Sproget har betydning for et effektivt rygestop


rygestop faktaAf: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Rygestopkurset på flere sprog har nu været i gang i lidt over to måneder i Job og Sundhedsbutikken i Askerød.

Selv om det går støt fremad for de 17 deltagere med at kvitte rygningen, så har det været lidt af en udfordring at få kurset op at stå.

Kurset bygger på redskaber fra Kom & Kvit-konceptet, materiale fra de traditionelle rygestopkurser fra Kræftens Bekæmpelse og en hel del nye, skræddersyede tilgange, der er målrettet etniske minoriteter.

"Det har været en udfordring for os at stable dette rygestopkursus på flere sprog på benene, for rygestopkoncepterne er endnu ikke målrettet etniske minoriteter. Så det har det været nødvendigt at tilrette kurset således, at det i højere grad tager højde for denne målgruppe", siger Khadija Al Mohammadi, der er rygestopkoordinator, og fortsætter:

"Undervisningen har været dialogorienteret, men generelt for holdet har der været et stort ønske om at få viden. Derfor kunne vi ikke bruge Kom & Kvit-konceptet i rendyrket form, da det kræver bedre danskkundskaber, og at deltagerne er trænet i at reflektere og tænke abstrakt. Derfor har vi måttet skræddersy indholdet og tilpasse det løbende, og vi befinder os stadig i en læringsproces".

Sprog og kultur går hånd i hånd

Der er ingen tvivl om, at det er sprogbarrieren, der oftest sætter en stopper for, at borgere med anden etnisk baggrund gennemfører et rygestopkursus – hvis de overhovedet kommer i gang. Mange har slet ikke den fornødne viden om, hvor sundhedsskadeligt det er at ryge, så motivationen til at stoppe skal bygges op helt fra bunden. Derudover er det et personligt og følsomt emne at konfrontere sig selv med sin afhængighed, og det gøres bedst på eget sprog.

rygestop - web"Der er tilknyttet tre sundhedsformidlere, og de er alle uddannet rygestoprådgivere. Deltagerne på kurset kommer fra Pakistan, Afghanistan, Tyrkiet og flere arabisktalende lande, så det betyder meget, at der bliver undervist på flere sprog. Derudover er deltagerne på forskellige niveauer af deres rygestop, så rådgivningen skal tilpasses hver enkelt deltager. Lavpraktisk betyder det, at holdet er opdelt i mindre grupper med hvert sit sprog, så alle kan forstå rådgivningen og deltage i samtalerne", siger Khadija Al Mohammadi.

Når deltagerne har fået en forståelse for, hvor skadeligt det er at ryge, går det relativt hurtigt med at omsætte denne viden til en brugbar motivation. Og så hjælper det også, at der er penge at spare.

"Jeg har røget i mere end 45 år, og nu ved jeg jo, hvor meget det skader mig. Tidligere røg jeg to pakker cigaretter om dagen, men nu er jeg nede på 3-4 stykker. Det betyder meget, at jeg kan få rådgivningen på pashto, for det er et følsomt emne, når man skal arbejde med sin rygetrang. Det er langt nemmere at forklare sig på sit eget sprog", fortæller en afghansk kvinde. Hun er 59 år og lider både af sukkersyge og for højt kolesteroltal og blodtryk.

Gode redskaber og vigtig viden

Blandt de mange redskaber, som deltagerne får på kurset, er der især fokus på at lave rod i rygevanerne.

"Jeg synes, at de redskaber vi får på kurset er meget brugbare. For eksempel så plejer jeg at tage en cigaret, når jeg har sendt mine børn af sted i skole. Så når klokken er otte, får jeg en voldsom trang til at ryge. Nu ved jeg, at jeg bare skal trække tiden ud og lave noget andet indtil klokken ni, for så har jeg brudt mit mønster", forklarer en libanesisk kvinde.

Hendes mand er også med på holdet, og de hjælper og støtter hinanden i at stoppe med at ryge. De har begge været med fra kursets start.

"Jeg startede med at ryge, da jeg var 16 år, men jeg er stoppet helt med at ryge cigaretter nu, og jeg plejede ellers at ryge 20 om dagen. Jeg er blevet meget bevidst om, hvor skadeligt det er at ryge, så jeg vil gerne stoppe helt, før jeg risikerer at blive alvorligt syg af det", fortæller han.

Det er stadig muligt at tilmelde sig rygestopkurset eller at få mere information ved at kontakte rygestopkoordinator Khadija Al Mohammadi tlf. 60 35 46 69 eller projektleder Kira Gilling Hansen tlf.: 60 35 46 62.

 

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere