Vejledning eller spørgsmål om:

happy children

- Aktiviteter og sjov
- Arrangementer og fester
- Vil du være frivillig?

Kontakt Dorthe Korshøj på
60 35 46 61 eller dko@bo-vest.dk


Hundige Kirke – fra vision til stor aktivitet


Hundige Kirke fejrer 40 år i oktober måned

Af Hundige Kirke

Hundige Kirke fejrer i disse dage 40 års jubilæum, og vi har set tilbage på den tid, hvor kirken blev til.
Men det store spørgsmål er, hvordan vi skal ”kirke for fremtiden”. Spørgsmålet er, hvordan kirken kan være sammen med os, så vi kan opleve, at det med kirke og tro er relevant. Mange finder fællesskab ved at komme til kirkens aktiviteter, andre kommer når der sker begivenheder i deres liv, som de har brug for bliver sat i en større ramme. Det gælder barnedåb, konfirmation og bryllup, hvor vi oplever, at kirkens rum og ritualer kan løfte festen på en måde, som vi ikke kan selv. Men det gælder ikke mindst ved begravelser, og måske andre livskriser, hvor kirke og præst kan være med til at sætte nye ord på livsbegivenheder, som er vanskelige.
Hundigekirke

 

Masser af historier og en stor fest

Onsdag d. 26. oktober kommer Finn Dyrhagen i Hundige Kirke kl 10.00 Han vil stille spørgsmålet om, hvordan vi skal kirke?
Han inviterer til samtale om det ”at kirke”, som noget vi skal gøre. ”kirken” er en bygning, det er et sted vi kommer. Men måske er det også det, vi gør med hinanden.
Hvis vi spørger naboen, om han kommer i kirken, så tænker han eller hun måske på gudstjenesten. Dernæst på de kirkelige handlinger. Men i Hundige som så mange andre steder kommer der flere i løbet af ugen, end der kommer om søndagen. Det er til babysalmesang og juniorkonfirmander, børnekor og børnekoncert, det er til de mange voksenarrangementer. Men hvad er det, som kendetegner en kirkelig aktivitet, til forskel fra f.eks. pensionistklubben, som også kan have mange gode ting. Den samtale er stadig vigtig.
Det har den været i jubilæumsmåneden og det vil den være fremover.
Den store fest bliver søndag d. 30 oktober, hvor der er jubilæumsgudstjeneste kl 11.00 og med efterfølgende reception. Hele sognet er inviteret. Alle aktiviteterne i Hundige kirke har jubilæumspræg i oktober måned. Så alle er velkomne til at bedømme, og de drømme, der var i begyndelsen af 70-erne er kommet til udtryk i den dagligdag vi har nu.
Se mere på www.hundigekirke.dk

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere