Når kvinder mødes med respekt og omkring fælles interesser


Netvrk - cykelAf: Marie Skjelbo Justesen

Greve Kommunes projekt Netmeq, der helt officielt hedder: Netværksopbygning for etniske minoritetskvinder, er et solstråleeksempel på, hvordan et projekt kan forankres og fortsætte, selv når de ansøgte projektmidler hører op.

Evalueringen af forløbet viser, at over 100 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er blevet introduceret til forskellige aktiviteter, foreninger og undervisning – og ikke mindst at de bliver ved med at komme.

Projektleder Kira Gilling Hansen og projektmedarbejder Khadija Al Mohammadi, der har kørt projektet siden september 2010, er glade og stolte over deres resultater.

Formålet med projektet var at trække de mange kvinder med anden etnisk baggrund ud af den isolation, som mange befinder sig i, og mange af kvinderne havde ikke tidligere gået til motion eller været aktive i en forening eller klub.

Tilgange, der virker

Projektet modtog 100.000 kr. fra Indenrigs- og Socialministeriet som et led i EU's fattigdomsår og var en del af en landsdækkende indsats.

Med fokus på motion og sundhed, socialt fællesskab og mange forskellige kreative aktiviteter er det lykkedes for projektet at skabe nogle anderledes bånd mellem en isoleret gruppe kvinder.

Som en del af netværksdannelsen var det også centralt, at kvinderne kom ud og mødte nogle etniske danske kvinder, så der også kunne dannes positive relationer mellem de to grupper.

Afua - Netmeq

"Vi skulle have de her kvinder ud af hjemmene og ind i nogle nye sociale sammenhænge – både for at bryde deres isolation, men også for at forbedre deres sundhed. Noget af det, vi har været meget opmærksomme på, er, at det kræver nogle særhensyn, at få de her kvinder til f.eks. at gå til svømning og gymnastik, og det har vi sørget for. At vi skaber nogle alternative rammer gør, at kvinderne kommer og at de finder ud af, at det er rigtig skønt" forklarer Khadija Al Mohammadi.

Når først der er åbnet op for deltagelsen, så er det meget nemmere at lade engagementet sprede sig som ringe i vandet, og netop denne effekt har været vigtig for projektet.

Kvindernes eget netværk og de mange nye relationer er med til at skabe nye aktiviteter og nye muligheder.

En lille sundhedsrevolution i Greve Nord

Trivsel har vejet tungt i hele projektforløbet, for både sundhed, job og uddannelse og sociale relationer spiller ind, når det gælder trivsel. Ved at introducere kvinderne for forskellige motionstilbud, viden om sundhed og kreative aktiviteter sammen med andre, er alle kvinderne blomstret op.

Afua - cykel

"Vores sundhedsformidlere har været vigtige aktører i dette projekt, for de har gennem hele forløbet fungeret som det tryghedsskabende bindeled mellem kvinderne og de mange aktiviteter - og de andre deltagere på holdene. Sundhedsformidlerne har ledsaget nogle af de ældre kvinder til motion eller syning, men har kun været med 1 eller 2 gange. Så har de sluppet kvinderne, ligesom de også har hjulpet os med at få kontakt til flere af de meget isolerede kvinder" fortæller Kira Gilling Hansen.

Især mødet mellem kvinder med anden etnisk baggrund og de etniske danske kvinder har været fantastisk at observere, og specielt én underviser – Greve Nord Projektets Suzanne Stroman – har på en helt speciel måde været med til at nedbryde gensidige fordomme mellem kvinderne.

Fællesskabet nedbryder barrierer

"Når Suzanne underviser i gymnastik eller går stavgang med kvinderne opstår der en samhørighed og integration på en naturlig og ikke forceret måde. Fere af kvinderne er blevet gode venner, og de kommer stadig til Suzannes motion, hvor de afslutter med et stykke brød og en kop te. På den måde får de talt og grinet sammen, og dette samvær er uden tvivl med til at skabe større trivsel hos kvinderne" siger Kira Gilling Hansen.

Kvinderne har haft en fælles interesse for f.eks. motion eller syning eller dansk, og ingen har været kommunalt anviste til at deltage i projektet, så kvinderne har mødt hinanden på en naturlig måde, og det var netop målet.

Et af de vigtigste resultater fra projektperioden er, at stort set alle kvinder stadig er aktive. De går enten til motion, syning, kommer i den internationale kvindeklub eller til danskundervisning, og næsten alle aktiviteter er helt eller delvist forankrede.

At det er lykkedes at forankre projektet i lokalsamfundet skyldes især de mange frivillige, der dagligt engagerer sig i kreative klubber, på motionshold og i undervisningsforløb, men også Greve Nord Projektets mange tilbud betyder meget og de mange samarbejdspartnere i området. De forskellige motionshold er med til at fastholde kvinderne i deres aktive og sociale fællesskaber, og det er med til at gøre inklusionsarbejdet bæredygtigt på længere sigt.

 


Zumba-Power i Heimdals Kvarter


IMG 0469Af: Marie Skjelbo Justesen

Zumba-dansen er populær i Greve Nord, og det nyoprettede hold er allerede godt fyldt op.

Til de svingende rytmer af salsa, samba og pop tilsat lidt Bollywood danser de mange kvinder sig igennem en god times motion hver onsdag aften kl. 19.00 i beboerhuset i Heimdals Kvarter, hvor alle er velkommen til at være med.

"Hvor mange er jer havde ømme muskler efter sidste onsdag?" spørger Sabrina med et stort smil. Hun er 22 år og uddannet zumba-instruktør og har onsdagsholdet sammen med sin veninde Sahar – selv om hun lige i dag er alene.

Det lader nu ikke til, at nogle af de omkring 15 fremmødte kvinder er blevet skræmt væk – tværtimod. De giver sig alle i kast med trin og bevægelser med store smil og latter.

God motion hvor alle kan være med

Zumba-træningen er kun for kvinder, og deltagerne er i alle aldre. Der er stor alsidighed i de forskellige danse, så mange forskellige muskelgrupper bliver taget i brug, og samtidigt gør Sabrina meget ud af at forklare, hvordan mange af bevægelserne kan laves i forskellige variationer, så de kvinder der f.eks. har et dårligt knæ også kan være med.

IMG 0467"Jeg elsker at komme her og træne med kvinderne og pigerne, for de vil rigtig gerne lave motion. Men mange af dem kommer ikke fitnesscentrene af forskellige grunde, og så er det jo alle tiders, at der findes de her alternative træningshold. Zumba handler ikke om en masse teknik, det er nærmere en god blanding af fitness og dans, hvor man forsøger sig så godt, man kan" siger Sabrina.

Der er ingen tvivl om, at det vigtigste ved zumba er, at man holder en fest og har det sjovt, mens man danser.

Det er udelukkende glad musik, og den gode stemning er med til at holde pulsen oppe hos langt de fleste af deltagerne.

Musikken er en aktiv del af træningen

Mens Sabrina forud for hver danserutine forklarer og viser, hvordan de forskellige trin ser ud, følger kvinderne godt med. Musikken er dog også ofte en aktiv del af dansen, da mange af sangene ligefrem fortæller, at nu skal hænderne løftes, eller at der skal hoppes op og ned – dog på spansk. Det forklarer Sabrina også, og det gør det ofte lettere at huske trinene.

IMG 0464"Jeg er uddannet zumba-instruktør, og mange af dansene laver vi selv. Sahar og jeg plejer begge to at være med i træningen, for det er vigtigt, at deltagerne har nogen at kigge på, når de skal lære trinene. Så står vi som regel begge to og viser, hvordan det skal gøres, og det fungerer rigtig godt. Og når vi så løbende oplever, at folk lige pludselig selv kan – så er det jo fantastisk" siger Sabrina.

Sabrina er lige startet på første semester på Spansk og Latinamerikanske studier på Syddansk Universitet i Odense, og Sahar er ved at uddanne sig til radiograf.

Hun er lige nu i praktik i Qatar og det er derfor, at Sabrina underviser alene i disse uger.

Zumba-undervisningen er deres fritidsjob, og de nyder begge to at komme ud i Greve Nord og se de mange kvinder grine og give den gas til musikken sammen.

 


Fodbold-drenge i fuld fart i ValHallen


FodboldAf: Marie Skjelbo Justesen

Hver lørdag genlyder ValHallen af råb og jubel, når omkring 15 drenge fra Greve Nord-området trofast møder op for at spille fodbold.

ValHallen er en selvorganiserende hal, hvor alle kan møde op og benytte sig af faciliteterne, så drengene spiller ikke med faste hold og alle er velkommen – store som små. Det eneste det handler om er at hygge sig med de andre og have det sjovt på banen.

"Vi startede egentlig med at nogle af os spillede sammen om lørdagen ovre i Gersagerparken for et års tid siden. Folk mødte bare op, for det var jo sjovere at lave noget sammen end bare at være derhjemme, så vi var pludselig mange. Så fandt vi ud af, at ValHallen var der, og at vi kunne spille fodbold derinde, og det var jo fedt" fortæller Rami på 22 år, der læser til landskabsarkitekt.

ValHallen er for alle

Når drengene er flest, kan de være op mod 20, der spiller sammen. Så bliver der lavet hold og turneringer, så alle kan være med. Isman på 15, der går i 9.klasse på Arenaskolen, forklarer, at de for det meste spiller i 7-mands hold, men når de er rigtig mange, så kan de godt være 12 på hvert hold – men så er de også næsten ved at falde over hinanden på banen.

Fodbold 2Aldersspændet for gruppen er bred, og de yngste er omkring de otte og de ældste er i starten af tyverne. Men det er slet ikke noget problem, for ValHallen indbyder netop til, at alle kan være med.

"Det er jo ikke muligt at reservere plads her ovre, så hvis der er andre, der spiller, når vi kommer, så spørger vi bare, om vi må være med. Og hvis der kommer nogen, mens vi spiller, så inviterer vi også dem med. Der er også piger med nogle gange – for eksempel når nogle af drengene har deres lillesøstre med" siger Tobias på 17, der går på Slagteriskolen i Roskilde.

Deniz, der for øjeblikket leder efter en læreplads som mekaniker og er 17 år, fortsætter:

"Vi spiller jo mest for sjov, så det handler ikke så meget om at være vildt god. Og der kommer også nye til, for vi siger bare til alle vi kender, at de skal komme forbi og være med".

Fast aftale hver lørdag

Drengene er først lige startet op igen efter sommerferien, hvor mange har været ude at rejse, men igennem det sidste års tid har det været en fast aftale af mødes hver lørdag.

Fodbold 3"Det er kun de dage, hvor det har været rigtig koldt, hvor vi er gået hjem igen, men så er det også fordi, det næsten har været som en skøjtebane herinde. Der er også gode baner udenfor, og dem bruger vi nogle gange om sommeren, for der er næsten som et drivhus her inde i hallen om sommeren" griner Mehmet på 15 år, der arbejder som elev i Silvan. Nezrab på 17 år, der går i 2.g på Københavns Åbne Gymnasium, fortsætter:

"Men banen er bare mere jævn herinde, så det gør det også nemmere at spille – også når den er hegnet ind. Det er også nogle gange et problem med fodboldstøvler og sådan noget, når vi spiller udenfor, for det er der heller ikke alle der har."

Venner både uden for og inden for banen

"Vi plejer at mødes på biblioteket, hvor Rami arbejder, og så følges vi ad, når han har fri klokken to. Så skiftes vi til at have en bold med. Vi starter med at spille omkring klokken tre, og så spiller vi nok i tre timer" siger Tobias.

Drengene mødes også uden for banen, for foldbolden har også været med til at skabe en stor vennekreds blandt drengene.

"Vi tager for eksempel tit ud at fiske sammen forskellige steder her i området. Vi hygger os jo sammen og snakker også en hel masse" fortæller Rami.

 


Fakta:

• ValHallen er en selvorganiserende, multi idræts- og kulturarena, hvor der er skabt et innovativt miljø. På mange måder er ValHallen ikke bygget efter traditionelle principper, og netop derfor kan der opstå spændende begivenheder og oplevelser for alle.

• Rundt om ValHallen findes der en afmærket løbebane på i alt 154 meter. Hallens fulde gulvareal er på 1640 m2. Der er stillet bander op langs med banen, som måler 19, 5 x 37, 5 meter. Uden for dette område er det desuden muligt at spille bordtennis og street-basket.

• ValHallen kan frit benyttes til at spille håndbold, fodbold, hockey, floorball og meget andet.

• Der kan i et begrænset omfang udlånes sportsrekvisitter.

• I sommersæsonen fra 1. april til 31. oktober har hallen åbent hele ugen mellem kl. 9.00 – 22.00, og i vintersæsonen fra 1. november til 31. marts har hallen åbent på hverdage mellem kl. 9.00 – 22.00 og i weekenden mellem kl. 9.00 – 18.00. Hallen er åben for alle.

• Som udgangspunkt er ValHallen tilgængelig for alle borgere, der har lyst til at dyrke en fritidsinteresse uden på forhånd at skulle bekymre sig om at skulle booke en tid. Det er dog også muligt at reservere hallen til særlige aktiviteter ved at henvende sig til en af hallens aktivitetsmedarbejdere.

• ValHallen ligger på Hedelunden 2-4, Hundige Boldfælled i Hundige, og du er velkommen til at kontakte hallens aktivitetsmedarbejdere:

Hanne L. Olsen, tlf.: 24 81 80 87 / Claus Katzmann tlf.: 24 81 80 94

Læs mere om ValHallens mange muligheder her www.greve-ic.dk


 

 


Bliv klogere på diabetes i Café Ask


Diabetescaf 1Af: Marie Skjelbo Justesen

I dag går omkring 10 pct. af den voksne befolkning i Danmark rundt med type 2-diabetes – uden at vide det.

Det er vigtigt, at der bliver sat mere fokus på symptomerne, så denne gruppe af ikke-diagnosticerede mennesker bliver bevidst om, at de er i farezonen.

Med dette for øje opstartede Greve-afdelingen af Diabetesforeningen torsdag den 15. september deres Diabetescafé i Café Ask i Askerød, som fremadrettet har åbent hver den anden torsdag i måneden – og den næste diabetescafé er torsdag den 13. oktober.

Tilbuddet henvender sig til alle, der gerne vil blive klogere på sygdommen og forebyggelse af den, men ved at placere caféen i et boligområde med høj koncentration af borgere med anden etnisk baggrund, forsøger arrangørerne specifikt at nå denne gruppe.

Diabetescafeen er et samarbejdsprojekt mellem Diabetesforeningen og projekt "Sund på dit sprog", der er finansieret af Landsbyggefonden og Greve Kommune.

Projekt "Sund på dit sprog" har et korps af sundhedsformidlere, der alle har anden etnisk baggrund, og de bl.a. kan forklare budskaberne på arabisk, tyrkisk, sorani og urdu. På den måde kan flere af de fremmødte forstå de mange vigtige detaljer.

En højrisikogruppe, der skal nås på en alternativ måde

Diabetescaf 2"Vi ved fra flere undersøgelser, at nogle etniske grupper har større risiko for at udvikle type 2-diabetes. Vi ved også, at vi skal tage anderledes metoder i brug for at få fat i disse grupper. Sundhedsformidlerne er oplagte til formålet, fordi de taler mange sprog og er gode til at tiltrække og motivere disse målgrupper" siger Kira Gilling Hansen, der er projektleder.

Det er den lokale Greve afdeling af Diabetesforeningen, der i samarbejde med Greve Kommune og Greve Nord Projektet, har opstartet den nye diabetescafé i Café Ask, og formand Kurt Rasmussen er glad for, at de kan hjælpe endnu flere mennesker med at få en større forståelse og indsigt i sygdommen.

At blive diagnosticeret er meget vigtigt, da der med diabetes kan forekomme adskellige følgesygdomme, hvis ikke der bliver grebet ind i tide.

Lær at leve et godt liv med diabetes

Diabetescaf 3"De følgesygdomme, der kan opstå, er blandt andet nyresygdomme, hjertekomplikationer, øjenproblemer og infektionssår på fødder og ben. Men hvis sygdommen opdages i tide, er det muligt at få et godt og langt liv uden problemer" forklarer Kurt Rasmussen og fortsætter:

"Der er meget, man kan gøre selv – f.eks. er det vigtigt, at man spiser sundt og fedtfattigt, undlader at spise sukker og sørger for at motionere dagligt. Det kan være med til at forebygge følgesygdommene. Dog skal en del patienter også tage medicin for at stabilisere blodsukkeret ved enten at tage piller eller en sprøjte med insulin".

I Diabetescaféen er det muligt at få målt sit blodsukker, da Vivi-an Rasmussen fra Diabetesforeningen gennem sin uddannelse som hospitalslaborant har fået tilladelse til at foretage blodsukkermålinger. Dette kan dog kun give et øjebliksbillede af en persons blodsukker, og Kurt Rasmussen anbefaler altid, at især ældre mennesker får deres blodsukker målt hos lægen en gang om året.

Stor interesse og mange fremmødte

Der er mange beboere fra Hundige området, der er mødt op til diabetescaféen, og med hjælp fra sundhedsformidlerne lytter de interesseret til Vivi-an Rasmussens oplæg.

Der er ingen tvivl om, at det virker at holde en diabetescafé, hvor kultur og sprog er i centrum, og Kira Gilling Hansen nævner også, at mange af disse mænd og kvinder ikke altid selv opsøger de konventionelle tilbud om rådgivning og vejleding omkring diabetes – bl.a. fordi de ikke altid forstår, hvad der bliver sagt.

De mange forskellige foldere og informationsmaterialer, som Kurt og Vivi-an Rasmussen har med, giver et bredt indblik i sygdommen, og Diabetesforeningens udvalg af koge- og bagebøger viser, at det bestemt er muligt at fortsætte med at leve et godt liv med varieret mad og en sund livsstil.

"Vi fortsætter med at komme her i Café Ask hver den anden torsdag i måneden fra kl. 15.00 – 17.00, og vi håber, at der fortsat vil komme rigtig mange mænd og kvinder, der kan blive gjort opmærksomme på symptomer og behandlingsmuligheder for type 2-diabetes" siger Kurt Rasmussen.

Det er muligt at melde sig ind i den lokale Greve-afdeling gennem Diabetesforeningen.

Det koster 250 kr. om året for et personligt medlemskab.


Fakta:

• Diabetes opstår, når dit blodsukker stiger, og det medfører forskellige symptomer, som skyldes den høje mængde glukose i blodet. Disse symptomer kan bl.a. være: udtalt tørst, hyppig vandladning, kløe, infektion i hud og slimhinder, kvalme og træthed.

• Type 2-diabetes viser sig oftest hos personer over 40 år, men stadig flere yngre udvikler også sygdommen. Der er ca. 245.000 personer med diagnosticeret type 2-diabetes i Danmark. Det skønnes, at der er lige så mange, der har sygdommen uden at være klar over det. Samtidig har 750.000 danskere forstadier til type 2-diabetes, hvilket også kaldes prædiabetes.

• Det forventes, at 30-40 % af prædiabetikere vil udvikle type 2-diabetes inden for 3,5 år.

• Der er flere årsager til, at nogle mennesker udvikler type 2-diabetes, men både arvelighed og miljø er involveret – ofte i kombination, og arveligheden er stor ved diabetes 2.

• Det primære mål i behandlingen af type 2-diabetes er at holde blodsukkeret så tæt på normalt som muligt. Første behandling er livsstilsændringer med kostomlægninger, vægttab hvis nødvendigt og mere motion hvis påkrævet. Er du ryger, er det også vigtigt at stoppe for at nedsætte risikoen for komplikationer.

(kilde: Diabetesforeningen)

Læs mere på www.diabetesforeningen.dk

 

 


Taekwondo, tro og tillid

Taekwondo1Vi er i Gersagerparken 3, nærmere betegnet Greve Taekwondo Klub. Hér har projektets børne- og ungem­edarbejder i Gersagerparken, Len­nart, trænet taekwondo med nogle af Gersagerparkens beboere siden klubben officielt åbnede i maj 2010.

Stemningen er god, drengene suser rundt og pjatter. "Om 1 minut og 40 sekunder går vi i gang" siger Lennart, og drengene leger videre. Præcis 1 minut og 40 sekunder efter er der ro.

Drengene står på rækker og man kan høre en knappenål falde til jorden.

Selve træningen har stået på i lang tid før åbningen af klubben. "Jeg kender mange af drengene i forvejen, vi har jo trænet sammen i lang tid". "Mange af dem har virkelig udviklet sig, både sportsligt og på det personlige plan.

Der er en kæmpe udvikling de gen­nemgår og det er virkelig spændende og givende for mig at være en del af".

Stor interesse

Taekwondo-udstyr er ikke billigt, så det er ikke alle forældre, der har råd til at købe træningsdragter og den slags. Lennart er derfor ved at udarbejde et pointsystem, så de unge kan optjene nogle point ved at hjælpe til på den ene eller anden måde, så de kan købe udstyr på den måde.

"Drengene har selv været med til at indrette lokalerne, det giver dem en form for ejerskab", siger Lennart.

Indtil videre er klubbens medlemmer primært beboere fra Gersagerparken, men flere udefra er begyndt at vise interesse. Det gør, at lokalet inden længe bliver for trangt, så inden alt for længe rykker vi over på Krogårdssko­len eller Hundige skolen, så klubben kan fortsætte med at vokse.

Klubben har 38 betalende medlem­mer, men reelt er der 50. Der er voksenhold to gange om ugen, to drengehold og et enkelt pigehold.

Hvorfor?

Projektetsbørne- og unge arbejde handler om at skabe kontakt til børn og unge, være troværdige voksne og ad den vej opnå et tillidsforhold. Et tillidsforhold der bruges til at lære de pågældende børn og unge at reflektere over egen adfærd og deres kommunikation med andre.

Håbet er, at de oplever at have positive valg i livet - og at de tager dem.

Dette gælder for Netcaféen og det gælder for Lennarts taekwondo-arbejde.

 


Beboerhus med gang i

Beboerhus_1Mælkebøtten i Gersagerparken er ved at udvikle sig til et rigtigt aktivitetshus. Tirsdag morgen har Suzanne gymnastik til glæde og gavn for Gersagerparkens beboere.

"Esma, du snorker" griner Suzanne Stroman, da timen er forbi.

"Jamen jeg bliver så træt under afspændingen," griner Esma - og de andre griner med.

"Vi hygger os virkelig sammen" siger Suzanne, der er projektets sociale vice­vært i Gersagerparken. Først arbejdes der til god musik og med sved på pan­den og så er der afspænding til sidst.

De deltagende kvinder kender hinanden, det er der ingen tvivl om. Mange af dem kendte dog ikke hinanden i forvejen, det er kommet gennem gymnastikken.

Det sociale vejer tungt

"Det er virkelig rart at se, hvordan der dannes relationer på kryds og tværs. Egentlig er gymnastikken både for mænd og kvinder, men her er kun kvinder - indtil videre", siger Suzanne.

Hun fortæller, at udover det sociale aspekt i at mødes og lave noget sammen, så spiller sundhedsdelen også en stor rolle for kvinderne.

"Der er blandt andet én, der har tabt 4 kg bare ved at komme til gymnastik en gang om ugen, det motiverer både hende og de andre, som ønsker at tabe et par kilo."

Udover gymnastik er der stavgang hver onsdag. Dér ordnes verdenssituatio­nen - hver gang, vil rygtet vide! Det er en avanceret form for walk and talk, mens der motioneres. En gang om måneden afsluttes med frokost i Café Ask. En frivillig diætist, Tina, deltager også en gang om ugen. Hun kommer med gode råd til kosten.

Hvorfor?

Beboerhus_2Udover at beboerne får en mulighed for at møde hinanden under uformelle forhold, så medfører det også helt au­tomatisk et ansvar for hinanden, som naboer og et fællesskab omkring det at være beboer i Gersagerparken.

Både zumba, stavgang og gymnastik har deltagere med forskellige kulturelle baggrunde.

Der er både afrikanere, tyrkere, arabere, danskere og sågar en enkelt nordmand. De danskere, der deltager, er nogle energibundter, og de fungerer som en slags rollemodeller for de andre kvinder, da alder har en anden betydning i vores kultur end andre.

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her