ValHallen sætter skub i idrætten


valhallenAf: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Bolignære idrætsaktiviteter, øje for specielle behov og forbedring af kendskabet til mulighederne for idræt i lokalområdet er nogle af de ting, som en rapport fra februar 2012 om "Idræt i udsatte boligområder" slår fast.

I Greve Nord er man allerede godt på vej til at forbedre mulighederne for at dyrke idræt yderligere. ValHallen er nemlig områdets eget gode eksempel på, hvordan tilpassede muligheder for idræt i trygge rammer kan få langt flere børn og unge til at dyrke sport.

Skolelever fra udsatte boligområder går meget mindre til idræt i en forening, end elever på samme klassetrin fra andre, mindre belastede områder. Bortset fra fodbold er der en markant forskel på, hvor mange af børnene, der dyrker en sportsgren regelmæssigt.

Især pigerne halter bagefter. Men den selvorganiserede multihal ValHallen, der har til huse på Hundige Boldfælled, er allerede langt fremme i arbejdet med at skabe spændende idrætstilbud til børn og unge fra området, og det betyder flere indmeldelser i en forening.

Tilgangen til idræt betyder meget

"Vi oplever, at der i høj grad er en manglende viden blandt børnene om, hvad der er af muligheder i deres nærområde, men vi ved også, at mange af dem ikke bare sådan melder sig ind i en idrætsforening. Det kan være utrygt, når der ikke er tradition i familien for det, og hvordan er det nu med udstyr og transport og alt det der? Der skal en anden tilgang til introduktionen til idræt, og det kan vi gøre på en lidt anderledes måde i ValHallen", fortæller Hanne Olsen, der er aktivitetsmedarbejder i ValHallen.

nytrskur2ValHallen hører under Greve Kommunes Idræts- og fritidscenter og samarbejder med en lang række etablerede foreninger i hele kommunen.

Dog er hallen primært selvorganiserende, hvilket betyder, at borgerne kan komme og gå, som de lyster i hallens åbningstid, hvor de også selv medbringer det udstyr, de skal bruge.

Det bolignære perspektiv er særligt vigtigt, da idrætsaktiviteterne ifølge rapporten skal være let tilgængelige, for derved at skabe et behov hos børnene og de unge.

Når interessen er vakt, så er det ikke så stort et skridt at skulle køre lidt længere på cykel for at komme til f.eks. tennis.

Derudover er det også vigtigt, at der er mulighed for flere forskellige aktiviteter samtidigt, hvilket ValHallen kan tilbyde.

En god dialog og trygge rammer

"At de unge bare kan samle en gruppe venner og tage herover og spille basket eller noget andet, giver dem en frihed, men det giver dem også en forsmag på, hvad der er af muligheder for at dyrke idræt. Vi er to aktivitetsmedarbejdere tilknyttet hallen, og vi snakker meget med børnene og de unge. Vi sætter den konstruktive dialog højt og spørger altid ind til, hvad børnene og de unge gerne selv vil", siger Hanne Olsen og fortsætter:

nytrskur3"Vi har løbende nogle idrætsprojekter, og vi lægger vægt på, at hver aktivitet er tilpasset børnenes ønsker, og på den måde kan vi også tilpasse det til deres behov. Vi har fokus på både alder og køn, så der er noget for enhver målgruppe. Vi vil gerne tilbyde børnene og de unge nogle trygge rammer og møde dem på deres præmisser og ikke trække noget ned over hovedet på dem. Hallen er jo til for de daglige brugere", siger Hanne Olsen.

Hun lægger også vægt på, at der er plads til at differentiere mellem børnene og de unge, så holdene bliver formet på den bedst mulige måde. Det handler ikke om at ekskludere nogen – tværtimod.

"Alle børn er unikke, og vi kigger meget efter, hvilke behov hvert barn må have. Kan vi dermed give dem en særlig god oplevelse, fordi vi tilpasser holdene efter f.eks. køn, jamen – så får vi også en mulighed for at høre dem fortælle, hvad der skal til, for at de gerne vil deltage i idræt en anden gang. Og det er meget brugbar viden", siger Hanne Olsen.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, Metops – en del af Bascon, Kulturministeriet og Social- og Integrationsministeriet med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, Landsbyggefonden og Bikubenfonden.

Du kan læse rapporten her (åbner i pdf)

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere