Vejledning eller spørgsmål om:

happy children

- Aktiviteter og sjov
- Arrangementer og fester
- Vil du være frivillig?

Kontakt Dorthe Korshøj på
60 35 46 61 eller dko@bo-vest.dk


Indvielse af Gersagerparken-tunnellen 'HjertemiX'


Af renoveringsgruppen

Invitation til indvielse af tunnelen: ”HjertemiX” – en interaktiv fortælling i streger, lyd og lys.
Fredag den 23. september kl. 16.45 – 19.00 skal tunnellen mellem Gersagerparken og Waves indvies med stil, og alle beboere fra Greve Nord er velkommen. Vi mødes ved beboerhuset ”Mælkebøtten”, nedgangen til tunnelen fra Gersagerparken. Her vil du bl.a. kunne høre kunstnerne fortælle om renoveringen og ideerne bag. Borgmester Pernille Beckmann og formanden for Tryghed og Integrations- udvalget, Gert Poul Christensen, vil også holde taler og indvie tunnellen.
hjertemix

Renoveringen af tunnellen har fra starten været et meget ambitiøst og nytænkende projekt med kunstnere som inspiratorer og facilitatorer for involvering af stedets beboere og brugere.

For de mange, der har haft fornøjelsen af at have deltaget i projektet, har det været en inspirerende rejse at komme fra en utryg dunkel og grå passage til nu - knapt et år senere - skabelsen af et nyt lyst oplevelsesrum til byen.

Et lokalt fællesskab

Det er det lokale fællesskab og store lokale engagement som sammen med støtte fra Waves og ikke mindst TrygFonden, har ledt til, at vi fredag den 23. september kan løfte sløret for den enestående kunstinstallation ”HjertemiX” – en interaktiv fortælling i streger, lyd og lys.

En stor tak til børn, unge og voksne fra området – herunder Klub Godset og Seniorklubben for deres bidrag til maling af streger og ”hjertelyde” samt til Gersagerparkens beboere for deres store engagement og opbakning til projektet. Kunstnerne bag den fine nye tunnel er Helle Hove, Karoline H. Larsen, Benny Henningsen og Astrid Randrup (lyd).

gridmaleriaugust2Program:

Kl. 16.45 Gersagerparken og Waves åbner indvielsen med musik, balloner og en let forfriskning.
Kl. 17.00 Velkomst og tale v/formanden for boligselskabet BS61, Preben Husted. Intro til kunstværket v/kunstnerne Helle Hove og Karoline H. Larsen. Tale v/formanden for Trygheds- og Integrationsudvalget, Gert Poul Christensen. Indvielse af tunnelen: ”HjertemiX” v/borgmester Pernille Bechmann. Tunnelen: ”HjertemiX” indtages sammen med kunstnerne og de øvrige aktører til kunstværket.
Kl. 19.00 Indvielsen slutter

Projektet er støttet af TrygFonden og Waves

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere