Sundhedsformidlere er gode brobyggere


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

I Greve Kommune har der siden 2010 været stor fokus på sundhedsformidling til beboere med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet "Sund på dit sprog", der er et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet, har været med til at udbrede viden om sundhed gennem peer-education, hvilket betyder, at de udvalgte sundhedsformidlere ligner målgruppen og derfor fungerer som troværdige og ligeværdige informationskilder.

Indsatsen har været rigtig vellykket, og sundhedsformidlerkorpset har i perioden været i kontakt med over 1000 borgere inden for målgruppen, der måske ellers ikke ville have fået samme viden.

sundhedsformidlere

"Det er rigtig dejligt at se, at "Sund på dit sprog" har opnået så fine resultater, og jeg har også selv kun oplevet, at der har været tilfredshed blandt de borgere og samarbejdspartnere, som vi har haft kontakt med gennem projektet. Alle sundhedsformidlerne har gennemgået et uddannelsesforløb om sundhed, borgerrettet forebyggelse og sundhedspædagogik, der har givet dem et godt fundament at vejlede ud fra. Erfaringer viser, at det via sundhedsformidling er lettere at nå ind til målgruppen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som ellers kan være vanskelige at nå via kommunens øvrige sundhedsfremmende indsatser, og det er bestemt også vores oplevelse", siger Kira Gilling Hansen, der er projektleder på "Sund på dit sprog".

Et velafprøvet koncept

Projekter, der er målrettet etniske minoriteters sundhed, og hvor "peer education" er den primære metode, er et velafprøvet koncept. Det er udviklet af sundhedskonsulent Lisa Duus i samarbejde med Folkesundhed København i Københavns Kommune, hvor de første sundhedsformidlere blev uddannet i 2005. Siden har konceptet spredt sig til hele landet, og det benyttes i dag i forskellige varianter i 37 danske kommuner.

cimg1010

"Sundhedsformidlerne er ikke tolke, men formidlere af sundhedsbudskaber, og de bruger deres sprog og kultur til opnå en tillid og accept fra målgruppen. De er ikke frivillige, da de bliver lønnet for deres arbejde, men de er heller ikke professionelle. De er et sted midt imellem, og de fungerer derfor også som brobyggere blandt kommunens sundhedsfaglige personale, for det har der været et stort behov for", forklarer Kira Gilling Hansen.

Der er knap 48.000 indbyggere i Greve Kommune, og mens antallet af borgere i kommunen med anden etnisk baggrund end dansk er steget igennem de seneste årtier, er antallet af borgere med dansk oprindelse faldet. Hvor der for ti år siden var 4.656 indvandrere og efterkommere i kommunen, er der i dag 5.504 indvandrere og efterkommere.

Det er en samlet stigning på 878 personer eller på 19 pct. i perioden. Denne stigning stiller sundhedsvæsnet over for en ny række udfordringer, der skal imødekommes. Det er f.eks. bevist, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk har en større forekomst af sygdomme som type-2 diabetes, kroniske lungesygdomme og hjertesygdomme, og at de langt oftere har kontakt til lægen og sygehuset.

En større viden om sundhed

"Evalueringen af "Sund på dit sprog viser", at vi har fået fat i en stor gruppe af borgere, som ikke tidligere har benyttet sig af de sundhedsfremmede tilbud i kommunen. Især inden for områder som kost, motion, rygestop og diabetes har vi fået borgere med, som ikke tidligere har benyttet sig af de kommunale tilbud. Vi kan se, at målgruppens videns- og aktivitetsniveau er blevet markant øget, og det er meget positivt. Vi har også fået mange positive tilbagemeldinger fra de sundhedsprofessionelle, fra sprogskolen og SOSU-skolen, børnehaver mv., hvor sundhedsformidlerne har været ude på opgaver, og ikke mindst fra målgruppen selv," siger Kira Gilling Hansen.

img 4073

Hun forklarer at, Greve Kommunes sundhedsformidlere er en blanding af mænd og kvinder, og de er bredt fordelt på alder og etnicitet. Dog er det et stort plus, at mere end halvdelen er uddannet inden for sundhedsfagene, blandt andet inden for tandsundhed, plejeområdet, bioanalytik eller medicin. Evalueringen af indsatsen viser også, at det især er i de grupper, hvor målgruppen er samlet som i kvindecaféer og på motions- og madholdene, at indsatsen får sin berettigelse – det er her det virkelig rykker, så det skal prioriteres i den kommende tid.

"Sund på dit sprog" fortsætter i regi af Center for Sundhed&Pleje i Greve Kommune. Yderligere oplysninger fås hos projektleder Kira Gilling Hansen, tlf.: 60 35 46 62

Projektet er blevet evalueret af konsulentfirmaet Oxford Research mellem oktober og december 2012, og evalueringsrapporten blev fremlagt her i foråret.

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere