sundhedsvæsnet over for en ny række udfordringer, der skal imødekommes. Det er f.eks. bevist, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk har en større forekomst af sygdomme som type-2 diabetes, kroniske lungesygdomme og hjertesygdomme, og at de langt oftere har kontakt til lægen og sygehuset.

En større viden om sundhed

"Evalueringen af "Sund på dit sprog viser", at vi har fået fat i en stor gruppe af borgere, som ikke tidligere har benyttet sig af de sundhedsfremmede tilbud i kommunen. Især inden for områder som kost, motion, rygestop og diabetes har vi fået borgere med, som ikke tidligere har benyttet sig af de kommunale tilbud. Vi kan se, at målgruppens videns- og aktivitetsniveau er blevet markant øget, og det er meget positivt. Vi har også fået mange positive tilbagemeldinger fra de sundhedsprofessionelle, fra sprogskolen og SOSU-skolen, børnehaver mv., hvor sundhedsformidlerne har været ude på opgaver, og ikke mindst fra målgruppen selv," siger Kira Gilling Hansen.

img 4073

Hun forklarer at, Greve Kommunes sundhedsformidlere er en blanding af mænd og kvinder, og de er bredt fordelt på alder og etnicitet. Dog er det et stort plus, at mere end halvdelen er uddannet inden for sundhedsfagene, blandt andet inden for tandsundhed, plejeområdet, bioanalytik eller medicin. Evalueringen af indsatsen viser også, at det især er i de grupper, hvor målgruppen er samlet som i kvindecaféer og på motions- og madholdene, at indsatsen får sin berettigelse – det er her det virkelig rykker, så det skal prioriteres i den kommende tid.

"Sund på dit sprog" fortsætter i regi af Center for Sundhed&Pleje i Greve Kommune. Yderligere oplysninger fås hos projektleder Kira Gilling Hansen, tlf.: 60 35 46 62

Projektet er blevet evalueret af konsulentfirmaet Oxford Research mellem oktober og december 2012, og evalueringsrapporten blev fremlagt her i foråret.


Sidste frist for gratis HPV-vaccination er 1. juli


Af: Greve Kommune

Skynd dig! HPV-vaccinen er stadig gratis, og sidste frist for første stik er 1. juli. Det er budskabet i den landsdækkende kampagne, som Kræftens Bekæmpelse netop nu har i gang for at få piger i årgang 1985-92 til at lade sig vaccinere og dermed beskytte sig mod livmoderhalskræft.

"I Greve Kommune har omkring 70 procent af de unge piger mellem 20 og 27 år valgt at lade sig vaccinere, men vi vil så gerne have de sidste 30 procent med", siger projektleder Kira Gilling Hansen fra Greve Kommune.

alaa

"Vi skulle meget gerne have endnu flere med i programmet inden fristen udløber den 1. juli, men vi har mødt nogle fordomme og myter, som er svære at komme til livs. Dette kan særligt være hos unge kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Nogle er bange for, at man kan dø af vaccinationen - eller blive smittet med virus. Andre mener ikke, at det er nødvendigt at blive vaccineret, når man ikke er gift og derfor ikke er seksuelt aktiv".

En af de unge, som allerede har fået det første stik, er den 21-årige studerende Alaa Al-assadi. Hun er blandt andet også underviser på Ungdomsskolen og frivillig i pigeklubber og som lektiehjælper.

"Jeg har valgt at lade mig vaccinere, fordi jeg synes det er vigtigt, at jeg er beskyttet mod HPV og dermed livmoderhalskræft", siger Alaa Al-assadi. "Det er en beslutning, som jeg har truffet sammen med min mor, og den var slet ikke så svær at træffe. Jeg synes helt klart, at man skal lade sig vaccinere, før man bliver gift. Så er man beskyttet, når det bliver nødvendigt. Det har jeg og et par af mine kusiner valgt at gøre, og vores familier har støttet os deri".

Heller ikke mange unge pigers frygt for bivirkninger har afskrækket Alaa Al-assadi: "Jeg har selv læst meget om vaccinationen og dens bivirkninger, og det er jo videnskabeligt testet. Jeg har ikke selv haft bivirkninger, men blev kun lidt rød og øm, der hvor jeg blev stukket. Så man skal ikke tro på alt, hvad man hører. Jeg vil helt klart anbefale andre unge piger på min alder at tage imod det gratis tilbud nu om at blive vaccineret mod HPV".

Kira Gilling Hansen bakker Alaa Al-assadi op: "Det er vigtigt at alle unge kvinder i denne aldersgruppe, tager denne risiko alvorligt og tager imod tilbuddet om vaccination. Uanset etnisk baggrund og uanset om de er i et fast forhold eller ej".

Vaccination mod HPV foregår over tre omgange over et halvt år. Hvis man begynder vaccinationen inden 1. juli, kan man nå at få alle tre vaccinationer gratis. Efter 31. december koster det 3.500 kr. Vaccinationer mod HPV foretages hos din praktiserende læge.

Læs mere om HPV-vaccinatinen her eller på www.vidunderlivet.dk

Fakta

 • I januar 2009 indførtes vaccination mod HPV (humant papillomavirus) i det danske børnevacci-nationsprogram for piger i 12 års alderen.

 • Tal fra 31. marts 2013 (KB) viser, at ca. 63,5 procent piger fra fødselsårgangene 1985-1992 år er blevet vaccineret mod HPV. Hvis man begynder et vaccinationsforløb inden 1. juli 2013 er det gratis for disse årgange. En fuld vaccination koster ca. 3.500 kr., medmindre man er omfattet af børnevaccinationsprogrammet.

 • Det tager et halvt år at blive vaccineret, da vaccinationen består af tre doser, der skal gives med 2 og 4 måneders mellemrum.

 • Vaccinationer mod HPV foretages hos egen læge eller på en af landets vaccinationsklinikker.

 • Greve Kommunes sundhedsformidlere har anden etnisk baggrund end dansk - og er uddannet til at gå i dialog om diverse sundhedsemner med borgere, der har anden etnisk baggrund end dansk.


   

9598 kb vid banner fallback b 300x250


Har du ikke nået at få din gratis HPV-vaccination? – Så skynd dig!


9598 kb vid banner fallback a 300x60

Sidst frist for gratis vaccination mod livmoderhalskræft!

Piger, der er født fra 1985 og frem til og med 1992, kan få HPV-vaccinen gratis. Men tilbuddet gælder kun året ud.

Det tager et halvt år at få alle 3 stik, så sidste frist for første stik er 1. juli.

Livmoderhalskræft skyldes en virus

Livmoderhalskræft skyldes human papillomavirus (HPV). Virus kan angribe cellerne i livmoderhalsen og give celleforandringer, som kan udvikle sig til livmoderhalskræft.

HPV smitter ved sex

HPV smitter ved seksuel kontakt. Både mænd og kvinder kan smitte hinanden. HPV er en meget almindelig infektion – især hos unge.

Omkring 80 pct. af alle seksuelt aktive vil på et tidspunkt i deres liv blive smittet. Kondom beskytter mod HPV, men ikke 100 pct., da virus kan sidde omkring kønsorganerne.

HPV giver ingen symptomer

Man kan ikke mærke, om man har en HPV-infektion. I de fleste tilfælde forsvinder infektionen af sig selv i løbet af et års tid.

Hos en lille gruppe kvinder bliver infektionen kronisk, og de kvinder har øget risiko for at få livmoderhalskræft.

vidunderlivet flyer for print page 1

Fakta om vaccination mod livmoderhalskræft

 • Forskellige typer HPV

Der findes mere end 100 forskellige typer HPV, som hver har et nummer. Cirka 15 af dem kan give livmoderhals-kræft. De mest almindelige er HPV 16 og HPV 18, som tilsammen er skyld i 70 pct. af alle tilfælde af livmoderhalskræft
i Danmark.

 • HPV og andre kræftsygdomme

HPV kan give andre kræftsygdomme end livmoderhalskræft – fx kræft i endetarmsåbningen og kvinders ydre kønsorganer. Det er dog sjældne sygdomme.

 • Vaccine mod HPV

Vaccinen beskytter mod infektion med HPV. Når man bliver vaccineret, danner kroppen et forsvar mod virus. Hvis kroppen senere bliver smittet med HPV, vil kroppen bekæmpe virus, før man udvikler celleforandringer og i værste fald livmoderhalskræft.
Vaccinen virker ikke på en aktuel HPV-infektion, men vil formentlig beskytte mod en ny infektion. Virus kan muligvis også ligge "sovende" i kroppen, og så kan vaccinen formentlig forhindre, at den vågner igen.

 • Bivirkninger ved vaccinen

Efter vaccinationen kan man få smerter, hævelse, ømhed og kløe der, hvor man er blevet stukket. Nogle oplever også kortvarige influenzalignende symptomer.

 • Tre stik

Man skal have tre indsprøjtninger over et halvt år: Anden og tredje indsprøjtning to og seks måneder efter den første.

 • Screening for livmoderhalskræft

Selv om man er blevet vaccineret, er det stadig vigtigt at deltage i screening for livmoderhalskræft, fra man fylder 23 år. Vaccinationen beskytter nemlig ikke mod alle de typer HPV, der kan give livmoderhalskræft.

Læs mere på vidunderlivet.dk eller på facebook.com/vidunderlivet

9598 kb vid banner fallback b 300x250

 


Portræt: Forening danner ramme om sport og venskaber


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Er der noget, man kan være sikker på i Greve Nord, så er det, at Power Sport står klar i sportshallen på Greve Videncenter ved Askerød hver søndag eftermiddag.

Siden 2005 har stifter Hanne Olsen i samarbejde med lokale unge trænere været klar til at sørge for, at der var sjove sportsaktiviteter til alle børn i området. I år er Power Sport blevet etableret som en rigtig forening, og der bliver for alvor sat fokus på sport for børn og unge, der både kan introducere til forskellige sportsgrene og motivere til at komme ud i foreningslivet, men også for at skabe gode sociale rammer og venskaber på tværs.

powersport - web

"Det er ret fantastisk, at Power Sport stadig eksisterer efter otte år, men det viser også, at der er et ønske og et behov for, at børn og unge i Askerød og i de omkringliggende boligområder kan mødes og lave sjove aktiviteter sammen om søndagen på tværs af alder, køn og etnicitet. Et af formålene med Power Sport er at skabe aktiviteter, som alle kan være sammen om, men hvis vi kan motivere og støtte børnene til at blive tilknyttet nogle af Greves mange sportsforeninger, så er det et plus. Der er virkelig mange talentfulde børn her i området", siger Hanne Olsen, der har boet i Askerød tidligere, men nu "desværre" er flyttet væk fra området på grund af sit parforhold.

Hun startede Power sport op, fordi der manglede sportsaktiviteter for børn og unge i og omkring Askerød, og fordi hun med egne ord er et legebarn, og gerne ville tilbyde sin egen søn spændende aktiviteter og nye venskaber i nabolaget. Hanne Olsen er stadig aktiv som træner og er desuden næstformand i den nystartede forening. Power Sport fik Greve Kommunes frivillighedspris i 2009.

Trænere er rollemodeller

Foreningen består af seks faste trænere, hvoraf to har været med fra starten. De andre har tidligere været faste deltagere på Power Sport og er som en naturlig udvikling af deres engagement og i takt med, at de er blevet ældre rykket op og blevet trænere. Det er børn fra 6 – 15 år, der deltager i aktiviteterne. En af de nuværende trænere, der selv har været aktiv deltager, er Granit Muslija, og han er ikke i tvivl om, at de sociale rammer betyder meget.

ps1.jpeg

"Der er rigtig mange af børnene, der ikke har noget at lave om søndagen, så det er rigtig godt for dem, at de kan komme og være sammen med os. Det giver dem jo rigtig god mulighed for at få nogle nye venner, men vi kommer også til at fungere som nogle trygge voksne, som de kan komme og snakke med om forskellige ting, som de måske ellers ikke ville snakke med nogen om", forklarer Granit Muslija.

At alle trænerne fungerer som positive rollemodeller er også en af grundene til, at Power Sport fungerer så godt. Hanne Olsen fremhæver, at der altid er opsyn med aktiviteterne, og at der er nogle klare rammer og regler, som alle skal følge. Det har taget nogle år at opbygge en rar og acceptabel måde at være sammen på, men nu fungerer det rigtigt godt for alle. Fordi Power Sport er blevet til en forening, koster det 10 kr. om året at være medlem, men aktiviteterne skal fortsætte på samme måde – Power Sport er et frirum, hvor børnene kan komme, når de har lyst. Sporten er hele tiden i centrum, og det skal være sjovt for alle at være med.

"Jeg er rigtig glad for at arbejde med børn, og jeg er også træner i Hundige Boldklub, så det falder mig helt naturligt at være med som træner. Det er altid sjovt at mødes med børnene, og det er fedt at kunne hjælpe og motivere dem til at udvikle sig inden for de forskellige sportsgrene og give de talentfulde opbakning til at komme videre", siger Granit Muslija.

Mere samarbejde i næste sæson

Når Power Sport starter op igen efter sommerferien vil foreningen forsøge at etablere et stærkere samarbejde med de andre sportsforeninger i området, så træningen af de forskellige sportsgrene bliver mere professionel. Dog er det rigtig vigtigt for alle trænerne, at aktiviteterne forbliver i øjenhøjde med børnene, og at børnenes ønsker er i centrum.

ps8.jpeg

"Vi starter som regel op med en opgang stikbold eller høvdingebold, og så følger der en eller to andre aktiviteter som badminton, basketball eller volleyball, og så slutter vi som regel af med noget fodbold – det er og bliver et hit for alle. Vi afprøver gerne nye ting, så alle idéer er velkomne, hvis vi har udstyr og plads til det. Sådan vil det også fortsætte til efteråret, når vi starter op den første søndag i september", forklarer Hanne Olsen.

Power Sport har løbende fået støtte og opbakning fra blandt andet Greve Nord Projektet, ligesom Greve Kommune også har støttet aktiviteterne, senest her i foråret hvor Power Sport blev oprettet som en forening.
Alle er velkomne til at være med i Power sports aktiviteter som søndagen fra kl. 14 – 16, der primært er målrettet børn og unge mellem 6 – 15 år. Sæsonen kører fra den første søndag i september og frem til den sidste søndag i april, hvor der bliver holdt afslutning. Det koster 10 kr. om året at være medlem af foreningen.


Om foreningen Power Sport:

 • Power Sport giver dig mulighed for at mødes med andre børn i området, og hvor der er fokus på sjove sportsaktiviteter under opsyn af voksne.
 • Sæsonen går fra den første søndag i september og frem til den sidste søndag i april, og du kan komme og være med de søndage, hvor du har tid og lyst. Vi får sved på panden og har fokus på sjov, spil og leg.
 • Kig forbi og få en snak med formand Aamer Ghani eller næstformand Hanne Olsen, hvis du vil vide mere om at blive medlem af foreningen Power Sport, eller hvis du vil være træner. Vi holder til i sportshallen på Greve Videncenter (den gamle Hundigeskole) på Hundige Allé 11 hver søndag mellem kl. 14 – 16.
 • Eller kig forbi vores Facebook-gruppe: Power Sport Hundige.

 

 


Galleri: Sol og latter på petanquebanen


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det var i bragende solskin og med masser af grin og godt humør, at petanquebanen ved Valhals Kvarter blev åbnet onsdag den 15. maj. Det var blandt andet initiativtager og tovholder på petanquebanen John Pedersen, der var med til at starte banen op efter vinteren, og der mødte en lille flok beboere op for at være med.

Denne onsdag markerer også åbningen af nogle nye faste spilledage, hvor alle er velkommen til at kigge forbi og være med. John Pedersen står klar ved banen hver onsdag fra kl. 13.00 og hver lørdag fra kl. 10.00, og her kan alle være med. Man behøver ikke at tage kugler med selv – det er der sørget for.

Har du selv lyst til selv at samle et hold og bruge banen, er det altid muligt at ringe til John Pedersen og låne udstyr. Så står du og skal holde fødselsdag, familiehygge, eller har du lyst til at lave en sjov aktivitet til andre festlige lejligheder, så kan du invitere til en omgang petanque.

Ring til John Pedersen på tlf.: 25 12 64 22, hvis du vil låne kugler eller høre mere om petanquebanen.

Blodtrykket blev målt i Greve


Af: Greve Kommune

Tirsdag den 7. maj blev Verdens Blodtryksdag markeret i Greve. Det skete med tilbud om blodtryksmålinger 12 forskellige steder i kommunen og mere end 350 borgere tog imod tilbuddet.

Det er efterhånden en tradition, at Greve i anledning af Verdens Blodtryksdag sætter fokus på blodtrykket i maj måned. I år var antallet af steder med tilbud om blodtryksmåling fordoblet i forhold til de foregående år, så i alt 12 steder havde slået dørene op for blodtryksmålinger.

blodtryksdag 2013 012

Et af stederne var Træningsenheden i Hundige, hvor Jette Friborg fra Mosede fik målt sit blodtryk: "Jeg er slem til at glemme at få målt mit blodtryk, så jeg synes det er en rigtig god idé med dette tilbud. Mit blodtryk viste sig heldigvis at være ok, men det er godt, hvis man på denne måde kan fange nogen, som ikke ved de har forhøjet blodtryk, fordi de aldrig går til læge", sagde Jette Friborg.

Også på MiljøCenter Greve var der i år mulighed for at få taget sit blodtryk, og her var målgruppen mænd. En af dem var Asger Rasmussen: "Det er et fint arrangement og nu jeg er her alligevel synes jeg da lige, jeg også skulle prøve. Jeg har godt nok et blodtryksapparat derhjemme, men man tænker jo om det mon måler rigtigt, og så er det godt at få det målt af en sygeplejerske".

blodtryksdag miljcentret 001

Forhøjet blodtryk kaldes også "den tavse dræber", fordi man som regel ikke har symptomer på det. Men da forhøjet blodtryk er én af de alvorligste risikofaktorer for udvikling af hjertekredsløbssygdomme og slagtilfælde er det et område, hvor det virkelig nytter noget at gøre en indsats.

"Heldigvis er det både nemt at konstatere, om man har forhøjet blodtryk, og der er også gode behandlingsmuligheder" siger sundhedskonsulent Helene Binau, Greve Kommune. "Derfor er vi glade for, at vi på en dag som denne kommer i dialog med så mange borgere, der nu har mulighed for at gøre noget ved det".

Blodtryksdagen i Greve var arrangeret i samarbejde med Hjerteforeningen, Hjernesagen, Greve og Hundige Apotek.

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her